Articles about Kobrin: 1945 - Dozhinki

Channel Dnyapro¸ska-Bugsk_

Pabudavana ў 1775 — 1848 of Pasl zakanchennya a buda¸n_tstva the channel uya¸lya ў Saba neglybok_ ro ў shyrynyoy 20 loktsya ў (lokats - 58 cm) і da¸zhynyoy 56 versts, a pas yak_m z tsyazhkastsyu magl_ prakhodz_ts nevyal_k_ya sudna. Do¸g_ hour channel not me ў navat dakladnay nazva. Iago nazyval_ Mukhavetsk_m, Karale¸sk_m, Kobrynsk_m. Tolk_ 8 snezhnya 1846 z'yav і ў sya ¸kaz ab naymenavann_ getaga of a vodnag to a way Dnyapro¸ska-Bugsk_m to channels.

Already ў to the 1st palova of the XIX Art. there was a zvernuta of a ¸vag on nemagchymasts vykarysto¸vats the channel on a pratsyaga-place chastk_ a nav_gatsyynaga to a peryyad z-for melkavoddzya. At suvyaz_ z gety at 1839 it was started to the ¸vyadzeena to a sherag g_dratekhn_chny zbudavannya ў a yak at a s_stema of the channel, so і Iago Vodapravoda ў — Belaazerskaga, Arekha¸skaga, Turskaga. Works byl_ zakonchana ў 1846. Yes a getaga to hour groundless da¸zhynya the channel of a dasyagnul of 76 versts of a pra shyryn_ a pas day of 10 m, on paverkhn_ 40 m і 2-metrovay glyb_n_. On ¸s_m to a pratsyag byl_ pabudavana 7 dra¸lyany folding plats_n, and berag_ mestsam_ ¸matsavana. The channel is live і ў sya cotton wool of Arekha¸skaga і lakes Belaga of a pra to a dapamoza tank vodapravodny the channel ў da¸zhynyoy 32 і 21 vyarsta.

Mukhavets, yak_ tsyok on calling at pyaschany і peat beraga, ў vypramlena ў 27 mesets on an asabl_v abrupt vyg_na. For vyarovachnay tsyag_ vessels ў are right berag rak_ ў a taksama of a ¸matsavana. On Mukha¸tsa of a pas-budavany 9 folding plats_n і 1 on Bug, n_zhey Brest.

Udzeln_k_ adna¸lennya kobrynskaga ¸chastka of the channel Dnyapro¸ska-Bugskaga. 1946 — 1947.

Pra ty, yaky vyal_ky kolkasts rabochay s_la was a zatrachana on a buda¸n_tstv і daleyshy rekanstruktsyyu, it is possible merkavats for a pas ty that on the ¸zvyadzeena of one z 16 plats_n patrabavalasya 10 007 tseslyaro ў і 6989 chornarabochy. Buda¸n_tstva of one plats_na abyshlosya ў 5815 rublyo ў.

To 3 tsyaga to hour ў suvyaz_ z hutk_m growth chygunachnay setk_ ў zakhodn_kh gubernyakh on the canal zvyartalasya ¸syo mensh uvag_. Gruzavoye of a sudnakhodstvo amal not pavyal_chvalasya, zaty ў-place stupen_ grew up a lesaspla ў. At 1897 a pas the channel prayshl_ 407 nevyal_k_kh vessels ў і 13 692 plyta.

At peryyad Polish akupatsy_ channel of a tearetychn l_chy¸sya available to the vessel ў da¸zhynyoy 50 m of a pra shyryn_ 14 m і asadets of 1 m. On the sprava of a sudna navat menshy Pamir ў z'ya¸lyal_sya on pa¸zak_nuty the channel tolk_ ў to a flood. Channel yes tago heat ў zyamlyoy that navat spla ў plyto ў camps і ў sya amal nemagchymy.

Paslya ¸z'yadnannya Zakhodnyay Belarus_ z BSSR to a pavodla rashennya a savetskaga of a ¸rad ў karotk_ term_n ў raspratsavana the project rekanstruktsy_ the channel z tak_m to razl_ka, incorporated bank asno¸nyya works byl_ zakonchana yes to an ear nav_gatsy_ 1940 Mr. of Pry to a dapamoza of magutny cars were a rasshyrana і to a paglybla on a _snuyuchaa of a rechyshch, and on adleglasts_ 22 km Cobryn da Vygada's hell for vyra¸no¸vannya a vyal_kaga to Mukha¸ts's vyg_n of a prakladzena are new adrezak the channel, yak_ pratsyagnu¸sya yes ¸skhodn_kh uskra_n Cobryna.

Nyagledzyacha on nadzvychay a severe z_ma of 1940, work vyal_sya a besperapynna. Dzyakuyucha to a getam, at zvyshkarotk_ term_n on the channel і Mukha¸tsa there was a stvorana vyal_ky kolkasts suchasny g_dravuzlo ў z plats_nam_ і vadaspuskam_. Adnachasova of a paspyakhov was a vyrashana a spradvechny problem to a cotton wool nedakhop ў zasushl_va hour of year.

Daleyshy normal pratsa on the channel perarvalasya the 2nd susvetnay war. 3 samag to an ear akupatsy_ g_tlera¸ets shmat time ў sprabaval_ adnav_ts sudnakhodstvo, Alya Bespaspyakhova. Channel Uzdo¸zh dzeyn_chal_ partyzansk_ya joy, yak_ya tap_l_ fashystsk_ya sudna. At an hour of one sa sprob zakhap_ts the varozhy barge to a zag_n ў adz_n z a pachynaln_ka ў a partyzanskaga to Rukh to M_kalay Shysh. On beraga of Dnieper-Bug the ¸party baratsba, yaky skonchylasya po¸nay peramogay national msts і ў tsa ў was tied do¸gy і: on ¸ves hour akupatsy_ the channel ў a nadzeyna of "zakanservavana".

Perad sva_m adstuplenny g_tlera¸ets nanesl_ to a nyaskoranam to the channel tsyazhk_ya ¸dara: byl_ g_dravuzla razburana, and zagruvashchana waterway ablomkam_ vessel mnostvo ў, yak_ya patanul_. Pabudova, dapamozhna razburana the channel Belaazersk_ are burned byl_ zhylyya і sluzhbovyya.

Samaaddany pratsa ¸charashn_kh the guerrilla, z yak_kh a pershapachatkova sklada¸sya kalekta ў dneprabugets ў, a dazvol_la on a pratsyaga of 1944-1946 l_kv_davats a mustache nanesenyya war razburenn_ і ў daleyshy rekanstruyavats the channel. Tsyaper navat at samyya zasushl_vyya reptiles to a regulyarnaa of a sudnakhodstvo of pratsyagvayetsets ¸ves nav_gatsyyna peryyad. Channel Syonnyashn_ prakhodz_ts pas terytory_ Kobrynskaga, Drag_chynskaga, _vana¸skaga і P_nskaga rayona ў. Pra agulnay Iago da¸zhyn_ 196 km piece chastka to a skladaa of 110 km.

A.M. Martyna ў

Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners