Settlements of Kobrin district from And to I

Turny

TURNAYa – with authority ў Zalesk_m with/with, for 11 km on I WILL KICK hell of the city і chyg. Art. Kobryn, 57 km hell of Brest. To Shashi M_nsk-Brest. 31 gaspadarka, 60 zhykharo ў (2005). At 1563 ¸pam_nayetsets of river of Turn. At 1637 Turnaya (Turna, ts_ Mlynara) – mayontak at Brestsk_m vayav. VKL, 20 Margo ў zyaml_. At 1786 ў a mayontka 47 Margo ў zyaml_. Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Kobrynsk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1890 with authority, 498 dzes. zyaml і; mayontak, uladayena N. Sabanskay, 609 dzes. zyaml і; pasyolak, 45 1/2 dzes. zyaml_ (roznyya ¸ladaln_k і); at Zaleskay an ox. At 1897 with authority, 84 dvara, 566 zhykharo ў, me¸sya hlebazapasna magaz_n. Pobach znakhodz_l_sya Turn's grange, 8 zhykharo ў, і the house for a ferry peraprava Turnaya (Zamlyna) of a pra of river Mukhavets, 16 zhykharo ў. At 1905 with authority nal_chvat 571 zhykhar, mayontak – 15 zhykharo ў. Z 1921 ў to a skladza of Polshchy, at Pruska¸skay to the gmena Kobrynskaga of peahens. Paleskaga vayav., 20th lady ў, 143 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940 ў Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g ў Zalesk_m Village Councils. At 1940 with authority nal_chvat 99 dvaro ў, 417 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў vyosets dzeyn_chal_ z vosen_ 1941 yes kras. 1944 antyfash. to - t і z 12.8.1943 g yes of a syaredz_na l_p. 1944 kamsamolsky arg-tsyya (at residents of Kan 1943 – 17 members ў). Antyfash. to - t uznachalval_ D.S.Barysyuk і Ts. M. Kra¸chuk. At 1975 ў arrogance of a padpolshchyk ў on za. to the uskrayena vyosk_ ¸stano¸lena pomn_k. At 1987 on Kra¸chuk's house, a dza ў 1941-44 razmyashchalasya a kansp_raty¸ny kvatera arg-ets і, an ustano¸lena a memaryyalny doshka. At Bai Z nyam. - Fasch. akupantam_ ў to the rayena vyosk_ ў 1943-44 zag_nul_ partyzana joy ў _mya Suvorava і Arlova (partyz. brygada _mya Chapayeva). At 1955 on the mag_l (for 1,5 km to Pn hell vyosk і) ustano¸lena pomn_k, yak_ a taksama to a ¸shano¸vaa pamyats 42 zhykharo ў vyosak Zakrosn_tsa, Pryluk і, Rachk і, Turnaya that zag_nul_ ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ ў reptiles Faded. Aych. vayna. At 1948 ў vyosets of an argan_zavana kalgas _mya Kal_n_na (70 gaspadarak, starshynya S. M. Lukashuk). Pavodle to a perap_s of 1959 294 zhykhara, at 1970 – 206 zhykharo ў. At 1999 with authority, 47 gaspadarak, 92 zhykhara, on rubbed. Brestskay ablasny sortavyprabavalnay stantsy_. Pratsuye magaz_n. At century Turnaya naradz і ў sya Dz. S. Barysyuk, udzeln_k padp. baratsba suprats akupatsy_ Polshchay Zakh. Belarus_ і kamandz_r Turnyanskaga antyfash. to - that ў reptiles Faded. Aych. vayna.

Te¸li

TE÷L_ – with authority, tsentr Tevelskaga with/with, for 14 km on PNZ hell Mr. Kobryn, 52 km hell of Brest. On an a¸tadaroza Kamyanets-Kobryn. Chyg. station on l_n іі Brest-Baranav_chy. 230 gaspadarak, 570 zhykharo ў (2005). Pas p_smovy kryn_ets of a vyadoma z XVI Art. yak to the syaleena Teval Berastseyskaga vayav. INCL. At 1563 ¸pam_nayutsets _van, Panko, Dan_la Tevelev_chy – la¸n_k_ the village of Zalesse. At 1566 kobrynsk_ the head of St. A. Davoyna, trotsk_ kashtalyan A. Valov_ch і _nshyya padp_sal_ l_st on the zasnavayena ў Te¸lyakh of the Saint Dzm_tryya's tsarkva (a tsarkva nadal_ 2 valok_ zyaml і). At 1679 Tevel_ – syalo ў Kobrynskay the house-keeper іі, 50 is shaky zyaml_. At 1712 with authority ў Charavachytsk_m of a klyucha of Kobrynskay the house-keeper іі, at a yaky padchasha brasla¸sk_ Barko¸sk_ me ў 6 is shaky zyaml_. Pavodle ap_sannya a syal of 1724 of a tsarkv of chalk 1 manumission I drag a _nventarnag zyaml_. At 1746 faded. prince of VKL і Karol Polshchy A¸gust III sva_m pryv_ley patsverdz і ў Russian l_st 1566 Mr. Davoyny і _nshy. At 1764 Te¸l_ – syalo, the un_yatsky tsarkva dzeyn_chat. At 1786 with authority ў Tevelsk_m of a klyucha of that zha house-keeper іі (uvakhodz_l_ 4 vyosk і). Paslya to a 3-hectare padzel of Rechy Paspal_tay (1795) at a skladza of Races. _mper і, at Pruzhansk_m of peahens., z 1801 ў Grodzenskay of lips. At 1845 with authority an adnaymennaga a mayontka, 18 gaspadarak, 157 zhykharo ў. Mayontak, uladayena M.F.Nepakaychytskaga, nal_chva ў 486 dzes. zyaml_ (to times z century Te¸l і). At 1886 Te¸l_ – syalo ў Mura¸yo¸skay an ox., 26 dvaro ў 283 zhykhara, dzeyn_chal_ 2 tsarkva, school, p_tseyna house, Masko¸ska-Brestskay station chygunk_.

At 1888 Tevelsk_ of a pravasla¸na prykhod nal_chva ў 1506 vern_ka ў. At 1890 – syalo, 306 1/2 dzes. zyaml і; tsark. prycht, 95 1/2 dzes. zyaml і; farm, uladayena A. Dzyakonskaga, 390 dzes. zyaml_. Pobach z syaly znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak, uladayena K. Vysotskaga, 325 dzes. zyaml_ (to times z to farms Shlyag), і V. Sn_gurskaga's syadz_ba (24 dzes. zyaml і), L. Nyamtsev_cha (42 dzes. zyaml і), O. Sakov_cha (26 1/2 dzes. zyaml і), O. Strzhalko¸skaga (11 dzes. zyaml і), A. Akune¸skaga (10 1/2 dzes. zyaml і). At 1897 42 dvara, 313 zhykharo ў, mel_sya hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna, zayezna the yard і p_tseyna the house (pra Tevelsk_m gandl. trakets, 3 zhykhara), chyg. station (7 dvaro ў, 53 zhykhara), 2 tsarkva, prychtavy syadz_ba (12 zhykharo ў), plank beds. vuchyl_shcha (3 zhykhara). At 2 settlements Te¸l_ 2 dvara, 21 zhykhar, at 6 adnaymenny syadz_ba – 72 zhykhara, at a falvarka – 20 zhykharo ў, at a mayontka – 5 gaspadarak, 51 zhykhar. At plank beds. vuchyl_shcha ў 1889/90 navuch. to godza zaymal_sya 51 hlopchyk, 11 dzya¸chynak, at 1892-93 – 48 hlopchyk ў 4 dzya¸chynk і, at 1905-06 – 49 hlopchyk ў, 11 dzya¸chynak. At 1905 Te¸l_ – syalo, 410 zhykharo ў; pashtovy station, 8 zhykharo ў; chyg. station, 62 zhykhara; 7 mayontka ў 95 zhykharo ў. At the 1st susvetny vayna ў zhn. 1915 heating vyosk_ ў Bai Z voyskam_ kayzera¸skay Herman іі zag_nul_ heating 200 soldiers of a Russian automated workplace іі (at 1916 ustano¸lena nadmag_ll і). Padchas sav. - the Polish vayna ў Bai pobach z weighty z polsk_m_ voyskam_ zag_nul_ 50 chyrvonaarmeyets ў, yak_ya pakhavana ў 3 bratsk_kh mag_la (nadmag_ll_ ¸stano¸lena at 1925–26). Z 1921 Te¸l_ ў to a skladza of Polshchy, at Matsyaso¸skay to the gmena Pruzhanskaga of peahens. Paleskaga vayav.; with authority – 62 dvara, 473 zhykhara, і kalon_ya – 3 zhykhara. At 1931 with authority – tsentr gm_na tago a paveta (uvakhodz_l_ the 75th settlement ў 9244 zhykhara), pratsaval_ school і teatralna a gurtok. Z 1939 ў to BSSR skladza, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m district Brestskay of voblas., z 12.10.1940. – tsentr Tevelskaga with / page. At 1940 ў vyosets 120 dvaro ў 758 zhykharo ў dzeyn_chal_ naftava і mlyna gazageneratarna, nyapo¸ny syaredny school, a hut-chytalnya, mail, vetpunkt, general store z gandl. kropkay, Village Council (telefan_zavana), felch. - akushersk_ point, chyg. station. On rubbed. Village Council nal_chval_sya 14th settlement ў 454 dvara, 2749 zhykharo ў. At Vyalikuyu Aychynnuyu to a vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 62 adnavyasko¸ets (at 1967 ustano¸lena pomn_k). Pra vyzvalenn_ vyosk_ hell nyam. an akupant ў at l_p. 1944 ў Bai Zag_nu ў 51 vo_n the 55th gv. stralk. dyv_z іі the 28th automated workplace іі 1 hectares Is white. to the front (at 1958 ustano¸lena pomn_k). At 1949 36 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Chkalava (starshynya G.P.Kal_sh). 638 Te¸l_ zhykharo ў, at 1970 – 613 zhykharo ў was Pavodle to a perap_s of 1959 ў century. At 1999 250 gaspadarak, 624 zhykhara, tsentr a kalgasa _mya Gagaryna (z 2004 CBK "Te¸l _"). Pratsuyuts 3 magaz_na, club, baln_ets, drugstore, ambulatoryya, school garden, dining room, addz. suvyaz і, vetuchastak, kamb_nat life. abslugo¸vannya. Pomn_k_ arkh_tektura: Svyata-Uspensky tsarkva (1874), Svyata-Dzm_trye¸sky kapl_tsa (XVIII Art.). For 0,5 km hell vyosk_ znakhodzyatsets of Vayskovyya mog_lk_.NavigationSearch in the websiteOur partners