Chrismatory

Kol_shny syadz_ba to Bogush's family ў. Upershynya of ¸pam_nayetsets ў 1563, kal_ vyal_k_ the prince of VKL of a padarav ў 4 valok_ zyaml_ heating century Zalesse mern_ku to a kobrynskam, a charava-chytskam, a vyazhetskam і to a garadzetskam to Kl_m Ts_mafsev_chu. The Syadz_ba _snavat yes the 1st susvetnay vayna, pra polsk_kh ulada the raspradadzena was zaty. Tsyaper on terytory_ ensemble of razmyashchayutsets _ndyv_dualnyya ladies.

Syadz_bna house ў pabudavana ў to the 1st palova of the XIX Art. z dreva, adnapavyarkhova, z vysok_m to gontavy fur-coats. Zruynavana ў reptiles of the 2nd susvetnay vayna. Zakhavalasya sazhalka, adz_nkavyya staryya dreva і jelly.

Photos

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners