Articles about Kobrin: Spiritual culture

Z falklornay Kobrynshchyna's spadchyna

At "to Zborn_k national pesen Kobrynskaga і Slon_mskaga of a pavet ў Grodzenskay gubern і", to skladzeny nasta¸n_ka of a narodnag of a vuchyl_shch M_kha_lam Andreev_cham Ramanov_cham, a pryvedzena 68 pesen, zap_sany at Kobrynsk_m paveets. Syarod _kh lyubo¸nyya, syameyna-bytavyya, rekrutsk_ya, g_starychnyya. Lyubo¸ny і syameyna-bytavy l_ryka to an akhopl_vaa typovyya tema: Ljubo ў, rasstayena, syameynaa zhyzzyo (shchasl_vaa ts_ to a nya¸dalaa), pachuzz і, zvyazanyya z roznym_ aspektam_ zhyzzya.

Mountain mine, gore, nyschastny share,
The d_vch_nonka of a myslenkama the field shouted a bit,
Chornyma of an ochym yes y valochyla,
Drubnynkyma of a slezonkama all field of a zrosyl.
Tsv_te a grechka yes y tsv_t falling down,
And vzhe mene muy mylenky on v_k to a pokydaa.
Oh lyt_la ptytsya, raspustyvsh_ kryltsya,
Ah nyma і ny bude my chornobryvtsya.
Oh the lyt_la a peahen, in a sadonka fell,
Ah і ny bude whom I kokhat a nym.
Oh you, syvy an eagle, it is high lyta_sh,
Vozm_ mene on sva kryltsya — de you know zanesa.

* * *

Oh hour time mats
Shukata teams,
Pos_yav zhyto,
Nem to whom is reaped.
_de n_chka of a temn,
Hi with ky rozmovlyata.
Oh mayesh you to the sonny
Horse black.
Puyda to a stayenka,
Rozmovlyay to its,
Give koneva of a s_n
On sama kol_no,
Give it to a quitrent To a side.
Oh if quitrent _z' _st,
On s_nova lyazhe,
And mn_ to young
Pravdonka ne skazhe.
Oh at tebe, to a horse,
Zhovty hv_st і gryva.
Byzha road
To mine dyvchyno.
Vzhe thawing it is expensive
Grew with Cheroty,
Vzhe concealing a d_vchyn
Long ago in marriage p_yshla.
Oh, nayshl_ kosar_
That cherot _zzhala,
Vzhe your d_vchyna
_NShY boys of a vzyala.
I thuja Rozheyu Road to an otych,
I the d_vchyna
I to sob_ to a pryklych.

***

Oh you, kalynushka,
Oh you chyrvony,
Chy in a meadow of a zatsvyl.
Oh you, molodytsya,
Oh you young,
Chy you are so a zmarn_la?
Chy tebe stepmother,
Chy native mats
On a chuzhbyna gave?
Oh on a chuzhyna,
At a velyka family,
Yes in a velyka a family.
Velyky family
Vecherata of a s_l,
And I pump water.
Oh there will be I, will leave,
Young
Yes for gate are new.

***

Oh there I will look,
Here podyvlyusya,
In total foreign country.
Oh I will drive
Give a srebny perstyonochok
Yes on vysok_y mountains і,
Oh chy ne pryy_de
Washing mats natively
On a poradonka to me.
Oh sto_t, sto_t
Washing natively mats
For plechyma at mene.
Stakes tob і, Doña,
Yes the share is unfortunate,
That vernysya to mene.
Oh nakrasuysya
Yes y be acquired
Though to a crustacean at mene.
Oh already bo mn і,
Washing mats natively
Ne d_votsky beauty.
Oh nak_n it
B_lu nam_tochka
Yes on mo_ a hair.


Rekrutsk_ya pesn_

Ne noise і, ne shum_ dubrovushka green.
Ne crying, ne crying of a rekrutchyn young.
Husband of Shona of a vyprovazhal,
In a green ga_chenk stood.
Zabulasya Shona of the husband of a popytata
Chy zvelysh chy ne zvelysh mn_ pogulyata.
Zbyray to a bes_donk, yak of a zbyral.
Not zbyray bes_donk_ z dvorakama
Yes zbyray bes_donk_ from a star_kama.
Bo dvorak_ Rada radyat not such,
To Zvenut tebe z to reason young,
And star_k_ Rada radyat to a potykhenk,
To Dovenut tebe to reason a molodenka.

***

Oh Mora's pra yes y pra to syny
Plache mats yes on synova,
Whom on economy to bring together,
Whom to send to soldatushka.
Naystarshy — in that a d_tok of a chored,
In serednyogo — Shona it is young.
And naymenymy zhenyta it is time.
The Naystarshy brother vykuplitsya,
And sredn_y vymovlitsya,
And mats plache, it rozbyvatsya:
- Pozhda, to the sonny, _zmyyu head.
- Izmy, uterus, sob_ ne mn і,
Vzhe mn_ sudylos na_stysya zyml_.

The-place mestsa ў zhyzz_ zaymat a belaruskag of the people to a tantsavalnaa of a mastatstv. Amal, that skin radasny padzeya supravadzhalasya to dances і, yak_ya it is frequent byl_ zl_ta ў adno to a tselaa z pesnyay. Raznastaynyya dances vykonval_sya on vyasell_. At century to Pav_zza on vyasell_ svakh_ vykonval_ karagod "Zazuleyka":

Oh, l_tyla of a zozulenk chyrez garden, chyrez garden.
I thought, I will marry і vyrnus back.

Yak l_chats dasledchyk і, choice of a getag of dance not of a vypadkova. Vobraz "zyazyul і" to a s_mval_zua ў belarusk_m folklore of a zhanocha of bags. Yes _lyustratsyyna-vyya¸lenchy adnos_tsets dance "Zhabka", zaf_ksavana ў century Navasyolk_. Dance could vykonvats adz_n chalavek ts_ nekalk_. The dancer abap_ra¸sya on forgery vytsyagnutym_ ¸perad rukam_ і naskam_ legs і perab_rayucha rukam_ і to legs і, a hutka praso¸va¸sya a pas Cruz. Pra gety yon a padskokv ў a yak a toad, a vystukv ў dalonyam_ і naskam_ ў a step muzyets і Kal_ ў dances ¸dzeln_chal_ 2 chalavek і, drug_ the dancer of a padskokv ў on lyazhachy we tickle. Pra gety yon stara¸sya pradugledzeets temp Iago to Rukh, zrab_ts nekatoryya kam_chnyya truk_. At yakasts_ a muzykalnaga supravadzhennya yes "Zhabk і" vykarysto¸val_ the most za¸zyaty Pole, chastsy for a ¸sa so an invited shabaso¸ka.
 Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners