Pincers

Radavoye gnyazdo Shadursk_kh. Razmyashchalasya on ¸skhod hell of century Klyashchy. Mayontak of zgadvayetsets ў p_smovy kryn_ets at 1563. On that hour of a nalezh ў da Cobrynscai the house-keeper іі, me ў 11 is shaky vornay zyamli.

Pra Shadursk_kh here _snava ў palatsava-parkava ensemble. Palats to a pabudavana by. a veragodna, at the 2nd to a palova of the XVIII Art. z a dreva, adnapavyarkhova, z nevysok_m to Ghanaians on 4 dra¸lyany slupa. At savetsk_ peryyad at _m mests_lasya basic school, paslya vysyalennya yaky palats ў razburana. Hell of ensemble zastal_sya nevyal_k_ya reshtk_ peyzazhnaga to park, jelly, sazhalka. Park of a zanyadbana. grew. Kampaz_tsyya prasochvastsets it is weak. Park at the plan of a kvadratna. Raney of a _snaval nekalk_ is more scarlet, absadzhany to willows і, lyashchynay, to l_pa і, dubam_.

Ploshcha to park to a skladaa heating 3 hectares. Sazhalka swept a vyspa z altankay for an adpachynka. At park rastuts maples, l_pa, hornbeams, it is clear і, tapol і, willows і _nshyya l_stsevyya dreva. Heating century Lasga¸k_ of mayutsets fam_lnyya mog_lk_ to a sort Shadursk_kh, yak_ya zanyadbana і razrabavana. Park to a pachynaa of zabudo¸vatsets dachnym_ to ladies і that a nebyaspechna for Iago _snavannya. Reshtk_ to park trabuyuts uzyazzya on ¸l_k і over a dzyarzhava akhova.

Photos

Klyashcha. Fragment to park

Klyashcha. Vysakhly sazhalka

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners