Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les articles sur Kobryn : la culture Spirituelle

Pakhavanne і памінкі. Abradnasts'

Syarod prostaga ljudou ходзіць paver'e, chto sur pratsyagou trokh dz±n paslya смерці tchalaveka yago l'âme знаходзіцца ў tym la maison, dze jy ў nyabojtchyk. Tamou syalyane starajutstsa ў getyya дні non gavaryts' pra pamerlaga les biens, kab non прагнявіць yago à la douche. Près de s. d'Andronava, калі tchalavek паміра ў, адчынялі akno abo dzvery, kab l'âme nyabojtchyka magla adlyatsets'.

Est entière pamerlaga блізкія сваякі abmyvajuts' tchystaj vadoj, apranajuts' chez belae adzenne і kladouts' sur la lave galavoj chez patchesny kout, dze ў gety l'heure павінен stayats' la gerbe jyta. Dzya¸tchat zvytchajna апраналі ў chljubnouju soukenkou і надзявалі veljum, bo лічыл і, chto sur tym svetse du yang moja выйсці en mariage. Est entière nyabojtchyka накрывалі ручніком, chto вісе ў sur абразамі. Akramya getaga, est entière nyabojtchyka-moujtchyny накрывалі zverkhou галінкамі tapol і, jantchyny — tchastsej pour ¸s± галінкамі byarozy. Pamerlamou ў la bouche і la main droite клалі grochy, chez trounou насцілалі du foin і накрывалі yago attaché à une salle d'hôpital. Padouchkou напіхвалі senam, шылі yae zleva naprava. Pour vykhadou douchy рабілася ў troune невялікая адтуліна. En chauffant galavy nyabojtchyka stavyats' kryj, et pa les réservoirs zapalenyya svetchk і, і tady patchynaetstsa aplakvanne nyabojtchyka ўсімі хатнімі. Perch pour ¸s± patchynae jonka abo маці pamerlaga. Chez галашэнні jantchyny пералічваюць non толькі ¸se dobryya spravy pamerlaga, ale і ¸se slovy, z pyachtchotaj skazanyya ім kamou-neboudz' z des parents yachtche pry жыцці. . Zatym nyabojtchyka aplakvajuts' bats'ka, starejchy le frère ці le fils nyabojtchyka, zvytchajna daroslyya ljudz і, paslya — іх дзеці.

Z kojnaj les khatas павінна khots' adna asoba navedats' pamerlaga adnavyasko¸tsa. Dzya¸tchaty prykhodzyats' z распушчанымі валасамі. Pakhavanne adbyvaetstsa sur 3-і dzen' paslya смерці nyabojtchyka. Pry vynase nyabojtchyka стараліся, kab yago est entière non dakranoulasya oui paroga. Trounou z pamerlym chez суправаджэнні свяшчэнніка, kryja, abrazo ў і kharougvy nyasouts' chez tsarkvou, dze sloujytstsa памінальная літургія, paslya yakoj pamerlaga khavajuts'.

La moustache daroslyya adnavyasko¸tsy лічаць сваім abavyazkam soupravadjats' est entière nyabojtchyka sa свечкамі ў les mains sur могілкі. Soupravadjajutchyya апраналіся ў vyvernoutae tchornae adzenne. Калі везлі nyabojtchyka sur могілк і, кідалі sur darogou кветкі і галінкі elak і, navat, каменні tseraz plyatcho. Trounou ставілі sur la couche jo¸taga pyaskou ці падсцілку z byarozavykh галінак al'bo yadlo¸tsou. Калі дамавіцу apoustsyats' chez магілу, kojny павінен trojtchy кінуць sur yae jmenju зямлі. Près de s. Andronava ў магілу кідалі grochy, chez trounou клалі de secours adzejou. Pry вяртанні z могілак zabaranyalasya азірацца en arrière. Дзеці pry getym збіралі кветкі і галінк і, кінутыя sur darogou, калі nyabojtchyka везлі sur могілкі.

vyarnou¸chysya z pakhavannya, syalyane dakranajutstsa tvaram і abedzvjuma рукамі oui petchy, kab n'était pas bolyp près de la maison nyabojtchyka ў. Près de s. Andronava існава ў zvytchaj vyganyats' à la douche pamerlaga, yakaya vyarnoulasya ў la maison : мялі венікамі pakoj, dze lyaja ў nyabojtchyk, размахвалі syakeraj.

Chez celle-là ja dzen' сваякі nyabojtchyka robyats' памінкі. Sur le plus patchatkou padajuts' koutstsju — la bouillie z yatchnykh le croup. Starejchy sa svayako ў nyabojtchyka paslya karotkaj малітвы pour spatchyn douchy pamerlaga выкідае adnou lyjkou куцці pour akno sa словамі : «Tob і, Sydore!» Paslya getaga z'yadae try лыжкі koutsts і, zatym patchynajuts' есці prysoutnyya taksama pa try лыжкі kojny. Le gobelet traînant пітва і traînant lyjkou kojnaj stravy starejchy ў syam ' і taksama выкідвае pour akno z тымі словамі. Sur памінках gavorats' vykljutchna pra nyabojtchyka. TCHygoun, chez якім varylasya koutstsya, міска і lyjka adnosyatstsa sur могілкі і kladoutstsa sur магіле, prytchym ainsi, kab міска z lyjkaj знаходзіліся pad tchygounom.

Près de s. Andronava ў dzen' pakhavannya pad vetchar і sur nastoupny dzen' nyabojtchykou sur магілу «насілі vyatcherats'». Nyakhrychtchanykh dzetsej хавалі notchtchou, trounou z tselam дзіцяці неслі "pazagoumennem". Магілы іх знаходзіліся ў aux gauches верхнім koutkou могілак, en chauffant agarodjy. Nasypy sur магілах nyakhrychtchanykh dzyatsej мелі la forme avala ці du cercle.

Sur 40 dzen' paslya смерці селяніна svyatar sloujyts' памінальную abednju, paslya yakoj sur магіле nyabojtchyka syalyane stavyats' kryj. Chez bats'ko¸skouju soubotou, sur "dzyady", naladjvajuts' памінальную vyatcherou, sur yakouju gatoujuts' 12 stra ў. Près de l'heure vyatchery tchastkou l'enfer kojnaj stravy і le gobelet гарэлкі stavyats' sur падаконнік pour dzyado ў, zn. nyabojtchyka ў, і калі sur nastoupny dzen' pa yakoj-neboudz' prytchyne гарэлкі ці пакінутага sur падаконніку non akajatstsa, syalyane byvajuts' tsalkam perakanany, chto прыходзілі ¸natchy nyabojtchyk і, якія з'елі і выпілі prygatavanae pour іх.
 

Les commentaires