Articles about Kobrin: Tragedy of the villages of Kobrin district

Zhyvuts і pomnyats

Ab ty that here kal_sts_ was with authority, nagadvayuts tolk_ staryya, a dze-n_dza ¸zho sparakhnelyya yablyn_ і pears, zarasn_k_ to Baz. Prygledze¸shysya, it was possible ¸bachyts, a dza ў vyaskovy hatak byl_ pecha. On gety mesets zhyl_ lyudz_. There was such vyosachka z prygozhay nazvay Arol. Was. Wood vyosk_ trag_chna.

22 snezhnya 1942 amal usya Yana was burned akupantam_. Trag_chna wood vyosk_ razdzyal_l_ і yae zhykhara. At one z of huts byl_ ¸zarvana і are burned 24 vyasko¸ets. To Samam to a malodsham z 24 pakutn_k ў were ¸syago 4 gadk і, 12 zhudasny gadz_n at chakann_ svaygo to the wood pravyal_ Yana ў hayets that melted on a beraza of Dnieper-Bugskaga of the channel. Byl_ ў that hayets і Pavel Pa¸lav_ch Hamuk, і Jac ў Rygorav_ch Vas_lyuk, і Maryya of a _vana¸n Hamuk. Pa¸lu Pa¸lav_chu was Tats 14, Yakava Rygorav_chu – 3, Mary_ to the _vanayena — ¸syago adz_n year. Tolk_ vypadak vyratava ў _kh hell g_bel_.

Astank_ zag_nu¸shy byl_ are collected ¸dale¸shym_ zhykharam_ і pakhavana nepadalyok hell vyosk_. I tolk_ ў dalyok_m 1949 to a godza adbylosya _kh to the perazakhavayena on vyaskovy mog_lka. For reptiles of a vayennag l_khalezzya, akramya 24 burned, zag_nut yashche 12 m_rny zhykharo ў. Utsale¸shyya parazykhodz_l_sya a pas brothers-in-law і bl_zk_kh at navakolnyya vyosk_. Nekatoryya adbudaval_ hats_na pile, Alya ў 1973 to a godza with authority zakonchyla svayo to the _snavayena yae to a pak_n ў aposhn_ zhykhar. Zastal_sya tolk_ mog_lk_ і human pamyats.

... To Rada¸n_tsa vyasko¸ets, _kh unuk_ і pra¸nuk_ pachal_ zb_ratsets on vyaskovyya mog_lk_. Prykhodzyats Yana syuda ў geta dzen already nyamat a reptile ў. Zb_rayuzza, incorporated bank addats to a pashana dan_n sva_m bl_zk_m, sva_m to adnavyasko¸ets, yak_ya naza¸syoda zastal_sya la native vyosk і, incorporated bank navedats ty mesets, dza stayal_ _kh huts, dza zhyl_ _kh prodk_ і to a dza gadaval_sya sam_.

At gety to a godza to Rada¸n_tsa on mog_lka adbylasya plaintive tsyrymon_ya adkryzzya memaryyalnay doshk_ on bratskay to a mag_la. To Dan_n pamyats_ to zag_nu¸shy vyasko¸ets addal_ prysutnyya, mnog_ya z _kh byl_ svedkam_ that zhudasnay tragedy_. Svyatar pravasla¸nay tsarkva of a ¸shanav ў pamyats zag_nu¸shy і pamershy pam_nalnay mal_tvay. A mustache of Yana byl_ are called a paymenna. The Poty pas hrysts_yansk_m zvycha_ prysutnyya at a groundless table pamyanul_ sva_kh bl_zk_kh. To Alya kal_ nastup_l_ hv_l_na rasstannya, byl_ slova pachuta: "Yes sustrecha praz year!"

І Yana sustrenutsets, bylyya zhykhara vognennay vyosk і, sustrenutsets, incorporated bank uspomn_ts gety tragedyyu, incorporated bank _kh dzets_ і ¸nuk_ vedal_ і pomn_l і, dza _kh karan_. And that karan_ motsnyya, gavoryts that the fact that bl_zk_ya, vykonvayucha will pamershy, і ў our hour havayuts _kh on mog_lka vyosk і, nazva yaky a nyama ¸zho on cards.

Shugay, A. Zhyvuts і pomnyats / Anatole Shugay//Kobrynsk_ vesn_k. — 1995. — May 8.

Trag_chna wood vyosk_ Arol razdzyal_l_ і yae zhykhara.Comments