Articles about Kobrin: Spiritual culture

Pakhavanne і pam_nk_. Abradnasts

Syarod of a prostag Luda hodz_ts to a paver'a that on a pratsyaga trokh a zen paslya smerts_ Iago's chalaveka of a shower of znakhodz_tsets ў ty the house, a dza zhy ў nyabozhchyk. To Tam Xialianga ў getyya dn_ not gavaryts a pr of a pamerlag of the benefit, incorporated bank not pragnyav_ts Iago I smother starayutsets. At century Andronava, kal_ chalavek the pam_ra ў, adchynyal_ akno Abo dzver, incorporated bank of a shower of a nyabozhchyk could an adlyatseets.

The pamerlaga bl_zk_ya svayak_ abmyvayuts chystay cotton wool is whole, apranayuts at white to the adzeena і kladuts on a lava Galawa at a pachesna kutnut, a dza ў geta hour pav_nen stayats a sheaf of a zhyt. Dzya¸chat of a zvychayn apranal_ ў a shlyubny sukenka і nadzyaval_ velyum, bo l_chyl і that on ty sveets Yana a mozha vyysts_ in marriage. The nyabozhchyka nakryval_ ruchn_ky is whole that to a v_sa ў over abrazam_. Akramya the getaga, is whole nyabozhchyka-muzhchyna nakryval_ to a zverkh gal_nkam_ tapol і, zhanchyna — chastsy for ¸syo gal_nkam_ byaroza. To Pamerlam ў a mouth і the right hand klal_ pennies, at Thrun nasts_lal_ Sena і nakryval_ Iago ward. To Padushk nap_khval_ hay, shyl_ yae zleva to the right. For a soul exit rab_lasya ў Thrun a nevyal_ky adtul_na. Heating Galawa a nyabozhchyk stavyats roofs, and a pas tanks zapalenyya svechk і, і Tats of pachynayetsets to the aplakvayena of a nyabozhchyk ¸s_m_ hatn_m_. Persh for ¸syo to a pachynaa a zhonka of Abo mats_ a pamerlaga. At galashenn_ zhanchyna peral_chvayuts not tolk_ to a ¸sa dobryya sprava of a pamerlag, Alya і to a slova ¸sa, z pyashchotay skazanyya _m Kama-nebudz z the family yashche pra zhyzz_. . Zaty of a nyabozhchyk aplakvayuts a batska, stareysha the brother ts_ the son of a nyabozhchyk, zvychayn daroslyya lyudz і, paslya — _kh dzets_.

Z skin hut of a pav_nn hots adna person navedats pamerlaga of adnavyasko¸ets. Dzya¸chata prykhodzyats z raspushchanym_ valasam_. Pakhavanne of adbyvayetsets on 3-і dzen paslya smerts_ a nyabozhchyka. Pra carrying out of a nyabozhchyk staral_sya, Iago's incorporated bank it is whole not dakranulasya yes a threshold. To Thrun z pamerly at supravadzhenn_ a svyashchenn_ka, a roof, abrazo ў і harugva nyasuts at a tsarkva, a dza of sluzhytsets pam_nalny l_turg_ya, paslya yaky a pamerlaga havayuts.

Mustache daroslyya adnavyasko¸ets l_chats sva_m to abavyazka supravadzhats the nyabozhchyka sa svechkam_ ў hands on mog_lk_ is whole. Supravadzhayuchyya apranal_sya ў turned out a chornaa the adzeena. Kal_ vezl_ a nyabozhchyka on mog_lk і, k_dal_ on the road kvetk_ і gal_nk_ fir-trees і, navat, kamenn_ tseraz plyacho. To Thrun stav_l_ on a layer of a zho¸tag to a pyask ts_ a padsts_lka z byarozavy gal_nak albo to yadlo¸ets. Kal_ to damav_ets apustsyats at a mag_la, kozhna pav_nen troycha k_nuts on yae zhmenyu zyaml_. At century Andronava ў to a mag_l k_dal_ pennies, at Thrun klal_ a spare adzezha. Pra vyartann_ z mog_lak zabaranyalasya az_ratsets back. Dzets_ pra gety zb_ral_ kvetk_ і gal_nk і, k_nutyya on the road, kal_ a nyabozhchyka vezl_ on mog_lk_.

Vyarnu¸shysya z pakhavannya, the syalena of dakranayutsets to tvara і an abedzvyuma rukam_ yes the pecha, incorporated bank was not bolyp at the house of a nyabozhchyk ў. At century Andronava of a _snav ў zvychay vyganyats I smother a pamerlag, yaky vyarnulasya ў the house: myal_ ven_kam_ rest, dza of a lyazh ў nyabozhchyk, razmakhval_ syakeray.

At that zha dzen svayak_ nyabozhchyka robyats pam_nk_. On to an ear padayuts kuzzyu — porridge z yachny grain. Stareysha sa svayako ў a nyabozhchyka paslya karotkay mal_tva for spachyn smother a pamerlag to a vyk_daa to an adn a lyzhka kuzz_ for akno sa slovam_: "Tob і, Sydore!" Paslya of a getag to a z'yadaa Torahs lyzhk_ kuzz і, zaty pachynayuts ests_ prysutnyya taksama of a pas of a Torah lyzhk_ kozhna. The Pershy cup of a p_tv і a pershy lyzhka of a skin strava of a stareysha ў syam' і a taksama to a vyk_dvaa for akno z tym_ slovam_. On pam_nka gavorats a vyklyuchna of a pr of a nyabozhchyk. Chygun, at yak_m varylasya kuzzya, a m_ska і a lyzhka of adnosyatsets on mog_lk_ і kladutsets on the mag_l, prychy so, incorporated bank of a m_sk z lyzhkay znakhodz_l_sya a stalemate chyguny.

At century Andronava ў dzen pakhavannya a stalemate vechar і on nastupna dzen to a nyabozhchyk on a mag_la "nas_l_ vyacherats". Nyakhryshchanykh dzetsy haval_ to a nochch, Thrun z to cellas dz_tsyats_ nesl_ "pazagumenny". Mag_la _kh znakhodz_l_sya ў left verkhn_m a kutka mog_lak, heating agarodzha. Nasypa on mag_la nyakhryshchany dzyatsy mel_ an oval form ts_ a circle.

On 40-a dzen paslya smerts_ a selyan_na svyatar sluzhyts a pam_nalny mass, paslya yaky on the mag_l of a nyabozhchyk to the syalena stavyats roofs. At batsko¸sky Saturday, on "dzyada", naladzhvayuts a pam_nalny vyachera, on a yaky gatuyuts 12 str ў. At an hour of a vyachera a chastka hell of a skin strava і a cup garelk_ stavyats on padakonn_k for dzyado ў, zn. a nyabozhchyka ў, і kal_ on nastupna dzen a pas yakoy-nebudz to the prychena garelk_ ts_ a pak_nutaga on a padakonn_ka not of akazhatsets, the syalena byvayuts to perakanana tsalka that prykhodz_l_ ¸nacha nyabozhchyk і, yak_ya z'el_ і vyp_l_ to a prygatavanaa for _kh.
 Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners