Articles about Kobrin: Spiritual culture

Kalyandarnyya abrada

Christmas carols. At century Aktsyabr on Kalyada, 7 studzenya, a pas huts "vyal_ to a zvyazd". Hadz_l_ not tolk_ pas pile vyosets, Alya ezdz_l_ і ў susedn_ya. Pytal_sya: "It is possible Hrysta praslav_ts?"

Atryma¸sha transit license, spyaval_ pesn_:

I mind of a hadyl at the city of V_fley,
The I bull in vertepa, і a bachyla in it,
That Hrystos Spas_tel, CAR, Tvorets і God
Rodyvsya from the Maiden і lyzhyt it is poor
In a day nursery byzslovesny posyrod lambs.
And over _m Yosyp z mater'yu sydyat.

* * *
Hrystos-Spas_tel at povnoch rodyvsya
At a vertepa b_dny v_n poselyvsya.
Over a ty vyrtep of a zv_zd of a s_yal:
— Hrystos rodyvsya! — vs_m vozvyshchat.
I arch heavenly suddenly rastvoryvsya,
At a vyrtepa b_dny sv_t poyavyvsya.
And Mats Hrysta pylynat Bozha
The I Rozhdzhestvo vs_m vozvyshchat.

(Zap_sala І. M. Bober.)

Za¸syoda Christmas carols supravadzhal_sya dz_tsyachym_ gulnyam_ і zabavam_. Raspa¸syudzhanay kalyadnay gulnyoy on Kobrynshchyna was gulnya ў "grandma". At yoy prymal_ ¸dzet hlopchyk_ і dzya¸chynk_ hell 7 yes a 12-gadovaga to a ¸zrost. To Spachatk to an adnam z gultso ў zavyazvayuts hustkay vocha і padvodzyats yes dzvyarey. Paslya of a getag yon, not zdymayucha z vachey hustk і, pav_nen kago-nebudz zlav_ts. Mustache of razbyagayutsets of a pas pako_ і starayutsets of a ¸tsyacha of a pra of Iago nabl_zhenn_. Kal_ "babets" of ¸dayetsets zlav_ts adnago, hole zavyazvayuts vocha.
 Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners