Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les articles sur Kobryn : la culture Spirituelle

CHtchadravanne kalyadnaga du troupeau ў s. Lelikava

Калядніка ў 12 tchalavek, ouzrost l'enfer 12 oui 53 gado ў. «Par Vetchorom, z 13 sur 14 yanvara, pyryd par un vieux Nouvel an, chez nachyj діревні vysele ojyvlenne — prychov віселый празднік —"Chtchodroukha". À tetoj vetchor zbyrajutsya nyvylykymy groupkamy vzrosly і les adolescents, одіваюця à самыі razny les costumes і natchynajut' le détour syla z pozdravlennyamy і pojylannyamy, gadannyamy, піснямы і tantsamy, khodyat' selon les khatas« potsyganyaty-pogadaty, povysylyty des maîtres, "vytsaganyty" grochy, горілку, le lard, kovbasou. Mais geto ny glavna, geto ouse la plaisanterie. Et glavna — geto notre традiцыя, pokon віку khodyly kolyadnyky pour cela, cho obnadejyty sylyanyna dans celui-là, cho le yack ouje prychla "la chèvre" і "bousnyk" à la khata — znatchyt' pryde і vysna, boudem сіяты, boudout' высілля graty à syl і, boude la récolte, boude vse dobre à nouveau році...»

ouves' le troupeau z par "la chèvre" і "bousnykom" ідзе l'enfer de la khata oui les khatas, spyavajuts', іграюць, skatchouts'. Padykhodzyats' oui paroga les khatas і spyavajuts' :

Oj, prychla la chèvre,
Zmarzla z du froid...
Dvare odkryvajte,
La chevrette vpouskajte.
Le Bohémien pogadae,
Bousnyk поспівае.
La chèvre potantsjue
I à vous pochantsjue.
Dans le nouvel an,
Odgonyt' bydou.
Dasts' de la santé Біг,
Vpoust і'тэ pour поріг.

Gaspadar adtchynyae dzvery і zaprachae ўсіх près de la khata. Першымі zakhodzyats' près de la khata "dzyadok" z par "la chèvre", potym "la Bohémienne" z "bousnykom", "les Bohémiens", "saldat-barabanchtchyk", "dokhtar", астатнія.

«Дідок» kaja : Bon vetchour, chtchodryj vetchour, gospodaryam à la khata! Aux gens chtchedrym chtchastsya вічно, celle-là de la santé mate! À Novogodn_j vetchour chtchedryj ma selon les khatas nosymo. Пісн і, jarty, сміх nyvrednyj і les paiements nyprosymo!

"Le Bohémien" : Eh bien, et le yack selon vachouj, batetchkou, шчэдросці і daste козі sur сіно, дідовы sur tabatchok, et bousnykovy tchogos' міцнішого погрітысь... bo бачітэ, le yack chez lui бідного dzjuba почэрвоніла des odes au froid, vje ny pochtchytajte toe pour le paiement. "La Bohémienne" : Ale ainsi, batetchkou, ny chtchytajte toe pour le paiement. Bo j'à vous ai prédit, cho à Nouveau році вітэ boudete міцно sont sains і міцно sont riches!

Gaspadar dae grochy au "Bohémien", "tsygantsy", «дідку» і prygavarvae : «Sur, le Bohémien, козі sur сіно, sur tob і, діду, sur tabatchok, et tob і, tsyganko pour tien gadanne». «Дідок» : CHtchyro дякуімо! Eh bien, la chevrette, potantsjuj gospodaryam!

La moustache spyavajuts', et kaza tantsoue.

Et notre chèvre
Skakate moja.
Galopait vona
Selon les champs-l_sam,
Et typer en galopant
Selon bojym aux maisons.
De la chèvre nogoju —
Là boul'ba goroju.
De la chèvre rojkame —
Là jyto stojkame.
De la chèvre galopait —
Là l'huile і le lard.
De la chevrette khodyt' —
Là zamletsya rodyt'...
Mais khloptchyk blagej,
Strylets' boevej,
Vylyz sur le cep —
Підстрэлыв La chèvre...
La chevrette est tombée! (Kaza padae.
)

La moustache :
Se lève, kozjunya, sur noujke
Patcha la femme pyrojke!


"La chèvre" : (padymae galavou) Yake vone ?

La moustache :
YAtchne! Pour kozotchke smatchne!

Kaza padymaetstsa z du plancher, глядзіць sur le Bohémien і mekae. Gaspadar les khatas tchastoue ўсіх піражкам і, et "les Bohémiens" «корміць»піражкамі "la chèvre" і radasna vykrykvae gaspadarou les khatas.

"Le Bohémien" : de, бачітэ, batetchkou, gospodyn'ka, le yack vous ny nalekle пірожків, disparaîtrait notre chevrette. Cela donne vous Boja пірогі sur celle-là рік toja. Дідусю, et skaje gospodaryam, cho la chevrette pour іх potantsjue, moja du lard dadout'.

«Дідок» : Oh, надоів toi, les Bohémiens, всім à nous z своім par le lard, vse du lard, celle-là du lard!. Eh bien, ny bouv cela le Bohémien.

"Le Bohémien" : E-e-e, batetchkou-d_dousju! Le yack moi bouv tsarom, par le lard снідав, le lard обідав і, povytcheravchy par le lard, le lard postelyvsya, і par le lard nakrevsya. Ainsi hé vono smatchne, batetchkou!

Gaspadar dae du lard au Bohémien ў la musette. "La Bohémienne" : Et vje, дідусю, і bousnyk potantsjue z kozotchkyju pour kovbaskou ?
"Bousnyk" ківае, le Bohémien іграе і spyavae.
"Le Bohémien" :

Skatche chtchedryk selon стыні
Pakhne le lard — dajte мні...
Oh, oui chtchedryk,
Oh, oui vedryk...
Donne nous, dedyn'ko, varenyk.
Mage kazala
CHob dale du lard.
Bat'ko svarevsya
CHob ny napevsya.
Oh, oui chtchedryk,
Oh, oui vedryk...
Donne, nous, dedyn'ko, varenyk,
Groudotchkou kachke,
L'anneau kovbaske...

«Дідок» : potchakaj toi, les Bohémiens, z salom'da kovbasoju. Jette un coup d'oeil sur bousnyka, він khotche, chob toi de "la Scarabée" à lui zagrav. Буслік ківае, le Bohémien іграе, буслік tantsoue і spyavae :

Selon дорозі le scarabée, le scarabée,
Selon дорозі tchornyj,
podyvysya pane-brate
YAkyj moi à moteur.
YAkyj moi à moteur
Oui à qui moi vdavsya,
Treba date deux thalers
CHob ojenykhavsya.

"La Bohémienne" : Oj, tchouete, cho khotche bousnyk ? Він ojenytys' khotche. Et chob ojenytys', lui treba seulement deux thalers! Поможімо bousnykovy — dénigre jenytsya! Dajte sur vysnyane высілле khto скількы moje!

"Le Bohémien" (zdymae le chapeau і peradae ўсім pa au cercle) : Sur, cela, davajte і nous поможімо bousnykovy ojenykhatys', damo khto скількы moje... Dénigre jenytsya bousnyk, vesna khoutchej prejde, teplo boude, vse zatsvyte, діткэ narodyatsya.
Pa¸za. Le Bohémien dastae sa les chapeaux najmenchouju la coupure і padymae ¸verkh, nezadavolena gavoryts' :

E-e-e, tchavela-romela, batetchkou! Le yack takymy grochy - ma bousnykovy pomogaty, він sur tyl'ko jusqu'à vesny ny ojenykhaetsya, a і jusqu'à nastoupnoj "Chtchodroukhy" boude célibataire. De moje господарі більш dadout' ? Eh bien, le yack cho chez gospodarya nymae grochyj aux khatas і, et всі vony lyjat' à банці (près de la banque), dénigre à Nouveau році tykh grochej chez gospodarya stane більш chez beaucoup ds rozyv. (Gaspadar dae grochy.) Chtchyro dyakouemo à vous pour chtchodry podarounky sur vesnyane высілле bousnykovy. Dénigre à vous Nouveau рік boude vyselym fonds chtchaslyvym. La moustache spyavajuts' :

Vetchorou au sacré
Воссіянне zyr.
Et getomou à la maison —
La joie і мір.
Boje de vous khrany,
dojdatys' vesny.
D'or літа,
Lypovogo цвіта.
Riche oseny
Chez le Dieu prosymo,
Nastoupnoj Kolyady
Boje prygody.
Bouvajte sont sains,
Жывітэ Richement,
Bo vje nous підэмо
Jusqu'à другэі les khatas.

Запісала 13 stoudzenya 2000 N.V.JOUK pry садзейнічанні носьбіта ¸ - і nfarmatara ў P. S ___ apyatsjuka, 1942 naradjennya, A _. Шагіяцюк, 1945 naradjennya, jykharo ў s. Lel_kava.

Les commentaires