Articles about Kobrin: 1945 - Dozhinki

B_bl_yatek_ Kobrynshchyna

Zvestk_ ab _snavann_ gramadskay b_bl_yatek_ ў Kobryne of adnosyatsets yes to an ear of the XX Art., adnak a nevyadoma, Kama Yana nalezhat, yak_ ў yae fund і a warehouse chytacho ў. Yana pra_snavat yes zhn і ў nya 1915, kal_ ў suvyaz_ z vayennym_ dzeyannyam_ ў hour of the 1st susvetnay vayna bolshasts the naseln_tstva was an evaku_ravana ў blocks of Races іі. At an hour German akupatsy_ і ў pershyya reptiles a stalemate uladay Polshchy of an amatara chytannya karystal_sya for an adpavedny payment nevyal_kay b_bl_yatechkay an uladaln_ka of a kn_zhnag of a magaz_n of Abramov_cha, on a skladza of a yakog was shmat ruskay l_taratura. To Alya ў suvyaz_ z ty that the b_bl_yateka dzeyn_chat, pasutnasts і, on pa¸legalny stanov_shcha, at an ear of the 1920th of a reptile ў Yana was closed Polish adm_n_stratsyyay.

At 1921 uzn_kla pershy Polish b_bl_yateka of a pra Adradzhenne club, yaky abslugo¸vala tolk_ 35 padp_schyk ў. Yae kn_zhna fund sklada¸sya z 940 kn_g і brashur. 1934 had an argan_zavana of a b_bl_yatek of a pra pavyatovy pal_tseysk_m upra¸lenn і, at a yaky nal_chvalasya 760 kn_g. Naybolyp papulyarnay l_chylasya b_bl_yateka of a polskag of a shkolnag of a tavarystvo, yaky ¸zn_kla ў 1925 Mr. Yana of chalk 1370 kn_g і brashur і 308 chytacho ў. the _snavala of a taksam of a b_bl_yatek of a pra ya¸reysk_m is cultural-asvetnym a tavarystvo _mya Brener. 1928 grupay rusk_kh ў had a _ntel_genta an argan_zavana the Russian b_bl_yateka z to kn_zhny funds 750 of a copy ў.

Asobna of a treb skazats ab rabochay prafsayuznay b_bl_yateets, yaky nekalk_ time ў adkryvalasya і was closed. Yana dzeyn_chat to tsalka on dobraakhvotnay to a basis, navat a l_taratur nabyvalasya on akhvyaravanyya pennies. Yae kn_zhna fund razmyashcha¸sya ў one nevyal_kay to a shafa that ablyagchat chastyya perayezda, bo the pastayannag pamyashkannya was not. Incorporated bank zastrashyts persons that adkazval_ for layalnasts b_bl_yatek і, on yae it is frequent rab_l_ nabeg_ pal_tseysk_ya, yak_ya a p_lna pravyaral_ to a l_taratur і sp_sa chytacho ў.

Not lepsh _shl_ sprava ў rural myastsovasts_. At vyosets Garadzets of a pra to a kastsyola was a b_bl_yateka sa spetsyf_chnay l_taraturay (the 660th copy ў), yaky chytal_ 89 chalavek. At Dz_v_nskay ya¸reyskay b_bl_yateets was 560 kn_g і 43 chytacha. At b_bl_yateets of a pra a gurtka ў to a _la¸sk was selskagaspadarchy 72 kn_g і, at vyosets of the Dam — 45 kn_g.

Pasl ¸z'yadnannya Zakhodnyay Belarus_ z BSSR at verasn_ was 1939 a prynyata to the rasheena ab adkryzz_ garadsky b_bl_yatek і, yaky razmyashchalasya ў nevyal_k_m dra¸lyany the house of a pas vul_ets Suvorava. Syuda byl_ zvezena kn_g_ і to the abstalyavayena z us_kh natsyyanal_zavany b_bl_yatek, stal_ pastupats pasylk_ z uskhodn_kh rayona ў respubl_k_. There was navat an adkryta a nevyal_ky chytalny hall. Yes summer of 1941 of a kn_zhna fund of a nal_chv ў 14 thousand copy ў. For reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna akupant rasstralyal_ 4 supratso¸n_k ў ustanova, razrabaval_ kn_zhna fund, at b_bl_yateets of a pratsav ў adz_n rabotn_k, and the l_taratura was tolk_ in the Polish mova.

Paslya vyzvalennya Kobryna hell fashystsk_kh a zakhopn_ka ў already 22 l_penya 1944 on a naradza to an aktyv ў a district committee party_ A. M. Martynava was a daruchana ў naykaratseysha term_n adnav_ts work b_bl_yatek_. Yana razmyasts_lasya ў muravany pas budynka vul_ets of Savetskay. At pamyashkann_ kn_zhnay krama was former a znoydzena shmat raznastaynay l_taratura, yaky zakhopn_k_ not paspel_ vyvezts_ z the cities. For reptiles that m_nul_ paslya vayna, pavyal_chylasya kolkasts b_bl_yatek, a znachna of a kn_zhna the fund і kolkasts chytacho ў grew _kh. 3rd 1960 Kobrynsky b_bl_yateka

¸znachalvat V.D. Kasko. At b_bl_yateets there were 3 addzela: abslugo¸vannya (6 chalavek), apratso¸k_ і kamplektavannya l_taratura (7 chalavek), metodyka-b_bl_yagraf_chna (4 chalavek і). At 1978 a b_bl_yatechny grid of a rayon of a perayshl on a tsentral_zavany s_stema abslugo¸vannya, a yaky ab'yadnala 62 b_bl_yatek_ z to kn_zhny funds of 680 thousand copy ў.

At ma_ 1980 at adny z the budynka ў vul_ets Zhdanava started a pas pratsavats a new central rayonny b_bl_yateka. At the 1980th reptiles b_bl_yatek_ stal_ nadavats bolsh uvag_ _ndyv_dualnay raboyets z chytacham_. On city pradpryemstvo, on vytvorchy sites, at kalgasa argan_zo¸val_sya vysta¸k_-aglyada new pastuplennya ў, tematychnyya aglyada of a l_taratura, Dn_ of a spetsyyal_st, Dn_ _nfarmatsy_ і _nshyya merapryemstva. Pra tsentralnay rayonnay b_bl_yateets there was a stvorana l_taraturna-paetychny group "Rytm", members yaky vystupal_ ў maladzyozhny a¸dytoryyakh, on vytvorchy sites, at vuchyl_shcha z most raznastaynay tematykay. Dzeyn_chaye of a taksam of a prafes_yna club of a krayazna¸chag to a napramk of "Batska¸shchyn", yak_ to an ab'yadno¸vaa ¸s_kh b_bl_yatekara ў rayona. On Iago Pasyadzhennyakh clubmen of znayomyatsets z g_storyyay a rodnaga to edge, sustrakayutsets z narodnym_ to ¸melets і, zasluzhanym_ lyudzm_.

3 1995 to a b_bl_yatek to M.V.'s ¸znachalvaa І vanova. At a work praktyka b_bl_yatek_ ¸karanyayutsets tak_ya promotion forms kn_g і, a yak of a gadz_na і vechara of a belaruskag to folklore, gadz_na karysny parade і ts_kavy pavedamlennya ў, dn_ a peryyadychnaga to a druk, urok_ krayazna¸stvo, b_bl_yatechnyya vyachork_. Rabotn_k_ b_bl_yatek_ supratso¸n_chayuts z to myastsovy druka, radyyovyashchanny, at pryvatnasts і, vystupayuts a pas myastsovy radyyo z narysam_ a pra znakam_ty zhykharo ў a rayona ў a cycle peradach "Shanuyem of ours of the fellow countryman ў".

Sionnja da Paslug zhykharo ў the cities і a rayona of prapano¸vayetsets of an adz_na of a kn_zhna fund, yak_ to a skladaa bolsh for 100 thousand copy ў kn_g, a chasop_sa ў і _nshay drukavanay pradukets і, b_bl_yatek_ tsentralnay b_bl_yatechnay s_stema abslugo¸vayuts 35,7 thousand chytacho ў. The Tsentralny rayonny b_bl_yateka to an abslugo¸vaa bolsh for 6 thousand chytacho ў, May bolsh for 100 thousand adz_nak a kn_zhnaga to fund.

M.B. І vanova

Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners