Shemetovka

Former syadz_ba to Shemet's family ў. Palats not zakhava¸sya. Yong Uya¸lia ў Saba dra¸lyana mansardna adnapavyarkhova budynak. Tsentralna ¸vakhod at palats to an aktsentavana by nevyal_k_m to Ghanaians on dra¸lyany slupa. Palats ў uzvedzena of Shemetam_ ў the 2nd palovs XIX St. At a paslyavayenna hour at a syadz_ba razmyashchalasya the cantor of a myastsovag of a kalgas.

Adnachasova z to buda¸n_tstva of palayets ў mayontka ў peyzazhna zakladzena park, uzvedzen sherag gaspadarchy ab'ekta ў: sv_ran, lyamus і _nsh. At a syadz_bna-parkava ensemble faded ¸yazny reddening z bramay. Pas of a perymetra _snavat Prague-lachnaya reddening, ў abvadna prakladzena the channel. The Ploshcha a reshtka ў to park syonnya to a skladaa heating 3 hectares. Kampaz_tsyya to park of a motsn of a parushan, Iago's camp vslm_ zanyadbana. At _m rastuts oaks, l_pa, maples, it is clear і, tapol і, akayets і, a vyarba, aleshn_k і _nsh. Mnog_ya dreva dasyagnul_ old to a ¸zrost.

At 1998 vyal_ky Skoda, at _m a raschyshchana of a plyatso¸k a stalemate of a buda¸n_tstv of a zhylog of a pryvatnag of sector is put to park. Sherag century dre ў zn_shchana. Infections to the ruynavayena of a g_starychnag to park of a spynen. Reshtk_ to park patrabuyuts uzyazzya on ¸l_k і a stalemate to a dzyarzhava akhov.

Photos

Shamyato¸ka. Fragment to park

Shamyato¸ka. Fragment to park

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners