Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Articoli su Kobryn: il 1917 - il 1941

Satsyyalna-ekanam_chnaye di stanov_shch di Kobrynshchyna ў il 1939 — il 1940.

Pavodle di ¸kaz di Prez_dyum Vyarkho¸naga Savet d'inferno BSSR di 15.1.1940 g a Brestskay voblasts_ syarod _nshy byl_ stvorana Antopalsk і, Dz_v_nsk_ і Kobrynsk_ di un rayona, a un magazzino yak_kh un uvayshla terytoryya un suchasnaga di Kobrynskaga di un raion. Il lavoro di una precedenza rayan_ravann_ Brestskay voblasts_ (uno stvorana il 4.12.1939), udakladnenn_ un confine ў un rayona ў, kolkasts_ la soluzione ў, un naseln_tstva і fu iniziato da abitanti ў di Kan del 1939.

Accademia russa di Kobrynsk_ di Scienze naturali di un uklyuch ў bylyya Padaleskaya (tsalka), Kobrynskaya, Tevelsky і Navasyolka¸skaya (chastk і) volasts_. Terytoryya il rayona di pershapachatkov sklat 837 sq.km (733, 32 sq.km il 23.6.1940), un naseln_tstva — 40 311 chalavek (1939), z yak_kh ў bielorusso — 21 641, rusk_kh — 5600, ukra_nets ў — 5000, il polacco ў — il 1720, ya¸reya ў — 5950.

Su 23.6.1940 g al rayena fu la 225esima soluzione ў, yak_ya nal_chval_ 7536 syalyansk_kh gaspadarak, a t.l. 3370 hutarsk_kh, 50 985 zhykharo ў. Senazhats una precedenza al rayena di uno zaymal di 21 965 ettari zyaml і, un voryva — 29 150, il pascià — 10 376, il bosco — 4426, nya¸dob_ets — 7415 ettari. Maks_malny adleglasts pam_zh mezham_ il rayona z po¸nacha su po¸dzen sklat 36 chilometri, z a rivolgersi ¸skhod — 38 chilometri. Tsentr di un raion il sig. Kobryn z chygunachnay stantsyyay su l_n іі Brest — P_nsk nal_chva ў 20 162 zhykhara, 1223 zhylyya budynk_. A un goradza znakhodz_l_sya garadsk_ Savet di un rayonnag padparadkavannya, Kobrynsk_ya di RK KP (b) B (sakratar Aron ў), RK LKSMB, un rayvykanok (starshynya l'Ariete ў), drukarnya rayonnay giornali Trud (mel_sya fetta di pane dolce biscottato і, lats_nsk і, ya¸reysk_ shryfta), kam_tet narykhtovak, raymaslapry, il cantore di una precedenza narykhto¸ets di uno zhyvyola, rayonny ashchadny scrivania contante, l'addzyaleena di Dzyarzhbank, lyasgas, un plodaagarodn_na m_zhraykantor, posta і telegrafo, rayspazhy¸sayuz (un uklyucha ў 5 negozi di generi alimentari e di consumo і 48 gandlyovy kropak su vyoska), m_zhrayonny kantrolna-nasenny labaratoryya, elektrastantsyya (magutnasts 180 chilowatt), lesap_lna impianto, parava mlyn, 4 matornyya mlyna z a 2 caseifici і, 8 garbarnya ў, 2 maystern_ un valenok, 2 mylavarn і, z va¸nachosk і, 4 impianti tsagelnyya, vyarovachny maysternya, il 5o impianto l_manadny ў, 13 hlebapyakaran, 4 stalovyya, z restarana, laznya, maysternya una precedenza a un razl_va a un votsat, un massacro, 8 samatuzhny con pretese artistichemente (shavetsky, kavalsky, trykatazhny, і di falegname _nsh.) 70 Crumb pryvatny (1939), syaredny la scuola (a 1939 g_mnaz_ya, 1125 vuchnya ў), 4 scuole (1828 vuchnya ў nel 1939), 2 k_nateatra (su 400 і 300 mesets ў), la Casa di un satskultura, b_bl_yatek, 2 farmacie і, un pal_kl_n_ka, baln_ets sul 100esimo un cucchiaio ў, un dz_tsyachy baln_tsa sul 50esimo un cucchiaio ў, 2 ambulator і, skurna-venerychna il punto, zhanochy і dz_tsyachy kansultayets і, la stazione hutkay dapamog і, dz_tsyachyya yasl і, 2 giardini dz_tsyachyya, dz_tsyacha la casa, la casa di un _nval_d ў, tuberkulyozna un dyspanser, garpramkharchgandal, yak_ un ab'yadna ў a goradza 26 magaz_n ў (al grano precedente t.l.), 2 gasts_n_ets, licenzia il team.

Su terytory_ rayona znakhodz_l_sya 8 natsyyanal_zavany gazageneratarny mlyno ў, 2 impianti tsagelnyya, 2 maslaboyk і, fabbrica di sapone, 2 va¸nachosk і, torfazavoda ў vyoska di Zalesse і Bagach, mulino di legname. Zalezha a torba di precedenza al rayena zaymal_ 4250 ettari. A Kobrynsk_m a rayena ў 1940 pratsaval_ — 13 capanne-chytalen, 59 scuole, z yak_kh 8 — nyapo¸nyya syaredn_ya (6 belarusk_kh, 1 russo, 1 ya¸reysky), 50 — pachatkovyya (35 belarusk_kh, 11 ukra_nsk_kh, 1 polacco); in secolo scuola di Plyanta dzeyn_chat di un traktaryst ў un m_zhrayonnag znachennya. Syarod ustano ў akhova zdaro¸ya su terytory_ un rayona mel_sya z felcharska-akushersk_ya punti, 2 zdra¸punkta (pra a un torfazavodza ў Zaless_ і a un lesazavodza). Ad Asno¸ny zanyatka di un naseln_tstv di un raion c'è stato gaspadarka rurale. A Syalyana mel_ ў sva_m karystann_ 12 783 vacche, 293esima asta, 5854 Caen і, 13 135 sv_ny, 13 684 avechk_.

Sì chervenya 1940 byl_ argan_zavana 2 kalgasa — _mya Varashylava, a precedente un mayontka di Palyats_chy (37 gaspadarak, 2 fattorie, 48 Caro ў, 15 sv_ny), _mya Stal_na, in secolo Pesk_ (37 gaspadarak, 270 ettari di un voryv, 150 ettari senazhats і, z fattorie). Usyago ў al rayena sì chervenya 1941 byl_ stvorana 5 kalgas ў, MTS in secolo Yarom_chy.

Praz Kobrynsk_ dell'Accademia russa di scienze naturali prakhodz_l_ 2 chygunk_: Zhab_nka — Lun_nets і Brest — Baranav_chy sa stantsyyay Te¸l і, shasheynyya darog_ a Brest, Uladava, Baranav_chy, P_nsk. Vodnyya shlyakh_ un rayona — fiume Mukhavets z a canali di un karaleva di і Buono il canale Dnyapro¸ska-Bugsk_. Il 12.10.1940 su Kobrynskaga terytory_ di un raion di stvorana 13 selsk_kh Saveta ў: Batchynsk і, Zhukhavetsk і, Zakrosn_tsk і, Zas_msk і, Kaz_shchansk і, K_syalev_tsk і, Krasnalesk і, Lepyaso¸sk і, Peska¸sk і, Stryga¸sk і, Tevelsk і, H_drynsk і, Yarom_tsk_.

Consiglio di Villaggio di Batchynsk_ (tsentr secolo Batchy) nal_chva ў 14esima soluzione ў, 589 dvaro ў, 2810 zhykharo ў; 5553 ettari zyaml_ (2602 ettari di un voryv, 1800 ettari senazhats і, 436 ettari del pascià, 311 ettari al bosco), 4 magaz_na, 4 scuole pachatkovyya (3 ukra_nsk_ya, 1 belarusky), z vetranyya mlyna, capanna-chytalnyu. A Zhukhavetsk_m selsaveets (tsentr secolo di Zhukha¸tsa) — 23 punti di naselenyya, 355 dvaro ў, 2191 zhykhar; 4737 ettari zyaml_ (2120 ettari di un voryv, 1224 ettari senazhats і, 933 ettari del pascià, 135 ettari al bosco, 325 ettari nya¸dob_ets), ablasny scuola di un traktaryst ў (secolo di Plyant), 3 scuole pachatkovyya, parava і 5 vetrany mlyno ў, 4 magaz_na, capanna-chytalnya. A Zakrosn_tsk_m selsaveets (tsentr secolo di Zakrosn_ts) — la 15esima soluzione ў, 602 dvara, 2615 zhykharo ў, 5253 ettari zyaml_ (2749 ettari di un voryv, 1170 ettari senazhats і, 700 ettari del pascià, 34 ettari al bosco, 600 ettari nya¸dob_ets), 4 scuole pachatkovyya, nyapo¸ny syaredny scuola, una capanna-chytalnya, 4 magaz_na, un negozio di generi alimentari e di consumo, 3 vetranyya mlyna, torfazavod di "Zalesse". A Zas_msk_m selsaveets (tsentr secolo di Zas_ma) — la 16esima soluzione ў, 286 dvaro ў, 1334 zhykhara; 5368 ettari zyaml_ (1199 ettari di un voryv, 1182 ettari senazhats і, 1218 ettari del pascià, 1078 ettari al bosco, 691 ettari nya¸dob_ets), 3 scuole pachatkovyya (2 belarusk_ya, 1 ukra_nsky), z magaz_na, 2 vetranyya mlyna, capanna-chytalnya. A K_syalev_tsk_m selsaveets (tsentr secolo di K_syalyo¸tsa) — la 14esima soluzione ў, 737 dvaro ў, 3112 zhykharo ў; 9108 ettari zyaml_ (2185 ettari di un voryv, 5064 ettari senazhats і, 1157 ettari del pascià, 406 ettari al bosco, 296 ettari nya¸dob_ets), 4 scuole pachatkovyya, 3 magaz_na, capanna-chytalnya, pashtovaa all'addzyaleena, 4 vetranyya mlyna. Mel_sya posa a torba. A Kaz_shchansk_m selsaveets (tsentr secolo Kaz_shcha) — la 11esima soluzione ў, 388 dvaro ў, 2013 zhykharo ў; 4117 ettari zyaml_ (1350 ettari di un voryv, 1926 ettari senazhats і, 86 ettari del pascià, 400 ettari al bosco, 355 ettari nya¸dob_ets), 3 scuole pachatkovyya, 2 kaaperaty¸nyya krama, capanna-chytalnya. A Krasnalesk_m selsaveets (tsentr x. Krasnalesk і) 29esima soluzione ў; 5682 ettari zyaml_ (845 ettari di un voryv, 1900 ettari senazhats і, 1237 ettari del pascià, 900 ettari al bosco, 800 ettari nya¸dob_ets), 4 scuole pachatkovyya, 4 magaz_na, capanna-chytalnya, pashtovaa all'addzyaleena, sito di DBU. A Lepyaso¸sk_m selsaveets (tsentr secolo di Vyal_k_ya Lepyasa) — la 13esima soluzione ў, 475 dvaro ў, 2368 zhykharo ў; 3883 ettari zyaml_ (2534 ettari di un voryv, 564 ettari senazhats і, 642 ettari del pascià, 16 ettari al bosco, 127 ettari nya¸dob_ets), 4 scuole pachatkovyya, dz_tsyacha giardino, parava і 3 vetranyya mlyna, capanna-chytalnya, magaz_n, tsagelna impianto. A Peska¸sk_m selsaveets (tsentr secolo Pesk і) — la 14esima soluzione ў, 415 dvaro ў, 2067 zhykharo ў; 3823 ettari zyaml_ (1600 ettari di un voryv, 720 ettari senazhats і, 761 ettari del pascià, 604 ettari nya¸dob_ets, 138 ettari al bosco), nyapo¸ny syaredny і z pachatkovyya le scuole, naftava і 4 vetranyya mlyna, il negozio di generi alimentari e di consumo, 3 krama, una capanna-chytalnya, la chilocaloria Varashylava, un prygaradny gaspadarka di Kobrynskaga garpramkharchgandlyu hanno svanito _mya (un ploshcha di 82 ettari). A Stryga¸sk_m selsaveets (tsentr secolo. Strygava) — la 15esima soluzione ў, 607 dvaro ў, 3138 zhykharo ў; 6890 ettari zyaml_ (3522 ettari di un voryv, 1844 ettari senazhats і, 908 ettari del pascià, 53 ettari al bosco, 563 ettari nya¸dob_ets), 4 scuole pachatkovyya, capanna-chytalnya, posta, 4 magaz_na, 4 vetranyya mlyna. A Tevelsk_m selsaveets (tsentr secolo Te¸l і) — la 14esima soluzione ў, 454 dvara, 2749 zhykharo ў; 5075 ettari zyaml_ (1993 ettari di un voryv, 1526 ettari senazhats і, 700 ettari del pascià, 206 ettari al bosco, 650 ettari nya¸dob_ets), scuole nyapo¸ny syaredny і 4 pachatkovyya, capanna-chytalnya, posta, 4 magaz_na, negozio di generi alimentari e di consumo, 2 gazageneratarnyya mlyna, vetpunkt, felcharska-akushersk_ punto, chygunachny stazione di Te¸l_. A H_drynsk_m selsaveets (tsentr x. H_dra) — 23 punti di naselenyya, 426 dvaro ў, 2111 zhykharo ў; 7307 ettari zyaml_ (2050 ettari di un voryv, 2025 ettari senazhats і, 1253 ettari del pascià, 599 ettari al bosco, 1380 ettari nya¸dob_ets), 5 scuole pachatkovy, capanna-chytalnya, 2 vetranyya mlyna, 6 magaz_n ў, tsagelna impianto (secolo Barysava), torfazavod. A Yarom_tsk_m selsaveets (tsentr secolo Yarom_chy) — 23 punti di naselenyya, 638 dvaro ў, 2967 zhykharo ў; 5266 ettari zyaml_ (3251 ettari di un voryv, 1020 ettari senazhats і, 345 ettari del pascià, 150 ettari al bosco, 500 ettari nya¸dob_ets), scuole nyapo¸ny syaredny і 5 pachatkovy, capanna-chytalnya, posta, ambulatoryya, negozio di generi alimentari e di consumo і 4 krama, vetpunkt, MTS, parava і 3 vetranyya mlyna.

Accademia russa di Antopalsk_ di Scienze naturali (stvorana il 15.1.1940) akhap і ў terytory_ ex Antopalskay, Garadzetskay, Dzetkav_tskay valastsy, 10 Brashev_tskay і vyosak burroni di Valavelskay valastsy Drag_chynskaga di un pavet. Accademia russa di Scienze naturali di un prestito ў 936 sq.km z a naseln_tstva 32 663 chalavek_ (1939), z yak_kh 29 349 bielorussi ў, 714esimo polacco ў, 2600 a uno ya¸rea ў. Tsentram di un raion là è stato Antopal myastechka, a yak_m è stato la 477esima signora ў, 3008 zhykharo ў. L'Accademia russa di Scienze naturali di un nal_chv ў la 114esima soluzione ў, 8008 dvaro ў, a t.l. 2000 hutaro ў. Al rayena sì di 22.6.1941 g. stvorana 10 kalgas ў (sì 2.8.1940 — 5 kalgas ў), vapore dzeyn_chal_ 7 і mlyno offensivo ў, elektrastantsyya і suknavalnya z mlytsy, 2 impianti tsagelnyya, kaflyana-charap_chna impianto, 2 hlebapyakarn і, impianto d'acque gaz_ravany, v_nakurnya, 3 pashtovyya addzyalenn і, 85 radyyokropak (su vyosets), 54 pradpryemstva gandlyu, 40 belarusk_kh і z ukra_nsk_ya pachatkovyya scuole, 10 nyapo¸ny syaredn_kh scuole (8 belarusk_kh, 1 ukra_nsky, 1 ya¸reysky), 2 scuole un padletka ў, p_yanersk_ birra chiara, baln_ets (il 15esimo cucchiaio ў), 4 artsel_. Praz dell'Accademia russa di Scienze naturali prakhodz_l_ un chygunka і Brest shasha — P_nsk; su uno zakhadza di un raion — Dnyapro¸ska-Bugsk_ (sono vecchi) і i canali Arekha¸sk_. 12.10.1940 il Sig. Prez_dyum Vyarkho¸naga Saveta di BSSR zatsverdz і ў padzet Antopalskaga di un raion su 13 Saveta ў selsk_kh, z yak_kh su terytory_ un suchasnaga di Kobrynskaga di un raion znakhodz_l_sya: Aktsyabrsk і, An_skav_tsk і, Garadzetsk і, Dzyam_da¸shchynsk і, _la¸sk і, Kamensk_ і Hudl_nsk_. Con autorità Temra Staraya (340 zhykharo ў) uvayshla ў magazzino di Dzetkav_tskaga del Consiglio di Villaggio. Pastanova Antopalsk_kh RK Kp (b) b (sakratar Subots_n) і rayvykankoma (starshynya Lazo¸sk і) inferno di 27.6.1940 g di uno zmyan_l di un nazva vyosak: Una pietra di Shlyakhetsk_ su Aktsyabr і Kamen Karale¸sk_ sulla Pietra. Selsk_ya Saveta di un adpavedn nazyval_sya Aktsyabrsk_ і Kamensk_. A un magazzino di Aktsyabrskaga del Consiglio di Villaggio (tsentr secolo Aktsyabr) uvakhodz_l_ (una precedenza un campo il 2.8.1940) la 169esima soluzione ў, a t.l. 5 vyosak, 164esime fattorie, 505 dvaro ў, 2265 zhykharo ў; 4636 ettari zyaml_ (2102 ettari di un voryv, 2449 ettari senazhats і, 67 ettari al bosco, 18 ettari _nshy ugoddzya ў), belarusky nyapo¸ny syaredny la scuola (257 vuchnya ў), 2 scuole pachatkovyya (207 vuchnya ў), la capanna-chytalnya, magaz_n, felcharska-akushersk_ il punto, pescano in base (il secolo Kustov_chy, vozer di 30 ettari). Su terytory_ il Consiglio di Villaggio znakhodz_l_sya posa a torba, yak_ya non raspratso¸val_sya. An_skav_tsk_ il Consiglio di Villaggio (tsentr secolo An_skav_chy) un nal_chva ў la 13esima soluzione ў, a t.l. 12 vyosak, 87 hutaro ў, 498 dvaro ў, 2214 zhykharo ў; 4525 ettari zyaml_ (1076 ettari di un voryv, 2764 ettari senazhats і, 13 ettari al bosco, 1672 ettari _nshy ugodtszya ў), scuole pratsaval_ 4 pachatkovyya (282 vuchnya), magaz_n. A Garadzetsk_m selsaveets (tsentr un myastechka, pazny con autorità Garadzets) — 34 punti di naselenyya, a t.l. 4 vyosk і, 30 hutaro ў, 578 dvaro ў, 2410 zhykharo ў; 4152 ettari zyaml_ (1436 ettari di un voryv, 2234 ettari senazhats і, 10 ettari al bosco, 472 ettari _nshy ugodtszya ў), 3 paravyya і matornyya mlyna, 2 magaz_na, nyapo¸ny syaredny scuola (281 vuchan), 2 scuole pachatkovyya (138 vuchnya ў), Casa di un satskultura, b_bl_yatek, felcharska-akushersk_ punto, pashtovaa all'addzyaleena (2i telefoni), chygunachny stazione Garadzets, capanna-chytalnya. Praz terytoryyu il Consiglio di Villaggio di un prakhodz_l di Brest shash — P_nsk. Dzyam_da¸shchynsk_ il Consiglio di Villaggio (tsentr secolo di Dzyam_da¸shchyn) un nal_chva ў la 8a soluzione ў, a t.l. 7 vyosak, 322esime fattorie, 419 dvaro ў, 2467 zhykharo ў; 5875 ettari zyaml_ (1782 ettari di un voryv, 1902 ettari senazhats і, 46 ettari al bosco, 1700 ettari del pascià, 445 ettari _nshy ugoddzya ў), mel_sya tsagelna l'impianto (il secolo di Dzyam_da¸shchyn, gl_na i depositi), 2 nyapo¸nyya syaredn_ya le scuole (540 vuchnya ў), pachatkovy la scuola (86 vuchnya ў), scaldando il secolo Padzyamenne raspratso¸val_sya posano a torba (300 ettari). A _la¸sk_m selsaveets [tsentr secolo _la¸sk (_lask)] — la 8a soluzione ў, a t.l. 7 vyosak, 118 hutaro ў, 519 dvaro ў, 2112 zhykharo ў; 4087 ettari zyaml_ (1404 ettari di un voryv, 1413 ettari senazhats і, 324 ettari al bosco, 946 ettari _nshy ugodtszya ў), 7 scuole pachatkovy (754 vuchn і), magaz_n. Nel 1940 in secolo di V_nn_ts di un _la¸skag del Consiglio di Villaggio di argan_zavana kalgas _mya 17 Verasnya (31 cavalli, 49 Galo ў ragatay violento zhyvyola, 38 sv_ny, 76 avechak). A un magazzino di Kamenskaga del Consiglio di Villaggio (tsentr secolo. Una pietra) uvakhodz_l_ la 296esima soluzione ў, a t.l. 5 vyosak, 291 fattorie, 459 dvaro ў, 2051 zhykhar; 4627 ettari zyaml_ (1304 ettari di un voryv, 1654 ettari senazhats і, 1442 ettari al bosco, 227 ettari _nshy ugoddzya ў). Su Kamenskaga terytory_ delle scuole di Consiglio di Villaggio znakhodz_l_sya 2 pachatkovyya (262 vuchn і), nyapo¸ny syaredny scuola, una capanna-chytalnya, felcharska-akushersk_ punto, prakhodz_l_ un chygunka і Brest shasha — P_nsk. A Hudl_nsk_m selsaveets (tsentr il secolo Hudl_n) è stato la 5a soluzione ў, a t.l. 4 vyosk і, 106 hutaro ў, 495 dvaro ў, 2170 zhykharo ў; 4788 ettari zyaml_ (2279 ettari di un voryv, 1821 ettari senazhats і, 87 ettari al bosco, 601 ettari _nshy ugoddzya ў), 3 scuole pachatkovyya (187 vuchnya ў), magaz_n. Praz terytoryyu Saveta selskaga di un prakhodz_l un chygunka і Brest shasha — la Vite. A 1940 byl_ argan_zavana: MTS in secolo Grushava, kalgasa — _mya 6o ses іі Vyarkho¸naga Saveta BSSR in secolo Hudl_n (55 cavalli, 80 Galo ў ragatay violento zhyvyola, 56 sv_ny, 219 avechak), _mya il 1 maggio ў secolo Gubernya (36 cavalli, 56 Galo ў ragatay violento zhyvyola, 29 sv_ny, 47 avechak).

Dz_v_nsk_ l'Accademia russa di Scienze naturali ў stvorana su mesets di Dz_v_nskay precedente, chastk_ Lel_ka¸skay і Navasyolka¸skay valastsy. A cherven_ 1940 terytoryya rayona sklat 1008 sq.km, a t.l. — 15 139 ettari di un voryv, 27 677 ettari senazhats і, 44 403 ettari del pascià, 7995 ettari al bosco, 8286 ettari nya¸dob_ets. Maks_malny adleglasts pam_zh mezham_ il rayona z po¸nacha su po¸dzen skladat 27 chilometri, z a rivolgersi ¸skhod — 67 chilometri. Accademia russa di Scienze naturali di un nal_chv ў 138esima soluzione ў, 5460 dvaro ў (2106 hutarsk_kh dvaro ў). Nel 1939 snezhn_ a rayena 25 138 zhykharo ў, z yak_kh 21 925 bielorussi ў, 1334 ukra_nets, il 676esimo polacco ў, 1208 ya¸reya ў. Dakumenta adznachat і che terytoryya il rayona è stato vyal_kay, il naseln_tstva prazhyvat ў le soluzioni frazionarie і su fattorie. Tsentr di un raion — un myastechka, pazny secolo Dz_v_n (1009 dvaro ў, 4187 zhykharo ў). A centri regionali znakhodz_l_sya Dz_v_nsk_ya di RK KP (b) B (un 1-a sakratar — S. Il m di Kavalyo ў) і un rayvykanok (starshynya Lapats_n), kam_tet narykhtovak, il caseificio, un narykhto¸ka di uno zhyvyola (il cantore), rayspazhy¸sayuz z 33 gandlyovym_ kropkam_ una precedenza rayone, kn_zhna magaz_n, la posta (il telefono), syam_gadovy la scuola (400 vuchnya ў), una farmacia, baln_ets a tempi z ambulatoryyay, vetpunkt, Narodna la casa, licenzia il team, 20 Crumb pryvagny, 2 matornyya mlyna, z hlebapyakarn і, un massacro, restaran. Al rayena dzeyn_chal_ 29 scuole, 3 _kh 6 nyapo¸ny syaredn_kh (a t.l. 2 ukra_nsk_ya, 1 ya¸reysky, z belarusk_ya), 23 pachatkovyya (a t.l. 8 ukra_nsk_kh); 11 capanne-chytalen, i 3i club, un b_bl_yateka, 4 punti di felcharska-akushersk_ya, urachebna punto, 2 farmacie і, ambulatoryya, 2 punti di veturachebnyya, 2 pashtovyya addzyalenn_ (a vyoska di Navaselki di me Lel_kava), il cantore suvyaz і, 5 vapore mlyno ў. Byl_ argan_zavana artsel_: shavetsky, kravetsky, і di falegname rybalavetsky.

A Galo¸ny zanyatka di un naseln_tstv z'ya¸lyalasya gaspadarka rurale. Al rayena nal_chvalasya 10 172 vacche, 3446 cavalli, la 3868esima asta ў, 5900 sv_ny, 22 924 avechk_. A 1940 stvorana kalgas _mya il 1 maggio ў secolo Klyatyshcha Osa¸skaga del Consiglio di Villaggio, una precedenza tavarystvo sumesnay apratso¸ets zyaml_ ў secolo Belsk Navasyolka¸skaga del Consiglio di Villaggio, Dz_v_nsky MTS. Praz terytoryyu un rayona prakhodz_l_ Kobryn shasha — Uladava, gruntavyya darog_ Kobryn — Dz_v_n — Ratna, Dz_v_n — Navasyolk_ — il Divertimento, Dz_v_n — Pav_zza — Radastava — Svaryn, vodnyya shlyakh_ — canali di Arekha¸sk_ і Belaazersk_. Consiglio di Villaggio di Verkhalesk_ (tsentr secolo di Verkhalesse) sklada¸sya z 12esima soluzione ў, 723 dvaro ў, 2704 zhykharo ў; è stato spazzato in 9100 ettari zyaml_ (2064 ettari di un vorsh, 2994 ettari senazhats і, 2822 ettari del pascià, 1000 ettari al bosco, 220 ettari nya¸dob_ets). Su terytory_ le scuole di Consiglio di Villaggio pratsaval_ 6 pachatkovy, parava mlyn, magaz_n. A Osa¸sk_m selsaveets (tsentr secolo. Vespa) — la 9a soluzione ў, 108 dvaro ў, 661 zhykhar; 11 700 ettari zyaml_ (1910 ettari di un voryv, 4830 ettari del pascià, 4225 ettari senazhats і, 600 ettari al bosco, 135 ettari nya¸dob_ets), 4 scuole pachatkovyya, chytalnya, kaaperata ў, negozio di generi alimentari e di consumo, un pazharnaa depo, kalgas in secolo Klyatyshcha. A Dz_v_nsk_m selsaveets (tsentr secolo Dz_v_n) — 3 punti di naselenyya, 1038 dvaro ў, 4296 zhykharo ў; 6000 ettari zyaml_ (2600 ettari di un voryv, 1682 ettari senazhats і, 468 ettari del pascià, 648 ettari al bosco, 584 ettari nya¸dob_ets), 3 scuole pachatkovyya (1 ya¸reyeky), 5 a¸tamab_lya ў, MTS. A Lel_ka¸sk_m selsaveets (tsentr secolo Lel_kava) — 4 punti di naselenyya, 378 dvaro ў, 1489 zhykharo ў; 6100 ettari zyaml_ (894 ettari di un voryv, 1147 ettari senazhats і, 2787 ettari del pascià, 85 ettari al bosco, 1187 ettari nya¸dob_ets), 2 scuole pachatkovyya (a Lel_kava і vyoska Zamosc), nyapo¸ny syaredny scuola (secolo Lel_kava), una capanna-chytalnya, un pazharnaa depo, una posta, un sito di un lyasgas і un lespramgasa di Dz_v_nskaga di un raion, 2 allodola і, un posto di pronto soccorso. A Navasyolka¸sk_m selsaveets (tsentr secolo. Navasyolk і) — la 6a soluzione ў, 668 dvaro ў, 3309 zhykharo ў; 11 800 ettari zyaml_ (2053 ettari di un voryv, 2540 ettari senazhats і, 5542 ettari del pascià, 1330 ettari al bosco, 335 ettari nya¸dob_ets), 3 pachatkovyya і nyapo¸ny syaredny scuole, negozio di generi alimentari e di consumo, veterynarnafelcharsk_ і felcharska-akushersk_ punti, posta, gramadsk_ zbozhzhava sv_ran, precedenza tavarystvo sumesnay apratso¸ets zyaml_ ў secolo Belsk. A Pav_zze¸sk_m selsaveets (tsentr secolo a Pav_zza) — 4 punti di naselenyya, 440 dvaro ў, 2902 zhykhara; 16 società di Ltd di ettaro zyaml_ (1369 ettari di un voryv, 5082 ettari senazhats і, 6929 ettari del pascià, 120 ettari al bosco, 2500 ettari nya¸dob_ets), pachatkovy scuola, magaz_n, matorna mlyn. A Habov_tsk_m selsaveets (tsentr x. Habov_cha) — 3 punti di naselenyya, 1431 zhykhar; 8300 ettari zyaml_ (912 ettari di un voryv, 4046 ettari senazhats і, 2997 ettari del pascià, 70 ettari al bosco, 275 ettari nya¸dob_ets), 2 scuole pachatkovyya, magaz_n. A Yagm_na¸sk_m selsaveets (tsentr secolo Yagm_nava) — 4 punti di naselenyya, 126 dvaro ў, 1100 zhykharo ў; 9000 ettari zyaml_ (382 ettari di un voryv, 706 ettari senazhats і, 1250 ettari al bosco, 6392 ettari del pascià, 270 ettari nya¸dob_ets), 2 scuole pachatkovyya, club, magaz_n. A studzen_ — a un krasav_k del 1940 di zhykhara 7 vyosak un rayona su discese sva_kh prynyal_ al rasheena nak_ravats hadayn_tstva ў Brestsk_ un ablvykanok, Prez_dyum Vyarkho¸naga Saveta BSSR ab peradacha vyosak Verkhalesse, Gayko¸k, Avada Verkhaleskaga del Consiglio di Villaggio ў Kobrynsk_ dell'Accademia russa di Scienze naturali, secolo a Pav_zza Pav_zze¸skaga del Consiglio di Villaggio, vyosak Radastava і Svaryn Radasta¸skaga del Consiglio di Villaggio — a magazzino l'URSS; secolo di Charnyana Charnyanskaga del Consiglio di Villaggio — a Malarytsk_ dell'Accademia russa di Scienze naturali. Pastanova di Ufficio di Brestskaga di comitato regionale di KP (b) B і Brestskaga di un inferno ablvykankom di 5.6.1940 g di uno zadavol_l di hadayn_tstva zhykharo ў vyosak Gayko¸ka і Avada і daluchyla vyosk_ da H_drynscata del Consiglio di Villaggio di Kobrynskaga di un raion. Zayava zhykharo ў vyosak Verkhalesse, Charnyana, Pav_zza, Radastava і Svaryn è stato un vyrashana l_chyts neabgruntavanym_.

Kryn_tsa:
1. Natsyyanalna arkh і ў Respubl_k_ Belarus. T. 4. Vop. 5. Spr. 2118,2124, 2306,2307, 2312,2317,2243; Vop. 46. Spr. 375.
2. BSSR dispositivo amministrativo e territoriale. T. 1. Milione., 1985.

V. M. Knyazeva
 

Commenti