Dams

Kol_shny syadz_ba to Maher's family ў. Uzn_kla on terytory_ a syarednevyakovaga of a zamchyshch. Yes a tsyaperashnyaga to hour here zakhaval_sya reshtk_ abaronchy umatsavannya ў (shaft і rava), yak_ya ў the plan nagadvayuts up_sanyya adz_n at adz_n pramavugoln_k_. Reshtk_ a zamchyshcha, to park і kryn_ets stvarayuts pryrodna-g_starychna adz_na a complex, yak_ pav_nen byts uzyata on ¸l_k і a stalemate to a dzyarzhava akhov.

Yes susvetnay vayna of a syadz_b nalezhat the 2nd Mayeram. House not zakhava¸sya. Yong ў are sorted ў paslyavayenna hour. On mesets of ensemble razmyasts_lasya basic school. Budynak of school of a ¸zvedzena on mesets _snavannya syadz_ba. The house ў draulyana, adnapavyarkhova, are covered gladk_m to dvukhskh_lny fur-coats. To the 3rd side of a tsentralnag of a pad'ezd me¸sya nevyal_k_ Ghanaians.

Zakhavalasya chastka to park ў pa¸nochna-zakhodnyay chastets of a syadz_ba. At park rastuts maples, l_pa, oaks, shmat lyashchyna, acacias, pobach sochytsets of kryn_ets, nearby _snus a piece sazhalka. Park May to a perspektyv і infections of vykarysto¸vayetsets ў vykhava¸chy meta, for navuchalny ekskurs_y of a shkoln_k ў і _nshy masavy merapryemstvo ў.

Photos

Dams. Krynitsa

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners