Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Articoli su Kobryn: il 1941 - il 1945

Vyzvalenne

20.7.1944 di centinaio ў nel pomeriggio memorabile per zhykharo ў Kobrynshchyna. A un geta dzen voyskam_ 1 ettaro a Belaruskaga ў davanti a un hodza di Lyubl_n-Brestskay aperatsy_ gli ў sono tirati fuori 1944 Kobryn. Nekalk_m_ dnyam_ raney al vyzvaleena pryyshlo va ¸skhodny chastka di Kobrynshchyna, yaky adnos_lasya Tats da Antopalscaga di un raion. A Kobryna ¸dzeln_chal_ vyzvalenn_ zluchenn_ 9 ettari gvardzeyskaga di uno stralkovag del caso il 61esimo posto di lavoro automatizzato іі: 12esimo P_nskaya gvardzeysky (kamandz_r palko¸n_k Dozzina. K. Malko ў) і 212esimo Krycha¸skaya (palko¸n_k U. G. Kuchynyo ў) stralkovyya dyv_z іі pra padtrymets chastk_ s_l la 271esima notte bambardz_rovachnay av_yatsyynay dyv_z іі (padpalko¸n_k A. І. La storia ў) 16esimo pavetranay ha automatizzato il posto di lavoro іі. Yana fars_raval_ p. Mukhavets і z po¸dnya і a un ¸skhod ¸varval_sya ў la città, z yakoga paslya 4-gadz_nnaga per combattere vyb_l_ voraga. Vyal_ky dapamoga savetsk_m a vo_na akazal_ partyzana, ab chy svedchats documenti, yak_ya pryvodzyatsets n_zhey. Partyzana una gioia ў _mya Chapayeva, _mya Pastavalava_ _mya Arlova di un brygada _mya Chapayeva vyal_ ba_ zavyosk_ Barshchy, Stra і, perarezal_ Barshchy Road — Kaz_shcha і ¸tryml_val_ sì a un padykhod di chyrvonaarmeyets ў, hatsya prats і ў n_k pera¸zykhodz і ў partigiano una precedenza a un s_la ў 4-5 volte ў.

І. Caffè moca di articolo ў                                                                                         І. S. Kalesn_ka ў

12 chastsyam in 1 ettaro a Belaruskaga davanti, yak_ya un asabl_va vyznachyl_sya ў Bai per la città, sono stati questo è stanziato di un ganarovaa il naymeena "Kobrynsk_kh". Geta di gvardzeysk_ 29-a (padpalko¸n_k І. Caffè moca di articolo ў), gvardzeysk_ 37-a (padpalko¸n_k І. S. Kalesn_ka ў), 369-a (padpalko¸n_k U.R.Valoshchanka), 669-a (sindaco E. І. Dzeravyanka) і 692-і (palko¸n_k І. M. Padbyarez_n) stralkovyya palk і, gvardzeysk_ 31-a (palko¸n_k D.A.A¸ralyo ў), gvardzeysk_ 60-a karpusna (palko¸n_k A.P.Susla ў), armeysk_ 533-і prots_tankava zn_shchalna (il sindaco M.P. Govara ў) і 655-a (il sindaco N. Ts. Larycha ў) artyleryysk_ya palk і, armeysk_ 1282-і zen_tna artyleryysk_ reggimento

(padpalko¸n_k Dozzina. K. Barysa ў), 222-і (il sindaco D.P. Rodz_n) і 229-a (il sindaco Ya. N. Navuma ў) _nzhynernyya sapyornyya battaglioni. A un'ora bayo ў per Kobryn a uno zag_n ў Hera Savetskaga Sayuza lyotchyk E. І. Maroza ў, le infezioni d'Iago _mya nos_ts adna z ploshcha ў città.

21.7.1944 a un hodza di questo Lyubl_n-Brestskay aperatsy_ zha chastsyam_ stralkovay dyv_z іі (palko¸n_k U. G. Kuchynyo ў) ў sono tirati fuori da 212esimo Dz_v_n, tsentr un adnaymennaga di un raion, terytoryya uno yakoga ¸vakhodz_ts le infezioni a un magazzino di Kobrynskaga di un raion.

N. M. Pl_sko

Commenti