Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les localités de la raïon de Kobryn d'A à Z

Ушкавіца

УШКАВІЦА – Est sérieuse ў Хідрынскім s/s, pour 10 km sur PdZ l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 36 km l'enfer de Bresta. En chauffant chachy Мінск–Брэст. 59 gaspadarak, 167 jykharo ў (2005). Près de 1563 ўпамінаюцца zyamyane Juchkov_tchy [l'enfer asabovaga імя Juchko (Яўфімій). Près de 1890 Ouchkav_tsa – est sérieux ў Prouska¸skaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 71 1/4 dzes. зямлі. pobatch знаходзіліся adnajmennyya : ma±ntak, ouladanne A.Apatsev_tcha, 105 dzes. zyaml і, і аколіца, 122 dzes. зямлі (des fois z аколіцай Patryk і). Près de 1897 ў ma±ntkou 8 jykharo ў, chez adnajmennykh jylykh les dames pry ¸rotchychtchakh de la Bouche d'accès, Masmychtchy, Pral'nya-11 jykharo ў. Près de 1905 існавалі est sérieuse (167 jykharo ў) і ma±ntak (25 jykharo ў). Près de 1911 est sérieuse налічвала 143 jykhary, ma±ntak – 37 jykharo ў. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Prouska¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 9 damo ў, 56 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Peska¸sk_m, z 16/07/1954 ў Pets'ka¸sk_m, z 18/12/1972 ў Хідрынскім sel'savetakh. Près de 1940 khoutary, 29 dvaro ў, 142 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Chez 1949 26 gaspadarak аб'ядналіся ў kalgas імя Pouchk_na (starchynya І.Дзмітрук). Pavodle перапісу 1959 Ouchkav_tsa налічвала 92 jykhary, près de 1970 – 117 jykharo ў. Chez 1999 51 gaspadarka, 138 jykharo ў chez skladze аграфірмы "la Biélorussie" (z 2004 SVK "Verbnae"; tsentr – s. Pesk і). Près de s. d'Ouchkav_tsa naradz і ў sya P.A.M_khajla ў, est blanc. movaznavets, le professeur, спецыяліст chez галіне dyyalektalog іі, anamastyk і, лінгвагеаграф іі, navouk. тэрміналог іі.

La navigation

La recherche selon le site

Nos partenaires