Articles about Kobrin: Great Patriotic War

Incorporated bank it was found ў pamyats_ by lyudzy    

Nyada¸na I am an atryma ў p_smo hell of an argan_zatar і a k_ra¸n_ka of the museum of bayavy glory nashay dyv_z іі, yak_ znakhodz_tsets ў syarednyay to school No. 23 stan_ets of a kabardz_nskag to edge, Anatole of a _l_ch of Paddubnaga. Vos that yon p_sha: "Such detail. Padykhodzhu of an adnoycha yes of the museum, to a bach: garyts svyatlo, nekhta there syadz_ts. Adchynyayu dzver – a pyatsyora vuchnya ў z the 9th class gartayuts uspam_na of the veteran ў vashy dyv_z іі і robyats neyk_ya vyp_sk_. Spyta ў, z yaky metay Yana geta robyats. Akazvayezza, rykhtaval_sya yes sachynennya pas ruskay to mova. You razumeeets, dzets_ sam_ patsyagnul_sya yes a p_sma ў the veteran ў, sam_ pryyshl_ ў the museum – n_khto _kh ab gety not pras і ў, n_khto not a prymusha ў. Znachyts, _m ts_kava.

I ¸bacha ў usyo a geta became lyagchey on souls: nedaremna, znachyts, pratsua your council of the veteran ў. Staryya, paranenyya, shmat perazhy¸shyya s_vavalosyya baytsy-frantav_k_ pratsyagvayuts aposhn_ ў sva_m zhyzz_ fight — for souls і serets of a ¸nuk ў і a pra¸nuka ў. Velm_ I ask you: not shkaduyets to hour on ¸spam_na, not shkaduyets sva_kh frantavy rel_kv_y for tak_kh vos school the museum ў..."
And nekalk_m_ dnyam_ pazny da Mian zvyarnu¸sya veteran Vyal_kay Aychynnay of a vayna of a byla sailor of the 68th asobnay sea stralkovay brygada, and zaty artyleryst 302-hectare awards Kutuzava of a stralkovag stick of 29th Polatskay of an award Suvorava stralkovay dyv_z іі Anatole Pa¸lav_ch Kub_tsk_. Yong Pavedam і ў to me ab sva_kh thoughts, yak_ya ¸syo chastsy і chastsy prykhodzyats yes veteran ў hv_l_na rozduma. Paspraby peradats _kh, kal_ atrymayetsets. Vos _kh karotk_ zmest. Vyrastayuts ours ¸nuk_ і pra¸nuk_ — nashchadk_ the soldier gramadzyanskay і Vyal_kay Aychynnay war ў. And veteran ў zastayetsets ў live usyo mensh і mensh. Yana pam_rayuts і zab_rayuts z Saba usyo that vedal_ і pomn_l_. І ¸zho n_khto n_kol_ not davedayetsets, ab chy Yana thought і, chy zhyl_ і that bachyl і, the yak vayavat і, syabraval_ і lyub_l і, a yak nenav_dzel_ a vorag ў. Getyya lyudz_ zastayutsets ў pamyats_ sva_kh the family і bl_zk_kh, at pamyats_ a tavarysha ў і bayavy syabro ў. And poty? Shto to a budza praz is pyatsdzesit, hundred a reptile ў? Narodzyazza novyya pakalenn і, for yak_kh Vyal_kaya Aychynnaya, and ty bolsh — gramadzyansky wars stanuts velm_ dalyok_m m_nuly. І necha ¸nuk ts_ praprapra¸nuk to a znoydza on garyshcha of an old hut of Abo ў the cellar of a prab_ta kulyay saldatsk_ a katsyalok, a pa_rzhave¸shy b_klazhka, paglyadz_ts on _kh, the pats_ena plyacham_ і to the vykena a yak to a nepatrebnaa ў gaspadarets, bo not to a budza vedats that z getym_ recham_ Iago dalyok_ praprapradzed praysho ў vognennym_ darogam_ severe і zhorstkay vayna. Are old the soldier the Veda ў, a navoshta of a zakho¸v ў rel_kv_yu - a yak pamyats ab nezaby¸ny. And Iago Nashchadk і?

At nashay to the krayena of a nyam n_vodnay syam’ і, yaky would abm_nut a vayn sva_m a black wing. At mnog_kh і syonnya a berazhna of zakho¸vayutsets pazha¸tselyya fotakartk і, frantavyya dzyonn_k і, nap_sanyya hastily pam_zh bayam_ on abry¸ka paper ts_ newspapers. Adnak pakul getyya rel_kv іі, nyakhay _kh navat zakho¸vayuts yak zrenka of a wok, zastayutsets ў syameyny arkh_va, pamyats ab _kh to a budza karotkay. The Treba peradavats usyo to a gramyadstvo, at muze_ — tolk_ there mesets to gety g_starychny speeches. N_ba ў to the patsvyardzheena sva_kh slo ў Anatole ІІ a¸lav_ch perada ў to the school museum asab_styya padobnyya documents: roznyya davedk і, fotakartk і, vayennyya pradmeta. "I ¸zho are old — a p_sa ў the veteran — a hutka I will die, і ¸syo a geta of zmarnuyetsets. Nyakhay lepsh to a budza ў to a muse і, napam_naa ab sts_ply to the soldier's ukladza ў to a sprav of Peramog_..."

I ¸pe¸nen, so pav_nna zrab_ts syonnya skin savetsky syam'ya. Vos to a cham our council of the veteran ў vyrasha ў zvyarnutsets yes ¸s_kh the veteran ў vayna і Uzbroyenykh S_l of the USSR and saldatsk_kh Udo ў і dzyatsy frantav_ko ў z to zakl_ka peradats a mustache g_starychnyya recha sva_kh batsko ў і dzyado ў at bl_zheyshyya to a muse і, pako_ bayavy glory. Nyakhay Yana sluzhats lyudzyam. Savet of the veteran ў nashay dyv_z іі, akramya ¸syago a _nshaga, a zb_raa yashche і to a recha ¸sa, zvyazanyya z _my a vyadomaga of a dz_tsyachag of a p_smenn_k of Arkadz_ya Pyatrov_cha Gaidar, yak_ ў 20-yya reptiles of a vayav ў for the Savetsky ¸lada ў to a skladza of a 302-hectare stralkovag a stick. Kal_ ў you shto-nebudz znoydzetsets, dasylayets of a pas to an adras: 255770, garadsk_ pasyolak Baradzyanka K_e¸skay voblasts і, vul. Parkavy, 3, quarter 44, to Balashov M_kalayu of Apanasav_chu.

M. Balasho ў

Balasho ў, M. was found by Incorporated bank ў pamyats_ lyudzy / M. Balasho ў//Kamun_stychnaya of prayets. – 1988. – 22 lyutag. – Page 2Comments


Names of articles

Search in the website

Our partners