Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Межы мяняла гісторыя

Za pal шматвекавую гісторыю територия, якая називаєцца " Кобрыншчына", kawał разоў істотна мянялася. U sam аддаленим мінулым наши землі былі ўскраінай Старажытнарускай дзяржави, якія межавалі з Польшчай. Pas miara ўзнікнення асобних раннефеадальних княстваў узнікае turўськає княства na тэрыторыі якога, u дайшоўших i my пісьмовых крыніцах, упамінаюцца такія гаради, jak Пінск, Бярэсце, Слуцк і Мазыр.

U drugi палавіне ХII стагоддзя, калі значенне turўськага княства stanąłem падаць, з яго выдзелілася Пінскае, якоє каристалася пеўнай самастойнасцю, хоць і адчувала значни ўплиў Уладзімір- Валынскага княства. A ў канци XII стагоддзя, при ўзмацненні Галіцка- Валынакай Русі, Берасцейская воласць, з якой непасредна jestem звязана Кобрыншчына, трапляє ў палітычную залежнасць piekło Уладзімір- Валынскага княства, u саставе якога заставалася i заваявання літоўцамі ў 1315-1323 gad.

Захопленыя землі Гедзімін размеркавау паміж сваімі сынамі. Берасцейскія з гарадамі Бярэсце, Кобрын, Камянец дасталіся Кейстуту. Za ўладанне Валынню і Берасцейшчынай паміж Літвой і Польшчай завязалася працяглая вайна, якая закончилася ў 1366 годзе мірным дагаворам. Згодна з ім горад Ратна, u валоданні якога знаходзіуся Кобрын, raz з іншымі pasўночнымі валынскімі гарадамі byў ustąpiłem палякам. Аднак пасля смерці літоўськага książę Альгерда ў 1377 годзе ўпамінаецца яго syn Федар Ратненскі. Відавочна, u ten godzina Ратна і Кобрын wąs яшче падначальваліся Вялікаму княству Літоўськаму.

Адзін з синоў Федара, Раман, u 1404 годзе атримаў piekło książę Вітаўten Кобрын. 3 адривачних пісьмовых крыніц можна прыблізна ўстанавіць межи княства. .Яго територия распасціралася piekło Кобрына ў pasўночна-ўсходнім напрамку, уключаючи ў сябе Дабучын(Пружаны), Блудзень, Гарадзец. Найбольшая працягласць з pasўдневага захаду na pasўночни ўwschód дасягала sto wiorsta.

U 1413 годзе адбилося раздзяленне тэрыторыі Вялікага княства Літоўська га na ваяводстви Віленскае і Трокскае, причим рускія землі былі ўключани ў Трокскае. Пры наступним адміністратыўним дзяленні ў 1520 годзе Берасцейскі, Кобрынскі і Камянецкі павети былі ўключани ў састаў nowyўтворанага Падляшскага ваяводства, u якім. заставался i 1466 rok, калі ўten яни былі аб'яднани ў адзін Берасцейскі павет, уключани ў новає Брэст- Літоўськає ваяводства, якоє праіснавала i 1793 rok.

3 1520 rok назва "Кобрынскае княства" наогул знікае. Яго замянілі Кабрынскі павет, або эканомія. U 1589 годзе Кобрын атрымлівае tak званає "магдебургськає prawo", r. зн. адміністратыўна-судоває самакіраванне, прыві - леямі якога насельніцтва карысталіся i 1766 rok.

U перияд . визваленчай вайни ўкраінскага і беларуськага naródў u сярэдзіне XVII стагоддзя, a taki sam ў пачауку pasўночнай вайни Кобрын моцна пацярпеў u выніку ваєнних дзеянняў. U 1711 годзе гетає бедства ўзмацнілі эпідэміі і пажар. Даведзены i крайняй ступені зяняпаду, u 1766 годзе ен byў пазбаўлени гарадскіх prawoў і ўключани ў састаў каралеўскіх сталових памесцяў Брэсцкай эканоміі пад назвай "klucz Кобрынскі".

Уз'яднанне Кобрыншчыны з Расіяй адбилося ў 1795 годзе. Спачатку Кобрын byў павятовим горадам Слонімскага намесніцтва, з 1797 rok - Літоўськай губерні, якая ў pal чаргу ў 1802 годзе jestem перайменавана ў Гродзенскую. Сярод дзевяці паветаў Гродзеншчыны Кобрынскі pożyczkaў sam вялікую плошчу - 4620 kwadratowy wiorsta, перавишаў цяперашнюю плошчу раєна ў 2,5 raz. Na захадзе яго межи заканчваліся Жабінкай, na ўсходзе - Іванавам. I першай сусветнай вайни ў яго ўваходзілі 27 воласцей. Pas периметру że павет гранічыў з суседнімі Брэсцкім, Пружанскім, Пінскім, Ковельскім.

Taki територию ен pożyczkaў i 1919 rok. Пасля акупацыі burżuazyjny памешчицкай Польшчай, згодна з nowy адміністратыўним дзяленнем, u 1921 годзе byў арганізаваны Кобрынскі павет, уключани u састаў Палескага ваяводства. Пры гетим, варта адзначиць: хоць pas польськай канстытуцыі галоўним горадам Палескага ваяводства лічыўten Пінск, wąs ваяводскія ўстанови знаходзіліа ў Брэсце. Тэрыторыя павета займала 3894 квадратния кіламетры, a гранічыў ен з Брэсцкім, Пружанскім, Драгічынскім і Камень- Кашырскім.

U верасні 1939 rok Кобрыншчына ўз'ядналася з БССР. Першыя некалькі miesiącў межи павета заставаліся старымі a з 15 студзеня 1940 rok былі зацверджани межи новага Кобрынскага раєна.

А.М. Мартынов

Martynў, А. Межы мяняла гісторыя / А. Martynў // Камуністычная праца. - 1987. - 7 лютага.