Articles about Kobrin: 1917 - 1941

Navasyolka¸skaye to a ¸zbroyenaa to the vystupleena syalyan 1933.

Navasyolka¸skaye to a ¸zbroyenaa to the vystupleena syalyan adbylosya ў night z 3 on 4 zhn і ў nya 1933. At a tsentra padzy apynul_sya vyosk_ Pa¸lopal, Navasyolk і, Belsk і Darapeev_chy Navasyolka¸skay of a gm_na of Kobrynskaga of a pavet.

Performance of a prakhodz_l against a glybokag of an ekanam_chnag і a satsyyalna-pal_tychnaga to a kryz_s ў m_zhvayennay Polshchy. Bastaval_ rabochyya Lodz_ і Belastoka, metal_sta of Warsaw, garnyak_ S_lez іі і shakhtsyora of Dambro¸skaga of a vugalnag of the pool. At an abarona sva_kh the right ў pa¸stal_ dzesyatk_ thousands syalyan Kraka¸skaga of a vayavodstvo. Nespakoyna was і ў Zakhodnyay Belarus_. Uskladn_lasya s_tuatsyya on Brestchyna. Zvychaynay z'yavay stal_ masavyya m_tyng_ і zabasto¸k_ rabochy, demanstratsy_ bespratso¸ny, sutychk_ syalyan z sekvestrataram_ і pal_tsyyay.

L. Bagdanovich                                                                      A. N. Blyayan

A. R. Grabayla                                                                     M. G. Maroz

At gety umova of an aktyv_zaval revalyutsyyny promotion of the Kamun_stychnaya Partyya Zakhodnyay Belarus_ (KPZB). At 1933 a pragucha ў zakl_k the Central Committee of KPZB uzmatsn_ts nastup suprats a polskaga to a rezhym, prayav_ts sal_darnasts і padtrymats to a baratsb syalyan Kraka¸shchyna.

Vyasna 1933 on Brestchyna prybyl_ adkaznyya rabotn_k_ KPZB і Kamun_stychnaga of the union moladz_ Zakhodnyay Belarus_ M_kha_l Tabarysk і, M_kalay Dvorn_ka ў і Reg_na Kaplan (a sapra¸dnaa _mya і a prozv_shcha Zosya Tsytryn), yak_ya an akty¸na ¸klyuchyl_sya ў revalyutsyyny work. At ma_l_pen_ a stalemate to k_ra¸n_tstva Dvorn_kava і Kaplan at a natter a stalemate Franopal (Brestsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences) prayshl_ narady-kanferentsy_ Brestskaga of an akrugovag of a kam_tet of KPZB. The prynyata to the rasheena raspachats shyrok_ya aktsy_ to a pratest syalyan Brestchyna, an ukhvalena the plan pravyadzennya masavy a plowed land ў syalyan at mayontk_ a panel ў, yak_ya an asabl_va prygnyatal_ syalyan was. Vyrashyl_ pachats z pameshchyka ў Malache¸sk_kh (century of Bulkov). Pakhod pryznachyl_ on 4 zhn і ў nya, and to mesets to a zbor abral_ century Radvan_chy. M_rny shesets, argan_zava¸shysya ў colons, planavalasya prybyts at Radvan_chy, adtul at Bulkov. Paslya pravyadzennya to a m_tyng ў Bulkov rushyts to Brest, incorporated bank prynyats udzet at masavy a m_tynga syalyan Brestchyna. At prapagandystsky kampan_yu ¸klyuchyl_sya members of KPZB Vas_l Laskov_ch, Feados_y Chara¸ko, M_kha_l Charnak, Luk'yan Puchyk, Lyavonts_y Bagdanov_ch і _nsh.
                               A. P. Sakharchuk

Adna z colon of a pav_nn was farm_ravatsets ў Pa¸lopal_. 3 getay metay at a vyoska 3 zhn і ў nya pryba ў sakratar Pa¸lopalskaga of a padraykom of KPZB of Lyavonts_y Bagdanov_ch, yak_ pravyo ў to the people z chlenam_ KPZB і a zakl_ka ў yes performances. To times z Rygoram Grabaylam yon zanya¸sya argan_zatsyyay syalyan at Pa¸lopal_. At Darapeev_chy nak_raval_sya Matsvey Grabayla і _laryyon Alshe¸sk і, and ў Navasyolk_ — Alyaksey Grabayla і Alyaksey Guzyuk. Perad _m_ there was a pasta¸lena a task argan_zavats syalyan і prybyts to vechara on mesets to a zbor ў Pa¸lopal. Pad vechar at Pa¸lopal і, on skryzhavann_ roads Pa¸lopal — Navasyolk_ — Darapeev_chy, gathered a corpse syalyan kolkastsyu a prykladna 100 chalavek. Pas to a daroza yes of mesets to a zbor navasyolka¸sk_ya to the syalena abstralyal_ Jan Knaro¸skaga's pal_tseyskaga, yak_ vyarta¸sya on a velas_pedza ў Navasyolk_ paslya vykanannya a sluzhbovaga of a task ў Darapeev_chakh. Pal_tseysk_ to a k_n ў velas_ped, sluzhbovy bag і hundred ў utsyakats. At an hour of an utsyok ў yon ў are wounded.

A. T.                    S. S.'s Bagdanovich of Kazlovich                                        R. M. Matsyuk                         V. M. Nikanchuk

Item M. Pilipuk                                                         of K. L. Grabayl E. S. Gryshkevich                           A.S. Marchuk

Akhoplenyya to revalyutsyyny rushes to the syalena vyrashyl_ ¸zbro_tsets і tolk_ paslya getaga of rukhatsets ў Radvan_chy. The Pragucha ў zakl_k razzbro_ts an asadn_ka ў at Belsku і razgram_ts pal_tseysk_ pastarunak at Navasyolkakh. Pa¸stantsa razdzyal_l_sya on 2 groups. Adna z _kh at Alyaksandr Blyayan's skladza, M_kalaya Maroza, Stsyapan Grytsuk і Andrey Sakharchuk nak_ravalasya ў a side Navasyolak, incorporated bank razburyts telephone l_n_yu that zvyazvat a vyoska z Kobrynam і Dz_v_nam. To Syalyana sp_laval_ nekalk_ telephone slupo ў, pravada perab_l_ syakeray. Adnachasova other gruia of pa¸stanets ў (nekalk_ a dzesyatka ў chalavek) nak_ravalasya ў Belsk for razzbrayennya an asadn_ka ў. Apo¸nacha asadn_k_ Kaz_m_r Ksensk_ (_nstruktar vayen_zavanay argan_zatsy_ "Stralets"), Frants_shak Patka і Andrey Vyzhyko¸sk_ byl_ razzbroyena. To Syalyana zagadal_ to Ksenskam _sts_ to times z _m_ ў Navasyolk_.

                           F. A. Nikanchuk                                                    A. Ya. Rogach                                                     of I. F. Sakharchuk

Polsk_ya ¸lada ў Navasyolkakh byl_ ¸zho gatovyya yes to fight. Paranena pal_tseysk_ Knaro¸sk_ to a zdola ў dabratsets yes pastarunka і pavedam_ts to the commandant Dambro¸skam ab syalyansk_m bunets. Adm_n_stratsyya gm_na і pal_tseysk_ya zabarykadz_raval_sya ў a gm_na budynka (at akruzhany syalyanam_ the house znakhodz_l_sya pal_tseysk_ya Dambro¸sk і, Slyanok і Knaro¸sk і, sakratar gm_na Zeler, Iago the brother і a zhonka z dz_ets). On the patrabavayena of pa¸stanets ў adchyn_ts dzver a budynka of a gm_na of a praguch ў vystrat. Stralya ў commandant Dambro¸sk_. To Syalyana of a taksam adkazal_ vystralam_. Kamendant ў sama aposhn_ a momant was successful a pas phone of zvyazatsets z Dz_v_nam, dalazhyts to an abstano¸k і papras_ts dapamog_ (the syalena not paspel_ yashche pashkodz_ts telephone l_n_yu). To Ty hours the perastrelka inflamed. Yana pratsyagvalasya z perapynkam_ nekalk_ gadz_n. ў are wounded _van K_tsel. At syalyan skonchyl_sya cartridges, і on a dosv_tka of Yana razyshl_sya a pas huts. Zbro_ ў _kh was it is small — nekalk_ old v_ntovak і a p_staleta ў. Rygor Grabayla, M_kalay Maroz, Anton P_l_puk, Alyaksey Bagdanov_ch і _nshyya nak_raval_sya on ¸skhod, at the USSR (_m it worked well peraysts_ for a myazh). At an hour of a getag to a perakhod ў are wounded Alyaksandr Blyayan.

Ran_tsay 4 zhn і ў nya ў vyosk_ gm_na prybyl_ pal_tsyya і zha¸ner. At Kobrynsk_m і susedn_kh paveta was an ab'ya¸lena to an asadnaa of a stanov_shch. Karnay ekspedytsyyay kamandava ў nachaln_k sledchaga ¸pra¸lennya kam_sar Budz_nsk_. At an hour pravyadzennya patsyf_katsy_ (uts_kham_rvannya) karn_k_ razb_val_ ў pecha huts і kom_na, raskryval_ salamyanyya strekh і, grain і flour zmeshval_ z pyasky Abo abl_val_ Gaza, rezal_ і pal_l_ to the adzeena, lamal_ meblyu і b_l_ posud. Dzesyatk_ chalavek byl_ aryshtavana. At perastrelets z pal_tsyyay to a zag_n ў Pavel P_l_puk (on the farms of Rybna heating century of K_syalyo¸tsa). At an hour of a sledstvo vyaskovy muzhyko ў stav_l_ ў current (dynamamashyn) і _nsh is glad to a pas 10 — 15 chalavek at a gm_na dvara і z yae a vokna ў an udzeln_ka ў to revolt apaznaval_ gas, vykarysto¸val_ elektrychna. Motsna patsyarpel_ ў to a sledstvo hodza _van Marchuk, Pyotr Kryganchuk, Lyavonts_y Bagdanov_ch, Rygor Ts_mashchuk, _van K_tsel і _nsh. Asabl_va of a lyutav ў sledcha Uladz_m_r Mazurkev_ch. Aryshtavanykh k_nul_ ў kobrynsky turma. Yana rykhtaval_ the plan of an utsyok ў, to Alya Yon ў are opened. 8 pa¸stanets ў byl_ addadzena a vayenna-palyava stalemate court — Lyavon Bagdanov_ch, Alyaksey Guzyuk, _van K_tsel, Syamyon Kazlov_ch, _van L_skov_ch, Raman Matsyuk, Vas_l N_kanchuk, Rygor Ts_mashchuk. To times z _m_ sudz_l_ sakratara of Brestskaga of an akrugovag of a kam_tet of KPZB Reg_na Kaplan. prakhodz і ў at Kobryne z 2 pases 9 verasnya ў a budynka of a tsyaperashnyag rayaddzet court m_l_tsy_. Syalyanam ў smyarotna a prygavor are taken out.

The prosecutor Yatsunsk_ zayav і ў on a sudza: "Smyarotnaye to the pakarayena praz to the paveshayena to a budza to kind lessons for ¸syoy Kamparty_ Polshchy". KPZB і gramadskasts kra_na razgarnul_ wide kampan_yu pas vyratavann_ zhyzzya asudzhany. Shmat zrab і ў for a getag of an asab_st M_kalay Dvorn_ka ў. Prakats_lasya magutny praising a narodnag to a pratest. Tysyacha of a p_sm ў z patrabavanny vyzval_ts asudzhany pastup_l_ ў kantsylyaryyu prez_denta of Polypchy. Polsk_ya vymushana ¸lada byl_ adstup_ts. Smyarotna prysud ў are replaced pazhyzzyovy znyavolenny z pazba¸lenny gramadzyansk_kh the right ў. Kaplan prygavaryl_ yes 15th reptile ў _urma. Yashche 24 pa¸stanets atrymal_ pas 10 — 12 reptiles ў. Znyavolenne yany adbyval_ ў tourist's move V_ln і, Sedltsa ў, Vronak, Rav_cha ў. At a turma to a zag_n ў Pyotr Kryganchuk. On freedom vyyshl_ ў 1939.

Syalyansk_ revolt і sudova pratses over pa¸stantsam_ atrymal_ shyrok_ gramadsk_ rezanans і ¸vayshl_ ў g_storyyu a yak adz_n z naybolsh vyadomy an ep_zoda ў baratsba of pratso¸ny Zakhodnyay Belarus_ for a natsyyanalnaa і to a satsyyalnaa to the vyzvaleena.

Wa ¸zbroyeny ledge lenn_ ¸dzeln_chal_: _laryyon _gnatav_ch Alshe¸sk і, Syamyon _gnatav_ch Alshe¸sk і, Fyodar Markav_ch Alshe¸sk_ (century Navasyolk і), Lyavonts_y Bagdanov_ch, Alyaksandr M_kalayev_ch Blyayan (century Navasyolk і), Dzyam'yan M_kalayev_ch Blyayan (century Navasyolk і), Alyaksandr K_rylav_ch Bukrab (century Navasyolk і), Alyaksey Rygorav_ch Grabayla, Kanstants_n Lyavontsyev_ch Grabayla, K_ryla Rygorav_ch Grabayla, Matsvey Grabayla, Rygor Grabayla, E¸dak_m Syamyonav_ch Gryshkev_ch, Stsyapan Grytsuk (century Navasyolk і), Alyaksey _l_ch Guzyuk, Maks_m Kuzm_ch Guzyuk, Jac ў Vas_lyev_ch Dzyam'yanka, Emyalyan Pa¸lav_ch of Zagreb, Syamyon Stsyapanav_ch Kazlov_ch, _van Syamyonav_ch K_tsel, Pyotr Gardzeev_ch Kryganuk (century Navasyolk і), _van V_ktarav_ch L_skov_ch, Raman L_tv_nenka, M_kalay Georg_ev_ch Maroz (century Navasyolk і), Andrey Syamyonav_ch Marchuk (century Navasyolk і), _van S_darav_ch Marchuk (Navasyolk і), Raman M_k_tav_ch Matsyuk, Vas_l Markav_ch N_kanchuk (century Navasyolk і), Feados_y Ambrozyev_ch N_kanchuk (century. Navasyolk і, Anton Lazarav_ch P_l_puk (century Navasyolk і), Pavel M_khaylav_ch P_l_puk (century Navasyolk і), Anton Yaka¸lev_ch Rogach (century Navasyolk і), Andrey Patseev_ch Sakharchuk (century Navasyolk і), _van Feadosyev_ch Sakharchuk (century Navasyolk і), Artsyom _l_ch Stsepanyuk, Jac ў N_kanorav_ch Tratsyuk, Matsvey Maks_mav_ch H_nets, Rygor Yur'Ev_ch Ts_mashchuk, _van Pyatrov_ch Ts_baro¸sk_ (century Navasyolk і) і _nshyya.

On the ¸shanavayena pamyats_ pa¸stanets ў at century Navasyolk_ of a pasta¸lena pomn_k (1967), on a budynka of school — a bas-relief (1983). Materyyala of a pr to the pa¸stayena of zberagayutsets ў muze_ Navasyolka¸skay syarednyay schools.

A. V. Dronets.Comments