Articles about Kobrin: Spiritual culture

Vyaselny abradnasts

Vyaselna abrad sklada¸sya z 4 chastak: dopyta ў, zlyub_n, zapo_n і vyanets. To Nyavest vyb_ral_ zvychayna of a rodz_cha of a zhan_kh. On dopyta of a hadz_l mats_ a zhan_kha albo yakaya-nebudz a pazhyly rodz_chka, incorporated bank of davedatsets of a pr to a nyavest, raspytats at the family ab _kh numbers nakont a zamuzhzha of a dzya¸chyna.

Praz nekalk_ a zen paslya a dopyta ў zhan_kh sa to matchmakers vypra¸lyal_sya on zlyub_na. Pra _kh z'ya¸lenn_ nyavesta of a vykhodz_l. Batska ts_ mats_ adz_n on adz_n raspytval_ yae, ts_ to a zhadaa Yana vyysts_ in marriage, and zaty pavedamlyal_ ab gety to the matchmaker. Paslya of a getag prykho-a dz_la apranuty a pas-svyatochnamu of a nyavest, a stav_l a table on pokuts і, covered Iago to white nastoln_ka і a vykhodz_la zno ў at a kleets ts_ ў a susedny hut. The matchmaker of a vym ў z darozhnay sumk_ bread і a garelka і having become і ў _kh on a table, a nal_v ў a pershy cup і a v_ta ў us_kh nastupnym_ slovam_: "Give, Bozhe, shchob vse bulo gozhe! shchob sy couple of a shchaslyv the bull, a ladle a heat gor_lka, a box of a d_ta of a m_ryal, і shchob to starost_ t_shylasya". On getyya slova to a ¸sa adkazval_: "Hex _m God Dai, a yak itself knowing і to a v_daa". Paslya of a getag pachynalasya to a zastolla. Kal_ batska of a nyavesta to a pakladza ў cough to the matchmaker of a Torah bukhank_ bread і stolk_ kavalka ў palatna, geta to an aznachaa that to a zastolla skonchylasya, і zhan_kh pav_nen vyartatsets lady ў.

Pasl zlyub_n at Saturday byvayuts zaruchyna albo zapo_na, on yak_kh a nyavest of a taksam not to a prymaa ¸dzet. At a geta hour the matchmaker of dama¸lyaetsets nakont to a pasag і kolkasts_ gastsy z to a side of a zhan_kh. Ab gety it is possible davedatsets і for a pas kolkasts_ loaves of bread, yak_ya the matchmaker a peradaa to a nyavesta batsk.

At nyadzelyu paslya zaruchyn at a tsarkva of chytayetsets to the abvyashcheena. At Saturday, napyaredadn_ vyasellya, zaruchyna of pa¸tarayutsets, on _kh already to a prysutn_chaa of a nyavest to times z syabro¸kam_. Yes z'ya¸lennya zhan_kha of a dzya¸chata plyatuts vyank_ z rues і spyavayuts pesn_:

At zylyony to a garden z_ll_chko to a zatsvytaa,
At nashy Mar'yukhna to a vys_lla to a pochynaa.
Nekh zha _y God Dai da Pomagaye
The I r_dny batenko nekh to a dakladaa.
Ne crying, Mar'yukhna, ¸yucha vynochka,
Budesh posters, for _vany zhyvucha,
Sv_krova of a perestupayucha poroga,
Svykrukha pereymayucha habits.


Kal_ the nyavesta was s_raty:

Oh znata, znata, shcho Mar'yukhna of a syrot:
The hatka, collar uzka is perishable.
I will send a falcon to Ukra_na,
Nekh on the ves_ll zbere to a rodyn,
I will send a syva to a zozulk to the sky
Zvata on the ves_ll the matulka!
Oh pryda, pryda, washed matulko!
I cannot vstata, a syva zozulko!
I cannot vstata, a date order,
Date order svy dytyata


Kal_ zhan_kh to a pryydza, spyavayuts:

Oh zapyvalnochka pry_khala,
To Mar'yukhn of a zapyvata,
Pryvezla to a flank to a med old man of a chastovata,
And gor_lonka dv_ barylonk_
For a podruzhechok, for a rodynonka.

Batsk_ ў an outer entrance hall sustrakayuts a zhan_kha, vyaduts at a kleets і chastuyuts. Zaty best man (marshalak) to Iago's nasta¸lyaa, yak of abykhodz_tsets z nyavestay. At a geta hour at hayets spyavayuts:

Pry_khav _van to a d_vka,
Yak clear m_syats to a zurka.
Tries old man:
"Shcho mn_ govoryta?"
The father kazhe to it:
Ne dialects nychy,
There is a marshalok for this purpose.

Stalemate guk_ getay pesn_ marshalak uvodz_ts a zhan_kha ў a hut і falling nyavesets padarunk_: charav_k і, panchokh і, stuzhk_ і pyarstsyonk і, kazhucha: "The sir ground to an obsylaa the young lady young podarkama, shchob the bull is tender, a prynyala". Nyavest to a prymaa ¸syo a geta, a n_zk of klanyaetsets a marshalka і hanging up padarunk_ on the stsena ў kuyets of a hut. Marshalak of a nyavesta vykhodz_ts on a syaredz_na і gavoryts: "From the young lady young to an obsylaa of a podarkama of the father, a uterus і a marshalka of the sir young, shchob bulls are tender, prynyala". Zhan_kh of a n_zk of klanyaetsets to nyavesta batska, and hell a marshalka to a prymaa a vyanok z rues і to Iago's nadzyavaa on a cap. To Batsk of a zhan_kh і marshalka padnosyats pas kavalka of a palatn, yak_ya Yana zavyazvayuts to Saba tseraz plyacho. Palatno for mats_ havayuts at a bag, to Tam that mats_ n_kol_ not to a prysutn_chaa on zapo_na. Zaty a mustache of sadzyatsets at a table, akramya the zhan_kha і nyavesta, yak_m marshalk_ zavyazvayuts hustk_ on ruk_ і troycha abvodzyats vakol became. For skin to abykhoda of a nyavest of klanyaetsets to batska і to an atryml_vaa hell _kh to the blagasla¸leena; gosts_ stalemate hour of a getag to an abrad spyavayuts:

Ny v_tyor to a kalyn lomyt —
Kolo of a table d_vka hodyt
I for two yanvola vodyt,
And tretyogo — Batenka svy.
Sit down, old man, at a table.
Kazala mn_
Yanvola mo_
Poklonytysya tob_. To Batenk,
blagoslova doleyu!

The Gety song spyavayuts і for matzos і, paslya a getaga sadzhayuts malady at a table і pachynayuts spyavats _nshyya pesn_:

Let_la of a gusa cherez garden
Klykala to a d_vonk on the posad,
Stel_te kovdra in a harmonious row,
Blagoslova, old man, I will sit down.

* * *
Zburny sy Saturday —
Took away podruzhka d_vonka,
Posadyla in a row і row,
The I s_la on the posad.
Guessed to a gadonk tykhonko,
Showed in marriage I will not go,
Young I do not love.
And you, old man, not vvazhay,
Mocha yachm_n on malt,
Clumps pshenyts_ on a cow.

At a table maladyya ¸stryml_vayutsets hell hedgehogs і p_tva. To Nareshtsa marshalak z zhan_khy abutment і to a dzyakua: "Dyakaya to the father, Matyora, a svatova і svatt_ for vs_ pozhytka" — і Yana sykhodzyats. At a geta hour syabro¸k_ pachynayuts pryb_rats to a nyavest. Rasplyatayuts і prychesvayuts cash desk, zavyazvayuts on Galawa a white hustka, uprygozhany roznakalyarovym_ stuzhkam_ ў to a vyglyadza of a nevyal_kag of a kakoshn_k, apranayuts chorna armyak (zhupan) z chyrvonym_ to zastsezhka і, zaty _duts a pas to a syal z huts ў a hut і zaprashayuts on the vyasell are new: "Prosyv the father і mats, і I ask on the ves_ll, on hl_b-sul, on a cow і on vse, shcho Bug poshle". Getak zha to a zaprashaa і malada on svayo to a vyasella, yaky adbyvayetsets of an asobn ў Iago Batsko's hayets ў. Yes vyanets to a peshsh not hodzyats. Kal_ zhan_kh byare to a nyavest z _nshay vyosk і, yon vypra¸lyaetsets ў to a tsarkv sa svayoy huts ў supravadzhenn_ svaygo trains. To Nyavest papyaredzhvayuts ab hour to departure, incorporated bank Yana not spazn_lasya. Kal_ Yana an abodva zhyvuts at one vyostsa, at tak_m time zhan_kh z the brother (friends) і z to marshalka to an edza yes of a nyavesta. Batsk_ sustrakayuts Iago on dvara z to bread-sollyu, vyaduts at a hut і sadzyats at a table. Nyavesta z druzhkam_ vykhodz_ts z klets_ і falling a hole on a blyudza two vyanets, a hustka, pyarstsyonk_ і a stuzhka, kazhucha: "I ask tebe, _vane, on a pershy order". Zhan_kh to a prymaa ¸syo a geta, at a pile doryts nyavesets pennies і to a ¸sadzhvaa yae heating a charga to a syaba. Paslya of a getag of a pas to a zagadza of a vyaselnag of the head maladyya sastupayuts mesets to batska, at yak_kh prosyats blagasla¸lennya, troycha klanyayuchysya _m. Batsk_ blagasla¸lyayuts: "Blagoslov_te, father і mate pood tsarsky ventsem stata". Paslya of the friend sa starastay troycha abvodzyats _kh vakol became і spyavayuts: Trysvyaty "our Oycha" і "Uvaskresenne tvayo, Hrystsa Spas". Pra to a vyezdza sa dvara ў to a tsarkv svakh_ spyavayuts:

Lom_te to a rozhenk,
Stel_te to a dorozhenk
Molodui і to young
To Bozhy to the house

* * *
To a shlyuba, d_vonka, to a shlyuba...
Upada matyunts_ to a nozhok,
Podiakui to girlfriends for a vynok
The I red hloptsyum for it is thin.
Dyvchyata of a zvyvala vynochka,
Molodts_ tants_ naymala.

* * *
Zavydlyva of a vorozhonka,
Concede z dorozhenka
Molodui і to young
To Bozhy to the house.

* * *
There y_m ruchenk_ to zvyanut,
V_rnee slovtse will be told.
V_rn_she, yak father,
V_rn_she, yak mats.

* * *

Byzh_te, konyka, nyvelychka syva
On the mountain abrupt,
Under a tserkva sacred.
Pershy kv_tonka — the ground good fellow.
Byzh_te, konyka, nyvelychka syva
Under a tserkva sacred,
On the mountain abrupt...
Other kv_tonka — a young d_vonka.

* * *
Zvunkoye derevo to a topulla
In a l_sa stood, shum_lo,
Road vezyone zvyn_lo,
On dvur zvezyone movylo,
Movylo d_vonts_ in a ned_lka: —
New vynochkuv z barvynka,
Ne braid pleta in batuzhka,
Naguotui ruchnyk under nuzhka,
To the I zhovt to a sv_chenk in ruchka.
On b_ly a ruchnychka stood,
yu a sv_chka held Zhovta,
Yak bub slyozonk_ ronyla,


God has dales of a prosyl:

Here mene, Bozhe, spomozha,
Mine old man prynes_
On syte nove podvurye,
On zapysove to a zastup'a.

* * *

On mountains a tserkovka —
Svyaty Rescued,
Vyyda, old man, protyv us!
Oh vyyda, nayda protyv us,
Povynchay d_tka good luck.


Pra nabl_zhenn_ yes tsarkva, spyavayuts:

Nema of the priest of the house,
Po_khav to Lviv,
Kupovata Klyuchyka,
To Tserkovk of an odchynyata,
Our d_tka of a vynchata.

At a tsarkva slukhayuts I will impoverish, and paslya zaambonnay mal_tva svakh_ і marshalk_ pasyarod tsarkva rassts_layuts kavalak a palatna, at edges of a yakog kladuts bread, and the pasyaredzena a fractional coin, rasplyatayuts cash desk ў nyavesta і, incorporated bank Yana ў zhyzz_ did not tsyarpet prytsyasnennya, rasshp_lvayuts a plowing on ka¸nyara kashul_. At an hour vyanchannya a nyavesta of _mknetsets nastup_ts on a naga to a zhan_kh, incorporated bank Metz over _m to a peravag ў syameyny zhyzz_. Adykhodzyacha hell of an analogion, nyavest to the tsyaena beyond Saba to a padnozhnaa palatno, incorporated bank of the friend і syabro¸k_ yae not chakal_ a do¸ga zhan_kho ў, and to traces for yoy vykhodz_l_ in marriage. Paslya to an exit z tsarkva zakhodzyats at a hut yes of a svyatar for blagasla¸lenny і prynosyats padarunak — nekatoryya pe¸nya і to kuryets, _nshyya — bread і a garelka. Ad'yazdzhayucha, spyavayuts:

Diakuimo of a poponkova,
To ours of a batenkova,
Shcho us zvynchav,
Having a little taken: Puvpyata gold
Odes of our young
To the I lytovsk to the cop
For a dyvotsky braid.

* * *
Pry_khala of a d_vonk z to a shlyub,
Poklonylas z I rutonkoit
Pered the motyunka:
Mine matyunko, rozhe,
Pozdorov tebe, Bozhe,
Shcho you mene naradyla
For a kind sem'yanyn.
On mene priests look,
On mene dyaka look,
On mene zadyvylysya,
Shcho in ksyonzhka pomylylysya.

* * *
Znata of a _van, shcho zvynchany:
On yum vynok pomynyany;
Yak _khav to a shlyuba buv z kalynonk і,
And odes to a shlyub — z rutonk_.
_de _van z vynchannya,
Its batenko in gate sto_t,
B_ly ruchnychok in hands d_rzhyt,
Slyozonkama to oblyvayetsya,
Svy the dytyatka tries:
Shcho you bachyv, mine dytyatko?
Bachyv I, bachyv us_ svyatn і,
Bachyv і D_va Prechyste_'s image.
Prechysty vynochk_ zvyvat,
To us, molodenky, to a shlyuba gave.


Heating Pad'Ekha¸sha yes of a hut of a nyavesta, spynyayutsets Bramah і spyavayuts:

Vyyda, old man, z sv_chama —
Vzhe tvo_ d_tk_ zvynchana!
I you, matyunko-utko, Chom not vykhodysh hutko,
Than ne vytayesh to the I chy you do not torture us:
Chy infections shlyub brala,
Chy vs_ pry_khala?


Here batsk_ vykhodzyats nasustrach malady z to bread і I salt, v_nshuyuts _kh, chastuyuts to p_va і vyaduts at a hut. Yes lunch svakh_ spyavayuts:

Dayte z Coca
Ruchnyka to a table:
Mar'yukhnena wedding kvokche,
Ob_data hoche.

At _nshy vyoska batsk_ not vyaduts malady z gastsyam_ ў hut, and chastuyuts asobna ў klets_. Paslya of a getag malady prykhodz_ts at a hut і to a dapamagaa mats_ chastavats gastsy; m_zh ty malada to an aglyadaa gaspadarka tsestsya і vyartayetsets, kal_ gosts_ adabedayuts. Dances of pachynayutsets stalemate to a napa ў nastupnay pesn і, yaky supravadzhayezza music:

Ours svatonka, kokhan_chka,
Are empty zhe us to a tanchyka,
Nuzhenk_ prolomata,
Pokazata Shubonka.


Kal_ moladz razvesyal_tsets, svakh_ pachynayuts spyavats:

Gde nash_ korovaynyts_
Nap'yano popylysya,
Shcho about us zabulysya?


Vzhe to us spyvayucha, even spirit to a zanymaa, And nykhto і water ne to a pr_kroplyaa. Paslya getay pesn_ vymayuts z pecha a loaf і havayuts at hayets, a pacu not to a pryydza hour dzyal_ts Iago. Pasyarod of dance ў marshalak secret vyvodz_ts malady on the yard, sadz_ts _kh on a cart і an elm on the vyasell ў a hut of a maladog. Pra to a ¸ezdza on the yard, a spyavaa:

_van zvynchanny veze batkova a gift —
Tonenky, bylyony suvalok,
Bo vzhe bulyn god_ zhdata,
To sob_ are taken Hoche Mar'yukhn.

Batska of a zhan_kh to a sustrakaa malady on dvara, a v_nshua _kh, a prymaa hell nyavestk_ padarunak, a vyadza _kh at a hut і to a kladza padarunak on a table. Mats_ a prymaa sa became padarunak, sadz_ts malady at a table і to a chastua roznym_ stravam_. Paslya to a pachynaa _grats music і moladz dancing a getag. Praz nekalk_ gadz_n head to a pasylaa vestka to batska malady that hutka to a pryedza yes _kh to a vyasella hell of a zhan_kh. Paslya vyartannya messenger hell of the head pachynayuts spyavats:

Ne kun hoof pozvonyv,
That _vanko on s_nyakh pokhodyv,
Svy old man probudyv
I so to a yom govoryv:
Get up, old man, dovgo spysh,
Mene to the road ne radysh.


On what batsk to an adkazvaa:

Oh you, muy to the sonny, Cossack,
Vybyray to a svank spyvachka,
I head old,
I girlfriend clever,
Shchobys ne m_v soroma,
Bo there chuzha party.


Zaty to a blagasla¸lyaa malady і to an adpuskaa _kh yes batsko ў nyavesta ў supravadzhenn_ boyars. Geta of adbyvayetsets to a nochch, Tam of a pas to a daroza spyavayuts:

At our _van of a chorna och_ — Woon ne bo_tsya chorne_ night і!
Chy to May boyatys,
Chy to May lyakatys:
Bug it is necessary me,
Kun under me,
Svanka і prysvanka
Around zo me.


Batsk_ sustrakayuts malady, vyaduts _kh at a kleets, a dza of a nyavest, incorporated bank adrozn_vats hell sva_kh gastsy, a peravyazvaa of a kozhnag ward tseraz plyacho. Gosts_ ¸vakhodzyats at a hut і pachynayuts vesyal_tsets. Praz nekator hour _duts at gosts_ yes druzhk_. At a geta hour svakh_ spyavayuts:

The friend vs_kh us to a seba of a prosyl,
Uzhe to a flank to a med long ago vykotyla.
And yak bude chastovata,
That budemo nochovata.


Paslya tago yak of pavesyalyatsets ў druzhk і, _duts zno ў yes batsko ў nyavesta, darogay spyavayuts:

We at a bull druzhka,
In total dovol m_la,
Med і vyno pyla,
Pshenychny hl_b yily,
And odes of meat і kovbas
It is small ne starting up a belt.


Kal_ ¸vakhodzyats at a hut, tyya dzya¸chata, yak_ya zastal_sya, spyavayuts nyavesets:

Ne fly, zozulko, z a kutka of a synozhatka —
Ne so dobre bude at chuzhe_ matk і!
Falcons sydyat,
On tebe look,
I will take a teba on a krylochka,
To Zanenut tebe odes a gn_zdochka.
Ne vyb_gay, young Mar'yukhno,
For svy old man podvur'echko,
Bo boyare sydyat,
On tebe look,
To Voznut tebe odes old man
To zavenut I to a sv_kronk.

Paslya getay pesn_ head z friend vynosyats z kamor loaf, spyavayucha:

Moshchona bridges z mosquitoes to a hut,
I milk that nesyuno a cow are rich.

Loaf kladuts on a table, for yak_ sadzyatsets batsk_ і rodnyya nyavesta, and the head gavoryts: "Blagoslova, otche і mats, to the of a dytyata on pasag syadata". Paslya of a getag batsk_ ¸stayuts, a _kh mesets zaymayuts maladyya. Druzhko stav_ts perad _m_ talerka і to a spyavaa:

Jac S to paradise, z to paradise sonechko to a vstaa,
So young Mar'yukhna on posag to a syadaa,
I prosyt old man about the vspomogayena:
— Muy batenku-m_syatsyu, spomozha mene
Shchaslyvy life,
I Dig zhyty,
Shchasty, zdorov'y,
Doleyu, rest.

Batska to an adkazvaa:
Nekhay tebe, to a donk, Bug to a spomagaa of I vs_ dobras are sacred і, і Luda. Friend's distances to a spyavaa: Oh rode, rode rich Veda statochok horned: Cows z telyatama, Ovechky z yagnyatama. Pra gety kozhna z family padykhodz_ts yes nyavesta і to an adorvaa yae. Friend to a zap_svaa skin padaravany rech. Starasta to a nal_vaa a cup garelk і, a peradaa nyavesets, and Yana — skin, hto doryts. Pra gety at a nyavesta і ў tago, hto to a prymaa a cup, the hand of a pav_nn byts is tied hustkay. To Alya Perad gety, yashche yes "I perapoit" zamuzhn_ya zhanchyna zdymayuts z dzyavocha nyavesta a ¸bor і zavyazyvayuts yoy on Galawa a hustka, and a zhan_kha nadzyavayuts a cap, pra gety spyavayuts:

Zavzyalysya svakha the d_lo zrobyta,
Knyagynya of an upovgga.
Pryda, old man, poglyada,
Yak yours dytya povyla.
Povyla, rozkvtgovala,
Shcho vs_ lyude dyvovala.

For a perapoy _dz of a dzyalb of a loaf, a pra gety a batska of a nyavesta rob_ts kryzhapadobny cutting on karava_. Starasta ty zha a knife to a vyn_maa z a loaf a kryzhapadobny chasts_nka, a zagortvaa yae to times z a grashyma, yak_ya padaraval_ on perapo і, at a white hustka і to an addaa nyavesets. Paslya of a getag a loaf of dzel_tsets on nevyal_k_ya kavalk і, yak_ya to a razdaa skin, hto a ¸dzeln_cha ў at perapo_. Paslya tago yak loaf padzyal_l і, head to a spyavaa:

The head — vyzvolyony,
Cow — podylyony.
Give zhe, Bozhe, dobre l_to,
Shchob childbirth of an elk to us zhyto,
Yachm_n і pshenytsya,
I differently pashnytsya.

And malady ў that hour, kal_ head to a razdaa loaf, skin z family of a zhan_kh doryts pas kavalka of a palatn. Pra gety svakh_ spyavayuts:

It is a pity, Bozhe, daruv
For ty magnificent boyaruv:
Um_yut gifts of a brata,
Not vm_yut dyakovata,
Shapochk_ podyymata.


Paslya adorvannya the family of a zhan_kh malady to a recha pile skladvaa і rykhtuyetsets yes to an ad'ezd, at that hour a yak batsk_ z gastsyam_ vyacherayuts. Paslya of a vyachera head to a spyavaa: "Adequately is", and paslya a getaga to a prypyavaa:

It is a pity, Bozhe, daruv
For ty magnificent boyaruv:
Um_yut gifts of a brata,
Not vm_yut dyakovata,
Shapochk_ podyymata.


Distances padkhopl_vayuts zhanchyna:

Rychny rybonko, chy ne it is a pity tob_ bude,
Yak that is told kind lyude,
3 ryk_ in ozera, _ducha,
To Zelyon mnucha grass.
Young Mar'yukhno, chy ne is a pity tob_ bude,
Yak about tob_ your rodyna zabude?
Chy ne old man of a _ducha is a pity tob_ bude, for odes,
Dobranuch dayucha?

Nyavesta ¸sya ў slyaza vykhodz_ts z a klets і, at a geta hour of a dzya¸chata spyavayuts:

Ne forge, zozulko, in dark lisy,
Tob_ kovata in zelyonuy oak groves!
Ne cry, Mar'yukhno, at svoye_ matka,
There will be posters, zh_vuch_ in sv_kr і,
Іі habits of a pereymayucha, Hl_ba і sol_ uzhyvayucha.

Paslya of a getag head porridge: "Blagoslova, otche і mats, a dytyata svoyoma on stata life". Nyavesta of klanyaetsets to batska і to an atryml_vaa to the blagasla¸leena, hrysts_tsets, kissing bread, byare Iago a stalemate to a groin і vykhodz_ts z huts. At a geta hour the head to a spyavaa:

To pine forest, tetyurko, to pine forest,
There tob_ pines z to the choice,
There tob_ water z krynyts і,
There tob_ berries yarytsya (zemlyan_ka).


Dzya¸chata:
Lie, sokolyu, lie: Konyk_ z' _la travytsyu, Volyk_ of a vypyla vodytsyu, Yagodk_ of a zklyovala ptyts_.

Head:
To a sv_kr, Mar'yukhno, to a sv_kr, There tob_ the vechera is ready, tob_ a sv_tyolka of a metyon There, Is soft post-ale of a stelyon.

Dzya¸chata:
The lie, the head, a lie, to Sv_tyolk of a zas_la d_vera, to Vecher zovyts_ z' _la, Svykrukh lay to post-ale.

Kal_ malady to a recha kladza ў cart, dzya¸chata spyavayuts:

Nakry mene, svanechko, polama,
Shchob ne oblyla of a matyonka of a slyozama.


Head:
Ubyraysyazh, Mar'yukhno, ubyraysya,
In shod higher education institution vkladaysya.
Vzhe it is time odes' _zhzhata,
Svy to odv_data life.

Pra to a vyezdza:
Dyakaya tob і, muy old man, Dyakaya tob і, muy to m_syaets, For yours to the godovayena, For dobre to the posylayena! I in tebe the lykhy word ne a chula, Tulko scratched a kosonka, B_lo lychko washed.

Darogay:
Gray, gray, shchuko-rybo, on bystrum Doon і,
Bo hutko you will swim away vzhe in chuzhy_ a kr і;
There will be a zlovlyona,
3 lushch_ets of a zluplyon
The I molodtseva on ob_d a zvaryona.


Pra nabl_zhenn_ yes to the house batsko ў zhan_kha spyavayuts:

Zurenka svytovy to a svytaa,
Gate touching Mar'yukhn: —
Odchyna, old man, gate,
The axis tob_ a nev_stka is young!
Chorna och_ began to cry,
Shcho to a kosonk suffered.

* * *
Rejoice, old man,
Vezemo nev_stochka,
To Vysok, yak of a yalyn.
To Chervon, yak of a kalyn.
Kal_ malady Mologa to growth:
Not lyakaysya, old man,
Shcho nev_stka small;
We e_ podvyzhy_mo,
On a shovka postavymo,
Gold podvazhymo.

At some myastsovastsyakh damashn_ya, pachu¸sha to the nabl_zheena vyasellya, skladayuts a vogn_shcha heating Bramah і praz Iago maladyya pav_nna ¸yazdzhats on the yard.

On dvara spyavayuts:

Pry_khala pan_
In black zhupan і,
Ne hoche vstavata,
Treba of a povytata.

Batsk_ a zhan_kha vykhodzyats nasustrach, v_nshuyuts to a nyavest і vyaduts at a hut. Mats_ to a sustrakaa nyavestka ў footers po¸stsyu upward.
Kal_ malady ¸vakhodz_ts at a hut, spyavayuts:

Rejoice, mats,
_de a nev_stka to a hut,
3 velykym_ och_ma,
3 shyrokyma of a plechym,
Kind robotukha,
And l_psha of a kolotukh.

Malady to a pryvezena kladza bread on a table і a stalemate to bake to a k_daa to kuryets, paslya a getag byare vyadro і to a _dza behind cotton wool. At a geta hour gosts_ vyacherayuts. For malady a vyachera of a padrykhtavan ў klets_. Paslya of a vyachera head to a vyadza malady, _m spyavayuts nastupnyya pesn_:
Vzhe d_vonka z bed _de, to Svy of a dobra-den sv_krova Dai. Oh, I am glad the bull of dobra-den gave, serdenko mine the cloud occupied Ale: Ne I can govoryta, Serdenko of a zveselyta.
Pra to a padykhodza yes of the house, maladyya pachynayuts dances on dvara, and for _m_ і to a ¸sa gosts і, spyavayucha:

Give zhe, Bozhe, kind hour,
Yak at people, so і at us.
Give, Bozhe, good a godyna,
Multiply to it a rodyna.

Maladyya ў supravadzhenn_ gastsy _duts z v_nshavannyam_ yes sir, pas spyavayucha to a daroza:

We to the sir _demo,
Gift nesemo;
To the sir young,
We are its sluzhenka.

Pang Z the Ghanaian to a prymaa padarunak (palatno) і to a v_nshua malady, an adpuskaa nekalk_ garets ў garelk_ on the zakancheena vyasellya. On a daroza sustrakayuts the friend malady, yak_ya _duts pav_nshavats yae on new a camp, zayazdzhayuts at gosts_ yes heads і druzhk і, and hell _kh zno ў at a hut yes batsko ў a zhan_kha, a dza dzelyats a loaf of a zhan_kh і pratsyagvayuts to the gulyaena. Kal_ razykhodzyatsets, spyavayuts:

Sklonylosya sonechko to a dale,
Hour to us, panove, to the house.
Vzhe v_tyor gate v_dchynyv,
I m_syats road osvytyv.


Muzyk_ vyaduts gastsy for Bramah і on the razv_tayena z gaspadaram_ spyavayuts:

Rem, chorte, guest,
And music poslya.

At century of Habov_chy paslya vyanchannya a nyavesta, kal_ a vykhodz_la z tsarkva, the tsyagnula beyond Saba to abtsasa ruchn_k, on yak_m melted ў hour vyanchannya, incorporated bank yae druzhk_ hutchey magl_ vyysts_ in marriage. (Zap_sa ў P. Dudz_nsk_ Mary_ Dzyan_sa¸na's hell of Vakul_ch.)

At century Aktsyabr to a vyasella svyatkaval_ 3 dn_. At zborny Saturday of a dzya¸chata z a barv_nka v_l_ a vyanok nyavesets, poty klal_ Iago ў a s_ta і batsk_ vykuplyal_ Iago. Poty of a geta a vyanok nadzyaval_ on a loaf і mats_ z to batska the 3rd times abvodz_l_ _m vakol Galawa of a nyavesta. At nyadzelyu adbyvalasya to the vyanchayena. Perad to ad'ezda at a tsarkva of a batsk z vyadry cotton wool, and mats_ z to bread і I salt the 3rd times abykhodz_l_ a svyatochn of a ¸brana a cart і l_l_ vatu a kapyta stalemate to horses. Paslya vyanchannya zhan_kh і nyavesta raz'yazdzhal_sya, poty pryyazdzhal_ matchmakers і vykuplyal_ to a nyavest. Zhan_kh of a zab_r ў yae ў panyadzelak. Kal_ dzyal_l_ loaf і daryl_ malady, kazal_: "I grant pennies on the 4th caps, incorporated bank byl_ the 4th sons і to a ¸sa musicians", albo "I grant pennies, incorporated bank byl_ dzets_ harosha". (Zap_sala І. M. Baber.)
 


 Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners