Articles about Kobrin: Interesting articles

Ramuald Tra¸gut on Kobrynshchyna

At byaguchy to a godza of spa¸nyaetsets 150 to a natsyyanalna-vyzvalencham pa¸stannyu 1863-64. To Belarus_ a geta padzeya a vyadoma a yak to the pa¸stayena Kastusya Kal_no¸skaga. Mnog_ya ¸dzeln_k_ і k_ra¸n_k_ pa¸stannya byl_ zvyazana z zemlyam_ suchasnay Belarus_.

Napryklad, to pacha¸sya the general's way pa¸stantsk_kh troops ў a dyktatara ў to Warsaw Ramualda Tra¸guta. Gloria victis (Slava Peremozhanym) – so called seryyu apavyadannya ў a pr of pa¸stanets ў 1863 of El_z Azheshk. At a tsentra _kh – postats Ramualda Tra¸guta. Rod Tra¸guta ў (Traugutt) pakhodz_ts z Sakson іі. At Rechy of Paspal_tay Tra¸guta atabaryl_sya ў pershay to a palova of XV ІІІ stagoddzya. Dzed Ramualda, Yaqub Tra¸gut, hundred ў to pyakhotny kap_tana, at an hour pa¸stannya 1794 of an atrym ў an asab_sty padzyaka Tadevush Kastsyushk_'s hell.

Batska, Lyudv_k Tra¸gut, ў to nezamozhny shlyakhts_ets і arandava ў mayontak Shastakova (Kamyanetsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences), dza 28 studzenya 1826 naradz і ў sya Ramuald. Mats_ Iago, Ala_z, a pakhodz_la z to a sort Blotsk_kh, a geta, a nape¸na, was to the adgal_navayena starazhytnay kobrynskay fam_l іі Snezhka-Blotsk_kh, yak_m a nalezha ў mayontak Balata (a tsyaper K_syalyov_tsk_ the Village Council of Kobrynskaga of a rayon).


Sustrecha ў Bozhym Dara. Nashchadk_ Tra¸guta і M_trashe¸skaga
 

Z syarebrany medalyom R. Tra¸gut at 1842 to a skoncha godza ў Sv_slatskaya g_mnaz_yu, Alya not zmog pastup_ts at _nzhenerny akadem_yu (Petsyarburg), to Tam Paishu ў sluzhyts at Trets_ sapyorna a battalion, yak_ razmyashcha¸sya ў to Zhelekhava, heating Warsaw. In an hour of service of an atrym ў chyn a padparuchyka, karysta¸sya to daver of sasluzhy¸ets ў, ў navat abrana the battallion treasurer.

At suvyaz_ sa smertsyu batsk_ ў fierce 1849 Ramuald ў on the 28th zen of a vykl_kana z a vengerskaga of theater of military dzeyannya ў a pas to a hadayn_tstv of a pruzhanskag of a pavyatovag a marshalka.

At 1852 to a godza Ramuald azhan і ў sya z a wheelbarrow of a varsha¸skag of a yuvel_r Gangnai P_kel, a yaky naradz_la to a dzva – dachk_ to Gunn (1853) і to Ala_z (1857). Malada the granny Ramualda of a pas matsyarynskay l_n іі – Yustyna Blotskaya (Shuyskaya) dapamagat.

Z 1853 pases 1855 R. Tra¸gut zno ў adprav і ў sya on a vayna.

Z 1855 Ramuald serve ў at Harkave. And paslya to a peravod ў the case of military of a _nzhyner ў (S. - Petsyarburg), zanya¸sya navukay. Yong Uznachal і ў adz_n z addzet ў elektramagnetychnay chasts і, a navedva ў va ¸n_vers_teets lektsy_ a prafesar ў Hodneva і Lenz, pravodz і ў tselyya dn_ ў b_bl_yateka. R. Tra¸gut the kanstruyava ў prybor, yak_ya vykl_kayuts on adleglasts_ ¸zryva marsk_kh і land m_n, Alya, on is a pity, Iago Vopyta not vyzval_ for a _ntaresa ў vysheyshy marsk_kh chyno ў _mpery_.

1859 prynyos for Tra¸gut of a ¸dara to the wood – pamerl_ two malaletn_kh bl_znit, for _m_ a syshl ў to a mag_l the grandma Yustyna, and ў snezhn_ – і Gunn's zhonka. At fierce 1860 pamyor the brother babk_ Yustyna, V_tal_s Shuysk і, yak_ me ў mayontak Vostra ў at Kobrynsk_m paveets (infections of Malarytsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences). Ramuald Tra¸gut of a vyekh ў at Kobryn for vyrashennya spadchyna sprava, bo yon ў not to adz_ny spadchynn_ka. Nape¸na, at Kobrynie yon we learn і ў sya sa svayoy another zhonkay, Antan_nay Kastsyushka, trayuradnay plyamenn_tsay Tadevusha Kastsyushk_. Yae velm_ palyub_l_ dochk_ Tra¸guta.

Kal_ Ramuald a ledge і ў at the valodayena spadchynay Shuyskaga, usya syam'ya perayekhat ў mayontak Vostr ў. 14 l_penya 1862 of Tra¸gut zvol_l_ z ras_yskay an automated workplace іі a pas to a hvaroba, at the chena of a padpalko¸n_k. Treba adznachyts that yon pratsyagva ў zaymatsets navukay. At adny z pamyashkannya ў the ¸ladkavana f_z_chny labaratoryya z a chatyrma elektrychnym_ mashynam_ nayno¸shy a pattern ў, there yon a sprabava ў atrymats a vyal_ky napruga elektrychnasts_ was Iago of the house ў to Vostrava. Taksama yon of a padtryml_v ў to a perap_sk z vyadomy nyametsk_m vuchony V_lgelmam Holtam.

To Alya Iago M_rnaye zhyzzyo zno ў was a perarvana. On vyal_kay terytory_ Belarus_ pa¸stantsky argan_zatsyya rykhtavalasya yes a ¸zbroyenaga vystuplennya ў to a krasav_k.

Pazney Ramuald Traugut zayav і ў: "I n_ky not ra і ў padymats to the pa¸stayena, naadvarot, a yak of a byla vayskovets, I bacha ў usyu skladanasts baratsba without automated workplace іі і ¸zbrayennya z dzyarzhavay, a yaky vyadoma svayoy vayennay magutnastsyu. Kal_ to a ¸zbroyenaa to the pa¸stayena of a pav_nn was ¸spykhnuts at Kobrynsk_m paveets of Grodzenskay gubern і, a dza I zhy ў, for nekalk_ a zen yes to an ear pa¸stannya da Mian zvyarnul_sya z a request prynyats to the kamandavayena.

Razgub і ў shysya, I am an ap_sa ў a perashkoda mustache a yak of an agulnag, so і an asab_staga a paradka, і a rekamendava ў admyan_ts to the rasheena ab to an ear pa¸stannya. Vysvetl_lasya that zrab_ts the geta is already simple a nemagchyma. Tada I prynya ў _kh request …" Pal_chy ў neabkhodny not beragcha to a syaba there, dza astatn_ya akhvyaruyuts us_m.

I want pryvests_ a slova of a belaruskag of a dasledchyk of V_ktar Hurs_k: "Asabl_va sprechnay to a vyglyadaa of "afarbo¸k" of pa¸stanets ў at are white і chyrvona a color. Us_kh belarusk_kh a pameshchyka ў a prynyata adnos_ts yes "white", yak_ya a ra¸nadushna naz_ral_ for ty that adbyvalasya. Adnak documents svedchats ab _nshy: mnog_ya pameshchyk_ sapra¸da vykazval_ to a zastsyarog, not _shl_ on an adkrytaa to the vystupleena, stryml_val_ hell of a getag sva_kh the family і bl_zk_kh. To Alya kal_ ¸syo a nekhta traplya ў at the wood, Iago not tsural_sya і dapamagal_ a yak magl і … Zreshta, so invited "white" at a natter was dzyatsy bolshasts (at dzeyuchy atrada of "syalyanskag" pa¸stannya Yana skladal_ that a yak syalyan had hour 75% ¸syago 18%). Yak of the narration ў kal_sts_ Uladz_m_r Kalesn_k: "And vos at bylyya reptiles, kal_ skladal_ zhyts_ya Saints, an arystakratychnaa to the pakhodzhayena of a muchan_k went a hole ў zal_k. So і pav_nna byts. Tsyazhey akhvyaravats Saba to Tam, Kama yosts that gublyats".

Nedze ў to a krasav_k of 1863 on secret zbor ў a mayontka M_trashe¸sk_kh Bozhy Gift (infections of Bukhov_tsk_ the Village Council of Kobrynskaga of a rayon) Ramuald Tra¸gut to a prysyagn ў on vernasts pa¸stannyu і prynya ў to the kamandavayena Kobrynsk_m to atrada. Lean_d Nestsyarchuk of a zap_s ў to the apavyadayena zhykhark_ the farm of Bozhy Dar of a pr a znakhodka ў the 1970th reptiles a kuferka z uznagarodam_ і paperam_ in the Polish mova. Magchyma, geta byl_ documents tago taynaga to a zbor. On it is a pity, z a getag I put a n_chog not zakhavalasya.

Paslya to an ear pa¸stannya, at a krasav_ka 1863, Tra¸gut of a sfarm_rav ў і ¸znachat і ў Kobrynsk_ pa¸stantsk_ atrad, yak_ ў Bai heating century Bork_ (a tsyaper of Astrom_tsk_ the Village Council of Kobrynskaga of a rayon) put troycha to the parazheena ras_ysk_m karny chastsyam. At cherven_ 1863 hectares z Brestsk_m to Ya. Vankov_cha's atrada zrab і ў reyd P_nshchyne's pas і Pa¸nochnay Valyn і, Alya Atrad R. Tra¸guta incurred znachnyya striations, і ў l_pen_ 1863 hectares z dapamogay E. Azheshk_ of R. Tra¸gut of a tayemn of a vyekh ў at Warsaw. Atryma ў chyn the general, ў pradsta¸n_ky pa¸stantsk_kh ulad behind myazhy. At a kastrychn_ka of 1863 k_ra¸n_k Natsyyanalnaga to a ¸rad ў to Warsaw і a faktychna dyktatar pa¸stannya. Shmat zrab і ў dzelya pashyrennya Iago satsyyalnay bases, nadannya hole navaga to scope, reargan_zatsy_ ¸zbroyeny s_l _nsurgenta ў. Aryshtavana 30 sakav_k of 1864. Pavodle to a prygavor of a vayennag of court of a paveshana ў Varsha¸skay tsytadel_.

Paslya pakarannya smertsyu R. Tra¸guta Iago Mayontak Vostra ў ў are burned.

Nekatoryya polsk_ya dasledchyk_ l_chats that to Tra¸gut of a nalezh ў at Kobryne the house, at yak_m infections of mests_tsets of Kobrynsk_ of a vayenna-g_starychna the museum _mya A.V. Suvorova. At vydannyakh "Palesse. Fotazdymk_ z dvazzaty і tryzzaty reptile ў" і razmeshchana "Polesie" fotazdymak budynka, padobnaga yes of a house museum, z to podp_sa that geta house, yak_ nalezha ў to Ramuald Tra¸gut. A yak svedchats kryn_ets, perad atrymanny at a spadchyna Vostrava Tra¸gut zhy ў at the house ў Klapotsyne – infections of a get vul. P_yanersky ў Kobryne, there zha there lived і Antan_na z dzetsm_ paslya zn_shchennya a mayontka. A yak l_chyts A. Tsvyd, "chutk_ ab kobrynsk_m Tra¸gut's house bezpadsta¸nyya і, a nape¸na, zvyazanyya z ty that praz eight year paslya g_bel_ the husband ў to a former syadz_ba A. Suvorava – Gubern іі pasyal_lasya Tra¸gut's ¸dava. Yana a vyyshla in marriage for the son of a gaspadar Alyaksandr's mayontka M_tskev_cha – Frants_shka. At adny z rest ў getaga of the house ў svayeasabl_va ustalyavana Tra¸gut's museum, there zha zakho¸val_sya Iago L_sta "z-pad shyben_ets", aposhn_ya Ramuald's l_sta perad pakaranny.

Kal_ syam'ya Tra¸guta perayazdzhat sa a spalenag of Astro¸ya at Klapotsyn, Iago malenk_ the son Ramuald prastudz і ў sya і zakhvare ў. І ¸zho not adyysho ў. Pakhaval_ Iago, a pas Ala_za Tra¸gut's ¸spam_na, heating fam_lny mag_l Pashkev_cha ў. Pazny there z'yav_l_sya Alyaksandr's mag_la і Frants_shka M_tskev_cha ў … On mag_l M_tskev_cha ў uzvel_ pomn_k, yak_ і zakhava¸sya".

On gety old mog_lka of a znoyyodzen chastka marmurovay pl_ta z vyb_tym_ _myonam_:

ur w 1804 r + w 1871 r
Antoniny Kosciuszko
ur w 1806 r + w 1873 r
Tadeusza Kosciuszko
ur w 1833 r + w 1868 r
Romualda Traugutta
18


Yana a ¸stalyavana of infections on pa¸nochny to a tank of a kastsyol ў Kobryne.

And on old a chasttsa new mog_lak Kobryna zakhava¸sya magilny Kastsyushk's crypt ў, a dza of a pakhavan of Antan_n z Kastsyushka ў, Tra¸gutava, M_tskev_chava.

"paslya pakarannya smertsyu batsk_ і razarennya Astro¸ya ў Klapotsyn z Brest-L_to¸sk yav і ў sya ¸radn_k z rasparadzhenny a tsar zabrats va ¸dava dzyatsy Ramuald і addats _kh at _nstynut Hutk shlyakhetny dzya¸chat at Petsyarburze …

To Alya to Gunn і to Ala_z secret adprav_l_ ў Warsaw, dza z dapamogay patryyota ў Yana rasl_ і vykho¸val_sya ў pans_yanayets stalemate chuzhym_ prozv_shcham_. Zaty pas to a dzya¸chata charza zaymal_sya ў _nstytuyets polsk_kh young lady ў. Stareyshy, Hannah, a hutka of a vyyshl in marriage for svaygo the cousin Jan Ramuald Korv_n-Yushkev_cha і pasyal_lasya ў Belay – a falvarka heating Byarozy-Kartuzskay, yak_ a nalezha ў Tats of a syastra of R. Tra¸gut.

Malodshy, Ala_za, paslya vuchoba vyarnulasya ў Warsaw. Here і lived … At Kobryn and mats_ і the aychyma, pryyazdzhat more than once".

Dzets_ byl_ tolk_ ў stareyshay syastra, Hannah, – Torahs sons, a n_vodnag Yana did not call _my Ramuald – a l_chyla neshchasl_vy. Stareysha, Adam, to a zag_n ў at a mundz_ra ruskay an automated workplace іі ў Pershuyu susvetny; malodsha, Balyasla ў, – at verasn_ 1939 hectares; unuk Hedgehogs – at lagers Asventsy.

Z Kobrynam _mya Tra¸guta of a zvyazan yashche і ty that here at verasn_ 1939 on a beraza of the channel of the Check prynya ў fight of a 83-a of a pyakhotna a regiment _mya Ramualda Tra¸guta.

Ramuald Tra¸gut zhy ў і zmaga¸sya on Kobrynshchyna, adsyul pakhodz_l_ Iago the granny, mats_ і other zhonka, here zhyl_ Iago dochk_.

Da 140-goddzya pa¸stannya 1863-64 reptiles ў on farms Bozhy Dar of a pas rashennyu Kobrynskaga of a rayvykankam z dapamogay myastsovy pradpryemstvo ў on May 21, 2003 ў ustano¸lena a boulder z memaryyalnay doshkay. Da Bojaga Dara of a taksam ў ¸kazalna ustano¸lena sign z vyosk_ Lyaskova. S_mval_chna, that praz 140 ў Bozhym Dara on May 25, 2003 sustrel_sya nashchadak R. Tra¸guta – palko¸n_k Troops Polskaga Andrzej Yushkev_ch і nashchadak a gaspadara Bozhaga Dara ў 1863 to a godza Yana M_trashe¸skaga – Stan_sla ў.

Are memorable a sign at Bozhym Dara – tickle pomn_k on the ¸shanavayena pamyats_ a ¸dzeln_k ў a natsyyanalna-vyzvalenchaga pa¸stannya 1863-64. On terytory_ Belarus_ pomn_k to R. Tra¸gut ў ustano¸lena ў 1928 at a myastechka of Sv_slach, a geta adno¸lena pomn_k at 1989 to a godza. 

Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners