Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les localités de la raïon de Kobryn d'A à Z

Ліпава

ЛІПАВА – Est sérieuse ў Garadzetsk_m s/s, pour 19 km sur Près de l'enfer de Kobryn, 63 km l'enfer de Bresta; tchyg. stantsyya sur лін іі Jab_nka-Drag_tchyn. 49 gaspadarak, 110 jykharo ў (2005). Près de 1890 Ліпава – est sérieux Garadzetskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 214 jykharo ў (sur 1885), 380 dzes. зямлі. pobatch z v±skaj знаходзіліся adnajmennyya : ma±ntak, ouladanne І.Аніхімоўскага, 460 1/2 dzes. zyaml і, і ¸tchastak (roznyya ўладальнік і), 129 dzes. зямлі. Près de 1897 ў v±stsy était 44 dvary, 266 jykharo ў pratsava ў khlebazapasny магазін; chez ma±ntkou – 3 dvary, 27 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse (301 jykhar) і ma±ntak (8 jykharo ў), près de 1911 adpavedna 309 і 5 jykharo ў (ma±ntak znakhodz і ў sya va ўладанні Nadze_ Bush). Près de 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Garadzetskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav. Est sérieuse Ліпава і asada Ліпава-Садовіна à des fois налічвалі 21 cour, 115 jykharo ў; fal'varak Ліпава – 1 cour, 5 jykharo ў (1921). Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Kamensk_m, z 16/07/1954 ў Garadzetsk_m sel'savetakh, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 ў v±stsy 331 jykhar. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Chez 1949 30 gaspadarak аб'ядналіся ў kalgas імя Boudz±nnaga (starchynya M.Brachtchouk).pavodle перапісу 1959 Ліпава налічвала 237 jykharo ў, près de 1970 – 241 jykhara. Chez 1999 60 gaspadarak, 132 jykhary, chez skladze kalgasa-kamb_nata імя Dzyarjynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – s. Garadzets). Pratsoue магазін. Près de s. Ліпава naradz і ў sya M.P.Grom, які ў Est indolent. Ajtch. vajnou ў souvyaznym chez partyz. brygadze «Pour Radz_mou» імя Flegantava.

Ліпава

ЛІПАВА – Est sérieuse ў Dz_v_nsk_m s/s, pour 26 km sur PdOu l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 72 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa a¸tadaroze Kobryn-Dz_v_n. 25 gaspadarak, 37 jykharo ў (2005). Près de 1563 ¸rotchychtcha Ліпнікі ў skladze s de Khabov_tchy. Près de 1566 est sérieuse Ліпавая ў Dz_v_nsk_m vojta¸stve Paleskaj vol., 22 zaselenyya ўчасткі. Près de 1668 Ліпава – fal'varak Paleskaga de la clé de Brestskaj ekanom іі, 22 валокі зямлі. Près de 1789 fal'varak chez Dz_v_nsk_m kljutchy par celle-là ja ekanom іі, razmyachtcha¸sya dvorny agarod. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 Ліпава – ma±ntak chez Blotskaj (Balotskaj) vol., ouladanne E.Toum_nskaj, 3440 dzes. зямлі (des fois z fal'varkam Мікалаева). Près de 1897 ў ma±ntkou 1 cour, 37 jykharo ў, près de 1905 était 29 jykharo ў. Près de 1911 est sérieuse, 213 jykharo ў. Près de 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Dz_v_nskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 16 damo ў, 116 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Dz_v_nsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Yagm_na¸sk_m, z 16/07/1954 ў Dz_v_nsk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse налічвала 29 dvaro ў 187 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 jykhary v±sak Or і Ліпава арганізавалі kalgas імя 70-goddzya І.В.Сталіна. Pavodle перапісу 1959 ў s. Ліпава était 154 jykhary, près de 1970 – 192 jykhary. Chez 1999 34 gaspadark і, 54 jykhary, chez skladze kalgasa «Novae jytsts±» (tsentr – s. Dz_v_n).

Ліпнiкi

ЛІПНІКІ – Est sérieuse ў Garadzetsk_m s/s, sur pa¸n. beraze Dnyapro¸ska-Bougskaga du canal. Pour 22 km sur PdOu l'enfer de Kobryn, 6 km l'enfer tchyg. Art. de Garadzets (sur лін іі Brest-Gomel'), 66 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa lyasnoj daroze і des lointains pa chachy Kobryn-Loun_nets. 2 gaspadark і, 2 jykhary (2005). Près de 1563 ўпамінаецца ¸rotchychtcha Ліпавы Groud Garadzetskaga gasp. dvara. Près de 1897 Franopal' (Ліпнік і) – est sérieux pry Paleskaj tchygountsy, chez Garadzetskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 18 dvaro ў, 107 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Garadzetskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 9 damo ў, 50 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Kamensk_m, z 16/07/1954 ў Garadzetsk_m sel'savetakh, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 est sérieuse налічвала 99 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 de 22/12/1942 nyam. akoupanty спалілі s. Arol (12 dvaro ў), yakaya знаходзілася pour 1 km sur Pd l'enfer de s. Ліпнік і, sur beraze Dnyapro¸ska-Bougskaga du canal. 18 vyasko¸tsa ў загінулі ў est indolent. Ajtch. vajnou. Près de 1974 sur mestsy spalenaj вёскі ¸stano¸leny помнік. Pavodle перапісу 1959 Ліпнікі налічвалі 57 jykharo ў (est sérieuse і adnajmenny khoutar), près de 1970 – 49 jykharo ў. Chez 1999 2 gaspadark і, 3 jykhary, chez skladze kalgasa-kamb_nata імя Dzyarjynskaga (z 2004 AAT "Garadzets-Agra"; tsentr – s. Garadzets).

Літвiнкi

ЛІТВІНКІ (Ліцвінк і) – est sérieuse ў Battchynsk_m s/s, pour 12 km sur PnZ l'enfer de Kobryn, 5 km l'enfer tchyg. Art. de Battcha (sur лін іі Brest-Kobryn), 52 km l'enfer de Bresta. 78 gaspadarak, 206 jykharo ў (2005). Près de 1563 Літвінкі – syalo воласці TcHaravatchytskaga dvara Kobrynskaj ekanom іі, 19 valok zyaml і, 19 gaspadarak. pobatch znakhodz і ў sya zastsenak, 60 margo ў zyaml і, ouladanne V.Tvaro¸skaga. Près de 1597 syalo ў Patryka¸sk_m vojta¸stve Kobrynskaga starostva, 19 valok zyaml і, z якіх 1 valoka libre (sur vojta). Près de 1712 est sérieux TcHaravatchytskaga de la clé de Kobrynskaj ekanom іі; pa 6 valok зямлі ў v±stsy мелі Yado¸sk_ і Patchobout. Près de 1744 est indolent. Le prince VKL і karol' Pol'chtchy A¸goust III vyda ў Chaganou і Іаанне Abrag_mov_tcham прывілей sur 12 valok зямлі ў v±stsy (sur tchynchavaj aplatse). Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1886 est sérieuse ў Prouska¸skaj vol., 28 dvaro ў, 334 jykhary; pratsavala des lits de planches. вучылішча, chez якім chez 1889/90 navoutch. godze займаліся 26 khloptchyka ў, chez 1892–93 – 27 khloptchyka ў, 2 дзяўчынкі. Près de 1890 Літвінкі налічвалі 548 1/4 dzes. zyaml і; уладальнік І.mal'tchouk pry v±stsy me ў 63 dzes. зямлі. pobatch znakhodz і ў sya adnajmenny ma±ntak, ouladanne Chadoursk_kh, 1421 1/2 dzes. зямлі (chez 1841 ma±ntak, spadtchynnae ¸ladanne І. І.chadourskaga, oukljutcha ў фальваркі і вёскі Літвінк і, Prousk, Lasto¸k_ z 533 syalyanam і). Près de 1897 ў v±stsy 47 dvaro ў, 398 jykharo ў, les lits de planches. вучылішча, khlebazapasny магазін; chez ma±ntkou – 33 jykhary; près de la passe. Літвінкі 2–1 cour, 10 jykharo ў (syam'ya J.Parazo¸skaga). Près de 1905 est sérieuse налічвала 428 jykharo ў, ma±ntak – 32 jykhary; près des lits de planches. вучылішчы ў 1905 06 вучыліся 32 khloptchyk і, 8 dzya¸tchynak. Près de 1911 ў v±stsy 490 jykharo ў, chez ma±ntkou S.Chadourskaga – 50 jykharo ў, chez ma±ntkou B.Chadourskaga – 44 jykhary. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Prouska¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; Est sérieuse – 27 dvaro ў, 134 jykhary, і fal'varak – 3 dvary, 20 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Battchynsk_m s/s tago раёнa. Près de 1940 Літвінкі : khoutary – 64 dvary, 340 jykharo ў, і byly ma±ntak – 2 dvary, 33 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1948 арганізаваны kalgas «Zapavety Ільіча» (starchynya Mal'tchouk). Pavodle перапісу 1959 est sérieuse налічвала 344 jykhary, près de 1970 – 304 jykhary. Chez 1999 81 gaspadarka, 218 jykharo ў, chez skladze kalgasa «Zapavety Ільіча» (z 2004 SVK "Battchy"; tsentr – s. Battchy). Près de s. Літвінкі нарадзілася V.S.Sel_von_k, удзельніца rev. roukhou ў Zakh. Belarous і, ganarovy грамадзянін Brest (1969).

Ластаўкі

ЛАСТАЎКІ – Est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, pour 12 km sur PnZ l'enfer de Kobryn, 4 km l'enfer tchyg. Art. de Sta¸py (sur лін іі Brest-Baranav_tchy), 45 km l'enfer de Bresta. 41 gaspadarka, 103 jykhary (2005). Près de 1563 Lasta¸k_ – syalo Gl_nyanskaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі, 29 valok zyaml і, z якіх libre : 1 valoka sur vojta, 2 валокі sur sloujko¸stva; 18 gaspadarak (syarod gaspadaro ў 2 лаўнік і). Près de 1786 syalo Brestskaj ekanom іі, 29 valok зямлі. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieux Prouska¸skaj vol., 418 dzes. зямлі. pobatch znakhodz і ў sya adnajmenny ma±ntak, ouladanne V.Chadourskaga, 664 1/2 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse, 35 dvaro ў 264 jykhary, меліся l'école gramaty, khlebazapasny магазін; ma±ntak налічва ў 17 jykharo ў. Près de 1905 ў v±stsy 294 jykhary, chez ma±ntkou – 23 jykhary. Près de 1911 est sérieuse (285 jykharo ў) і ma±ntak (36 jykharo ў; roznyya ўладальнік і) знаходзіліся sur ter. Prouska¸ska-Ramana¸skaj vol. tago paveta. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Prouska¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 18 damo ў, 78 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Stryga¸sk_m, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m sel'savetakh. Chez 1940 67 dvaro ў, 263 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou est sérieuse акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Chez 1949 30 gaspadarak аб'ядналіся ў kalgas імя Gorkaga. Pavodle перапісу 1959 Lasta¸k_ налічвалі 272 jykhary, près de 1970 – 155 jykharo ў. Chez 1999 48 gaspadarak, 124 jykhary, chez skladze kalgasa «Gl_nyansk і» (tsentr – s. Gl_nyank і). Pratsoue магазін.

Лелікава

ЛЕЛІКАВА – Est sérieuse ў Dz_v_nsk_m s/s, sur pa¸d. - ў skh. beraze Tserabov_tskaga du canal. Pour 47 km sur PdOu l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 97 km l'enfer de Bresta. 332 gaspadark і, 1077 jykharo ў (2005). Vyadoma ў XVI art. sur ter. Ratnenskaga des paonnes. Karale¸stva Pol'skaga. Près de 1546 ўпамінаюцца Lol_ka¸tsy. Près de 1774 Lel_kava – ma±ntak chez skladze Kholmskaj зямлі Retchy Paspal_taj (ter. pol'chtchy). Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des races. імперы і, chez Kovel'sk_m des paonnes. Près de 1883 est sérieuse, tsentr Lel_ka¸skaj vol., chez Ratnenskaj паліцэйскай akrouze. pobatch znakhodz і ў sya adnajmenny fal'varak, ouladanne Byko¸sk_kh. Était balayée каталіцкая капліца Ratnenskaj le paraphe іі. Près de XVIII art. ў v±stsy paboudavana dra¸lyanaya Dzm_trye¸skaya tsarkva (zakhavalasya oui nachaga à l'heure). Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, tsentr гміны la Pierre-kachyrskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 157 damo ў, 744 jykhary. Sur ter. гміны налічвалася 136 naselenykh du point ў 10 372 jykhary. Chez 1930 ў v±stsy працавалі l'école, вячэрнія les cours, tchytal'nya, teatral'ny gourtok. Près de 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Dz_v_nsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 oui 16/07/1954 – tsentr Lel_ka¸skaga s/s, potym chez skladze Pav_tstse¸skaga, Dz_v_nskaga (1970) sel'saveta ў, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 ў s. Lel_kava 266 dvaro ў, 1294 jykhary, меліся nyapo¸naya syarednyaya і patch. Les écoles, магазін, la khata-tchytal'nya, pachtovae addz., sel'savet (тэлефанізаваны), le poste médical, pajarnae depo, участкі lyasgasa і lespramgasa. Sur ter. sel'saveta знаходзіліся 4 naselenyya les points, 378 dvaro ў, 1489 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou ў bayakh z nyam.-fach. захопнікамі загінулі 39 adnavyasko¸tsa ў (chez 1965 sur могілках oustano¸leny абеліск). Chez 1949 60 gaspadarak аб'ядналіся ў kalgas «TcHyrvonaya zorka». Pavodle перапісу 1959 est sérieuse налічвала 960 jykharo ў, près de 1970 – 1084 jykhary, дзейнічала pra¸lenne kalgasa. Chez 1999 354 gaspadark і, 1064 jykhary, tsentr kalgasa «TcHyrvonaya zorka». Pratsoujuts' магазін, fel'tch.-akouchersk_ le point, la Maison de la culture, B, syarednyaya l'école, addz. сувязі. Помнік архітэктуры – Dzm_trye¸skaya tsarkva.

Louka

LOUKA – est sérieuse ў Astrom_tsk_m s/s, pour 28 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 72 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa a¸tadarogakh Kobryn - І вацэвічы і Brest - Мінск. 234 gaspadark і, 651 jykhar (2005). Près de 1897 Louka – est sérieuse Іласкай vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 28 dvaro ў, 229 jykharo ў, était balayée kouznya. pobatch знаходзіліся adnajmennyya : vyselak (pry Masko¸ska-Brestskaj chachy; 6 jykharo ў) і lyasnaya akhova (5 jykharo ў). Près de 1905 est sérieuse налічвала 200 jykharo ў, vyselak – 9, akhova – 7 jykharo ў. Près de 1911 ў v±stsy 316 jykharo ў. Près de 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Іласкай гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 29 damo ў, 146 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 oui 16/07/1954 ў Іласкім s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 est sérieuse налічвала 366 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1944 nyam. akoupanty расстралялі 30 vyasko¸tsa ў (chez 1974 sur ¸chanavanne іх памяці ¸stano¸lena memaryyal'naya dochka). Près de 1949 арганізаваны kalgas імя de K.Marx. Pavodle перапісу 1959 ў v±stsy 223 jykhary, près de 1970 – 213 jykharo ў. Chez 1999 228 gaspadarak, 721 jykhar, tsentr plemzavoda "l'Amitié". Pratsoujuts' магазін, la maison de la culture, B, amboulatoryya, дзіцячы le jardin, syarednyaya l'école.

Луцэвічы

ЛУЦЭВІЧЫ – Est sérieuse ў Boukhav_tsk_m s/s, pour 6 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 49 km l'enfer de Bresta. Sur chachy Brest-M_nsk. 133 gaspadark і, 357 jykharo ў (2005). Près de 1890 Loutsev_tchy – est sérieux ў Padaleskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 214 1/2 dzes. зямлі. pobatch znakhodz і ў sya adnajmenny pas±lak, 22 dzes. зямлі (roznyya ўладальнік і). Près de 1897 ў v±stsy 48 dvaro ў, 323 jykhary, khlebazapasny магазін, kouznya, піцейны la maison; la maison akhovy №16 sur 14-ème vyarstse l'enfer d'art. du Barrage-kobryn налічва ў 7 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse, 335 jykharo ў. Près de 1911 est sérieuse (415 jykharo ў) і adnajmenny la maison en chauffant chachy (5 jykharo ў). Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Padaleskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 18 dvaro ў 103 jykhary. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30/10/1959 ў Yarom_tsk_m, z 19/07/1976 ў Boukhav_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse, 65 dvaro ў 259 jykharo ў, і. fal'varak Loutsev_tchy, 6 dvaro ў, 30 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Loutsev_tchy акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1947 paboudavany boudynak patch. Les écoles. Pavodle перапісу 1959 est sérieuse налічвала 280 jykharo ў, près de 1970 – 300 jykharo ў.
Chez 1999 143 gaspadark і, 387 jykharo ў, chez skladze kalgasa «Kobrynsk і» (tsentr – s. Імянін). Pratsoujuts' магазін, patch. L'école.

Лушчыкі

ЛУШЧЫКІ – Est sérieuse ў Astrom_tsk_m s/s, en chauffant le rouble de Moukhavets. Pour 13 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 56 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Brest - Baranav_tchy. 53 gaspadark і, 123 jykhary (2005). Près de 1563 syalo Oukalody (OUklody) Astrametskaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі; 6 valok zyaml і, z якіх 4 vol'nyya валокі былі dadzeny sur асочніцтва, et 2 валокі «sur la place» (баброўніцкія). Асочнікі (І.Карагодавіч z 2 сынамі і 2 braty Аўдзеевічы) ахоўвалі Kobryn pouchtchou à des fois z ляснічым і; баброўнікі плацілі tchynch. Près de 1597 syalo Lyagata¸skaga vojta¸stva par celle-là ja ekanom іі, 6 valok zyaml і, z якіх 1 valoka libre (sur асочніцтва). Інвентар adznatcha ў drennouju yakasts' зямлі syala. Près de 1742 syalo Louchtchyk_ (OUklody), chez skladze Kobrynskaj ekanom іі, 7 valok зямлі. Près de 1795 est sérieuse, 5 gaspadarak, 26 jykharo ў. En chauffant est sérieux і, près du pont tseraz le rouble de Moukhavets, znakhodz і ў sya jyly la maison ляснічага z gasp. пабудовамі і mlynom. Près de 1890 ў skladze Padaleskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 357 dzes. зямлі. Chez 1897 48 dvaro ў, 293 jykhary, khlebazapasny магазін; pobatch razmyachtchalasya ancien kartchma, 6 jykharo ў. Près de 1905 ў v±stsy 326 jykharo ў. Chez 1911 358 jykharo ў. Près de 1921 ў Padaleskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav. pol'chtchy, 30 damo ў, 188 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Joukhav_tsk_m, z 16/07/1954 ў Astrom_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 Louchtchyk_ – khoutary, 60 dvaro ў, 263 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou ў bayakh z nyam.-fach. захопнікамі загінулі 6 jykharo ў est sérieux і, 23 vyasko¸tsy былі rasstralyany nyam. акупантамі. Près de 1957 sur ¸chanavanne памяці akhvyar fachyzmou ў tsentry вёскі ¸stano¸leny абеліск. Chez 1949 35 gaspadarak аб'ядналіся ў kalgas «Chlyakh Ільіча» (starchynya A.Dz. Stratchouk). Pavodle перапісу 1959 Louchtchyk_ налічвалі 265 jykharo ў, près de 1970 – 236 jykharo ў. Près de 1999 39 gaspadarak, 76 jykharo ў, chez skladze kalgasa імя Мічурына (tsentr – s. Astrom_tchy). Près de s. Louchtchyk_ naradz і ў sya S.Dz. Stratchouk, які ў les reptiles Est indolent. Ajtch. vajny z'ya¸lya¸sya sakratarom аргцыі KSMZB, et taksama znakhodz і ў sya sur vaenna-bouda¸n_tchykh les travaux chez sav. L'arrière.

Лышчыкі

ЛЫШЧЫКІ – Est sérieuse ў Tevel'sk_m s/s, pour 16 km sur PnZ l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 53 km l'enfer de Bresta. Sur tchyg. Art. de Sta¸py (sur лін іі Brest-Baranav_tchy). transpartnyya сувязі pa a¸tadarogakh sur Kamyanets, Jab_nkou. 53 gaspadark і, 107 jykharo ў (2005). Près de 1563 zgadvaetstsa s de Dankav_tchy. Près de 1786 Lychtchyk_ – syalo ў Brestskaj ekanom іі, 27 valok 7 margo ў зямлі. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Proujansk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse ў Moura¸±¸skaj vol., 248 1/2 dzes. зямлі. pobatch знаходзіліся : ma±ntak Lychtchyk і, ouladanne A.Tcharnotskaj, 217 dzes. zyaml і; 2 маёнткі Lychtchyk_-Bork і, уладанні V і S.Vlasto¸sk_kh (Oulasto¸sk_kh, 167 dzes. zyaml і), P.Barko¸skaga (90 1/2 dzes. zyaml і). Près de 1897 est sérieuse, 21 cour, 294 jykhary, меліся khlebazapasny магазін, kouznya, vetrany mlyn, і сядзіба mlynara (8 jykharo ў); chez 2 ma±ntkakh 9 і 12 jykharo ў, chez fal'varkou – 11 jykharo ў. Près de 1905 Est sérieuse, 248 jykharo ў, і 3 adnajmennyya маёнткі – adpavedna 2,8 і 9 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Matsyaso¸skaj гміне Proujanskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 13 dvaro ў, 78 jykharo ў, fal'varak – 5 jykharo ў, калонія – 4 dvary, 19 jykharo ў. Chez 1930 працавалі l'école і вячэрнія les cours. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Stryga¸sk_m, z 11/08/1959 ў Tevel'sk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse налічвала 57 dvaro ў, 290 jykharo ў. Z 1949 арганізаваны kalgas «Nouveau zara» (starchynya F _. Міхнюк). Pavodle перапісу 1959 ў Lychtchykakh était 307 jykharo ў, près de 1970 – 254 jykhary. Chez 1999 63 gaspadark і, 120 jykharo ў, chez skladze kalgasa «Gl_nyansk і» (tsentr – s. Gl_nyank і). Pratsoue магазін. Près de s. Lychtchyk_ naradz і ў sya est blanc. літаратуразнавец і perakladtchyk І.А.Чарота.

Lyagaty

LYAGATY – est sérieuse ў Boukhav_tsk_m s/s, sur pa¸d. - ў skh. beraze le rouble de Che¸nya (est agile Moukha¸tsa). Pour 6 km sur PnZ l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 57 km l'enfer de Bresta. Sur chachy Kobryn-Vysokae. 118 gaspadarak, 307 jykharo ў (2005). Près de 1563 zgadvajutstsa le yack de s de Legatav_tchy. Près de 1597 Lyagaty – syalo, tsentr Lyagata¸skaga vojta¸stva Kobrynskaga starostva, 31 valoka zyaml і, z якіх 1 valoka libre (était nadadzena vojtou). Près de 1724 syalo ў Kobrynsk_m kljutchy Brestskaj ekanom іі, 31 valoka зямлі. Près de 1757 pavodle прывілея est indolent. Du prince VKL і karalya Pol'chtchy A¸gousta de III Maryya і Frantsysk Astro¸sk_ya атрымалі ў syale 3 валокі зямлі. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieux Stryga¸skaj vol., 521 dzes. зямлі. pobatch знаходзіліся adnajmennyya : аколіца, 98 dzes. zyaml і, і ma±ntak, ouladanne K.Kounakhov_tcha, 366 3/4 dzes. зямлі. Ma±ntak Labatcho ў-Лягаты, ouladanne Міцкевіча, налічва ў 129 1/2 dzes. зямлі. Près de 1897 ў v±stsy (5 verstes l'enfer чыгункі Brest-Bransk) 89 dvaro ў, 534 jykhary, khlebazapasny магазін; chez ma±ntkakh : Lyagaty – 40 jykharo ў, Lyagaty (Labatchova) – 13 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse, 628 jykharo ў, і ma±ntak, 31 jykhar. Près de 1911 est sérieuse налічвала 559 jykharo ў; adnajmenny ma±ntak, ouladanne Melann_ Barko¸skaj, 30 jykharo ў; ma±ntak Labatchova-Lyagaty, ouladanne Groudz_nskaga – 31 jykhar. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 71 cour, 402 jykhary, fal'varak – 1 cour, 13 jykharo ў. Chez 1930 pratsavala l'école. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30/10/1959 ў Yarom_tsk_m, z 19/07/1976 ў Boukhav_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 khoutary Lyagaty – 110 dvaro ў, 528 jykharo ў, і asada – 5 dvaro ў, 70 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou est sérieuse акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1950 stvorany kalgas імя K.Marksa. Pavodle перапісу 1959 ў Lyagatakh 501 jykhar, près de 1970 – 365 jykharo ў. Chez 1999 124 gaspadark і, 296 jykharo ў, chez skladze kalgasa «Kobrynsk і» (tsentr – s. Імянін). Дзейнічае магазін.

Lyaskova

LYASKOVA – est sérieuse ў Boukhav_tsk_m s/s, pour 12 km sur Pn l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 57 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa chachy Kobryn-Vysokae і Brest-Baranav_tchy. 71 gaspadarka, 172 jykhary (2005). Près de 1559 – ma±ntak і syalo Lyasko¸skae, chez Kobrynsk_m des paonnes., ouladanne Rygora і F±dara Aglyadov_tcha ў. Pad 1602 paznatchany ma±ntak Lyaskova. Près de 1629 ma±ntak, ouladanne Lyasko¸sk_kh, chez Brestsk_m vayav. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 Lyaskova – est sérieux ў Stryga¸skaj vol., 148 dzes. zyaml і; аколіца, 66 1/2 dzes. zyaml і, і 3 маёнткі – уладанні : V.Lyasko¸skaga, 144 1/2 dzes. zyaml і; K.Stefano¸skaj, 121 dzes. zyaml і; Franko¸skaga, 145 1/2 dzes. зямлі (ma±ntak Lyaskova-Lyagaty). Près de 1897 est sérieuse – 42 dvary, 279 jykharo ў, khlebazapasny магазін; аколіца (est sérieuse) – 10 dvaro ў 65 jykharo ў, 2 kouzn і, stalyarnaya і kal±snaya майстэрні. pobatch знаходзіліся 3 маёнткі Lyaskova, adpavedna 17, 7 і 4 jykhary. Jyly la maison de Lyaskova (Melekhava) pry ¸rotchychtchy Melekhava налічва ў 11 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse (291 jykhar) і ma±ntak (18 jykharo ў). Près de 1911 ў v±stsy 354 jykhary, chez ma±ntkou (ouladanne de Vatslav Lyasko¸skaga) – 14 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 66 dvaro ў, 374 jykhary; fal'varak – 1 cour, 20 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Yarom_tsk_m, z 19/07/1976 ў Boukhav_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse – 76 dvaro ў, 450 jykharo ў byly fal'varak – 2 dvary, 25 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Lyaskova акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 mПаводле перапісу 1959 445 jykharo ў, près de 1970 – 362 jykhary. Chez 1999 90 gaspadarak, 215 jykharo ў, chez skladze kalgasa "Peramoga" (z 2004 SVK «Pakro¸sk і»; tsentr – s. Boukhav_tchy). Sur zakh. ускраіне вёскі pakhavany rous. воіны, якія загінулі sur Kobrynchtchyne de 13/07/1812 ў bayakh z напалеонаўскімі войскамі. Près de 1986 sur магіле sont entassés le tumulus і ¸stano¸lena stela.

Lyakhtchytsy

LYAKHTCHYTSY – est sérieuse ў Хідрынскім s/s, pour 14 km sur PdOu l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 59 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa pras±latchnaj daroze tseraz le canal Bona і des lointains pa a¸tadaroze Dz_v_n-Kobryn. 64 gaspadark і, 173 jykhary (2005). Nazva вёскі ¸tvorana l'enfer du mot du "Polonais" – nezaseyanae le champ ("lyachyts'" – znatchyts' zasyavats'). Pavodle des lits de planches. padannya, nazva паходзіць l'enfer прозвішча perchapasyalentsa du Polonais, які ў palyakam. En chauffant вёскі былі znojdzeny kramyan±vyya наканечнікі straly і дзіды. Près de 1563 Lyakhtchytsy – syalo, 7 valok zyaml і, chez skladze Syaletskaga vojta¸stva Kobrynskaj ekanom іі VKL. Taksama ¸perchynju ўпамінаецца ¸rotchychtcha Knyajaya du Gard, sur якім, pavodle des lits de planches. padannya, pakhavana княгіня Vol'ga. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Chez gety l'heure упамінаюцца прадстаўнікі Lyakhtchyts Dzyatl_k і Martchouk. Près de 1890 est sérieux Blotskaj (Balotskaj) vol., 913 dzes. zyaml і, près de 1897 Était 38 dvaro ў, 268 jykharo ў, me¸sya khlebazapasny магазін. Près de 1905 est sérieuse (367 jykharo ў) і adnajmenny ma±ntak (13 jykharo ў). Près de 1911 est sérieuse налічвала 318 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Blotskaj (Balotskaj) гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 40 damo ў 214 jykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Dz_v_nsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 oui 30/10/1959 ў Verkhalesk_m s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 est sérieuse налічвала 73 dvary, 285 jykharo ў, pratsavala patch. L'école. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Lyakhtchytsy акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Chez 1949 32 гаспадаркі аб'ядналіся ў kalgas імя Мічурына. À des fois Potym z вёскамі Kortchytsy, Khadyn_tchy, Verkhalesse і Al'kho¸ka складалі kalgas "Peramoga". Pavodle перапісу 1959 ў Lyakhtchytsakh était 211 jykharo ў, près de 1970 – 253 jykhary. Chez 1999 72 gaspadark і, 204 jykhary, chez skladze kalgasa «Stsyag Peramog і» (z 2004 SVK «Radanejsk і»; tsentr – s. Kortchytsy). ­sts' la maison sats. pasloug, B, магазін, laznya. En chauffant вёскі znakhodzyatstsa 2 магілы akhvyar fachyzmou і le tumulus de Knyajaya du Gard.

La navigation

La recherche selon le site

Nos partenaires