Izabelin

Pavodle p_smovy kryn_ts, century _zabel_n upershynyu ¸pam_nayetsets ў 1563 Syadz_ba razmyashchalasya pobach z century of Korchytsa. Aposhn_m gaspadary mayontka yes the 2nd susvetnay vayna ў sort Vyarko¸sk_kh. Veragodna, mayontak an atryma ў to a nazv hell _mya panskay dachk_ _zabela, a yak I atrymat Iago ў to a spadchyn.

Z element ў syadz_bna-parkavaga of ensemble of a chastkov zakhava¸sya park, s_stem ravo ў. Syadz_bna house ў muravana, adnapavyarkhova, z vysok_m gladk_m to fur-coats. The house are sorted yashche yes by the 2nd susvetnay vayna to times z syravarnyay, to brovara, pyakarnyay. Zakhaval_sya reshtk_ l_pavay і grabavay is more scarlet, reshtk_ altank_. Sazhalka і rava vysakhl_. Ploshcha to park z unut-ranym_ plyatso¸kam_ to a dasyagaa of 3 hectares.

Pobach z kol_shmyay syadz_bay mestsyatsets vayskovyya mog_lk_ hour ў the 1st susvetnay vayna. Reshtk_ to park patrabuyuts uzyazzya on ¸l_k і a stalemate to a dzyarzhava akhov.

Photos

_zabel_n. Fragment to park

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners