Articles about Kobrin: As a part of the Russian Empire

At the warehouse Rasiyskay Imperyi

Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) Kobrynsk_ pavt, a-place chastka terytory_ a yakog of a loan ў suchasna of Kobrynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences, at snezhn_ 1795 uvaysho ў at Slon_mskuyu gubernyu. Perad gety general-gubernatar M. V. Rapn_n transit license і ў kobrynsk_m to zhykhara of a nanav of zap_satsets ў saslo ўі (myashchena, merchants, tsekhavyya ramesn_k і) і nadzyal і ў _kh zyamlyoy. Jac Zentr of a pavet Kobryn adnav і ў svayo garadsky to the zvayena. At a goradza z'yav_lasya to a pavyatovaa to the pra¸leena, a stvoranaa on ras_ysk_ a ¸zor on a basis "Ustana¸lennya ў for k_ravannya gubernya ў". At 1795 pavyatovy adm_n_stratsyyu a ¸znachalva ў kap_tan-spra¸n_k, yak_ vyb_ra¸sya on the 3rd reptiles z a myastsovaga of a dvaranstvo. Asabl_vaye to the znacheena of a nabyv ў dvaransk_ a descent on the chal z pradvadz_tsely, yak_ a nepasredna of a ¸plyv ў on a vykana¸chy ¸lada of the city і a paveta. At a descent of a uvayshl і a katal_tsky shlyakhta that prysyagnut to an imperial ¸rad, and a taksama rusk_ya pameshchyk і, yak_ya a nyada¸n atrymal_ zeml_ here.

City vylucha¸sya ў samastoyny adm_n_stratsyyny adz_nka z to elective mag_strata і garadsk_m Galawa (burgam_stra), yak_ zayma¸sya gaspadarchym_ і dabrachynnym_ spravam_. The Vykana¸chy ¸lada nalezhat a garadn_chama, a yakog of a pryznach ў the freak z an af_tsera ¸-adsta¸n_ko ў. Zamest raneyshy ship body ў uvodz_l_sya pavyatova court for dvaran, mag_stratsk_ — for garadzhan, top і n_zhny punishments — for dzyarzha¸ny syalyan, and for zvychayny prygonny ў court pameshchyka-ў a ladaln_ka. Pra vynyasenn_ to a prygavor a nyaredka k_raval_sya palazhennyam_ the old Statute of VKL of 1588 Nekranutym_ zastal_sya are right katal_tskay tsarkva, adnak yoy was is harrowed abarachats at a pile belief of pravasla¸ny. Mnog_ya z un_yata ў zno ў vyartal_sya ў to a pravasla¸a.

23 snezhnya to ways ab'yadnannya Slon_mskay і V_lenskay gubernya ў was 1796 a ¸tvorana L_to¸skaya gubernya z to the centers at V_lnya. At yae ¸vayshlo 19 pavet ў, at t.l. і Kobrynsk_. At verasn_ 1801 Kobrynsk_ would pavt ў uklyuchana ў a warehouse nova¸tvoranay Grodzenskay gubern_ і ў to a vyglyadza such terytaryyalnay adz_nk_ a pra_snava ў yes 1921.

Pachynalasya XIX Art. Tsaryzm slave і ў roznyya sproba, incorporated bank umatsavats samadzyarzha¸na-prygonn_tsky s_stema. Z another to a side, razv_val_sya tavarna-grashovyya adnos_na, yak_ya prakladval_ way to a kap_tal_stychnam to a way vytvorchasts_. At Races іі ў geta hour naz_ralasya gandlyova-ekanam_chny akty¸nasts, a _snava ў the adz_na the market, chago was not ў Rechy Paspal_tay. To Alya Daleyshamu to Rukh ¸syo bolsh perashkadzhat a prygonn_tstv, yaky zakhavalasya і padtryml_valasya new adm_n_stratsyyay here. Pershaye to a dzesyats_goddza a navaga stagoddzya haraktaryzavalasya znachnym_ vayenna-pal_tychnym_ padzeyam_ і to akty¸ny udzela at _kh Races іі. Kobryn, razmeshchana to a pabl_z zakhodnyay gran_ets, at hutk_m hour apynu¸sya ў to a zone of military dzeyannya ў.

At 1812 French arm_ya skantsentravalasya heating Napaleon Banapart zakhodn_kh rubyazho ў Races іі. At chakann_ nastuplennya galo¸nyya s_la ras_ysk_kh troops ў razmyasts_l_sya a pas trokh magchymy napramka to Rukh napaleona¸sk_kh arm_y at V_lenskay, Grodzenskay і Valynskay gubernyakh. Alya Geta suited the French _mperatar, yak_ _mknu¸sya razgram_ts _kh a paasobka. 3rd Zakhodnyaya arm_ya a stalemate kamandavanny A.P.Tarmasava, yaky znakhodz_lasya on po¸dzen Kobryn's hell, at the rayena of Lutsk, apynulasya ў the back of a nastupayuchag prats і ў a n_ka.

Kobrynski pavt Slonimskay guberni. Pershaye kartagrafichnaye to Kobrynshchyna's adlyustravayena ў "Atlas" of 1796, vydadzeny at Petsyarburgu ў aposhni year panavannya Katsyaryna II'S imperatrytsy

Tarmasa ў an atryma ў zagad dzeyn_chats, kal_ chasts_ Zh. L. Renye's cases ¸zho zanyal_ Brest, Kobryn і Yana ў і namerval_sya razgarnuts to the nastupleena on po¸dzen. Z metay dezaryentatsy_ a voraga yon Ratna praz Dz_v_n on Kobryn, kuda napyaredadn_ ¸vaysho ў 4-tysyachna atrad the Saxon ў the general Klengel, the Frenchman's sayuzn_k ў grazed ў asobnyya chasts_ ў a napramka nekalk_kh the settlement ў, and itself z asno¸nym_ s_lam_ rusha ў 22 l_penya 1812 z. Klengel zanya ў approaches yes of the city on roads z to a side of Brest, Dz_v_n і Antopalya, razmyasts і ў shy reserves on the market і heating the bridge tseraz Mukhavets. Spask_ manastyr ў peratvorana saksontsam_ ў magutna a redoubt on vypadak vul_chny bayo ў.

Voysk_ Tarmasava pachal_ attack z Brestskaga to a napramk, poty z to Antopal's side (P_nskaya is dear). Konn_tsa Mukhavets n_zhey fars_ravat a pas tsyacheshsh і, da Prujanscai darog_ і ¸varvalasya on a pa¸nochna-zakhodny ¸skra_na of the city reached. So 27 l_penya 1812 razgarnu¸sya Kobrynsk_ fight, at a hodza of a yakog French byl_ po¸nastsyu razb_ta.

The general Tarmasa ў vyrasha ў pratsyagvats to the nastupleena, at a vyn_ka of a yakog zmog daysts_ da Prujan. Adnak here nasustrach hole ledge і ў drug_ sayuzn_k Napaleona general Schwarzenberg. Mayucha a kolkasny peravaga, yon patsyasn і ў ras_ysk_ya chasts і, yak_ya paslya b_tva a stalemate Garadzechnam 12 zhn і ў nya 1812 pak_nul_ Kobryn і adyshl_ to Valyn. At garada pa¸dnyovay chastk_ Grodzenskay gubern_ zno ў razmyasts_l_sya padrazdzyalenn_ karpuso ў Rainier і Schwarzenberg.

At daleyshy vayennyya dzeyann_ not adna¸lyal_sya on Kobrynshchyna yes of the resident of Kan of a vayna. Kal_ it was started to the adstupleena napaleona¸sk_kh troops ў and mesets ў dyslakatsy_ by an automated workplace іі Tarmasava padtsyagnul_sya bolsh znachnyya s_la P.V.Chychagova. At an ear of a kastrychn_k of Yana vytsesn_l_ nepryyatselya z pa¸dnyova-zakhodnyay Belarus_. And ў to a l_stapadza of 1812 on ratse Byarez_na French patsyarpel_ to a kanchatkovaa to the parazheena.

Vayna of a prynesl to Kobryn і Iago Zhykharam znachnyya razburenn_ і vyal_k_ya striations. Z cover a garadsky zabudova ¸tsalel_ tolk_ the 79th lady ў. Pastupova city of hundred ў adbudo¸vatsets. Iago razv_zzyu spryya ў m_rna pratsyagla peryyad. At a pershy charga of a get adb_lasya on pryrosets of a naseln_tstv: at 1817 prazhyvat 1,7 thousand chalavek, at 1857 here — 4,3 tysyacha. Statystyka paslyavayenny dzesyats_goddzya ў adznachat peravazhna zanyatak zhykharo ў tak_m_ to ramyostvo і, a yak vyrab adzennya і an abutka, the hlebapyacheena, tsyaslyarny і a joiner's sprava, pottery. Usyuda, an asabl_v on the market, razmyashchal_sya roznyya krama, malenk_ya maystern і, at yak_kh real_zo¸val_sya bytavyya patreba garadzhan. Bolsh became kavalyo ў і blyakharo ў. Z'yav_l_sya navat para¸nalna vyal_k_ya pradpryemstva: 3 tsagelnyya (on pa¸nochnay to the uskrayena ў zarechcha), 6 garbarny, 2 p_vavarnyya, medzeplav_lna plants. At a goradza і to a pabl_z dzeyn_chal_ mlyna — vetranyya, vadzyanyya і konnyya.

At getyya reptiles Kobryn of hundred ў the yak of a znachna vuzet vyluchatsets shasheyny roads. Zats_ka¸lenasts the freak ў _kh prakladets tlumachylasya persh for ¸syo vayenna-strateg_chnym_ metam_. Z'ya¸lenne bolyp zruchny kamun_katsy a taksama sadzeyn_chat і ekanam_chny suvyazyam the cities і to edge z dalyok_m_ і bl_zk_m_ naselenym_ punktam_. Yes to an ear of the 1820th of a reptile ў at Kobryne sykhodz_l_sya shlyakh_ z Kovelya, Dubna, Brest, Slon_ma, Pruzhan, P_nsk. On zakhodnyay to the uskrayena there, a dza Brestskaya of vul_ets (suchasny Savetskaya), ў pasta¸lena budynak pashtovay stantsy_ came to an end. Heating yae a zvychayn myanyal_ horses sluzhbovy an ek_pazha ў that prayazdzhal_ praz the city, here zha znakhodz_lasya і gasts_n_ets. And ў tsentra it was swept pashtovy ekspedytsyya, yaky padparadko¸valasya by Grodzenskay provincial pashtovay cantors. At 1846 praz Kobryn of a pralyagl of a shash Maskva — Warsaw, pra to a buda¸n_tstva yaky for a bridge nasypa tseraz Mukhavets vykarysto¸val_ pyasok a zamkavaga of a fuck-up.

At ty zha to a godza zakonchylasya rekanstruktsyya the channel Karale¸skaga, started yashche ў 1839 Mr. Gety of a vodna a way on nekator hour ў are forgotten. Tsyaper zha on ¸syoy Iago pratsyaglasts_ paglyb_l_ a rechyshcha, vyra¸naval_ nekatoryya ¸chastk і, and a dzyakuyucha galo¸naa to a water channel buda¸n_tstv ў (Belaazerskaga, Arekha¸skaga і Turskaga) uzmatsn_l_ to the vodazabespyaspyacheena. This plats_n zabyaspechval_ pastayanny 2-meter glyb_nyu. Z getaga to hour channel of hundred ў nazyvatsets Dnyapro¸ska-Bugsk_m. At a side of Baltyk_ of a pas _m payshl_ sotn_ plyto ў a paleskaga of a drev (an oak, a sasn), at advarotny to a sudna napramk vezl_ pramyslovyya vyraba, tkan_na, salt. On kobrynskay prystan_ on barges gruz_l_ a zbozhzha, to a tsegl, dzyogats, brusa і doshk і, sp_rt і _nsh.

Kobryn of camps і ў sya to the akty¸ny gandlyovy centers. Yes syaredz_na of the XIX Art. 6 k_rmasho ў, on yak_ya pryyuzdzhal_ not tolk_ a getaga of a pavet, Alya і z susedn_kh, and the taksama z M_nskay і Valynskay gubernya ў, z bolyn addaleny mesets ў Belarus_ і Races іі dzeyn_chat zhykhara here.

At 1845 the city of an atrym ў are new the coat of arms — Sakha ў zyalyony pol_ a shchyta that the zanyatka ў a naseln_tstva of Kobrynskaga of a pavet s_mval_zavat zemlyarobcha haraktar.

I ¸syo pra spryyalny, would give up, razv_zz_ Kobryn uya¸lya ў Saba klas_chna a ¸zor of a prav_ntsyyalnag a garadka, an agornutaga pa¸sonny _snavanny. Prychyn for a getag was a dastatkova, galo¸ny z _kh — nemagchymasts zabespyachennya a naseln_tstva, kolkasts a yakoga pavyal_chvalasya, stab_lnym_ dakhodam_ va ¸mova feadalnapry-gonn_tsk_kh a paradka ў.

Neyk_ya prastseyshyya ramyostvo v_da ў zabyaspechval_ prazhytachna m_n_mum tolk_ chastk_ garadzhan, astatn_ya vymushana byl_ _ntens і ў on zaymatsets to agarodn_tstva і to zemlyarobstvo, vyroshchvats usyo that grew a zvychayna on syalyansk_kh fields. Seized bread not of a za¸syoda, to Tam padtrymkay the potatoes became kind, yaky it was delivered syuda yashche ў residents of Kan of the XVIII station Bolshasts zhykharo ў znakhodz_lasya on myazha bednasts_. At syaredn_m on hundred chalavek of a prypad ў adz_n zhabrak.

Katastraf_chnyya nastupstva mel_ chastyya fires, yak_ya zdaral_sya amal shtogod. Gorad sklada¸sya ў asno¸ny z dra¸lyany pabudo ў, skuchany, a yak і ў syarednevyako ў і, on vuzk_kh vul_ets. Dvaranstva і zamozhnyya to the garadzhena zhyl_ ў muravany ladies і not velm_ klapats_l_sya pra camp supratspazharnay akhova. Adnak і Yana peryyadychna stanav_l_sya akhvyaram_ vognennay sty іі, yaky akhopl_vala tselyya quarters. To Alya N_yak_kh of suras 'yozny measures suprats pagroza to the fire not prymalasya. Z prychyna of a getag of a zhyllyova fund of dews of a nera¸namern, sa znachnym_ spadam_.

Imperial adm_n_stratsyya the zvyartala ¸vag_ on the wood tak_kh nevyal_k_kh garado ў, a yak Kobryn is small. yae to klopata was Galo¸ny to the nedapushcheena "myatsyazho ў" at Pa¸nochna-Zakhodn_m kra_ — a menav_ta so stal_ nazyvatsets belarusk_ya gubern_ pra M_kala_ of I. Paslya pa¸stannya 1830 — 1831 here prakats_lasya praising repres_y і ¸zmatsn_lasya rus_f_katsyya a getag of a reg_yon. Asoba kam_tet pas sprava zakhodn_kh gubernya ў k_rava ў nasadzhenny ras_yskaga of a dvaranskag zemle¸ladannya і chyno¸n_tstva, yaky ¸zmatsn_lasya paslya skasavannya ў 1839 of an un_yatstv і po¸naga adna¸lennya dukho¸nay ulada pravasla¸ya.

Pavolna _shlo zhyzzyo ў pavyatovy to Kobryne's goradza that l_chy¸sya for service to g_bly mesets. Qiachengnie budnya ў parushalasya tolk_ z'ya¸lenny army padrazdzyalennya ў, yak_ya prakhodz_l_ praz the city of Abo zatryml_val_sya ў _m on paste. So, at ma_ to 1813 of a syuda of a pryba ў _rkutsk_ gusarsk_ a regiment, at yak_m serve ў nyada¸n_ the student Masko¸skaga of an un_vers_tet Grybayed's cornet ў.

Unutrana vygdyad turemnay chambers ў Kobryne. Fotarepraduktsyya a malyunka to Napaleon Orda's alo¸ka, yaki an adbyva ў here to a turemnaa to the znyavoleena for ¸dzet at pa¸stanni 1863-1864 (chambers znakhodzilisya ў a budynka balnitsy).

A. S. Grybayeda ў (1795–1829) paysho ў to dobraakhvotn_ka at arm_yu a yak tolk_ was started a vayna of 1812. A hole not davyalosya ¸dzeln_chats at bayavy dzeyannyakh. A regiment a spachatka farm_rava¸sya, poty rukha¸sya on calling at a skladza to a reserve, at dadatak Grybayeda ў zakhvare ў і a dagna ў sva_kh adnapalchan tolk_ ў to an ear vosen_ 1813. At Kobryne ў geta hour razmyashcha¸sya a staff a stick, yak_m a kamandava ў the general A. S. Kalagryva ў. Yes Iago і a ladder і ў adsta¸sha a cornet at yakasts_ an ad'yutant. Asobnyya squadrons of a _rkutskag a stick kvataraval_sya ў bl_zheyshy Kobryn's hell garada і myastechka, at Brestse, Drag_chyne, і ў a buduchaga of a p_smenn_k і a dyplamata adkryvalasya magchymasts bl_zhey paznayom_tsets z gety edge. At l_taraturny tvor, yak_ya vyyshl_ pazny z-pad Iago Pyara, paznayutsets nekatoryya typa і navat _myona myastsovy zhykharo ў і kaleg a pas a stick. Napryklad, to an usyam to a kobrynskam to a gramadstvo ў vyadoma sva_m_ prygodam_ hussar N. A. Shats_la ў, kartsyozhn_k і plyatkar. To Iago without asabl_vay tsyazhkasts_ it is possible paznats at Rapyats_lave, adny z the hero ў "The mountain hell for reason". At Kobryne, and poty at Brestse, a dza pratsyagvalasya service Grybayedava, a magchyma, p_smenn_k bacha ў rysa buduchy Skalazubavykh і Famusavykh syarod an af_tsera ў і myastsovy a dvaran-pameshchyka ў, yak_ya zaprashal_ Iago ў gosts_. Here yon syabrava ў і z worthy і, ts_kavym_ lyudzm_. Bl_zheyshy Iago Syabram of hundred ў S. N. Beg_cha ў, taksama ad'yutant Kalagryvava. Buducha dzekabryst, tickle zna¸ets of a grybayeda¸skag to a talent. Vayskovy service to skonchylasya for A. S. Grybayedava ў to a sakav_k of 1816.

At 1814 a pas Kobryn's vul_ets of a prayazdzh ў p_smenn_k і the poet, udzeln_k tavarystvo of a dzekabryst ў F.M.Gl_nka (1786-1880), yak_ vyarta¸sya z-for myazha. Iago has "P_smakh of a ruskag of an af_tser" (vydadzena ў 1815–1816) yosts ts_kavyya zvestk_ a pra Belarus, at pryvatnasts_ to the ap_sayena to a way Brest — P_nsk. Belarusk_ya garada, praz yak_ya a pralyaga ў a way of an a¸tar, at t.l. і Kobryn, yashche not zalyachyl_ vayna wounds, byl_ malalyudnyya, a nyaredka here zha for vakol_tsay pachynal_sya slavutyya palesk_ya balatas. Getyya naz_rann_ pasluzhyl_ padstavay for nap_sannya nastupny radko ў: "Edge of a geta of a treb spachatka asushyts, poty zasyal_ts, and zaty already dats adukatsyyu".

Uzroven p_smennasts_ belaruskaga of a naseln_tstv і ў that hour, і yes resident of Kan of the XIX Art. zastava¸sya n_zk_m. At 1857 at Kobryne byl_ tolk_ 2 n_zheyshyya navuchalnyya ¸stanova — prykhodsk_ya vuchyl_shcha (pachatkovyya schools z 1–2 gadam_ navuchannya), at yak_kh vuchylasya heating 100 hlopchyk ў. Pavodle to a perap_s of 1897, kolkasts p_smenny garadzhan dasyagnut 41%. Adukavanyya lyudz_ papa¸nyal_ are glad zhykharo ў tolk_ for a money of a chyno¸n_k ў і an af_tsera ў, yak_ya pryyazdzhal_ on service.

Adstalasts at ekanam_chny і cultural razv_zz_ asno¸nay chastk_ the naseln_tstva to edge Pa¸nochna-Zakhodnyaga is small a hvalyavala tsaryzm. Nespakoy vykl_kat persh for ¸syo to the narastayena gramadska-pal_tychnay akty¸nasts_ shmatl_kay a fractional shlyakhta і raznachynnay _ntel_gentsy_. Stykh_yna of an outgrowth ў і syalyansk_ Rukh that a prymus_la tsarsk_ya ¸lada paysts_ ў 1861 on the administrator of a prygonnag of the right. Pra gety, incorporated bank pazbegnuts nezadavolenasts_ syalyan zakhodn_kh gubernya ў sapra¸dnym_ vyn_kam_ reforms і vykarystannya vyzvalenchy Rukh getay s_tuayets і, freak paspyasha¸sya zadobryts naseln_tstva nekatorym_ lgotam_. I ¸syo pradukh_l_ts to the pa¸stayena not ¸dalosya. At 1863 Yano it was started a spachatka ў to Warsaw, gyuty razgarnulasya ў by Grodzenskay, V_lenskay, M_nskay і _nsh. gubernyakh.

At ma_ 1863 pa¸stantsk_ atrad sfarm_rava¸sya ў Kobryne. At Iago ¸vayshl_ pradsta¸n_k_ myastsovay _ntel_gentsy_ і a patryyatychna nastroyenay shlyakhta. At hutk_m hour to the kamandavayena to atrada prynya ў Ramuald Lyudv_kav_ch Tra¸gut (1826–1864), are rather poor pameshchyk z Vostr's mayontka ў Kobrynskaga of a pavet. The Nezado¸ga yes pa¸stannya yon a vyysha ў at an adsta¸ka ў to the chena of a padpalko¸n_k ras_yskay an automated workplace іі. Vayenna vopyt to a vylucha adraz ў Iago ў l_k naybolsh akty¸ny k_ra¸n_ko ў natsyyanalna-vyzvalenchaga to Rukh. Pa¸stantsa a spachatka dzeyn_chal_ ў the lyasny zone on Kobrynshchyna's ¸skhodza, a dza _m worked well nanests_ tsarsk_m for troops sherag adchuvalny blow ў. Adnak poty Yana vymushana byl_ adstup_ts at tsyazhkadastupnyya p_nsk_ya balatas z-for paneseny a level і ranennya Tra¸guta. At l_pen_ to Tra¸gut davyalosya it is reserved pak_nuts geta edge (paslya parazhennya pa¸stannya ў skhoplena і 5 zhn і ў nya are punished 1864 smertsyu ў to Warsaw).

Of an asab_stag rasparadzhennya a galo¸naga of a nachaln_k to edge Pa¸nochna-Zakhodnyaga of M. M. Mura¸yov akty¸nyya ¸dzeln_k_ pa¸stannya 1863-1864 byl_ a zhorstka are punished by Pavodle, mnog_ya apynul_sya on shyben_ets, bolshasts byl_ are banished ў S_b_r. Ekzekutsy_ pravodz_l_sya і ў Kobryne — on a floor і that prymykat yes an agarod ў on vul_ets of Balotskay (suchasny Chyrvonaarmeyskaya), a geta of a prykladn on a ¸chastka hell rechk_ Kobrynk_ yes of a former l_tseynag of plant.

Nyagledzyacha on zhorstk_ya measures, yak_ya ¸zhyval_ tsarsk_ya ¸lada yes of a ¸dzeln_k ў a natsyyanalna-vyzvalenchaga to Rukh, hvalyavann_ mel_ mesets і ў nastupnyya reptiles. So, vosennyu 1874 adbylosya to the vystupleena syalyan volasts_ Kobrynskaga of a pavet ў adkaz on the spagnayena to a penalty for are unauthorized Garadzetskay a zhyvyola pasture on sprechny z to pameshchyka pasture.

Z syalyanskay reformay 1861, yaky Kobryna adbyl_sya pe¸nyya zmena gave pachatak a peryyada to a kap_tal_zm ў Races іі, at gaspadarchy і satsyyalny razv_zz_. Znachna grew up kolkasts a naseln_tstva і ў 1897 of a dasyagnul of 10,4 thousand zhykharo ў. Yashche ў 1882 adkry¸sya Rukh on a ¸chastka P_nsk — Zhab_nka Palesk_kh chygunak. At Kobryne z'yav_lasya chygunachny station, the city at yashche big stupen_ ¸klyuchy¸sya ў to an ekanam_chnaa zhyzzyo kra_na. Hots chygunka ў nekatoray stupen_ zn_z_la to the znacheena Dnyapro¸ska-Bugskaga of a vodnag to a way, ty not mensh pas channel pratsyagva¸sya lesaspla ў, paracourses buks_raval_ barges z gruzam_. At 1897 Kobrynsky rachny prystan a prynyala bolsh for the 400th vessels ў, paslya a buda¸n_tstva of 21 folding plats_na palepshylasya a s_stema regulyavannya ¸zro¸nyu cotton wool.

Pavodle svedchannya a statystychnaga of a zborn_k "Garada Ras іі ў 1904 to a godza" Kobryn z 44 garado ў "беларускіх" gubernya ў znakhodz і ў sya on the 25th mesets of a pas kolkasts_ a budynka ў (916) і on the 14th mesets of a pas kolkasts_ muravany the lady ў (128). At a goradza byl_ 1 fabryk і the 18th plant ў, abarot to a kap_tal yak_kh a warehouse ў 23 264 rubl і, at Kobrynsk_m paveets — 2 fabryk_ і the 519th plant ў z to abarota 234 910 rublyo ў. At Kobryne pravodz_l_sya a pas 2 k_rmasha ў skin couple of year (akramya vyasna), on _kh at asno¸ny pradaval_sya kon_ і a _nshy friendly zhyvyola. Yes tago skin nyadzelyu prakhodz і ў market, abarot yakoga of a warehouse ў 30 thousand rublyo ў.

Kobryn me ў 9 gasts_n_ts і 2 zayeznyya ladies. Pas kolkasts_ tavern ў (23) city of a loan ў the 8th mesets z us_kh 44 garado ў Belarus і, and a pas kolkasts_ chalavek on an adna to a karchm — the 1st (430 chalavek). Here dzeyn_chal_ tavarystvo of a ¸zayemnag to a kredyt, pazykaashchadny і nataryyalny cantors, 3 drukarn і, the 5th was swept insurance the agent ў. Funktsyyanaval_ 2 shp_tat і, on adnago the lekara prypadat 1976 chalavek. Pratsaval_ 3 muzhchynsk_ya і 3 zhanochyya navuchalnyya ¸stanova.

Zgodna sa zvestkam_ a k_ra¸n_ka of Grodzenskay of state chamber for 1902, at Kobrynsk_m paveets on adnago a chalaveka of a muzhchynskag to a floor of a prypadal 2,4 dzesyats_na zyaml_ (usyago was zyaml_ 177 936 dzesyats_n). Yes 1910 heating 10 pratsent ў (16 391 dzesyats_n) getay zyaml_ perayshlo ў farm to the zemle¸ladayena. At a fondza of the prosecutor V_lenskay of ship chamber of zberagayetsets on the right K.Zhuk's selyan_na z Kobrynskaga of a pavet, yak_ a ledge ў suprats reforms P.A.Stalyp_na.

Pavodle of statystychny data on pachatak the XX Art., pryvedzeny at "Pamyatnay kn_zhets of Grodzenskay gubern_ for 1908", Kobrynsk_ pavt at gubern_ a loan ў the 1st mesets of a pas kolkasts_ a selskaga of a naseln_tstv і to a peradaposhnyaa — a pas kolkasts_ a garadskoga. Kolkasts the selskaga of a naseln_tstv peravyshat magchymasts_ Iago Zemlekarystannya. Zyamlya of a padarazhel z 36 rublyo ў for a dzesyats_na ў 1885-1890 yes 100 rublyo ў at 1905-1906 Bednasts became pastayannay z'yavay at syalyansk_kh sem'yakh bolshasts_ vyosak Kobrynskaga of a pavet. Kozhna of a chatsvyorta yard ў byaskonna. Agrarnaye to the peranasyaleena, nemagchymasts znaysts_ to prayets ў to a goradza vymushal_ selsk_kh zhykharo ў pak_dats getyya mesets і navat zm_gryravats for boundaries of Ras_yskay _mpery_. Tolk_ ў 1906 z Kobrynshchyna ў ZShA і Canada left 1,5 thousand chalavek.

Lyudsk_kh the resource ў ў l_shak і ў to a goradza, was not magchymasts_ zabyaspechyts _kh work (z-for adsutnasts_ on terytory_ pa¸dnyova-zakhodnyay Belarus_ of a syrav_na for razv_zzya violent pramyslovasts_ peravazhal_ drobnyya pa¸samatuzhnyya pradpryemstva here). Samym_ vyal_k_m_ l_chyl_sya lesap_lnyya і tsagelnyya plants, on _kh pratsaval_ a pas of 8-10 rabochy. _snavat і, a pra¸da, yashche sezonnyya pradpryemstva ў a pameshchyka ў at navakolny mayontka, Alya і Yana not vyrashal_ pytannya.

For garadzhan it is frequent malenk_ya agaroda sluzhyl_ not stolk_ dapamogay, kolk_ adz_nay kryn_tsay _snavannya. Mnog_ya spadzyaval_sya on vypadkovyya zarobk_ on budo¸lyakh, pagruzachna-razgruzachny works, a ram_zn_tstva, on the income hell of a drobnag gandlyu.

Pa-raneyshamu Kobryn "glories і ў sya" sva_m_ grandyyoznym_ to the fires і, a pra yak_ya drukaval_sya natatk_ navat at stal_chnay to a presa. At 1863 zgare ў gasts_na the yard on the market z us_m_ to goods і that there znakhodz_l_sya. Agon not a pashkadava ў і kazyonnyya budynk_ ў tsentra — a pavyatovaga of a dvaranstvo і dvaranskay apek і, pavyatovy kantsylyaryyu a pas vayskovay pav_nnasts і, dzesyatk_ _nshy zbudavannya ў. At 1895 polymya a _mgnenna of a zn_shchyl the 2nd quarters (the 310th inhabited the lady ў). And on nastupna year the fire spapyal і ў 3 vul_ets, pra gety a zgarela the 210th lady ў і roznay mayomasts_ on 214 thousand rublyo ў, without prytulka zastal_sya bolsh for 2 thousand zhykharo ў. Nyazgledzyacha on v_davochnasts і pastayanstvo of a getag of a bedstvo, the freak amal not klapats і ў sya ab supratsy_azharnay byaspeets sva_kh paddany. The general-gubernatar, yak_ baya¸sya naogul usyak_kh ab'yadnannya ў, ty bolsh "manumissions", a nakl ў admo¸ny rezalyutsyyu is small tago, kal_ kobrynsk_ya zhykhara vyrashyl_ a samastoyna stvaryts a fire akhova і raspratsaval_ the statute of "Volnaga of a pazharnag of a tavarystvo", and zaty paslal_ Iago on the zatsvyardzheena ў V_lnya. Padobnyya adnos_na yes national patreb vykl_kal_ nezadavolenasts і to the abureena.

L.R.Kazlo ўComments