Kobrin's photos to Dozhinok

Photo gallery

Kobrin to Dozhinok

Vehicle fleet No. 16

Kobrin to Dozhinok

Fire brigade

Kobrin to Dozhinok

Sovetskaya St. Hydromash

Kobrin to Dozhinok

Dzershinsky Street. Gorgaz building

Kobrin to Dozhinok

Sovetskaya St. Byvshvya DYuSSh (Shakhmotny office)

Kobrin to Dozhinok

Liberty Square

Kobrin to Dozhinok

Otktyabrskaya St.

Kobrin to Dozhinok

Trudovaya St. Courthouse

Kobrin to Dozhinok

Dzerzhinsky St. Ambulance

Kobrin to Dozhinok

Dzerzhinsky St.

Kobrin to Dozhinok

Sovetskaya St. School No. 1

Kobrin to Dozhinok

Dzerzhinsky St. School No. 7