Magdalene

Starada¸ny syadz_ba. Razmyashchalasya pobach z century Magdal_n і falvarkam_ _vanava, Brylyova, _zabel_n (stalemate Kobrynam), Bab_tsa. The Syadz_ba _snavat yes the 2nd susvetnay vayna. At yae a warehouse uvakhodz_l_ veins the house, sherag gaspadarchy pabudo ў і peyzazhna park.

Syadz_bna the house of a pabudavana z a dreva, adnapavyarkhova, mansardna, are covered vysok_m gladk_m to fur-coats. At a paslyavayenna hour are sorted on patreba of a myastsovag of a kalgas (to times z gaspadarchym_ to pabudova і). Zastal_sya nevyal_k_ya reshtk_ to park. At _m rastuts oaks, it is clear і, maples, hornbeams, dekaraty¸nyya bushes. Sazhalka abmyalet, grew. Asno¸ny chastka to park of a zn_shchan of a pra to a buda¸n_tstva darog_ vakol Mr. Kobryna. Reshtk_ to park patrabuyuts uzyazzya on myastsova ¸l_k.

Photos

Contact information


Navigation

 

Search in the websiteOur partners