History of villages and villages

Village of Tevli (Te¸l і)

With authority Te¸l_ (a myastsovy nazva — Tevel і) — a starazhytnaa of a pasel_shch, і we is near adyydzy, kal_ budzy trymatsets tago to a poglyad that karan_ ours vykhodzyats z the XIII—XIV Art. of the Art., kal_ on skryzhavann_ starazhytny a way ў Kobryn-Kamyanets-Vysokaye-Brest pasyal_l_sya ours prodk_ — drygav_cha.

Mestsa was not the vypadkova is chosen: pa¸nochny — drymuchyya, bagatyya d_chynay a natter, pa¸dnyovy — balatas і bagatyya fish і ptushkam_ reaches і sazhalk_. Yes getaga of a neabkhodn dabav_ts that і zyamelnyya paletk_ vyznachal_sya dobrym_ supyaschanym_ і charnazyomnym_ glebam_.

Adsyul it is possible a ¸pe¸nena skazats that ours prodk_ zaymal_sya to zemlyarobstvo, palyavanny, fish lo¸lyay. Shto of tychytsets of a nazva, dumk_ starazhyla ў supadayuts. So g_starychna sklalasya that getyya myasts_na ablyubaval_ ya¸re_. Dzyakuyucha sva_m to pryrodny rysa of prystaso¸vatsets yes any abstav_n, Yana zaymal_sya to ramesn_tstva, gandly.

Adnago z _kh, razbagatse¸shaga і bolsh udachl_vaga, zval_ Te¸l. І kal_ lyudz і, datsyagnuts yes a navaga I ¸radzhat incorporated bank, vyrashal_ a yak of a get zrab_ts, adkaz ў adz_n: "Treba _sts_ da Te¸lja!" Adsyul і a nazva "Te¸l і", bo, a yak kazhuts, pasyalenets ¸-ya¸reya ў z tak_m _meny was nekalk_. Well, and kal_ praz our myasts_na pralazhyl_ a chygunka, a nazv "Te¸l і" became nas_ts af_tsyyna the status і zatsverdz_lasya on cards і ў padruchn_ka.

Myastsovaye to the padayena

On pa¸nochna-zakhodn_m to a napramk hell vyosk_ Te¸l_ yosts to a nevyal_chkaa of a ¸zvyshsh, yaky nos_ts to a nazv "Turkava of a gar". Adkul such nazva? І ty bolsh "Turkava"? Adkul to Belarus_ ¸zyal_sya turk і?

At starazhytnyya hours, kal_ chargovy a pile of a zakhopn_k ў abrushylasya to Belarus, at our myasts_na z'yav і ў sya vyal_k_ atrad the Turk (hutchey usyago, atrad a vo_na ў Batyya, and a geta — 1240-1242). Yana vyartal_sya ў pile zeml і, narabava¸sha of a mnostvo of a dabr, gold, yuvel_rny vyraba ў.

Vyo ў atrad it is high і, prygozha, Alya velm_ kryvazherna of the tourist's academician І was ў Iago Mnostva palanyanak, at an adna z yak_kh — the Belarusian — yon zakakha¸sya yes byaspamyatstvo і n_kuda hell to a syaba not an adpuska ў. І vos at ty mesets that nos_ts to a nazv "Turkava of a gar", atrad sutyknu¸sya z nashym_ vo_nam_. At zhorstkay to a b_tva palyagl_ amal a mustache our vo_na і turk_. To Zag_n ў і malada leader of the tourist's academician.

Glybokay to a nochch turk_ sabral_ reshtk_ svaygo a joy, vybral_ mesets, a dza pakhaval_ a vo_na ў, і another of mesets — for svaygo a kamandz_ra, z yak_m, a pas _khnyay beliefs, to times pakhaval_ Iago a lyub_my palanyanka, perad ty zab і ў shy yae, bo Yana was live. At a mag_la of the vo_na-Turkish і Iago kakhanay zlazhyl_ ¸ves the belongings, gold і ¸prygozhvann і, bo vezts_ to a ¸sa z Saba was not s_l.

Gavorats, the mag_la tago the Turk was a stalemate a vyal_zny boulder z to prykmeta і, vyadomym_ tolk_ sam_m to Turks. Valuno ў at a thuja to steam was pa¸syul, velm_ there is a lot of, so that a mag_la zagub_lasya syarod _kh. Z ty hour ў prayshlo there is a lot of vyako ў, Alya ¸zho a pra pamyats_ ours dzyado ў znakhodz_l_sya lyudz і, yak_ya varochal_ tyya boulders ў nadze_ znaysts_ a treasure, Alya ¸syo ¸pusty. At our hour boulders zakapal_ ў zyamlyu. Razaral і, astav і ў shy to us prygozhy legend, nazva "Turkava of a gar" і nyasbytny nadzeyu kal_-nebudz znaysts_ that treasure.

Vyal_kaye of a knyastvo of L_to¸skaye, Ruskaye, Zhamoytskaye (… — 1569)

With authority Te¸l_ of a vyadom z XVI St. At Rev_z іі Kobrynskay the house-keeper іі 1563 karale¸sk_m to rev_zor Dzm_tryem Sapegayu of a pr to a vyosk of Te¸l_ not of ¸pam_nayetsets, Alya yosts tak_ zap_s:

Village of Zalesye
1. Ivan Tevelevich
14. Panko Tevelevich
15. Danilo Tevelevic
16. Yats Tevelevich, lavnik
17. Matsko Tevelevich
18. Polycarp Tevelevich

Geta svedchyts ab ty that with authority ¸zho _snavat. Ty bolsh that ¸zho praz Torahs reptiles ў 1566 Kobrynsk_ the head S. D. Dvoyna, trotsk_ kashtalyan A. Valov_ch і _nshyya padp_sal_ l_st on the zasnavayena ў Te¸lyakh Svyatoga Dzm_tryya, a tsarkva nadal_ 2 valok_ zyaml_. On that hour of a get was-place padzeya.

At a skladza of Rechy Paspal_tay (1569 — 1795)

At 1679 at Kobrynskay the house-keeper іі VKL, syalo, 50 is shaky zyaml_. At 1712 with authority ў Charavachytsk_m of a klyucha of Kobrynskay the house-keeper іі. At 1724, to the pavodla of a _nventarnag ap_sannya a syala, the tsarkva valodat 1 valokay zyaml_ (manumission). At 1764 syalo, the un_yatsky tsarkva dzeyn_chat. At 1786 with authority ў Tevelsk_m of a klyucha of that zha the house-keeper іі.

"Ottorzhenny vozvraty" (1795 — 1917)

3 1795 Te¸l_ ў to a skladza of Ras_yskay _mper і, at Pruzhansk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. At 1812 the front Garadzechanskay of a b_tva rastsyagnu¸sya yes vyosk_ Te¸l_. At 1886 syalo ў Mura¸yo¸skay volasts і, 26 dvaro ў, 283 zhykhara, 2 tsarkva (Uspensky і Dzm_trye¸skaya), school, p_tseyna the house, Masko¸ska-Brestskay station chygunk_. At 1888 Tevelsk_ of a pravasla¸na prykhod a nal_chva ў 1506 a vern_ka ў. At 1890 syalo, 306,5 dzesyats_na zyaml і, the farm, the uladayena A. Dzyakonskaga, 390 dzesyats_n zyaml_. Pobach z syaly znakhodz_l_sya: mayontak, uladayena K. Vysotskaga, 325 dzesyats_n zyaml_ (to times z Huth. Shlyag), і V. Sn_gurskaga's syadz_ba (24 dzesyats_na zyaml і), L. Nyamtsev_cha (42 dzesyats_na zyaml і), O. Sakov_cha (26,5 dzesyats_na zyaml і), O. Strzhalko¸skaga (11 dzesyats_n zyaml і), A. Akune¸skaga (10,5 dzesyats_na zyaml і). At 1897. at the syal 42 dvara, 313 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna, zayezna yard і p_tseyna house (pra Tevelsk_m gandlyovy trakets, 3 zhykhara), chygunachny station (7 dvaro ў, 53 zhykhara), 2 tsarkva, prychtavy syadz_ba (12 zhykharo ў), national vuchyl_shcha (3 zhykhara). At 2 settlements Te¸l_ 2 dvara, 21 zhykhar, at 6 adnaymenny syadz_ba 72 zhykhara; at a falvarka 20 zhykharo ў, at a mayontka 5 dvaro ў, 51 zhykhar. At Tevelsk_m national vuchyl_shcha ў to 1889/90 navuchalny godza vuchyl_sya 51 hlopchyk, 11 dzya¸chynak, at 1892/93 — 48 hlopchyk ў, 4 dzya¸chynk і; at 1905/06 — 49 hlopchyk ў, 11 dzya¸chynak. At 1905 syalo, 410 zhykharo ў, pashtovy station, 8 zhykharo ў, chygunachny station, 62 zhykhara, 7 mayontka ў, 95 zhykharo ў. At the 1st susvetny vayna, at zhn і ў n_ 1915, heating vyosk_ _shl_ ba_ ruskay an automated workplace іі z voyskam_ kayzera¸skay Herman іі. At Bai Zag_nula heating 200 soldiers ruskay an automated workplace іі. At 1916 to a godza on bratsk_kh і _dyv_dualny mag_la byl_ ustano¸lena nadmag_lnyya pomn_k_.

Dzm_trye¸skaya of kapl_ets (1881)

Pomn_k of a narodnag of a dra¸lyanag of a doyl_dstvo. At H_H of the Art. was a prynyata to the rasheena zamyan_ts a dra¸lyany pabudova tsaglyanay. Dra¸lyana budynak peranesl_ for a vyoska. Bogasluzhenne pravodz_lasya the 2nd times for a year: on Useknavennya of the head of a _aan of Pradtsechy і is Saint on is Saint the Saint Dzm_tryya. Pra savetskay to an uladza a barn, Alya on are sacred grain pryb_rat і, pravodz_l_ Bogasluzhenne. Poty to the pamyashkayena addal_ stalemate warehouse.

At tsyaperashn_ hour of pravodz_tsets rekanstruktsyya kapl_ets. Uzho of a forgery adno¸lena і so, pasta¸lena novyya dzver і vokna. Vyasna 2007 of planuyetsets zakonchyts to the adna¸leena kapl_ets і pachats Bogasluzhenn_.

Svyata-Uspensky tsarkva

Pabudavana ў 1872 — 1874 z tsegla on ¸radavyya srodk_ (7000 rub) on mesets of a raneyshag of the temple. Arkh_tekturny vyraznasts kampaz_tsy_ dasyagayetsets "гульнёй" roznavyal_k_kh і raznastayny pases to a form ab’ yoma ў і dakha ў. Pado¸zhana-vosevy і ab ’yomna-prastoravy kampaz_tsyya skladayetsets z tent 3-yarusnay (vasmyaryk on 2 chatsveryka) zvan_ets, a cube

padobnay mal_to¸nay halls, pa¸kruglay aps_da z tank ryzn_tsay. Pakata of a 4-skh_lna da of an asno¸nag ab’ to a zavershana yom a tsybulepadobny kupalok on cut a drum, shatsyor zvan_ets — maka¸kay. Geametrychnyya ploskasts_ facade ў akaymavana vuglavym_ lapatkam_ z to zubchasty fryza, raschlyanyona arachnym_ voknam_ ў l_shtva. Galo¸na і bakavyya arachnyya ¸vakhoda are issued plastychnym_ partalam_ z f_gurnym_ frantonam_ (zapazychana z ruskay a tseramny arkh_tektura of the XVI—XVII Art.). at _nter'er of an aps_d of a vyluchan to dra¸lyany _kanastasa z raznym_ tsarsk_m_ varotam_. Mastatskaya kashto¸nasts May image of "Rastvo Hrystov" (datuyetsets of the 2nd palovay Art. H_H)

Hour uzrushennya ў (1917 — 1921)

At l_pen_ 1920 heating vyosk_ Te¸l_ ў Bai Z polsk_m_ _nterventam_ zag_nul_ 50 chyrvonaarmeyets ў. Yana pakhavana ў trokh bratsk_kh mag_la. At 1925 — 1926. On ustano¸lena mag_la nadmag_lnyya pomn_k_.

"Uskhodn_ya of a kresa" (1921 — 1939)

3 1921 Te¸l_ ў to a skladza of Polshchy ў Matsyasa¸skay to the gmena Pruzhanskaga of a pavet of Paleskaga of a vayavodstvo, with authority, 62 dvara, 473 zhykhara, і kalon_ya, 3 zhykhara. At 1931 tsentr gm_na tago a paveta. At Te¸lyakh trokhgadovy school, pal_tseysk_ ¸chastak.

Hranalog_ya padzy

4 zhn і ў nya 1928 Mr. Uspykhnula of a zabasto¸k on a buda¸n_tstva grav_ynay darog_ Kobryn — Te¸l_. Zabasto¸ka was broken shtreykbrekheram_.

1 sakav_k of 1929 Padrayon at Te¸lyakh Kobrynskay partyynay argan_zatsy_ KPZB.

15 chervenya 1929 Naybolshuyu akty¸nasts praya¸lyayuts kamun_stychnyya argan_zatsy_ ў gm_na: Kobrynskay, Tevelskay, Zhab_nka¸skay, Dzetkav_tskay і chastkova ў _nshy.

1 verasnya 1929 At century. Matzos of a prayshl kamun_stychny demanstratsyya ў arrogance of MYuDa.

On May 1 1930 Mr. Zabasto¸ka ў mayontka Strygava seasonal rabochy skonchylasya paspyakhova.

13 chervenya 1930 At century Strygava of a gm_na of Te¸l_ adbylasya demanstratsyya rabochy, nak_ravany suprats to fascism і vayna z the USSR.

31 l_penya 1930. At century Strygava adbylasya kamun_stychny demansratsyya.

30 snezhnya 1930 At century Lyshchyk_ Tevelskay of a gm_na adbylasya kanferentsyya the member ў Kobrynskaga of RK KPZB.

8 l_stapad of 1931 Demanstratsyya ў century Lasta¸k_ z to pratesta suprats padatka ў і dyktatura P_lsudskaga.

4 lyutag of 1931 Adby¸sya "pratses 14-і" on M_kalayem Kukasem, Stsyapanam Katom, Pa¸lam P_shchykam, Gangnai Gl_nskai і _nsh. (Tevelsky gm_na). Abv_navachvayuzza ў argan_zatsy_ demanstratsy_ 8.11.1931g. at vyosets of Lasta¸k_.

Padpolshchyk_ Tevelskay of a gm_na (zlev to the right): stayats K. Kalyada, M. Ef_muk, І. Myshlenn_k, R. Garashka, І Kananets; syadzyats M. Barzdun, K. Pashkev_ch, L. Buklaga, Turutska, U. Barzdun, M. Dzen_syuk, on pyaredn_m the plan P. Gryshchuk, A. Martys.

14 studzenya 1932. At century of Myarn_ts of a gm_na of Te¸l_ adbylasya a maso¸ka, prysvechany pamyats_ At. І. Len_na. On getay maso¸ets ¸shanaval_ pamyats a zakatavanaga ў belastotsk_m to A. Kalyada's astroza. At a geta dzen heating 100 chalavek a vyyshl on a maso¸ka ў century of Malyshy of a gm_na of Te¸l_.

Napyaredadn_ on May 1, 1932 kamsamolets of Kobrynskaga of a district committee of KSMZB rykhtavalasya yes pravyadzennya demanstratsy_ ў century Te¸l_. Padrykhtaval_ l_sto¸k_ і stsyag_. To Alya pal_tsyya aryshtavat 28-29 krasav_k 22 kamsamolets. Akty¸nay kamsamolets Fedasyuk Alyaksandry of a pashantsaval of a zbegcha ў Warsaw.

1933 Kobryn і Te¸l_ a vyveshana 13 stsyaga ў were Napyaredadn_ on May 1 ў gm_na.

19.03.1934 Mr. Artysta on a fonetevelskag of a chygunachnag of club

At Tevelsk_m to a pra site skin zruchny vapadka (guln і, vyasell_ і _nsh.) zb_rayutsets pennies on MOPR, products і recha for pal_tychny znyavolenny.

2 l_penya 1935 Mr. Zabasto¸ka of a vozchyk ў to the wood on terytory_ Tevelskay of a gm_na. Geta of a zabasto¸k — on the right hands of a kamun_st ў. On the chal byl_ vyadomyya kamun_sta Alyaksandr Martynyuk і M_k_ta Dzen_syuk z vyosk_ Te¸l_. Paslya pravyadzennya sledstvo pal_tsyya nak_ravat to a v_tse-prakuror a sprava ab prytsyagnenn_ v_navaty yes adkaznasts_.

28 l_stapad 1935 Mr. Ustano¸lena that sakratary Kobrynskaga of a district committee of KPZB of z'ya¸lyaetsets Uladz_m_r Barzdun z century Te¸l_.

1 snezhnya 1935. Century Te¸l_ ў Uladz_m_r Barzdun's house had a pravedzena dyskus_ya on a tema "Dispatch of Trotskaga z Savetskay of Races іі".

23 snezhnya 1935 At century Zalesse (the Tevelsky gm_na) byl_ argan_zavana gurtk_ syarod moladz і, at yak_kh faded a padrykhto¸ka of a kandydat ў for ¸stuplennya ў KPZB are glad. Argan_zatara — N_chypar K_rys і M_k_ta Dzen_syuk.

25 snezhnya 1935 On a ¸chastka of Te¸l_ of a stvoran p_yanersky argan_zatsyya, yaky would be a daruchana pravests_ kalyadk_ і the income hell _kh pav_nen ў paysts_ on MOPR.

Krasav_k — l_stapad 1936 Mr. Kanstants_n Ramanyuk z century Te¸l_ of a znyavolena ў a kobrynsky turma.

11 zhn і ў nya 1936 Mr. Naz_rayezza ¸zmotsneny dzeynasts KSMZB at Kobrynskay, Tevelskay, Dzetkav_tskay of a chastkov ў Zhab_nka¸skay і Padalesskay gm_na.

31 zhn і ў nya 1936 At century Te¸l_ adbylosya to the pakhavayena of a kamun_stychnag of a dzeyach of Stsyapan Marf_da, yak_ pamyor hell paboya ў.

21 kastrychn_k of 1936 Sakratar Tevelkaga of a padrayon of z'ya¸lyaetsets N_chypar K_rys, yon zha sakratar yacheyk_ ў century of Zalesse.

May 1, 1938. At century Te¸l_ maladyya dzya¸chata ¸prygozhval_ to Stsyapan Marf_da's mag_l vyankam_ z chyrvonym_ zorkam_ on a pratsyaga trokh nachey.

L_pen 1938 Mr. Aryshtavany і prytsyagnuta yes ship adkaznasts_ members of Kob-rynskaga of RK KPZB: The Volga K_manov_ch — sakratar yacheyk_ ў century Te¸l і, Arsen Tarutska — the member yacheyk_ ў century Te¸l_.

10 l_stapad of 1938 "Pratses 27-і" at Kobryne. Asudzhana on the 8th reptile ў M_k_ta Dzen_syuk.

Savetsk_ peryyad (1939 — 1991)

3 1939 at BSSR, z 15.1.1940 g at Kobrynsk_m to the rayena Brestskay voblasts і, z 12.10.1940 tsentr Tevelskaga of the Village Council. At 1940 at vyosets 120 dvaro ў, 758 zhykharo ў, naftava і mlyna gazageneratarna, nyapo¸ny syaredny school, a hut-chytalnya, mail, vetpunkt, general store z gandlyovay kropkay, the Village Council, felcharska-akushersk_ point, chygunachny station.

Pastanova of Brestskaga Abkom's Bureau of KP(b)B і Brestskaga of an ablasnog of a vykana¸chag of a kam_tet "Ab utvarenn_ of the Village Council ў pas Kobrynsk_m to the rayena"

5 l_penya 1940.

Decided: I. To approve the resolution of Kobrin RK KP (b) B and District executive committee from 23.6.1940 g about formations of the following Village Councils:
<…>
2) The Tevelsky Village Council with an administrative center in the village of Tevli as a part of villages: Tevli, Zalesye, Nine, Zavershye, Old Kivatichi, New Kivatichi, Calais-nitsa, Markets; farm Planked footway; former manors: Tulich, Kivatichi, Kalknitsa and settlement of Kivatichi.
<…>
To ask the Central Committee of KP(b)B and Presidium of the Supreme Council of BSSR to approve the present resolution.

The Village Council at 1939 — 1940.

14 settlements ў, 454 dvara, 2749 zhykharo ў; 5075 hectares zyaml_ (1993 hectares of a voryv, 1526 hectares senazhats і, 700 hectares of the pasha, 206 hectares to the wood, 650 hectares nya¸dob_ets), nyapo¸ny syaredny і 4 pachatkovyya schools, hut-chytalnya, mail, 4 magaz_na, general store, 2 gazageneratarnyya mlyna, vetpunkt, felcharska-akushersk_ point, chygunachny station of Te¸l_.

Z 22 chervenya 1941 of a pas l_pen 1944 at suvyaz_ z akupatsyyay terytory_ the rayona і voblasts_ nyametska-fashystsk_m_ zakhopn_kam_ dzeynasts the Village Council was a spynena.

Vyal_kaya Aychynnaya of a vayn (1941 — 1945)

23 chervenya 1941 chastk_ 28-hectare stralkovaga of the case of the 22nd tankavay dyv_z іі stalemate to nats_ska dzvyukh tank, one mataryzavanay і nekalk_kh pyakhotny dyv_z_y 12-hectare armeyskaga of the case of the German ў pavolna adstupal_ Jab_nc_ da Cobryna's hell. And 10 gadzena of day _m managed zatrymats g_tlera¸ets ў on rubyazha of Te¸l_ — Andronava — Patryk_. Yes 16 gadz_n vorag could not prasunutsets n_ on a krok here. Yes naselenaga of point of Te¸l_ to an abaron of a zaymal the 42nd stralkovy dyv_z_ya, asno¸nay s_lay yaky z'ya¸lya¸sya stralkova 459-a regiment stalemate kamandvanny N_k_ts_n's mayora. At whole abaronchym_ bayam_ on rubyazha of Te¸l_ — Kobryn of a k_rav ў kamandz_r a 28-hectare stralkovaga of the case the general-mayor Pappoe ў.

Praz of a Torah tydn_ paslya to a zakhop nashay myastsovasts_ g_tlera¸skay arm_yay to a vyosk of Te¸l_ akruzhyl_ Germans. Zhykhara byl_ are driven on a meadow pam_zh weighty і stantsyyay by Te¸l_. Muzhchyn addzyal_l_ hell zhanchyn. Pas to a sp_sk vykl_kal_ pains dvazzats_ chalavek. M_kha_l Ef_mchuk not padnya¸sya z zyaml_ a pas to a vykl_k — Iago here zha zastrel_l_. Astatn_kh pavezl_ ў Kobryn і rasstralyal_ there. Vos _kh _myona:

Quickly Rygor Matveev_ch
Iago mats_ Boyka Agryp_na
Quickly _van
Iago son Boyka Pavel
Barzdun _van Nestserav_ch
Gryshchuk _van M_kalayev_ch
Gryshchuk Lyavonts_y Antonav_ch
Dudko Vas_l _vanav_ch
Ef_mchuk Prakop _l_ch
Christmas carol Uladz_m_r Emelyanav_ch
Christmas carol Pyotr Artsyomav_ch

To times z getym_ lyudzm_ for Kobrynam byl_ rasstralyana 14 chalavek a ya¸reyskaga of a naseln_tstv. So there was a pral_ta pershy kro ў at nashay vyosets. At an hour of a vayna ў Te¸lyakh razmyashchalasya nyametsky commandant's office, a menav_ta z Te¸lya ў Germans і pal_tseysk_ya adpra¸lyal_sya on karnyya aperatsy_. Vyosku Te¸l_ nazyval_ Berl_nam, and a susedny vyoska Strygava — Maskva, so a yak at Strygave byl_ partyzana.

At a krasav_ka of 1943 nyametsk_ya vayennasluzhachyya pad'ekhal_ on the a¸tamascena da Tevelscai of Svyata-Uspenskay of a tsarkva, znyal_ medna a ring (1 meter shyrynya, 1 meter vyshynya), pagruz_l_ on an a¸tamashyna і pavyazl_ on chygunachny station of Te¸l_ (heating adnago a k_lametr hell of a tsarkva). Pagruz_l_ ў car і adprav_l_ ў side of Brest, zn. at zakhodn_m a nak_runka.

At an hour znyazzya a ring n_yak_kh military dzeyannya ў at Te¸l's rayena ў not adbyvalasya. Z a krasav_ka of 1943 veruyuchyya zb_ral_sya on Bogasluzhenna a pas to a guk hell of blow ў at a padveshany chygunachny reyka. Zno ў a ring of a zaguch ў at Svyata-Uspenskay to a tsarkva of century Teul_ tolk_ 13 lyutag of 2005.

Aytsets Alyaksandr, nastayatsel Svyata-Uspenskay of a tsarkva, і veruyuchyya znayshl_ chatyrokh svedka ў, yak_ya bachyl і, yak of a get ¸syo adbyvalasya ў to a krasav_k of 1943. Starasta century Te¸l_ Z_khmanchuk Ga¸ry_l Ulyanav_ch of a vyrasha ў adnav_ts to a strachanaa. Mnog_m lyudzyam not verylasya that is possible nabyts are new a ring, so the yak patrabavalasya is a lot of groshay. Zvyarnul_sya for dapamogay at German embassies, at Fund uzayemarazumennya і prym_rennya and the deputy of Chamber pradsta¸n_ko ў Natsyyanalnaga to a descent of RB of Kuchynskaga V_ktar of Frantsev_cha, navat nap_sal_ l_st da Prez_denta of Lukashenk A. G. RB of P_smo da Prez_dent, the kaneena, not dayshlo — Iago razgledz_l_ ў Brestsk_m to an ablvykankama і Kobrynsk_m to a rayvykankama і prynyal_ to the rasheena ab zbor a srodka ў for a ring vyraba.

Dobryya, chulyya k_ra¸n_k і, yak_ya ¸znachalvayuts Mr. Kobryn's pradpryemstva і rayona, і, kaneena, prykhazhena dapamagl_. Nova ring zanya ў svayo to a pachesnaa of mesets 13 lyutag of 2005. On _m slova vyb_ta:

This bell of litas
Summer of 2005.
At the expense of parishioners and
Shorov Musa Mukhamedovich.

Vosennya 1943 ў vyosets of Te¸l_ stayal_ Hungarians. Pryyshl_ partyzana, razzba_l_ _kh і vyarnul_sya ў wood. Fashysta aryshtaval_ Radchuk Barys's kuznyaets of a _gnatsev_ch і vyvezl_ ў nevyadomy to a napramk, Iago's zapadozry¸sha ў to a dapamoza to pra partyzana razzbrayenn_ Hungarian ў. Iago, a nape¸n, rasstralyal і, so a yak n_yak_kh zvestak a pra Iago Bolsh was not.

At 1944 to a godza savetsky arm_ya came on ¸s_kh dandies. Praz susedn_ astanovachna point of Sta¸py prakhodz і ў partyzan Ka¸pak z sva_m to atrada. At a geta hour on stantsy_ Te¸l_ astanav_lasya nekalk_ nyametsk_kh an eshalona ў, yak_ya rukhal_sya on calling. І tolk_ kal_ partyzansk_ atrad it is far adysho ў hell chygunk і, nyametsk_ya eshalona prado¸zhyl_ the Rukh.

20 l_penya 1944 of century Te¸l_ is got out hell nyametska-fashystsk_kh an akupant ў. At an hour bambardz_rovak pra vyzvalenn_ vyosk_ mog_ya vyal_k_ya budynk_ byl_ zruynavana, at ty to a l_k to a dzva vadakachk і, chygunachna the station, yak_ ў uzno¸lena ў 1946-47.

At an hour of a vayna ў vyosets akupant zasyalyal_sya ў vyal_k_ya budynk_. Incorporated banks of a getag not dapusts_ts, partyzanam_ byl_ are burned a hut of sacred ayets, school. Paslya vyzvalennya vyosk_ mesets, a dza was school, ў bratskay to a mag_la ў pakhavana 51 vo_n the 55th gvardzeyskay dyv_z іі in 1 hectare of the front Belaruskaga, yak_ya zag_nul_ pra vyzvalenn_ vesk_ ў l_pen_ 1944. At 1958 on the mag_l of a ¸stano¸lena pomn_k — the soldier's sculpture. S_mval_chna, that pobach z to pomn_ka vo_nam-vyzval_tselyam uzvedzena abel_sk at arrogance 62 fellow countrymen ў, yak_ya zag_nul_ ў hour Vyal_kay Aychynnay of a vayna.

Yana prayshl_ darogam_ vayna

AGARODN_K VAS_L Makarav_ch, N at 1923, on fronets z a krasav_ka yes of May, 1945, a radava.
ASTAPUK _van Fyodarav_ch, N at 1901, on fronets z a kastrychn_ka 1944 yes May, 1945, a radava.
ASTAPUK Andrey of Rygorav_ch, N at 1910, on fronets sa snezhnya 1944 yes May, 1945.
BOYC ALAIN Matvee¸n, suvyazna partyzan.
VERAMEYCHYK Uladz_m_r M_kalayev_ch, N at 1922, on fronets z a sakav_ka yes of May, 1945, a radava.
GAMOLA ULADZ_M_R Andreev_ch, N at 1926, on fronets z a sakav_ka yes of May, 1945, a radava.
GERZhA _van Ramanav_ch, N at 1925, on fronets z verasnya 1944 yes May, 1945, a radava.
GRYTSUK M_kha_l S_darav_ch, N at 1923, on fronets z a kastrychn_ka 1944 yes a lyutaga 1945, radava.
GUBARCHUK ALYAKSANDR Georg_ev_ch, N at 1925, on fronets sa zhn і ў nya 1944 yes studzenya 1945, radava.
DSJAM_DTSCHYK Jac ў Vas_lyev_ch, N at 1913, on fronets z verasnya 1944 yes May, 1945, a radava.
DZYAMKO VAS_L Samu_lav_ch, N at 1915, on fronets z a sakav_ka yes of May, 1945, a radava.
DRUGAK Jac ў Antonav_ch, N at 1910, on fronets sa snezhnya 1944 yes May, 1945, a radava.
KALYaDA _van Yak_mav_ch, suvyazna partyzan.
KALYADA ULADZ_M_R Geras_mav_ch, N at 1908, on fronets sa zhn і ў nya 1944 yes a sakav_ka 1945, radava.
KASAChUK _van Zos_mav_ch, N at 1912, on fronets sa snezhnya 1944 yes a lyutaga 1945, radava.
KASTSYUK STSYAPAN Ga¸rylav_ch, suvyazna partyzan.
KASTSYUCHYK Uladz_m_r N_chyparav_ch, N at 1923, partyzan sa snezhnya 1943 yes l_penya 1944.
KAHTSYUK F_L_MON Astapav_ch, N at 1914, on fronets sa zhn і ў nya 1944 yes studzenya 1945, radava.
KACHAN STSYAPAN Vas_lyev_ch, N at 1917, on fronets z chervenya 1941 yes May, 1945, a radava.
KACHURKA VAS_L Geras_mav_ch, N at 1908, on fronets z verasnya 1944 yes May, 1945, a radava.
K_RYS Jac ў N_kanav_ch, N at 1911, on fronets sa zhn і ў nya yes verasnya 1944, radava.
GOAT M_kalay Andreev_ch, N at 1926, on fronets z verasnya 1944 yes a krasav_ka 1945, radava.
KRA÷CHUK _van Maks_mav_ch, N at 1925, partyzan a joy _mya Chapayeva z chervenya yes l_penya 1944.
KULYaShO Ў M_kalay Afanasyev_ch, N at 1916, on fronets z chervenya 1941 yes May, 1945, the foreman.
KUKHARCHUK DZM_TRY Alyaksandrav_ch, N at 1923, partyzan a joy _mya Chapayeva, on fronets z May, 1944 yes a sakav_ka 1945, radava.
LASHUK M_KHA_L Vas_lyev_ch, N at 1922, on fronets z a l_stapada 1944 yes May, 1945, a radava.
L_GATKO Pavel _vanav_ch, N at 1913, on fronets z a kastrychn_ka 1944 yes a krasav_ka 1945, radava.
LYASHCHYNSK_ Uladz_m_r _vanav_ch, N at 1903, on fronets z a l_stapada 1944 yes May, 1945, a radava.
MAYSYUK VAS_L Dzyamentsyev_ch, N at 1909, on fronets z a krasav_ka yes of May, 1945, a radava.
MAYSYuK _van Arsentsyev_ch, N at 1906, on fronets sa studzenya yes May, 1945, a radava.
MAROZ M_KHA_L Andreev_ch, N at 1922, on fronets sa snezhnya 1944 yes May, 1945, a radava.
MARCHUK Kanstants_n F_l_monav_ch, N at 1919, on fronets z chervenya 1944 yes May, 1945, a radava.
NOV_K Andrey of Ramanav_ch, N at 1920, on fronets sa zhn і ў nya 1944 yes May, 1945, a malodsha a syarzhant.
P І Ў ChYK Pavel M_laylav_ch, N at 1902, on fronets z a sakav_ka yes of May, 1945, a radava.
PYATRYNCHYK FYODAR Fyodarav_ch, N at 1916, on fronets z a kastrychn_ka 1944 yes May, 1945, a radava.
SA÷CHUK SYAMYON Malafeev_ch, N at 1918, on fronets z verasnya 1944 yes May, 1945, a radava.
TRAYChUK M_kalay of Andreev_ch, N at 1923, on fronets sa zhn і ў nya 1944 yes a lyutaga 1945, radava.
TS_MASHENKA DZM_TRY Rygorav_ch, N at 1922, on fronets z a kastrychn_ka 1941 yes May, 1945, a malodsha a syarzhant.
CHARNAK Varvara, suvyazna partyzan.
CHARNAK Stsyapan M_khaylav_ch, N at 1912, on fronets sa studzenya yes a krasav_ka 1945, radava.
SHA÷CHUK _van M_khaylav_ch, N at 1920, on fronets sa zhn і ў nya 1944 yes a sakav_ka 1945, radava.
ShUGAY Vas_l Savav_ch, N at 1922, on fronets z a kastrychn_ka 1944 yes May, 1945, a syarzhant.
ShUGAY Rygor Alyakseev_ch, N at 1923, on fronets sa zhn і ў nya yes verasnya1944, radava.
SHYBUN KANSTANTS_N Uladz_m_rav_ch, N at 1919, on fronets z a kastrychn_ka 1944 yes a lyutaga 1945, a syarzhant.
SHYMUK FYODAR Stsyapanav_ch, N at 1919, partyzan a joy _mya Chapayeva z verasnya 1943 yes l_penya 1944.
JA÷TSCHUK Jac ў Tsyarentsyev_ch, N at 1921, on fronets z verasnya 1944 yes studzenya 1945, radava.

Akhvyara of a vayna

Udzeln_k_ an antyfashystskaga padpollya, partyzana, persons, yak_ya an akty¸na sadzeyn_chakl_ to a partyzanskam to Rukh і padpollyu, members _kh sem'ya ў і m_rnyya zhykhara — akhvyara of a fashystskag to a teror.

GRYTSOUC Alain Macara¸na, N at 1905, dapamagat to partyzana, died hell of wounds at 1944.
GRYTSUK ANTON Antonav_ch, N at 1902, partyzan a joy _mya Chapayeva, to a zag_n ў 1.05.1942
GRYTSUK LEAN_D Antonav_ch, to a zag_n ў at cherven_ 1941.
GRYTSUK LEAN_D Stsyapanav_ch.
MACHUCHKA ULADZ_M_R Stsyapanav_ch.

Vo_ny-zemlyak і, yak_ya zag_nul_ ts_ prapal_ without vestak on dandies of Vyal_kay Aychynnay of a vayna.

BOYKA of Georg_y _vanav_ch, N at 1919, pryzvana ў Chyrvonuyu arm_yu ў 1944, radava, a zag_na ў 6.12.1944 va Ushodnyay Prus іі.
BOYKA RYGOR Matsveev_ch, N at 1921, to a zag_n ў a stalemate Kobrynam at 1941.
BOYKA Yury _vanav_ch, N at 1919, to a zag_n ў va Ushodnyay Prus іі ў 1945.
BORZDUN Maks_m _l_ch, N at 1906, paslya vyzvalennya Zakhodnyay Belarus_ of a pratsav ў operupa¸navazhany at Kobryne, at an hour of a vayna a ladder і ў at is stout і to a zag_n ў at lagers smerts_ ў Mag_lyov.
BUDZYUK FYODAR Yaf_mav_ch, N at 1925, to a zag_n ў at 1941 stalemates of Varshavay.
GOPSHA Alyaksey M_k_tav_ch, N at 1917, pamyor hell of wounds at 1941.
GOPShA M_kalay of Alyaksandrav_ch, N at 1922, a prapa ў without vestak at a krasav_ka of 1945.
GRYGORYK Sava _vanav_ch, N at 1907, pryzvana ў Chyrvonuyu arm_yu ў 1944, radava, a prapa ў without vestak at ma_ 1945.
GRYShChUK of Georg_y E¸dak_mav_ch, N at 1917, pryzvana ў Chyrvonuyu arm_yu 1944, radava.
GRYShChUK _van N_kanav_ch, N at 1919, radava, a zag_na ў at Mag_lyo¸skay voblasts_ ў 1943.
GUBARTSCHUK Jac ў Georg_ev_ch, N at 1921, pryzvana ў Chyrvonuyu arm_yu ў 1944, radava, a prapa ў without vestak at ma_ 1945.
GOOSE Ў Kanstants_n _vanav_ch, N at 1917, to a zag_n ў 3.2.1945 va Ushodnyay Prus іі.
DZN_SYUK RYGOR Uladz_m_rav_ch, N at 1905, a prapa ў without vestak at a krasav_ka of 1945.
KAZYR Kanstants_n Kanstants_nav_ch, N at 1912, pryzvana at Chyrvonuyu arm_yu ў 1944, radava, a zag_na ў 3.11.1944 at Latv іі.
KALYADA ULADZ_M_R Em_lyanav_ch, N at 1915, to a zag_n ў 1942, mesets g_bel_ a nevyadoma.
KASTSYUK STSYAPAN Ga¸rylav_ch, N at 1922, to a zag_n ў 26.10.1944
MARTYNYUK ALYAKSANDR Alyakseeev_ch, N at 1912, to a zag_n ў 21.1.1945 va Ushodnyay Prus іі.
MARTYS Uladz_m_r Rygorav_ch, N at 1925, to a zag_n ў 14.1.1945 va Ushodnyay Prus іі.
PANASYUK Stsyapan _vanav_ch, N at 1910, to a zag_n ў 18.11.1944
PRUDAE Ў Lyavonts_y Ts_mafeev_ch, pryzvana ў Chyrvonuyu arm_yu ў 1944, radava, a zag_na ў 22.1.1945 at Polshchy.
CHARNAK SYARGEY Syargeev_ch, N at 1925, to a zag_n ў u1944, mesets g_bel_ a nevyadoma.
YA÷CHUK ANTON Tsyarentsyev_ch, to a zag_n ў 13.4.1945 at Polshchy.

Paslya of a vayna ў Kobrynsk_m to the rayena of "gaspadaryl" Yushchyk's gang. Tolk_ ў 1947 to a godza, z_my, to a get a gang zdolel_ akruzhyts on adny z hutaro ў. Kobrynskay m_l_tsy_ ў getay aktsy_ dapamagal_ dabravolets z vyosk_ Te¸l і, yak_kh nazyval_ "istrebkam". Bandyta zdolel_ zab_ts adnago і "istrebk" I Prick a m_l_tsyyaner Verusha.

Paslyavayenna peryyad (1945 — 1991)

Paslya vyzvalennya ў l_pen_ 1944 terytory_ voblasts_ hell g_tlera¸sk_kh a zakhopn_ka ў having learned і ў a pile dzeynasts Tevelsk_ selsk_ Savet of the deputy ў pratso¸ny. Z pratakola No. 1 hell of 09.01.45 Kobrynskaga of RVK: budynak Village Council peradats baln_ets, pamyashkayena of a first-aid post peradats to the Village Council.

26.01.1945 at Te¸lyakh of an adkryt syam_gadovy school, Alya ¸zho praz year vuchn_ byl_ peravedzena ў Rynk_. 12.04.1946. At Te¸lyakh of an adkryt b_bl_yateka.18.02.1948. House of a sotskultura ў Tevelsk_m selsaveets. At 9 zhn і ў nya 1949 36 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Chkalava (starshynya G.P.Kal_sh). 23 zhn і ў nya 1949 on groundless to a skhodza syalyan century Navasyolk_ Tevelskaga of the Village Council of a zasnavana kalgas _mya Molatava. On May 30, 1950 the Central Committee of All-Union Communist Party (bolsheviks) prynya ў to a pastanov "About amalgamation of collective farms and tasks of the party organizations in this case". Myastsovyya partyynyya і savetsk_ya bodies it is wide razgarnul_ tlumachalny work ab peravaga і ekanam_chnay to a vygadza violent kalekty¸nay vytvorchasts_. _deya stvarennya violent kalgasa ў znayshla garachy padtrymka syarod kalgasnaga of a syalyanstvo.

Are groundless a descent of the member ў a kalgasa ў _mya Molatava і _mya Chkalava 8 studzenya 1951 pastanav і ў: ab'yadnats two ¸kazany kalgas ў adz_n kalgas _mya Molatava z to the centers at century Te¸l_. Pastanova of an agulnag of a descent of a zatsverdzhan rashenny Kobrynskaga of a rayvykankam No. 3 ad16 studzenya 1951, and rashenny No. 68 hell 26 studzenya 1951 of a zareg_stravana Statute of a kalgas _mya Molatava. At vyosets of Te¸l_ the pachatkovy school dzeyn_chat tolk_.

1957. Vuchn_ against Tevelskay pachatkovay schools, zaveduyucha of school Levchuk.

On a basis of a pastanova of an agulnag of a descent of a kalgasn_k ў hell 17 l_penya 1957 kalgas _mya Molatava of a peraymenavana ў kalgas "Radz_m". Zgodna pastano ў groundless descent ў kalgasa ў _mya Dz_m_trava Tevelskaga of the Village Council, Tevelskaga's "Radz_m" of the Village Council і "Pra¸da" of Kaz_shchanskaga of the Village Council hell 10 l_penya 1959 vyznachanyya kalgasa byl_ ab'yadnana ў adz_n kalgas _mya Dz_m_trava z to the centers ў century Strygava.

Z getaga to a momant kalgas "Radz_m" of Tevelskaga of the Village Council spyn і ў pile dzeynasts. Zgodna Zagadu Prez_dyuma Vyarkho¸naga Saveta BSSR hell 11 zhn і ў nya 1959 Tevelsk і, Kaz_shchansk_ і Stryga¸sk_ Village Councils of an ab'yadnana ў adz_n Tevelsk_ Village Council (century of Germana, century Gl_nyank і, century Dzevyatk і, century of Zaversh, century of Zalesse, century of Zavuzho¸e, century K_vats_chy, century Klyashchy, century Lasta¸k і, century Lyshchyk і, century Malyshy, century. Matzos, century of Myarn_ts, century Navasyolk і, century Ostrava, century Pestsyank і, century Rynk і, century of Sla¸naye, century Stasyuk і, century Strygava, century Te¸l і, century of Charn_chnaye). At vyosets of Te¸l_ prakhodzyats roznyya merapryemstva, naladzhvayutsets of a kantserta.

15.01.1961 Tevelsk_ya of a zhanchyna perad repetytsyyay against Recreation center.

To groundless descents of a kalgasn_k ў a kalgasa _mya Dz_m_trava Tevelskaga of the Village Council hell 25 chervenya was 1963 a prynyat of a pastanov ab razbuynenn_ a kalgasa _mya Dz_m_trava on 2 kalgasa: kalgas _mya Dz_m_trava і kalgas "Tevelsk і". Tsentr of a kalgas "Tevelsk і" znakhodz і ў sya ў century Te¸l_. Iago has a warehouse uvakhodz_l_ vyosk_: Te¸l і, Navasyolk і, Za¸zho¸e, Stasyuk і, Germana, Charn_chnaye і Sla¸naye.

Rashennem Kobrynskaga the rayvykankama No. 258 hell 6 l_penya was 1963 a zatsverdzhana of a pastanov of an agulnag of a descent of a kalgasn_k ў. Statute of a kalgas "Tevelsk і" ў zareg_stravana 18 zhn і ў nya 1964 rashenny Kobrynskaga of a rayvykankam No. 322.

1970. Te¸l і, vul_ets for chygunkay

At suvyaz_ z prynyazzy Kanstytutsy_ of the USSR 7 kastrychn_k of 1977 Tevelsk_ selsk_ Savet of the deputy ў pratso¸ny і Iago of a vykana¸cha kam_tet stal_ nazyvats:tevelsk_ selsk_ Savet national deputy ў і Iago of a vykana¸cha kam_tet. On a pratsyaga of 1963 — 1966 Tevelskaya of baln_ets was lepshay syarod selsk_kh baln_ts Brestskay voblasts_.

Kalekta ў Tevelskay baln_ets z galo¸nym_ ¸racham_ voblasts_

4 sakav_k of 1979 z to kalgasa "Tevelsk і" ab'yadna¸sya kalgas "on May 1", yak of an ekanam_chn the weakest gaspadarka. Starshynya of a ¸krupnenag of a kalgas — Zhed M_kalay Alyakseev_ch. Tsentr of a kalgas — with authority Te¸l_. 1985. At vyosets of Te¸l_ 246 dvaro ў, 609 zhykharo ў; adm_n_stratsyyna razmeshchana budynak a kalgasa _mya Gagaryna, at yak_m znakhodz_tsets the Village Council, a taksam at vyosets yosts to the addzyaleena suvyaz і, a zberkasa, pryyomna kompleksna point, pralnya samaabslugo¸vannya, a bath on 20 mests, pachatkovy school, the dining room on 30 mests, club. Magaz_na: 2 praduktovyya, adz_n pramyslova, magaz_n hoztavara ў і magaz_n narykhtovak.

At a skladza of Respubl_k_ Belarus (1991 — 2006)

For 1.01.1999 250 dvaro ў, 624 zhykhara, budynk_ vykankama of the Village Council і adm_n_stratsy_ kalgasa _mya Gagaryna, 2 magaz_na, club, b_bl_yateka, baln_ets, drugstore, ambulatoryya, school garden. For 3.10.2001. On terytory_ Tevelskaga of a selskag of Savet of a razmeshchana 21 with authority, kalgasa Torahs, the adzyaleena ptushkafabryk і, dzeyn_chayuts to a dzva syaredn_ya і an adna pachatkovy school garden. Te¸l_ — adz_ny with authority — tsentr Savet's selskaga, a dza of a nyam syarednyay schools. At Te¸lyakh — 4 magaz_na, kafe, mail, a local baln_tsa, a drugstore, vetuchastak, chygunachny station. At Te¸lyakh to a prazhyvaa 618 zhykharo ў at 250 yards. Vyosk — tsentr a kalgasa _mya Gagaryna.

For 16.12.2006 budynk_ vykankama of the Village Council і adm_n_stratsy_ AAT "Te¸l _", 3 magaz_na, club, b_bl_yateka, baln_ets of a syastrynskag to a doglyad, ambulatoryya, drugstore, school garden. Naselenyya points of Tevelskaga with/with, yak_ya not _snuyuts Abo ¸vayshl_ ў a warehouse _nshy vyosak: Kalen_ts, Masta, Tul_chy.

Tul_cha
Starada¸ny syadz_ba to a sort Dzyakonsk_kh, poty mayontak pas zhanochay l_n іі peraysho ў yes to a sort Chernya ў. Razmeshchana for 2 km on ¸skhod hell of century Te¸l_. Tul_cha ¸pershynyu zgadvayutsets ў p_smovy kryn_ets at 1563. At Aktse karale¸skay rev_z іі a zap_sana that ў 1563 mayontak Tul_chy me ў 20 is shaky vornay zyaml_ і the 18th roll of a zamkavag to the wood.

Zakhaval_sya reshtk_ to park. Yes the 1st susvetnay vayna here _snava ў syadz_bna house, park, sazhalk і, gaspadarchyya pabudova, brovar. Palats of a pra pabudavana Dzyakonsk_kh yashche ў to an ear of the XIX Art. of Get ў adnapavyarkhova dra¸lyana budshak z to Ghanaians of a pas of a tsentra of a galo¸nag of a facade, over yak_m uzvyshalasya a penthouse. At residents of Kan of the 2nd susvetnay vayna palats ў are burned to partyzana і, and brovar are sorted on a tsegla myastsovym_ zhykharam_.

Paslya of a vayna park ў zak_nuta, patsyarpa ў vyal_ky carving. Nyagledzyacha on bezgaspadarnasts, zakhaval_sya drevasty, pladova a garden, a sazhalka, rava. Tsentr to park are shouted і are busy paletkam_ a myastsovaga of a kalgas. At the plan park May a form of a pramavugoln_k, an abmezhavanag z to calling і po¸nacha paletkam_ a myastsovaga of a kalgas, z to an uskhod - to orchards, z po¸dnya - darogay. Park May 2 glades, absadzhanyya l_pam_ і grabam_. At park rastuts dreva of myastsovy breeds: oak, ash-tree, l_pa, poplar, maple, hornbeam і _nsh. On mesets of a spalenag of palayets the plantation to Baz expanded. Reshtk_ to park patrabuyuts uzyazzya on ¸l_k і a stalemate to a dzyarzhava akhov.

Litaratura

1. Pamyats: G_st. - dakum. Hron_ka Kobrynskaga of a rayon. — Mn.: BELTA, 2002.
2. G_storyka-kulturnaya spadchyna Kobrynshchyny/Addz. cultures of Cobras. rayvykankama; Warehouse. Yu. A. Barysyuk — Baranav_chy:baranav.Uzbuyn. druk., 2001.
3. "The audit of Kobrin economy made in 1563 by the royal auditor Dmitry Sapegoyu". Vilna, 1876.
4. Documents of Kobrynskaga of a zanalnag of an arkh_v
5. Military memoirs of the colonel general L.M. Sandalov "Endured" — Moscow: military publishing house of the Ministry of Defence of the USSR, 1966.
6. Zamk і, palayets, park_ Berastseyshchyna ò—XX stagoddzya ў (g_storyya, camp, perspektyva) / L. M. Nestsyaruk. — Mn.: BELTA, 2002.
7. "Skarbonka maygo to edge" (materyyal Tevelskay rural b_bl_yatek і)
8. "History to-z of Gagarin" (material of Board of JSC Tevli)
9. "Wash with A. Shugay rodna kutnut … ”\\\"Kobrynsk_ vesn_k" hell 3 kastrychn_k of 2001
10. Ja. Masur "First blood »\\\"Respubl_ka" hell on May 8, 2003

A¸tar: Zalyashchuk Raman Vas_lyev_ch

Arrangement on the card


NavigationOur partners