Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les localités de la raïon de Kobryn d'A à Z

Sla¸nae

SLA÷NAE – est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, pour 17 km sur Pn l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 68 km l'enfer de Bresta. Tanspartnyya сувязі pa a¸tadarogakh sur Proujany, Jab_nkou, Baranav_tchy. 11 gaspadarak, 15 jykharo ў (2005). Près de 1563 Sla¸nae – ourotchychtcha sur myajy s de Byarozy. Près de 1890 Sla¸nae – est sérieux, 74 dzes. zyaml і, і ma±ntak, ouladanne K.Karkl_nskaga, 52 dzes. zyaml і; chez Stryga¸skaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres. Près de 1897 est sérieuse налічвала 12 dvaro ў, 100 jykharo ў, me¸sya khlebazapasny магазін. Chez ma±ntkou – 4 jykhary. Près de 1905 est sérieuse (127 jykharo ў) і ma±ntak (4 jykhary). Près de 1911 ў v±stsy 153 jykhary, chez ma±ntkou – 3 jykhary. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 21 cour, 135 jykharo ў, і fal'varak – 7 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Kaz_chtchansk_m, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m sel'savetakh. Près de 1940 khoutary, 32 dvary, 175 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапісу est sérieux 1959 Sla¸nae налічвала 152 jykhary, près de 1970 – 123 jykhary. Chez 1999 16 gaspadarak, 23 jykhary, chez skladze kalgasa імя Gagaryna (z 2004 SVK «Te¸l і»; tsentr – s. Te¸l і).

Smalyarnya

SMALYARNYA – est sérieuse ў Astrom_tsk_m s/s, pour 30 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 74 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Мінск–Брэст. 13 gaspadarak, 23 jykhary (2005). Près de 1921 Smalyarna – est sérieux ў Іласкай гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav. pol'chtchy, 7 damo ў, 22 jykhary. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 oui 16/07/1954 ў Іласкім s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 est sérieuse налічвала 134 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou ў bayakh en chauffant вёскі загінулі 2 воіны Sav. Arm іі (pakhavany sur ¸skh. ускраіне est sérieux і, помнік oustano¸leny ў 1969). Près de 1949 stvorany kalgas імя Rakaso¸skaga. Pavodle перапісу 1959 est sérieux Smalyarnya налічвала 116 jykharo ў, près de 1970 – 95 jykharo ў. Chez 1999 18 gaspadarak, 34 jykhary, chez skladze kalgasa "Pra¸da" (z 2004 SVK "Chamyato¸ka"; tsentr – s. Chamyato¸ka).

So¸pli

СОЎПЛІ – Est sérieuse ў An_skav_tsk_m s/s, pour 36 km sur PdOu l'enfer de Kobryn, 10 km l'enfer tchyg. Art. de Garadzets (sur лін іі Brest-Gomel'), 80 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa a¸tadaroze Arekha¸sk_-Garadzets і des lointains pa chachy Kobryn-Loun_nets. 8 gaspadarak, 15 jykharo ў (2005). Près de 1563 Sabal±vaya Nav_nka – ourotchychtcha s de Vougly. Près de 1885 So¸pl_ – est sérieux Garadzetskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 77 jykharo ў. Près de 1890 pas±lak chez skladze s. Vougly (1130 dzes. зямлі à des fois z 7 іншымі pas±lkam і) tykh ja воласці і paveta. Près de 1905 est sérieuse, 132 jykhary. Chez 1911 121 jykhar. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Garadzetskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 15 damo ў, 89 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў An_skav_tsk_m s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 est sérieuse, 124 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захоцнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1950 арганізаваны kalgas «12 Sakav_ka» (starchynya V.So¸pel'). Pavodle перапісу 1959 So¸pl_ налічвалі 92 jykhary, près de 1970 – 56 jykharo ў. Chez 1999 8 gaspadarak, 28 jykharo ў, chez skladze kalgasa імя Кірава (z 2004 AAT "An_skav_tchy"; tsentr – s. Doub_ny).

Staradoubtsy

STARADOUBTSY – est sérieuse ў An_skav_tsk_m s/s, pour 37 km sur PdOu l'enfer de Kobryn, 11 km l'enfer tchyg. Art. de Garadzets (sur лін іі Brest - Gomel), 81 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa a¸tadaroze Arekha¸sk_-Garadzets і des lointains pa chachy Kobryn-Loun_nets. 29 gaspadarak, 49 jykharo ў (2005). Près de 1563 Sont vieux le Chêne – ourotchychtcha s de Vougly. Près de 1885 Staradoubtsy – est sérieux Garadzetskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 172 jykhary. Près de 1890 pas±lak chez skladze s. Vougly tykh ja воласці і paveta, 1130 dzes. зямлі (des fois z 7 іншымі pas±lkam і). Près de 1897 est sérieux Vougly (Staradoubtsy), 28 dvaro ў, 177 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse, 218 jykharo ў. Chez 1911 240 jykharo ў. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Garadzetskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 34 dames, 183 jykhary. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў An_skav_tsk_m s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Chez 1940 231 jykhar. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Staradoubtsy акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1950 арганізаваны kalgas «Sont nouveaux мір» (26 gaspadarak; starchynya І.А.Нінінчук). Pavodle перапісу 1959 216 jykharo ў, près de 1970 – 172 jykhary. Chez 1999 36 gaspadarak, 63 jykhary, chez skladze kalgasa імя Кірава (z 2004 AAT "An_skav_tchy"; tsentr – s. Doub_ny).

Un vieux Temra

VIEUX TEMRA – est sérieuse ў Astrom_tsk_m s/s, pour 32 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 76 km l'enfer de Bresta. En chauffant chachy Brest-M_nsk. 28 gaspadarak, 39 jykharo ў (2005). Près de 1793 Temra – ourotchychtcha, 12 valok 15 margo ў zyaml і, chez Kobrynskaj pouchtchy Brestskaj ekanom іі. Pavodle прывілея apochnyaga est indolent. Du prince VKL і karalya pol'skaga Stan_slava A¸gousta de Panyato¸skaga знаходзілася va ўладанні M _ skry (sur 50 gado ў). Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 Temra – pouchtcha, ouladanne Цімафеевай, 369 dzes. zyaml і; ma±ntak du Temra-oignon, ouladanne P.Chyraeva, 1016 dzes. zyaml і; khoutar A.Louk'yanenk і; chez Zela¸skaj vol. Près de 1897 існавалі : la passe. Temra – 5 dvaro ў, 44 jykhary; 2 adnajmennyya выселкі – 3 dvary, 15 jykharo ў; выселкі Temra (Бярэзіна) – 6 jykharo ў, і Temra (Gork_ 2) – 5 jykharo ў; пасёлкі – Temra 1 (Бярэзіна), 4 dvary, 22 jykhary, і Temra 2 (Бярэзіна) – 7 dvaro ў 35 jykharo ў. Près de 1905 – 2 фальваркі Temra (22 jykhary) і adnajmenny pas±lak (151 jykhar). Près de 1911 Temra – pas±lak, 95 jykharo ў; fal'varak, ouladanne A.Yanko¸skaga, 8 jykharo ў; ma±ntak, ouladanne Dz. Тарушкіна, 15 jykharo ў; pry ma±ntkou знаходзіліся adnajmennyya : lyasnaya starojka, 7 jykharo ў (syam'ya P.Tchypoury); khoutar B.Volkava, 17 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Zela¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; 2 фальваркі і est sérieuse – 24 dames, 162 jykhary à (des fois). Chez 1930 працавалі l'école і вячэрнія les cours. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Dzetkav_tsk_m s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région (Astrom_tsk_ s/s). Près de 1940 est sérieux un Vieux Temra, 340 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 26 gaspadarak аб'ядналіся ў kalgas «TcHyrvony stsyag». Chez 1999 38 gaspadarak, 62 jykhary, chez skladze plemzavoda "l'Amitié" (tsentr – s. Louka). ­sts' магазін.

Стасюкi

СТАСЮКІ – Est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, pour 20 km sur PnZ l'enfer de Kobryn, 8 km l'enfer tchyg. Art. de Te¸l_ (sur лін іі Brest-Baranav_tchy), 66 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Vysokae-Kobryn. 29 gaspadarak, 43 jykhary (2005). Près de 1742 Stasjuk_ – syalo ў TcHaravatchytsk_m kljutchy Brestskaj ekanom іі, 47 margo ў зямлі. Près de 1786 syalo, 3 валокі 38 margo ў зямлі. Près de 1795 est sérieux Kobrynskaj ekanom іі, 2 gaspadark і, 14 jykharo ў. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse ў Kaz_chtchanskaj vol., 681 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse, 39 dvaro ў 340 jykharo ў, дзейнічалі khlebazapasny магазін, kouznya, vetrany mlyn. Chez 1905 321 jykhar, chez 1911 340 jykharo ў. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 24 dames, 145 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kaz_chtchansk_m, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m sel'savetakh. Près de 1940 Est sérieuse налічвала 50 dvaro ў 248 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапісу 1959 ў s. Stasjuk_ 206 jykharo ў, près de 1970 – 156 jykharo ў. Chez 1999 35 gaspadarak, 63 jykhary, chez skladze kalgasa імя Gagaryna (z 2004 SVK «Te¸l і»; tsentr – s. Te¸l і).

Стрыi

СТРЫІ – Est sérieuse ў Boukhav_tsk_m s/s, pour 16 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 60 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa a¸tadarogakh Kobryn-Vysokae і Kobryn-Baranav_tchy. 68 gaspadarak, 78 jykharo ў (2005). Pa пісьмовых крыніцах vyadomy z XVI art. le yack syalenne ў Troksk_m, zatym Berastsejsk_m vayavodstvakh VKL. Près de 1563 Stryev_tchy – syalo Astrametskaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі, 27 valok zyaml і, z якіх 2 vol'nyya, асочніцкія; 27 gaspadarak. Près de 1597 syalo Stryeva (Stry і) sur ter. Lyagata¸skaga vojta¸stva, en chauffant le rouble de Retchytsa, me¸sya mlyn, chez mlynara 20 margo ў zyaml і, chez syale – 2 валокі зямлі. Syalo Stryev_tchy Astrametskaga vojta¸stva налічвала 27 valok зямлі і знаходзілася va ўладанні Z.Gazel'fa. Près de 1741 syalo Stry_ ў Kobrynskaj ekanom іі. Près de 1795 est sérieuse, 1 gaspadarka, 5 jykharo ў. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse, 63 1/4 dzes. zyaml і, і fal'varak, ouladanne M.Khovena, 2772 dzes. зямлі (des fois z ma±ntkam Plyanta); chez Padaleskaj vol. Près de 1897 ў v±stsy 73 dvary, 322 jykhary, меліся khlebazapasny магазін, kouznya, chez ma±ntkou – 34 jykhary. Près de 1905 est sérieuse налічвала 470 jykharo ў ma±ntak – 17 jykharo ў. Près de 1911 est sérieuse (553 jykhary) і adnajmenny fal'varak (49 jykharo ў). Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Padaleskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 57 dvaro ў, 270 jykharo ў, і калонія – 7 dvaro ў, 55 jykharo ў. Chez 1930 працавалі l'école і вячэрнія les cours. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Zas_msk_m, z 16/07/1954 ў Yarom_tsk_m, z 19.7. 1976 ў Boukhav_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 khoutary – 107 dvaro ў, 494 jykhary, і byly fal'varak – 10 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапісу 1959 ў v±stsy Stry_ 396 jykharo ў, près de 1970 – 284 jykhary. Près de 1999 70 gaspadarak, 190 jykharo ў, chez skladze kalgasa "Zvyazda" (z 2004 SVK «Мінянск і»; tsentr – s. Мінянка). Pratsoue бібліятэка.

Strygava

STRYGAVA – est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, pour 10 km sur PnZ l'enfer de Kobryn, 6 km l'enfer tchyg. Art. de Te¸l_ (sur лін іі Brest-Baranav_tchy), 56 km l'enfer de Bresta. Sur a¸tadaroze Kobryn - Kamyanets. 227 gaspadarak, 577 jykharo ў (2005). Près de 1513 est sérieux Strygavo peradadzena Kobrynskamou kasts±lou. Pad 1597 paznatchana ў інвентары Kobrynskaga starostva; 27 valok зямлі. Près de 1747 Strygava – ma±ntak Loutskaga езуіцкага калегіума ў Brestsk_m vayav., меліся brovar і kartchma. Près de 1773 паезуіцкі fal'varak; près de 1774, pavodle прывілея apochnyaga est indolent. Du prince VKL і karalya Pol'chtchy Stan_slava A¸gousta de Panyato¸skaga, ma±ntak, ouladanne O.Tchyja. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres.
Chez Ajtchynnouju vajnou 1812 en chauffant s. Strygava de 13/08/1812 38 егерскі le régiment rous. arm іі adb і ў nastouplenne napaleona¸skaj кавалерыі. Les a¸stra-Saxes панеслі znatchnyya straty і адступілі (помнік chez gonar 150-goddzya перамогі sur напалеонаўскімі войскамі ¸stano¸leny ў 1962 près des squares en chauffant le club). Près de 1886 Strygava – syalo, tsentr Stryga¸skaj vol., 73 dvary, 656 jykharo ў, меліся valasnoe pra¸lenne, tsarkva pravasla¸naya, l'école, піцейны la maison. Près de 1890 – syalo, 737 1/2 dzes. zyaml і; tsark. prytcht, 42 dzes. zyaml і; ma±ntak, ouladanne І.pouzyny, 841 dzes. зямлі. Pansky сядзіба (non zakhavalasya) знаходзілася adasoblena l'enfer вёскі і ¸kljutchala mouravany сядзібны la maison, gasp. La cour, le parc, vada±m. Ma±ntak vyloutcha¸sya высокім ouzro¸nem zemlyarobstva. Près des heures gaspadarannya Іаанны Pouzyny Strygava aux fois z маёнткамі Vysokae, Belagourna і Moladava ў oukljutchany ў лік lepchykh des races. ma±ntka ў en 1897 Près de 1897 syalo Strygava, 118 dvaro ў, 825 jykharo ў, дзейнічалі prykhodskaya tsarkva, valasnoe pra¸lenne, khlebazapasny магазін, піцейны la maison, les lits de planches. вучылішча, chez якім chez 1889/90 navoutch. godze zajma¸sya 61 khloptchyk, chez 1892–93 – 51 хлопчыкі 2 dzya¸tchynk і, chez 1905–06 – 67 khloptchyka ў і 7 dzya¸tchynak. Chez ma±ntkou Strygava 107 jykharo ў. Près de 1905 syalo налічвала 1032 jykhary, ma±ntak – 102 jykhary. Près de 1911 syalo, 841 jykhar; ma±ntak, ouladanne du prince Pouzyny, 125 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, tsentr гміны Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse і fal'varak – 115 damo ў 559 jykharo ў à (des fois). Chez 1930 працавалі l'école і вячэрнія les cours. 3 1939 ў skladze BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 – tsentr Stryga¸skaga s/s, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m s/s. Près de 1940 est sérieuse, 140 dvaro ў, 795 jykharo ў, дзейнічалі pochta, patch. L'école, магазін, la khata-tchytal'nya. Sur ter. sel'saveta знаходзіліся 15 naselenykh du point ў, 607 dvaro ў, 3138 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou ў bayakh z nyam.-fach. акупантамі pry вызваленні вёскі і navakollya загінулі 33 воіны Sav. Arm іі (pakhavany ў les squares, помнік oustano¸leny ў 1958). Sur могілках pakhavany l±ttchyk V.M.Pyatoun_n, які загіну ў chez баі 29/09/1944 (chez 1949 oustano¸leny абеліск). Près de 1948 ў v±stsy pratsavala la khata-tchytal'nya; арганізаваны kalgas «Novae jytsts±». Près de 1949 stvorany kalgas імя Dz_m_trava (starchynya F.YA.YA¸tchouk). Pavodle перапісу 1959 ў v±stsy 585 jykharo ў, près de 1970 – 461 jykhar, on balayait syarednyaya l'école. Chez 1999 223 gaspadark і, 590 jykharo ў, tsentr kalgasa імя Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"). Дзейнічаюць syarednyaya l'école, B, дзіцячы le jardin, la Maison de la culture, 2 магазіны, kafe, fel'tch.-akouchersk_ le point, kompleksna-pry±mny le point la vie quotidienne. abslougo¸vannya. Помнік архітэктуры – Svyata-Ouladz_m_rskaya tsarkva.

Soukho¸tchytsy

SOUKHO÷TCHYTSY – est sérieuse ў Хідрынскім s/s, pour 11 km sur PdZ l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 37 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Мінск–Брэст. 46 gaspadarak, 124 jykhary (2005). Pa пісьмовых крыніцах vyadomy z XVI art. le yack syalenne Soukhov_tchy ў skladze Trokskaga vayav. VKL. Près de 1563 syalo Patryka¸skaga vojta¸stva TcHaravatchytskaga dvara Kobrynskaj ekanom іі, 20 valok zyaml і, 20 gaspadarak. Près de 1597 syalo Soukho¸tchytsy, 20 valok zyaml і, était balayé kartchma. Près de 1712 est sérieuse ў TcHaravatchytsk_m kljutchy par celle-là ja ekanom іі. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse ў Prouska¸skaj vol., 274 1/2 dzes. зямлі. pobatch знаходзіліся adnajmennyya : ma±ntak, ouladanne le Rouble Мікутовіч, 305 dzes. zyaml і, і аколіца, 158 dzes. зямлі (des fois z аколіцай Pae¸chtchyzna, roznyya ўладальнік і). Près de 1897 est sérieuse – 28 dvaro ў, 220 jykharo ў, khlebazapasny магазін; ma±ntak – 17 jykharo ў. Près de 1905 Est sérieuse налічвала 226 jykharo ў, ma±ntak – 22 jykhary; était balayée des lits de planches. вучылішча, chez якім chez 1905/06 navoutch. godze займаліся 31 khloptchyk і 7 dzya¸tchynak. Près de 1911 est sérieuse, 236 jykharo ў; ma±ntak, ouladanne Мікутовіча, 31 jykhar. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Prouska¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 16 damo ў, 106 jykharo ў, і fal'varak – 6 jykharo ў. Chez 1930 працавалі l'école і вячэрнія les cours. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Peska¸sk_m, z 16/07/1954 ў Pets'ka¸sk_m, z 18/12/1972 ў Хідрынскім sel'savetakh. Près de 1940 khoutary – 50 dvaro ў, 215 jykharo ў, і byly ma±ntak – 3 dvary, 12 jykharo ў; pratsavala patch. L'école. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1947 дзейнічала adno¸lenaya patch. L'école, près de 1949 арганізаваны kalgas "Partyzan" (22 gaspadark і). Pavodle перапісу 1959 Soukho¸tchytsy налічвалі 124 jykhary, près de 1970 – 85 jykharo ў. Chez 1999 38 gaspadarak, 105 jykharo ў, chez skladze аграфірмы "la Biélorussie" (z 2004 SVK "Verbnae"; tsentr – s. Pesk і). Près de s. Soukho¸tchytsy naradz і ў sya адзін z арганізатара ў і кіраўніко ў padpollya і partyz. roukhou sur ter. Brestskaj des gardons. ў est indolent. Ajtch. vajnou M.A.Sa¸tchouk.

Syalets

SYALETS – est sérieuse ў Zalesk_m s/s, pour 10 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de Kobryn, 6 km l'enfer tchyg. Art. la Pierre (sur лін іі Brest-Baranav_tchy), 54 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Kobryn - І vanava. 99 gaspadarak, 249 jykharo ў (2005). Pa пісьмовых крыніцах vyadomy z XVI art. le yack syalenne ў Troksk_m vayav. VKL. Karaleva Bona Sfortsa ў peradala пінскаму і kobrynskamou starostse S.Fal'tche¸skamou sont droits 1555 sur ma±ntak Syalets. Près de 1563 syalo Syaletskaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі, 25 valok zyaml і, z якіх 1 valoka (libre) était nadadzena sur vojta Grychtchona Azachev_tcha; 23 гаспадаркі. Près de 1597 syalo, 25 valok zyaml і, zastsenak (37 margo ў), kartchma. Інвентар adznatcha ў drennouju yakasts' зямлі. Près de 1571 est indolent. Le prince VKL і karol' Pol'chtchy Jyg_mont II A¸goust сваім dekretam nada ў вольнасці zyamyanam ma±ntka Syalets chez Kobrynskaj ekanom іі. Près de 1786 syalo, 25 valok 22 маргі зямлі. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse ў Zaleskaj vol., 474 1/2 dzes. zyaml і; près de 1897 – 56 dvaro ў, 384 jykhary, меліся khlebazapasny магазін, 2 vetranyya mlyny. Près de 1905 ў v±stsy 454 jykhary. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Prouska¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 20 damo ў, 135 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Zakrosn_tsk_m, z 16/07/1954 ў Zalesk_m sel'savetakh Kobrynskaga раёнa. Près de 1940 khoutary, 92 dvary, 376 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Syalets акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапісу 1959 411 jykharo ў, près de 1970 – 304 jykhary. Chez 1999 100 gaspadarak, 247 jykharo ў, chez skladze kalgasa імя Souvorava (z 2004 SVK "Bystrytsa"; tsentr – s. Zalesse). Pratsoue магазін.

La navigation

La recherche selon le site

Nos partenaires