Sukhovchitsa

Kol_shny syadz_ba to sort M_k_tav_cha ў. Upershynya of ¸pam_nayetsets ў p_smovy kryn_ets at 1563. Yes 1939 at a syadz_ba warehouse ¸vakhodz_l_ syadz_bna the house, sherag gaspadarchy pabudo ў, park, a garden, a sazhalka. Syadz_bna the house ў dra¸lyana, adnapavyarkhova, z nevyal_k_m to Ghanaians on dra¸lyany slupa.

At 1939 — 1941 on mesets of a syadz_ba razmyashcha¸sya perasylna point for aryshtavany. At an hour of the 2nd susvetnay syadz_bna vayna the house ў are burned. At savstsk_ hour at a syadz_ba razmyashchalasya a zhyvelagado¸chy farm. Tsyaper park of a bezgaspadarna, zanyadbana. Letam at _m time-myashchayezza letn_ lager violent ragatay zhyvyola. At park rastuts akayets і, maples, chestnuts, l_pa, Baz, oaks і _nshyya l_stsevyya breeds. Reshtk_ to park patrabuyuts uzyazzya on ¸l_k і a stalemate to a dzyarzhava akhov.

Photos

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners