Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Gloria a Lei, zhanchyna!

Al geta dzen lo svyatochna la sala ¸prygozhany del rayonnag di centro di Ricreazione del gasts_nn del raschyn_l della pila dzver per darag_kh gastsy - zhanchyn Kobrynshchyna, yak_ya ў surovyya i rettili di Vyal_kay Aychynnay del vayna ў le specie ha automatizzato posti di lavoro іі і partyzansk_kh atrada gram_l_ il voraga, i nabl_zhayucha sono і leggero radasna dzen Peramog_.

Smelyya і advazhnyya razvedchyets, muzhnyya і znakhodl_vyya suvyaznyya partyzansk_kh la gioia ў, medytsynsk_ya le sorelle, uracha, suvyaz_stk_ z bayavym_ ¸znagarodam_ su grudzyakh pryyshl_ su vechar ushano¸vannya lo zhanchyn-veterana ў Vyal_kay Aychynay, ha incorporato la banca raskazats ab ty tsyazhk_kh i rettili, ab sla¸ny peramoga, ab pospekha a m_rnay prayets.

L'inferno _mya l'ufficio del rayonnag del kam_tet della scrivania scolastica і, il vykankoma ў il rayonnaga і garadskoga di Savet ў il deputato ў pratso¸ny z tsyoplym_ slovam_ pryv_tannya sì prysutny zvyarnu¸sya solleticano sakratar RK la biancheria da letto di serie di A. M di Staravoyt ў.

— Zhanchyna і vayna... Zdavalayuya, tsyazhka sumyasts_ts getyya due panyazz_. Ad Alya del _menn Lei, - gavoryts t. Staravoyta ў, - a tempi z a muzhchyna і, non ustupayucha _m all'advaza, il gera_chna zmagal_sya z fashystsk_m_ zakhopn_kam_. Ad adny stra_ z muzham_ і synam_ lo stallo vayennay navaln_tsay stayal_ il nepakh_sna suvyaznyya partyzansk_kh la gioia ў A. E. Zubrova, M. K. Karpuk, M. V. Statkev_ch, M. P. Marts_no¸skaya, medytsynsk_ya le sorelle A. V. Geras_mava, Z. Ya. Makulava, L. K. Pyachonk_na і mnog_ya _nshyya. Dietro la pelle z _kh - saldatsky gloria і bayavyya sprava, byassonnyya nocha і krovapral_tnyya oh і, radasts Pospekh ў і peramog. Mozhna nazvats dzesyatk_ zhanchyn tago legendarnaga a ora. Io yak su orli kryshtalny zaz_khatsyats a yark_m allo svyatla _kh zhyzzyo, sprava, _mknenn_ і zdzyaysnenn_. Yana, getyya sprava, syonnya napo¸nena nuovo, bolsh glybok_m і a shmatznachny zmesta і vykl_kayuts gordasts legale і radasts per lo zroblenaa veteranam_ vayna.

Sardechnaye dzyakuy a Lei per ottenere і n_zk_ inchino, darag_ya zhanchyna! Shmat _myon zhanchyn è stato chiamato ў geta vechar. Tsyoplyya slova ¸dzyachnasts_ praguchal_ ў adras M di I Sha¸chuk, V. V. M_zhe¸skay, E. M. Bern_kavay di K. D. Rabchynskay, T. I. Samtsovay, V. R. Yak_mchuk M. M. M_khalyuk, N. Sono Ales_k, R. U. Zhuk і mnog_kh _nshy.

Noi skh_lyat kalen_ perad vam_ і gavory al vyal_kaa dzyakuy per ty che Lei zmagal_sya per la nostra luce al suchasnaa - zvyartayetsets sì ¸dzeln_ts vayna sakratar kamsamolskay argan_zatsy_ caseificio M_kalay di Kudz_nov_ch. - A noi velm_ darag_ya il Suo marshchyna, pas_velyya valasa, a noi zrazumela le Sue lacrime la bratsk_kh mag_l. Il nostro abavyazak, abavyazak moladz_ rayona akruzhyts Lei yashche a klopata grande, asabl_vay uvagay, dakazats a Lei ammucchiano vernasts samaaddanay sciocco pratsay.

Sva_m_ ¸spam_nam_ ab giorni terribili Aychynnay del vayna padzyal_l_sya sla¸nyya frantav_chk_ M. V. Zaparoshchanka, E. Io. Beraznyova, P.I. Andraychuk, Z.Ya. Makulava, Z.M. Trazzyakova. storie di _kh zmyanyal_sya vystuplennyam_ ¸dzeln_ka ў mastatskay samadzeynasts_ RDK. Z vyal_k_m pachuzzyom udzeln_k_ vechara spyaval_ ¸s_m_ lyub_my "Katsyusha" russo.

Zhanchyn-veterana ў vayna v_nshaval_ sakratar partargan_zatsy_ ramontnaga d'impianto di V. S. Emyalyan, rabocha del _nstrumentalnag d'impianto Alyaksandr Valasyuk, vuchan no. 4 SSh Stsyapan Shyshko, starshynya rayonnaga di Savet di ў di veterani G. A. del _vann_k ў і _nshyya len_nets.

A parole Tsyoply і pazhadanny non c'è stato abitante di Kan. Io velm_ darecha ў zaklyuchenn_ vechara praguchal_ trappole da pesce, prysvechanyya allo zhanchena:

Coraggioso in lotta,
Caldo in discussione,
Veritiero in amicizia,
Improvviso in lotta,
Arrabbiato nella canzone
E resistente nella montagna,
Donna dei soviet,
Gloria a Lei!

Ak_mava, V. Slava a Lei, zhanchyna! / A. Ak_mava//Kamun_stychnaya di prayets. – Il 1975. – 24 krasav_k. zhanchyna di Ab Kobrynshchyna, yak_ya ў surovyya i rettili di Vyal_kay Aychynnay del vayna ў le specie ha automatizzato posti di lavoro іі і partyzansk_kh atrada gram_l_ il voraga, i nabl_zhayucha sono і leggero radasna dzen Peramog_.

Materiali popolari


Commenti


Titoli di articoli

Cerchi nel sito web

Nos partenaires