Glory to you, zhanchyna!

At a geta dzen a svyatochna a ¸prygozhany hall of a rayonnag of Recreation center of a gasts_nn of a raschyn_l of a pile dzver for darag_kh gastsy - zhanchyn Kobrynshchyna, yak_ya ў surovyya reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna ў sorts automated workplaces іі і partyzansk_kh atrada gram_l_ a voraga, nabl_zhayucha are light і radasna dzen Peramog_.

Smelyya і advazhnyya razvedchyets, muzhnyya і znakhodl_vyya suvyaznyya partyzansk_kh a joy ў, medytsynsk_ya sisters, uracha, suvyaz_stk_ z bayavym_ ¸znagarodam_ on grudzyakh pryyshl_ on vechar ushano¸vannya a zhanchyn-veterana ў Vyal_kay Aychynay, incorporated bank raskazats ab ty tsyazhk_kh reptiles, ab sla¸ny peramoga, ab pospekha at m_rnay prayets.

Hell _mya bureau of a rayonnag of a kam_tet of a school desk і, a vykankoma ў a rayonnaga і Savet's garadskoga ў the deputy ў pratso¸ny z tsyoplym_ slovam_ pryv_tannya yes prysutny zvyarnu¸sya tickle sakratar RK bedding set of A. M. Staravoyt ў.

— Zhanchyna і vayna... Zdavalayuya, tsyazhka sumyasts_ts getyya two panyazz_. To Alya of a _menn you, - gavoryts t. Staravoyta ў, - to times z to muzhchyna і, not ustupayucha _m at an advaza, a gera_chna zmagal_sya z fashystsk_m_ zakhopn_kam_. At adny stra_ z muzham_ і synam_ a stalemate vayennay navaln_tsay stayal_ a nepakh_sna suvyaznyya partyzansk_kh a joy ў A. E. Zubrova, M. K. Karpuk, M. V. Statkev_ch, M. P. Marts_no¸skaya, medytsynsk_ya sisters A. V. Geras_mava, Z. Ya. Makulava, L. K. Pyachonk_na і mnog_ya _nshyya. Behind a skin z _kh - saldatsky glory і bayavyya sprava, byassonnyya nocha і krovapral_tnyya oh і, radasts Pospekh ў і peramog. Mozhna nazvats dzesyatk_ zhanchyn tago legendarnaga to hour. The I yak at kryshtalny sides zaz_khatsyats at yark_m to a svyatla _kh zhyzzyo, sprava, _mknenn_ і zdzyaysnenn_. Yana, getyya sprava, syonnya napo¸nena new, bolsh glybok_m і to shmatznachny zmesta і vykl_kayuts lawful gordasts і radasts for a zroblenaa veteranam_ vayna.

Sardechnaye dzyakuy to you for a get і n_zk_ bow, darag_ya zhanchyna! Shmat _myon zhanchyn was called ў geta vechar. Tsyoplyya slova ¸dzyachnasts_ praguchal_ ў adras M. I Sha¸chuk, V. V. M_zhe¸skay, E. M. Bern_kavay of K. D. Rabchynskay, T. I. Samtsovay, V. R. Yak_mchuk M. M. M_khalyuk, N. I am Ales_k, R. U. Zhuk і mnog_kh _nshy.

We skh_lyat kalen_ perad vam_ і gavory to a vyal_kaa dzyakuy for ty that you zmagal_sya for our light to a suchasnaa - zvyartayetsets yes ¸dzeln_ts vayna sakratar kamsamolskay argan_zatsy_ creamery M_kalay of Kudz_nov_ch. - To us velm_ darag_ya your marshchyna, pas_velyya valasa, to us zrazumela your tears la bratsk_kh mag_l. I ours abavyazak, abavyazak moladz_ rayona akruzhyts you yashche to big klopata, asabl_vay uvagay, dakazats to you pile vernasts samaaddanay shock pratsay.

Sva_m_ ¸spam_nam_ ab terrible days Aychynnay of a vayna padzyal_l_sya sla¸nyya frantav_chk_ M. V. Zaparoshchanka, And. I. Beraznyova, P.I. Andraychuk, Z.Ya. Makulava, Z.M. Trazzyakova. _kh stories zmyanyal_sya vystuplennyam_ ¸dzeln_ka ў mastatskay samadzeynasts_ RDK. Z vyal_k_m pachuzzyom udzeln_k_ vechara spyaval_ ¸s_m_ lyub_my Russian "Katsyusha".

Zhanchyn-veterana ў vayna v_nshaval_ sakratar partargan_zatsy_ ramontnaga of plant of V. S. Emyalyan, rabocha of a _nstrumentalnag of plant Alyaksandr Valasyuk, vuchan No. 4 SSh Stsyapan Shyshko, starshynya Savet's rayonnaga of the veteran ў G. A. of a _vann_k ў і _nshyya len_nets.

To Tsyoply words і pazhadanny there was no resident of Kan. I velm_ darecha ў zaklyuchenn_ vechara praguchal_ fish-traps, prysvechanyya to the zhanchena:

Brave in fight,
Hot in dispute,
Truthful in friendship,
Abrupt in fight,
Angry in the song
And resistant in the mountain,
Soviet woman,
Glory to you!

Ak_mava, V. Slava to you, zhanchyna! / A. Ak_mava//Kamun_stychnaya of prayets. – 1975. – 24 krasav_k. Ab Kobrynshchyna's zhanchyna, yak_ya ў surovyya reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna ў sorts automated workplaces іі і partyzansk_kh atrada gram_l_ a voraga, nabl_zhayucha are light і radasna dzen Peramog_.Popular materials


Comments