Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les localités de la raïon de Kobryn d'A à Z

Мінянка

МІНЯНКА – Est sérieuse ў Boukhav_tsk_m s/s, pour 14 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 60 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Brest-Baranav_tchy. 66 gaspadarak, 150 jykharo ў (2005). Près de 1599 ўпамінанне Мінянкі nape¸na рэчкі. Près de 1890 Мінянка – est sérieux Padaleskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 290 1/2 dzes. зямлі. pobatch znakhodz і ў sya adnajmenny pas±lak, 7 1/2 dzes. зямлі (roznyya ўладальнік і). Près de 1897 est sérieuse, 44 dvary, 290 jykharo ў меліся khlebazapasny магазін, kouznya. Chez 1905 352 jykhary, chez 1911 445 jykharo ў. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Padaleskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 34 dames, 172 jykhary. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Yarom_tsk_m, z 19/07/1976 ў Boukhav_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 khoutary, 69 dvaro ў, 246 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1950 42 гаспадаркі аб'ядналіся ў kalgas імя Koujbychava. Pavodle перапісу 1959 Мінянка налічвала 239 jykharo ў, près de 1970 – 230 jykharo ў, sur yae тэрыторыі razmyachtchalasya pra¸lenne kalgasa. Près de 1999 est sérieuse, 83 gaspadark і, 180 jykharo ў, tsentr kalgasa "Zvyazda" (z 2004 SVK «Мінянск і»). Дзейнічаюць магазін, le club, дзіцячы le jardin, fel'tch.-akouchersk_ le point, B, syarednyaya l'école, addz. сувязі.

Магдалін

МАГДАЛІН – Est sérieuse ў Кісялёвіцкім s/s, sur Kobrynsk_m le canal. Pour 6 km sur PdOu l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 49 km l'enfer de Bresta. En chauffant chachy Мінск–Брэст. 243 gaspadark і, 638 jykharo ў (2005). Près de 1890 Magdal_n – ma±ntak Blotskaj (Balotskaj) воласці Kobrynskaga des paonnes., ouladanne S.Toum_nskaj і S.Zakrje¸skaj, 214 dzes. зямлі. Près de 1897 ў ma±ntkou 31 jykhar, près de 1905 – 58 jykharo ў. 3 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Blotskaj (Balotskaj) гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 9 damo ў, 63 jykhary. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., 12/10/1940 ў Кісялёвіцкім s/s. Près de 1940 khoutary Magdal_n, 20 dvaro ў, 90 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1948 ў v±stsy арганізаваны kalgas «Sont nouveaux chlyakh» (уступілі ў yago ¸se 46 gaspadarak; starchynya P.R.Karantchouk, sakratar kamsamol'skaj арганізацы і). Pavodle перапісу 1959 Magdal_n налічва ў 235 jykharo ў, près de 1970 – 319 jykharo ў. Près de 1965 ў tsentry вёскі sur ¸chanavanne памяці akhvyar fachyzmou ¸stano¸leny помнік. Chez 1999 220 gaspadarak, 580 jykharo ў, tsentr kalgasa «Magdal_nsk і». Pratsoujuts' магазін, la Maison de la culture, B, l'école, fel'tch.-akouchersk_ le point. Près de s. de Magdal_n naradz і ў sya M de P. Мікулік, які ў les reptiles Est indolent. Ajtch. vajny z'ya¸lya¸sya partyzanam atrada імя Souvorava brygady імя Molatava. Удзельніча ў chez вызваленні Kobryn, наладжванні pantonnykh і de bac perapra ў.

Мазічы

МАЗІЧЫ – Est sérieuse ў Battchynsk_m s/s, sur pa¸n. - ў skh. beraze le rouble de Moukhavets. Pour 7 km sur 3 enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Koryn, 45 km l'enfer de Bresta. En chauffant chachy Kobryn-Jab_nka. 38 gaspadarak, 85 jykharo ў (2005). Près de 1890 Maz_tchy – est sérieux Stryga¸skaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 144 dzes. зямлі. pobatch знаходзіліся 2 adnajmennyya ma±ntk і, уладанні V.Bradz_nskaga, 68 dzes. zyaml і, і M.Verachtchak і, 187 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse (pry Paleskaj tchygountsy і le rouble de Moukhavets), 25 dvaro ў, 186 jykharo ў, pratsava ў khlebazapasny магазін; ma±ntak, 6 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse налічвала 229 jykharo ў, ma±ntak – 57 jykharo ў. Près de 1911 est sérieuse (229 jykharo ў) і ma±ntak (55 jykharo ў). Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 16 damo ў, 120 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Battchynsk_m s/s. Près de 1940 khoutary, 43 dvary, 198 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапісу est sérieux 1959 налічвала 148 jykharo ў, près de 1970 – 137 jykharo ў. Chez 1999 41 gaspadarka, 79 jykharo ў, chez skladze agraf_rmy-kalgasa «Patryk і». Près de 2004 Maz_tchy daloutchany oui AAT «Kobryn ptouchkafabryka».

Mazoury

MAZOURY – est sérieuse ў Garadzetsk_m s/s, pour 31 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de Kobryn, 9 km l'enfer tchyg. Art. de Garadzets (sur лін іі Brest-Gomel'), 75 km l'enfer de Bresta. En chauffant chachy Мінск– Brest. 39 gaspadarak, 54 jykhary (2005). Près de 1563 Mozyr – ourotchychtcha s de Vougly. Près de 1731 Mazoury ці Beraz_no – ma±ntak chez Brestsk_m vayav. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1885 est sérieuse Іласкай vol., 254 jykhary. Chez 1897 49 dvaro ў, 297 jykharo ў, khlebazapasny магазін, 421 3/4 dzes. зямлі (1890). Près de 1905 ў v±stsy 313 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Іласкай гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 49 damo ў, 269 jykharo ў. Chez 1930 працавалі l'école, вячэрнія les cours, tchytal'nya. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Dzyam_da¸chtchynsk_m, z 16/07/1954 ў Groucha¸sk_m sel'savetakh, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région, z 21/01/1961 ў Garadzetsk_m s/s. Près de 1940 ў v±stsy 401 jykhar. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 арганізаваны kalgas імя M.Astro¸skaga (starchynya M.Bagatchouk). Pavodle перапісу 1959 Mazoury налічвалі 194 jykhary, près de 1970 – 225 jykharo ў. Chez 1999 48 gaspadarak, 75 jykharo ў, chez skladze kalgasa-kamb_nata імя Dzyarjynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – s. Garadzets). Pratsoue магазін. Près de s. Mazoury naradz і ў sya камандзір partyz. atrada імя S de M Кірава de Brestskaga partyz. zloutchennya P.N.Papla¸sk_ (memaryyal'naya dochka ¸stano¸lena sur boudynkou магазіна ў 1975).

Mazoury

MAZOURY – est sérieuse ў Хідрынскім s/s, pour 3 km sur PdZ l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 42 km l'enfer de Bresta En chauffant chachy Мінск- Brest. 101 gaspadarka, 284 jykhary (2005). Près de 1897 Mazoury – est sérieux Prouska¸skaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 22 dvary, 148 jykharo ў, me¸sya khlebazapasny магазін; 116 dzes. зямлі (sur 1890). Près de 1905 ў v±stsy 173 jykhary. Chez 1911 171 jykhar. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Prouska¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 16 damo ў, Chjykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Peska¸sk_m, z 16/07/1954 ў Pets'ka¸sk_m, z 18/12/1972 ў Хідрынскім sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse, 34 dvary, 190 jykharo ў, pratsavala patch. L'école. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 арганізаваны kalgas імя Alyaksandra Ne¸skaga. Pavodle перапісу 1959 Mazoury налічвалі 150 jykharo ў, près de 1970 – 224 jykhary. Près de 1999 86 gaspadarak, 283 jykhary, chez skladze аграфірмы "la Biélorussie" (z 2004 SVK "Verbnae"; tsentr – s. Pesk і). Pratsoue patch. L'école.

Sont petits Roudzets

Sont petits ROUDZETS – est sérieuse ў Garadzetsk_m s/s, sur pa¸d.-zakh. beraze Dnyapro¸ska-Bougskaga du canal. Pour 27 km sur PdOu l'enfer de Kobryn, 7 km l'enfer tchyg. Art. de Garadzets (sur лін іі Brest-Gomel'), 71 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa a¸tadaroze Arekha¸sk_-K_syal±¸tsy. 22 gaspadark і, 37 jykharo ў (2005). Près de 1563 le Petit Roudtsa – ourotchychtcha-vostra ў s de Vougly Vougol'skaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes. Près de 1921 est sérieuse Sont petits Roudzets, 33 dvary, 162 jykhary, chez skladze Garadzetskaj гміны Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav. pol'chtchy. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Garadzetsk_m s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 ў v±stsy 357 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 арганізаваны kalgas імя Kato¸skaga. Pavodle перапісу 1959 261 jykhar, près de 1970 – 167 jykharo ў. Près de 1999 ў s. Sont petits Roudzets était 27 gaspadarak, 48 jykharo ў, chez skladze kalgasa-kamb_nata імя Dzyarjynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – s. Garadzets). Помнік aux compatriotes, якія загінулі ў les reptiles Est indolent. Ajtch. vajny ў bayakh z nyam. акупантамі (oustano¸leny ў 1965 sur pa¸n. ускраіне est sérieux і).

Malychy

MALYCHY – est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, pour 12 km sur PnZ l'enfer de Kobryn, 8 km l'enfer tchyg. Art. de Te¸l_ (sur лін іі Brest-Baranav_tchy), 63 km l'enfer de Bresta. En chauffant аўтадарогі Kobryn-Kamyanets. 35 gaspadarak, 80 jykharo ў (2005). Pa пісьмовых крыніцах est sérieuse vyadoma z XVII art. le yack syalenne Berastsejskaga vayav. Pad 1676 paznatchana ў вопісе dakoumenta ў Віленскага tsentr. архіва staraj. aktavykh кніг. Près de 1717 Malychy – syalo ў Brestsk_m vayav. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse ў Stryga¸skaj vol., 325 1/2 dzes. зямлі. pobatch знаходзіліся 2 adnajmennyya маёнткі – уладанні : A.Krasko¸skaga, 43 dzes. zyaml і, і M.Maslev_tcha, 142 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse (pour 4 vyarsty l'enfer de Masko¸ska-Brestskaj tchygounk і) налічвала 36 dvaro ў, 242 jykhary, me¸sya khlebazapasny магазін. Chez ma±ntkakh adpavedna était 15 і 7 jykharo ў. Près de 1905 ў v±stsy 269 jykharo ў, chez ma±ntkakh – 26 і 11 jykharo ў. Près de 1911 Est sérieuse – 320 jykharo ў, adnajmenny ma±ntak (ouladanne Ta¸be) – 7 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 39 dvaro ў, 229 jykharo ў, і fal'varak – 7 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Stryga¸sk_m, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse – 57 dvaro ў, 256 jykharo ў, і byly fal'varak – 3 dvary, 30 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 арганізаваны kalgas «Sont clairs chlyakh» (starchynya P.Sjusjura). Pavodle перапісу 1959 ў s. Malychy était 257 jykharo ў près de 1970 – 196 jykharo ў. Chez 1999 42 gaspadark і, 83 jykhary, chez skladze kalgasa імя Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"; tsentr – s. Strygava).

Malyya Lepyasy

MALYYA LEPYASY – est sérieux ў Boukhav_tsk_m s/s, pour 6 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 50 km l'enfer de Bresta. En chauffant chachy Kobryn-Baranav_tchy. 16 gaspadarak, 28 jykharo ў (2005). Près de 1890 Lepyasy Malyya – pas±lak chez Stryga¸skaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 85 1/2 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse (pour 2 vyarsty l'enfer чыгункі Brest - Bransk і le rouble de Moukhavets), 9 dvaro ў, 67 jykharo ў. Chez 1905 71 jykhar, chez 1911 92 jykhary. Près de 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 12 damo ў, 74 jykhary. Chez 1930 pratsavala l'école. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30/10/1959 ў Yarom_tsk_m, z 19/07/1976 ў Boukhav_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse налічвала 18 dvaro ў, 74 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1948 stvorany kalgas «TcHyrvony stsyag». Pavodle перапісу 1959 Malyya Lepyasy налічвалі 97 jykharo ў, près de 1970 – 77 jykharo ў. razmyachtchalasya pra¸lenne kalgasa. Chez 1999 15 gaspadarak, 30 jykharo ў, chez skladze kalgasa «Kobrynsk і» (tsentr – s. Імянін).

Du pain azyme

Du PAIN azyme – est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, sur pa¸n.-zakh. beraze le rouble de Che¸nya (est agile Moukha¸tsa). Pour 14 km sur PnZ l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 64 km l'enfer de Bresta. En chauffant аўтадарогі Kobryn-Kamyanets. 44 gaspadark і, 90 jykharo ў (2005). Près de 1563 syalo Osavaya Gl_nyanskaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі; 12 valok zyaml і, 11 gaspadarak. Près de 1742 syalo du Pain azyme ці Osava (Vosava), 12 valok zyaml і, Vejatsk_ la clé de Brestskaj ekanom іі. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Proujansk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse ў Moura¸±¸skaj vol., 342 3/4 dzes. zyaml і; pry v±stsy ў P.Kouz'mouna меліся 14 dzes. зямлі. pobatch z v±skaj znakhodz і ў sya adnajmenny ma±ntak, ouladanne A.Malakho¸skaga, 414 1/2 dzes. зямлі (des fois z fal'varkam Gl_nyanka і ¸rotchychtcham Tsyamn_tsa). Près de 1897 est sérieuse – 52 dvary, 339 jykharo ў, 2 khlebazapasnyya магазіны; ma±ntak – 12 dvaro ў, 60 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse, 420 jykharo ў; ma±ntak, 8 jykharo ў. Z 1921 Est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Matsyaso¸skaj гміне Proujanskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 36 dvaro ў, 181 jykhar. Chez 1930 pratsavala l'école. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Stryga¸sk_m, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse налічвала 67 dvaro ў 359 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou du Pain azyme акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапісу ў v±stsy était 1959 263 jykhary, près de 1970 – 171 jykhar. Chez 1999 49 gaspadarak, 101 jykhar, chez skladze kalgasa імя Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"; tsentr – s. Strygava).

Мельнiкi

МЕЛЬНІКІ – Est sérieuse ў Battchynsk_m s/s, sur pa¸n. beraze le rouble de Moukhavets. Pour 13 km sur PdZ l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 36 km l'enfer de Bresta. Sur chachy Kobryn-Kamyanets. 12 gaspadarak, 12 jykharo ў (2005). Près de 1890 Mel'n_k_ – est sérieux Prouska¸skaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 182 1/4 dzes. зямлі. pobatch z v±skaj znakhodz і ў sya ma±ntak Mel'n_k_ ці Novyya TcHaravatchytsy, ouladanne K і I. Мазеўскіх, 771 1/2 dzes. зямлі (des fois z фальваркамі Oursynava і Kants_nava). Près de 1897 est sérieuse – 18 dvaro ў, 179 jykharo ў, khlebazapasny магазін; adnajmennyya khoutar і ma±ntak – pa 6 jykharo ў chez cutané. Près de 1905 ў v±stsy 198 jykharo ў, chez ma±ntkou – 14 jykharo ў. Près de 1911 est sérieuse (160 jykharo ў) і ma±ntak (22 jykhary) chez Prouska¸ska-Ramana¸skaj vol. tago paveta. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Prouska¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 18 damo ў, 84 jykhary. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Battchynsk_m s/s. Près de 1940 khoutary, 37 dvaro ў, 195 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Mel'n_k_ акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tchervenya 1941 oui ліпеня 1944 Près de 1949 арганізаваны kalgas імя Frounze. Pavodle перапісу 1959 est sérieuse налічвала 140 jykharo ў. Près de 1970 – 74 jykhary. Chez 1999 12 gaspadarak, 25 jykharo ў, chez skladze kalgasa «Zapavety Ільіча» (z 2004 SVK "Battchy"; tsentr – s. Battchy).

Melyankova

MELYANKOVA – est sérieuse ў An_skav_tsk_m s/s, sur pa¸d.-zakh. beraze Arekha¸skaga du canal. Pour 35 km sur PdOu l'enfer de Kobryn, 11 km l'enfer tchyg. Art. de Garadzets (sur лін іі Brest-Gomel'), 81 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa a¸tadaroze Arekha¸sk_-Baloty. 45 gaspadarak, 87 jykharo ў (2005). Près de 1563 Melentkova – ourotchychtcha-vostra ў s de Vougly Vouglo¸skaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі. Près de 1890 Melyankova – pas±lak chez skladze s. de Vougly, 1130 dzes. зямлі (à des fois z 7 іншымі пасёлкамі est sérieux і), chez Garadzetskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres. Près de 1897 Vougly (Melyankova) – est sérieux, 55 dvaro ў, 316 jykharo ў. Chez 1905 382 jykhary, chez 1911 374 jykhary. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Garadzetskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 61 maison, 279 jykharo ў. Chez 1930 pratsavala l'école, chez yakoj праводзіліся nyadzel'nyya чытанні. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў An_skav_tsk_m s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 ў v±stsy 388 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tchervenya 1941 oui ліпеня 1944 Près de 1949 арганізаваны kalgas "Chlyakh Len_na" (starchynya M.Kryval'). Pavodle перапісу 1959 est sérieux Melyankova налічвала 346 jykharo ў, près de 1970 – 246 jykharo ў. Chez 1999 55 gaspadarak, 119 jykharo ў, chez skladze kalgasa імя Кірава (z 2004 AAT "An_skav_tchy"; tsentr – s. Doub_ny).

Мухаўлокi

МУХАЎЛОКІ – Est sérieuse ў Astrom_tsk_m s/s, pour 13 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 59 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Brest-Baranav_tchy. 32 gaspadark і, 45 jykharo ў (2005). Pad 1606 paznatchany le yack la cour de Moukha¸loka. Près de 1727 Moukha¸lok_ – ma±ntak chez Brestsk_m vayav. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse, 320 1/2 dzes. zyaml і, і ma±ntak, ouladanne M.Matno¸skaj, 409 dzes. zyaml і; chez Padaleskaj vol. Près de 1897 est sérieuse, 35 dvaro ў, 228 jykharo ў, khlebazapasny магазін; ma±ntak – 6 jykharo ў. Près de 1905 ў v±stsy 285 jykharo ў, chez ma±ntkou – 9 jykharo ў. Près de 1911 est sérieuse налічвала 314 jykharo ў, ma±ntak (ouladanne Dambro¸skaj) – 3 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Padaleskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse і asada, 16 damo ў, 80 jykharo ў. Chez 1930 pratsavala l'école. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons. z 12/10/1940 ў Joukhavetsk_m, z 16/07/1954 ў Astrom_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 khoutary – 33 dvary, 177 jykharo ў, і fal'varak – 1 cour, 14 jykharo ў; pratsavala patch. L'école (paslya 1945 – l'école-syam_godka). Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou ў bayakh z nyam.-fach. захопнікамі загінулі 12 vyasko¸tsa ў (chez 1965 oustano¸leny абеліск). Pavodle перапісу 1959 Moukha¸lok_ налічвалі 212 jykharo ў, près de 1970 – 206 jykharo ў. Chez 1999 38 gaspadarak, 65 jykharo ў, chez skladze kalgasa імя Мічурына (tsentr – s. Astrom_tchy). Дзейнічае магазін.

Мярнiца

МЯРНІЦА – Est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, pour 12 km sur PnZ l'enfer de Kobryn, 7 km l'enfer tchyg. Art. de Te¸l_ (sur лін іі Brest-Baranav_tchy), 62 km l'enfer de Bresta. En chauffant аўтадарогі Kobryn-Kamyanets. 15 gaspadarak, 37 jykharo ў (2005). Près de 1563 Mern_tsk_ zastsenak sur myajy s de Zalesse.« De cette chambre de torture de Zalesskago est donné sur мерніцтво pour лістом de son roi мілості mernikou à Klimou Timoféévitch Kobryn Tcherevatchitsky Vejetsky Odetsky Municipal 4 волокі avec chacune selon 30 sous sur le sort 65 ». Près de 1890 Myarn_tsa – ma±ntak chez Moura¸±¸skaj vol. Proujanskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres.; ouladanne Oul. Bagouche¸skaga, 324 dzes. зямлі. pobatch знаходзілася adnajmennaya poustka, ouladanne G.Prymatchouka, 17 dzes. зямлі. Près de 1897 ma±ntak налічва ў 3 dvary, 25 jykharo ў, près de 1905 – 2 маёнткі : 69 і 7 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Matsyaso¸skaj гміне Proujanskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse і калонія, 8 damo ў, 58 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Stryga¸sk_m, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse, 12 dvaro ў, 92 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапіса ў 1959 і 1970 est sérieux налічвала 79 jykharo ў. Près de 1999 15 gaspadarak, 42 jykhary, chez skladze kalgasa імя Dz_m_trava (z 2004 AAT "Strygava"; tsentr – s. Strygava). Près de s. Myarn_tsa нарадзілася voutchony-f_z_k R.G.Zaparojtchanka, yakaya развіла metad matematytchnaga мадэліравання pratsesa ў près des lasers і nel_nejna-aptytchnykh asyaroddzyakh.

Мяфёдавiчы

МЯФЁДАВІЧЫ – Est sérieuse ў Garadzetsk_m s/s, chez soutokakh Karale¸skaga і Dnyapro¸ska-Bougskaga du canal ў. Pour 27 km sur PdOu l'enfer de Kobryn, 4 km l'enfer tchyg. Art. de Garadzets (sur лін іі Brest-Gomel'), 71 km l'enfer de Bresta. 88 gaspadarak, 158 jykharo ў (2005). Vyadomy z XVI art. le yack de s. Nyakhnedav_tchy (Нехведзевічы) Barodz_tskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. VKL. Pavodle інвентара Barodz_tskaj vol. 1558 est sérieuse zajmala 2 mestsa ў воласці pa колькасці jykharo ў і прыносіла dakhodou 17 1/2 kop du sou ў (z 1559 va ўладанні капітулы Віленскай). Oui сярэдзіны XVIII art. вёскі Myaf±dav_tchy і Barodz_tchy страцілі sva± gasp. znatchenne syarod іншых des villages. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1843 ma±ntak і v±skou Myakhvedav_tchy арандавалі Dzvonsk_ya (ranej ouladanne Brachev_tskaga kasts±la; 355 2/3 dzes. zyaml і). Est sérieuse налічвала 37 dvaro ў, 287 jykharo ў, дзейнічала kartchma; chez fal'varkou меліся jylyya і gasp. paboudovy, khlebazapasny магазін. Près de 1890 est sérieux Antopal'skaj vol., 380 jykharo ў (1885), 1336 1/2 dzes. зямлі. pobatch z v±skaj znakhodz і ў sya adnajmenny ma±ntak, ouladanne M.Ljub_mavaj, 264 1/2 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse, 82 dvary, 561 jykhar, khlebazapasny магазін, chez 1905 591 jykhar. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Garadzetskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 47 damo ў, 297 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Garadzetsk_m s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 est sérieuse налічвала 601 jykhara. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Myaf±dav_tchy акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 арганізаваны kalgas імя TcHkalava (starchynya Y.Yak_mtchouk). Pavodle перапісу 1959 ў v±stsy 542 jykhary, près de 1970 – 445 jykharo ў. Chez 1999 99 gaspadarak, 180 jykharo ў, chez skladze kalgasa-kamb_nata імя Dzyarjynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – s. Garadzets). Pratsoujuts' магазін, le club, бібліятэка. Près de s. de Myaf±dav_tchy naradz і ў sya Z.Z.Dzen_sjuk, які ў les reptiles Est indolent. Ajtch. vajny z'ya¸lya¸sya padpol'chtchykam, razvedtchykam, падрыўніком, souvyaznym asobnaga partyzanskaga atrada імя Kato¸skaga.

La navigation

La recherche selon le site

Nos partenaires