Articles about Kobrin: Spiritual culture

Maystra national tvorchasts_

Stsyapan _vanav_ch Dremuk — adz_n z ty the expert ў, tvorchasts yak_kh a vyadoma not tolk_ ў nashay to the krayena, Alya і for yae mezham_. Adz_naye of mesets, a dza the expert to an adchuvaa to a syaba naybolyn is free і is comfortable, a geta syalo Dz_v_n, a dza yon naradz і ў sya. Belarusk_ya Dremuk's landscapes of a pran_knuta pachuzzyom zam_lavannya perad native pryroday, Yana ў expert yak zhyvyya. Velm_ it is frequent yon painting dreva. Iago's hell of a cloth ў zykhodz_ts energ_ya dabryn і, I spakoit, ts_shyn_.

Tvorchasts E¸dak іі _vana¸na of Lagv_nov_ch z century Dz_v_n to a prypadaa on paslyavayennyya reptiles. Tkats Yana navuchylasya hell batsk_. Kal_ kind soul, і ruk_ dobryya, pratsav_tyya: ab gety svedchats dyvana, posts_lk і, ruchn_k і, survetk і, zroblenyya E¸dak_yay _vana¸nay. Arnamenta of a maystrykh to a prydumvaa itself, and sakreta prygatavannya the farba ў zvedat hell batsk_. _nsha of times patterns of snyatsets. I tche Yana poty ty that ¸bachyla ў dream. Dachka Volga of a taksam ў are free hour lyub_ts sests_ for kroyena. adz_n uzorysta radok, drug_. And poty adbyvayetsets tsud: skla¸sya sapra¸dna ornament.

E.І. Lagv_nov_ch

At century Astrom_chy to a vyadoma zhyva to skin vyasko¸ets maystar on a ¸sa ruk_ M_kalay Pa¸lav_ch P_l_pchuk. Here yon naradz і ў sya ў 1929. At the 17th reptile ў at _m prachnu¸sya talent the musician: navuchy¸sya _grats on an accordion. At an hour of service ў an automated workplace іі raskry¸sya ya_pche adz_n talent — a bondara. V_dats, not a vypadkova, to Tam that pradzed M_kalaya Pa¸lav_cha of a taksam ў to bondara. The most pershy work — a milkchurn (b_yanka). To Spachatk the slave і ў for a syaba, poty payshl_ orders hell of lyudzy. M_kalay Pa¸lav_ch to a vykonvaa work of a nadzeyn, z zadavalnenny. Budz a gag novyya bochk_ z adz_narny ts_ a double bottom, vyadro, a kvaska for salennya ў ts_ adramantavanyya staryya recha, yak_m maystar Dai another zhyzzyo, for Iago yany a yak dzets_ rodnyya, at skin rech maystar to an ukladaa a chastka svayoy souls. At maystern_ P_l_pchuka amal kozhna dzen guduts stank і, chuyetsets knock a malatka. Darecha, kozhna zroblena machine rukam_ maystra. And kal_ ў batsko¸sk_ house pryyazdzhayuts dzets і, unuk_ byaguts yes dzeda, і Yana to times maystruyuts. Maystar z radastsyu і nadzeyay glyadz_ts, yak pratsuyuts unuk і, yak of ts_kavyatsets of Iago spravay. And geta znachyts that dzedava ramyastvo to a budza zhyts do¸ga.

Talenta ў Balyaslava Antonav_cha Prylutskaga z century Pryluk_ Astrom_tskaga of the Village Council prayav_l_sya z dzyats_nstvo. To Spaciatc da Maljavannja, zaty yes muzyk_. Syabar Iago of a navucha ў _grats on skrypets. It was found nabyts a _nstrument. To Alya Kashtava ў yon not the thane, і Balyasla ў vyrasha ў zrab_ts to a skrypk of a samastoyn. Pospekh akryl і ў, і ў are free hour of Balyasl ў Antonav_ch of a g_ach ў zaymatsets lyub_may spravay — rab_ts skrypk_. Pratsa of a get thin, karpatl_vy, speshk_ not lyub_ts. Prylutsk_ to a zdola ў zrab_ts 8 skrypak, z yak_kh Prada ў tolk_ to a dzva. A hole bolsh padabalasya daryts skrypk_ to brothers-in-law, syabra — at nadzeynyya ruk_. To Dzva to a pak_n ў to Saba, incorporated bank at volnyya hv_l_na patseshyts I smother _gry. And yashche yon zmaystrava ў to a mandal_n і to a g_tar. Znaysho ў Balyasla ў Antonav_ch to the prymyaneena і to other svaym to a talent: a namalyava ў nekalk_ karts_n, z to a g_ps і to cement zrab і ў ts_kavyya statuetk_ on a rel_g_yny tema. Geta k_runak nevypadkova. Prylutsk_ — chalavek veruyucha. I yon perakanana that vyzhyts at nyalyogk_kh s_tuatsyyakh dapamog a hole God. To the I talenta nadzyal і ў taksama yon.

Maryya Uladz_m_ra¸na Satsuk z century of Byaroz of an akhvotn to a demanstrua vyn_k_ svaygo maysterstvo і starannya: ruchn_k_ і survetk і, vyshytyya to "kryzhtka" і "гладдзю", tkanyya ў Torahs і chatyra n_tk_ і ў "perabor", posts_lk і, prasts_na і a lot of things to a _nshaa. At skin z a vyraba ў tvorcha bachna padykhod vykana¸ets yes to a ¸zor, selection n_tak, spaluchennya _kh a color ў. Maysterstva і starannyu Yana navuchylasya ў matzos і, vyshyvats started yashche shkoln_tsay. To Krykh the padrasla — sat down at kroyena. Lyub_ts zaymatsets rukadzelly і prygozha to a vyshyvaa і Svyatlan's wheelbarrow. Maryya n_kol_ not to an adma¸lyaa lyudzyam that prykhodzyats for paraday, for new to patterns for vyshy¸k_. At a narodza of a tsyag yes of a prygozhag and culture did not die, і da Mary_ of navedvayutsets of a zhanchyna sa Strygava, Vostrava, Kaz_shcha ў, _nshy vyosak. Vyshytyya і vytkanyya yoy ruchn_k_ yosts at Maskve, Gomel_ і, chy an asabl_va of a zadavolen of Maryya Uladz_m_ra¸n, at new to a tsarkva ў century Strygava.

Yosts at century. Stone house, dza to Nadzey Rygora¸n Shysh's zhyva. On tickle poglyad vyaskova zvychayna the house, to Alya varta perastup_ts Iago a threshold, a yak ubachysh that a geta not zus_m so. At skin pako_ a pas vugla images ¸prygozhvayuts vyshytyya ruchn_k і, on scenes — darozhk і, on tables, bedside tables, shafa — you-shytyya ts_ vyazanyya a kruchok survetk і, the kanapa is sent to covers of a taksam ¸lasnay works. And yashche Yana mozha pakazats і f_rank і, і zhanochyya jackets, vyshytyya "гладдзю" ts_ to "kryzhyka", tkanyya ruchn_k і, zvyazanyya prutkam_ hustk_ і scarfs, rukav_chk і, shkarpetk_ і mnog_ya _nshyya recha, zroblenyya yae ¸melym_ і pratsav_tym_ rukam_. Daskanat Nadzey Rygora¸n to a valodaa ¸s_m_ v_dam_ rukadzellya. To Alya yana velm_ sts_pla chalavek і redka kal_ pagadzhayetsets demanstravats work pile. Persha of times of Yana vysta¸lyal_sya ў to Brestsa shmat a reptile ў to Tam і byl_ the diploma is high atsenena, ab chy svedchyts Ganarovaya. Nekalk_ time ў udzeln_chat ў myastsovy vysta¸ka. To Alya yana not to a havaa hell lyudzy the talent. Akhvotna of dzel_tsets sva_m_ to skills і, ra_ts, padkazvaa. Svaye zdolnasts_ yes rukadzellya starayetsets peradats to daughters, unuka. Akramya gety a talenta ў yosts at Nadze_ Rygora¸na yashche adz_n — g_rygozha a voice. Yana knowing a mnostvo national pesen.

At Vera Antona¸na Usenka z century Dz_v_n of a skladana wood. Naradz_lasya Yana ў 1942. At a dzyats_nstvo of a do¸g і the tsyazhka of a hvarel, z-for chago was found to _nval_da on ¸syo zhyzzyo. To Alya ў samyya tsyazhk_ya hv_l_na yoy on a dapamoga of a prykhodz_l lyub_my on the right — the malyavayena, zdolnasts yes a yakoga peradalasya hell batsk_. Malyavats started to alo¸ka, poty a perayshl on farba. Yana did not know prav_l a stankovaga to a zhyvap_s, and a _shla to ways, padkazany yoy ulasny understanding to light, prygazhosts і, a zhadanny pas-svoymu vykazats an adnos_na pile yes suchasnasts_. Yoy asabl_va bl_zky tema of a rodnag to edge, pryroda, sva_kh karanyo ў. Adlyustravannem gety pachuzzya ў stal_ yae karts_na "Syameynaya vyachera", "Radnya", "edge Belarusk_", "Аўтагіартрэт".

At mastachk_ rich fantaz_ya, yaky peranos_ts yae ў mesets, a dza Yana n_kol_ was not. I naradzhayutsets of a karts_na, yak_ya vabyats і aryg_nalnastsyu plot padacha, і neardynarnastsyu to selection of a farb ў, і dakladnastsyu. At a l_ka _kh an asabl_va ts_kavyya "the jungle Trap_chnyya, "K_tayanka z a ball", "Mamantava of a drev", "Dzya¸chyna і pa¸l_n".

Aposhn_ya yae works — on dukho¸nyya tema. Nap_sana yany z asabl_vay tseplynyoy. Vera Antona¸na's works adznachana dyplomam_ II і the III steps on vysta¸ka at Brestse, Yana la¸reat a 4-hectare respubl_kanskaga festyvalyu tvorchasts_ a _nval_da ў (1997), udzeln_ets of an ablasnog to an open-air of "Baranav_tsk_ya (2001) of a krayav_da", an uznagarodzhana to dyploma of an argkam_tet.Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners