Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les localités de la raïon de Kobryn d'A à Z

Ізабелiн

ІЗАБЕЛІН – est sérieuse ў Хідрынскім s/s, pour 12 km sur PdOu l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 56 km l'enfer de Bresta. Sur a¸tadaroze Kobryn-Dz_v_n. 34 gaspadark і, 65 jykharo ў (2005). Zgadvaetstsa ў 1563 le yack syalo Gvarytchy. Près de 1629 ўпамінаецца зямянін Мікалай Vyryko¸sk_. Près de 1890 Ізабелін – ma±ntak (ouladanne E.Vyrjyko¸skaga) chez Blotskaj (Balotskaj) vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 362 dzes. зямлі. Près de 1905 налічва ў 16 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Blotskaj (Balotskaj) гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; sont inhabités (sur 1921). Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Хідрынскім s/s, z 16/07/1954 oui 18/12/1972 ў Pets'ka¸sk_m s/s tago раёнa. Près de 1940 khoutary, 11 dvaro ў 38 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Pavodle перапісу 1970 ў s. Ізабелін était 118 jykharo ў. Près de 1999 33 gaspadark і, 69 jykharo ў, chez skladze kalgasa "Zara" (z 2004 SVK «Ouzykhodzyatchaya zara»; tsentr – s. Хідры). Pratsoue магазін.

Іласк

ІЛАСК – est sérieuse ў Astrom_tsk_m s/s, pour 25 km sur je Donnerai un coup de pied à l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 69 km l'enfer de Bresta. Sur chachy Brest-M_nsk. 58 gaspadarak, 100 jykharo ў (2005). Près de 1563 Vylovsko – syalo і balota Groucha¸skaga vojta¸stva, воласці Garadzetskaga dvara Kobrynskaj ekanom іі VKL; 30 valok zyaml і, z якіх 5 (libre) nadadzeny sur sloujko¸stva (асочнікі і палазнік), 30 gaspadarak. Près de 1762 syalo ў Garadzetsk_m kljutchy par celle-là ja ekanom іі, 30 valok зямлі. Est indolent. Le prince VKL і karol' Pol'chtchy A¸goust III vyda ў sur yago прывілей S і D.Garycham. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1890 est sérieuse ў Іласкай vol., 499 1/4 dzes. зямлі. pobatch z v±skaj znakhodz і ў sya adnajmenny ma±ntak, ouladanne K.Chem_±ta, 2090 dzes. зямлі (des fois z 2 ляснымі aux maisons de campagne і). Près de 1897 est sérieuse – tsentr воласці (pry vaenna-kamoun_katsyjnaj daroze Zaproudy-Dzetkav_tchy), 56 dvaro ў 391 jykhar, pratsava ў khlebazapasny магазін; ma±ntak – 7 dvaro ў, 91 jykhar, дзейнічалі tsarkva, kroukhmal'ny z-d, valasnoe pra¸lenne, tsark. prytcht, kartchma. Près de 1905 ў v±stsy 382 jykhary, chez ma±ntkou – 58 jykharo ў. Près de 1911 est sérieuse налічвала 252 jykhary, ma±ntak – 100 jykharo ў, sur kroukhmal'nym z-dze працавалі 8 rabotchykh. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, tsentr гміны Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 25 dvaro ў, 156 jykharo ў; fal'varak – 1 cour, 28 jykharo ў. Près de 1926 adkryta B (72 кнігі sur pol'skaj move).ou 1930 працавалі l'école, вячэрнія les cours, tchytal'nya. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Antopal'sk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 oui 16/07/1954 tsentr Іласкага s/s, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 ў v±stsy 95 dvaro ў 353 jykhary, меліся patch. L'école, kaap. krama, sel'savet. Sur ter. sel'saveta знаходзіліся 8 naselenykh du point ў, 118 khoutaro ў, 519 dvaro ў, 2112 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou est sérieuse акупіравана nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1946 pratsavala la khata-tchytal'nya. Pavodle перапісу 1959 ў v±stsy 329 jykharo ў, près de 1970 – 323 jykhary. Chez 1999 74 gaspadark і, 137 jykharo ў, chez skladze kalgasa "Pra¸da" (z 2004 SVK "Chamyato¸ka"; tsentr – s. Chamyato¸ka).

Імянiн

ІМЯНІН – est sérieuse ў Boukhav_tsk_m s/s, pour 8 km sur Pn l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 55 km l'enfer de Bresta. En chauffant аўтадарогі Kobryn-Vysokae. 268 gaspadarak, 708 jykharo ў (2005).ou 1519 Імянін – ma±ntak chez Kobrynsk_m des paonnes. VKL. Est indolent. Le prince VKL і karol' Pol'chtchy Jyg_mont I Sont vieux par le pilot gramataj patsverdz і ў sont droits bayaryna kobrynskaga Nekracha Syam±nav_tcha Katchano¸skaga sur vetchnae ¸ladanne 2 часткамі ma±ntka Імянін і s de Bajkav_tchy (знаходзілася en chauffant Імяніна). Adpavedna z gramataj ouladar ma±ntka atryma ў землі pour le service yachtche l'enfer kn. Івана Syam±nav_tcha Kobrynskaga en chauffant 1459 Près de 1559 ma±ntak va ўладанні le seigneur Lev Nekrachev_tcha і 4 brato ў Jdanov_tcha ў. Près de 1563 Імянін – ma±ntak і syalo en chauffant Kobryn chez Brestsk_m vayav.; près de 1589 – ouladanne T.L.Zaranka, paznej – Kobrynskaga manastyra, près de 1693 – ma±ntak. Paslya 3-ga padzelou Retchy Paspal_taj (1795) chez skladze des Races. імперы і, chez Kobrynsk_m des paonnes., z 1801 ў Grodzenskaj des lèvres. Près de 1845 ma±ntak Імянін і s. Vostra ў ouladanne Fel_ksa і Віктара Pouslo¸sk_kh, 2644 dzes. зямлі. Près du stock ma±ntka ўваходзілі est sérieuse і fal'varak Імянін (40 dvaro ў, 305 рэвізскіх la douche, 6 dvarovykh syalyan), s. Vostra ў (25 dvaro ў 192 рэвізскія douchy).ou 1864 adkryta des lits de planches. вучылішча. Près de 1890 est sérieuse ў Stryga¸skaj vol., 737 dzes. зямлі. En chauffant вёскі znakhodz і ў sya adnajmenny ma±ntak, ouladanne Sevyaryna Navamejskaga (magtchyma, z 1877), 951 dzes. zyaml і; pry v±stsy roznyya ўладальнікі мелі 71 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse – 73 dvary, 483 jykhary, khlebazapasny магазін; 2 dames pour rabotchykh (Імянін), 63 і 7 jykharo ў; 3 ma±ntk і, уладанні Valyants_ny, Adolf і nachtchadka ў Іллі Stefano¸sk_kh : 21,1 і 2 jykhary. Près de 1905 est sérieuse (621 jykhar) і ma±ntak (97 jykharo ў). Près de 1911 Імянін – est sérieuse, 278 jykharo ў; khoutar, 319 jykharo ў; 2 adnajmennyya ma±ntk і, уладанні Sevyaryna Stefano¸skaga і Fel_ksa Navamejskaga, 165 jykharo ў. Z 1921 ў skladze Pol'chtchy, chez Stryga¸skaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav.; est sérieuse – 74 dvary, 469 jykharo ў; fal'varak – 5 dvaro ў 118 jykharo ў. Chez 1930 працавалі l'école і tchytal'nya. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Kobrynsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Lepyaso¸sk_m, z 30/10/1959 ў Yarom_tsk_m, z 19/07/1976 ў Boukhav_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 khoutary Імянін налічвалі 145 dvaro ў, 760 jykharo ў; byly ma±ntak – 3 dvary, 8 jykharo ў. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Імянін акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1946 pratsavala 7-gadovaya l'école. Chez 1950 35 gaspadarak аб'ядналіся ў kalgas «Kra_na Saveta ў». Pavodle перапісу 1959 ў v±stsy 704 jykhary, près de 1970 – 648 jykharo ў. Près de 1974 sur la maison, chez якім oui patch. Est indolent. Ajtch. vajny jy ў B.M.Souryn, камандзір 123-ga авіяцыйнага знішчальнага le bâton, oustano¸lena memaryyal'naya dochka. Chez 1999 270 gaspadarak, 706 jykharo ў, tsentr kalgasa «Kobrynsk і». ­sts' магазін, B, дзіцячы le jardin, les muses. і syarednyaya les écoles.

La navigation

La recherche selon le site

Nos partenaires