To the museum _mya Suvorava – the 20th year 

Pershamay 1948 of an asabl_v are memorable to supratso¸n_ka of the museum _mya Suvorava і to kabrynchana. At that dzen, paslya to a m_tyng і demanstratsy_ pratso¸ny, adbylosya to a ¸rachystaa adkryzzyo the museum і pershy praising a navedvaln_k ў a zapo¸n_la nevyal_chk_ dom_k, at scenes of a yakog yes of an etag to hour a yak to a v_taa tsen a vyal_kaga of palkavodets, chyyo _mya naza¸syoda of a prysvoyen to the museum. Yes adkryzzya the museum ў not tolk_ pa¸razburana adno¸lena g_tlera¸tsam_ g_starychna the house, Alya ў pyats_ rooms it is issued hour ekspaz_tsyya trokh addzet ў.

Pra¸da, ty that was ¸pershynyu a vysta¸lena for display to navedvaln_ka, a nas_la of a vystavachna haraktar і skladalasya a vyklyuchna z a prym_ty¸na aformleny a materyyala ў, bo was ў that hour at muze_ tolk_ rechavy an exhibit ў, and navat mebl_ for _kh razmyashchennya.

The ¸ruchana of a putsyo¸k ў zhyzzyo і paslya a getaga yon a pacha ў a hutka "a muzhneets і nab_ratsets s_l" was Ty not mensh, dvazzats to a gado to a novanarodzhanam to the museum back. Not sakret that exhibits ў that nabyts was hour velm_ a tsyazhka. To Tam razl_chvats prykhodz_lasya on a padtrymka drug_kh the museum ў. Adnak on pershy ears a sproba mustache atrymats neabkhodnyya a materyyala ў the bl_zheyshy museums respubl_k_ to Pospekh did not sweep і, bo _kh funds byl_ velm_ apustoshana praysho¸shay war. To Alya ў hutk_m hour of a dapamog of a pryshl z Maskva і Len_ngrada. Pershy adkl_knu¸sya on zakl_k_ Len_ngradsk_ Artyleryysk_ of a g_starychna the museum Uzbroyenykh S_l, yak_ not tolk_ a perada ў to malady Kobrynskam to the museum vyal_ky kolkasts kashto¸ny an exhibit ў, Alya Akaza ў і a-place metadychny dapamoga. To such vysakarodnam to a pryklad pasledaval_ Dzyarzha¸na G_starychna the Museum, Dzyarzha¸na Erm_tazh, Beldzyarzhmuzey g_story_ Vyal_kay Aychynnay of a vayna і tsela is glad _nshy.

Praz nekalk_ perad our museum the _nshy task pa¸stat year. Ekspanata ў was a dastatkova, and razmyashchats _kh was not to a dza, it is nimble a navedvaln_ka ў the pastayanna pavyal_chva¸sya і did not seize a ploshcha of a ya¸n. And so, a yak the house Suvora¸sk_ at yakasts_ a g_starychnaga of a pomn_k znakhodz і ў sya a stalemate breath-taking dzyarzhava, ab to Iago's perabudova і for l_k a getaga rasshyryts the ploshcha, a razmova byts could not.

Nasustrach to us payshl_ myastsovyya partyynyya і savetsk_ya bodies, perada¸sha to the museum to a dadatkovaa to a sumezhnaa to the pamyashkayena. Geta gave magchymasts rasshyryts galo¸na addzet, yak_ to an adlyustro¸vaa zhyzzyo і dzeynasts a vyal_kag of palkavodets, _mya a yakoga nos_ts the museum, and the taksama bolsh is favorable razmyasts_ts addzela, prysvechanyya to a gera_chnam to a m_nulam of a ruskag і a belaruskaga of the people ў, paznayom_ts a navedvaln_ka ў z naybolyn znamyanalnym_ padzeyam_ vayennay g_story_ nashay Radz_ma sa starazhytny hour ў і yes other palav_na 18 stagoddzya. Ekspaz_tsyya a navaga pamyashkannya a prysvechana of Aychynnay to the vayena of 1812, Suvora¸sk_m tradytsyyam at ruskay armies, pershay susvetnay і gramadzyansk_m to wars і Vyal_kay Aychynnay to the vayena.

Naybolsh harakternay asabl_vastsyu the museum _mya Suvorava of l_chytsets ty that an asabl_vy ¸vaga ў ekspaz_tsyyakh an udzelena the ty military padzeyam, yak_ya adbyval_sya on terytory_ Belarus_ і zvyazana z dzeynastsyu a vo_na ¸-belarusa ў. And so, a yak the museum of a _myanna, pryty, z it is bright to vyrazhany memaryyalny ukh_la, ў skin Iago Addzele ў that ts_ _nshay to a form to a f_guryrua _mya Suvorava. Pas Prakhodzyacha halls і znayomyachysya z to exhibits і, mnog_ya z yak_kh z'ya¸lyayutsets sapra¸dnym_ rel_kv_yam і, navedvaln_k yak to a ts_kava perachytvaa letap_s gera_chnay vayennay g_story_ nashaga of the people.

At funds of the museum of zakho¸vayutsets of a tysyacha kashto¸neyshy rechavy pomn_ka ў ty dalyok_kh year. Pobach sa stsyagam_ ruskay іі it is possible for an automated workplace ¸bachyts patterns adzennya і zbro_ ruskay і varozhy arm_y here, bayavyya ordena і threw і, documents і _nshyya recha. Shto of datychytsets ekspanuyemay here kalektsy_ halodnay і agnyastrelnay zbro_ z 15th century і yes ours zen, Yana pas to the right of l_chytsets of one z naybolsh rich і zmyasto¸ny.

Funds of the museum of a besperapynn of papa¸nyayutsets roznym_ ekspanatam_. For aposhn_ hour an asabl_vy ¸vaga of ¸dzyalyaetsets to a zbor of a materyyal ў z hour ў gramadzyanskay і Vyal_kay Aychynnay of wars. Adnak dzeynasts museum not of abmyazho¸vayetsets tolk_ nakaplenny exhibit ў, museum to an akazvaa vyal_ky dapamoga to _nshy sabrata, So nekalk_ thousands of an exhibit ў z nashaga to fund of a peradadzen 20 belarusk_m to the museums. Navukovym_ supratso¸n_kam_ chytayutsets lekets і, prysvechanyya to a gera_chnam to a m_nulam of a nashag of the people, and a taksam lektsy_ on krayazna¸chyya tema. Supratso¸n_k_ museum akazvayuts pastayanny dapamoga school moladz_ pra raspratso¸ets turystsk_kh route ў pas mesets of bayavy glory, z'ya¸lyayutsets _n_tsyyataram_ partyzansk_kh zlyota ў. Pra akty¸nay to a dapamoza of the museum ў to a radza of schools of a stvorana muzeynyya kutk_ і pravodz_tsets of a padrykhto¸k yes stvarennya zavodsk_kh the museum ў on trade pradpryemstvo.

Pas vyn_ka of Usesayuznaga to an aglyad of the museum ў, a prysvechanaga 50-goddzyu Vyal_kaga Kastrychn_ka, dzeynasts Kobrynskaga of the museum _mya Suvorava was an adznachana to dyploma M_n_sterstva of culture of the USSR. The museum of a naba ў wide vyadomasts it is far for mezham_ voblasts_ і respubl_k_. On a pratsyaga tolk_ the m_nulaga of year z ekspaz_tsyyam_ the museum vo_nskay glories, Iago's yak is frequent a pas to the right nazyvayuts, paznayom_l_sya 75 thousand of a navedvaln_k ў, 1800 ekskurs_y. And for the 20th year _snavannya ў muze_ visited heating a m_lyyon of a navedvaln_k ў. Mnog_ya z Len_ngrada і Maskva Tashkent і Yarasla¸lya, Klaipeda і Krasnayarsk, Magadan і Adesa і _nshy.

Pachuzzyo a vyal_kaga of a patryyatychnag to arrogance for a pile magutny Radz_ma, a vyal_ky pashana to gera_chny military podzv_ga of a nashag of the people — tak_ leytmata ў bolshasts_ asta¸leny at a kn_za of a vodguk ў a zap_sa ў, yak_ya a krasamo¸na gavorats ab pachuzzyakh, z yak_m_ navedvaln_k_ razv_tvayutsets z the museum, a stalemate urazhanny usyago a ¸bachanaga.

A. Martyna ў

Martyna ў, to A. Muzey _mya Suvorava – the 20th year(s). Martyna ў//Kamun_stychnaya of prayets. – 1968. – May 14.Navigation

Our partners