Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les localités de la raïon de Kobryn d'A à Z

Жукi

ЖУКІ (myastsovaya nazva Jouky), est sérieux ў An_skav_tsk_m sel'savetse. OUperchynju ўпамінаецца ў 1563 Près de 1897 est sérieuse ў Garadzetskaj воласці Kobrynskaga paveta Grodzenskaj goubern і, 21 cour, 137 jykharo ў. pobatch знаходзіліся 2 выселкі : Жукі (la Fracture, Vyal_k_ le Bois), 2 dvary, 15 jykharo ў; Жукі (Projar), 1 cour, 7 jykharo ў. Z 1921 chez skladze Pol'chtchy, chez Garadzetskaj гміне Kobrynskaga paveta Paleskaga vayavodstva, 26 dvaro ў, 139 jykharo ў. Z 1939 chez BSSR, z 15/01/1940 chez Antopal'sk_m раёнe Brestskaj voblasts і, z 12/10/1940 chez An_skav_tsk_m sel'savetse, z 08/08/1959 chez Kobrynsk_m раёнe. Chez 1940 158 jykharo ў. Près de 1950 арганізаваны kalgas імя Kra_ny Saveta ў (starchynya V.Y.Dyv_nets). Sur 01/01/1999 12 dvaro ў, 18 jykharo ў, chez skladze kalgasa імя Кірава.

Joukha¸tsy

JOUKHA÷TSY (myastsovaya nazva Joukhovtsy), est sérieux ў Astrom_tsk_m sel'savetse. Près de 1890 est sérieuse ў Padaleskaj воласці Kobrynskaga paveta Grodzenskaj губерні Ras_jskaj імперы і, 166 дзесяцін зямлі (des fois z вёскамі Padber'e, Kouksy). pobatch znakhodz і ў sya adnajmenny ma±ntak, ouladanne K.Astrametskaga, 137 дзесяцін зямлі. Près de 1897 sur mestsy soutchasnaj вёскі існавалі adnajmennyya : est sérieuse, 19 dvaro ў, 132 jykhary, khlebazapasny магазін, 3 jylyya les dames, 18 jykharo ў, la maison akhovy № 15 sur 7-ème vyarstse art. du Barrage-kobryn, 6 jykharo ў; 4 прыватнаўласніцкія сядзібы, 32 jykhary. Près de 1905 est sérieuse, 136 jykharo ў, і ma±ntak, 17 jykharo ў. Z 1921 chez skladze Pol'chtchy, chez Padaleskaj гміне Kobrynskaga paveta Paleskaga vayavodstva, fal'varak, 1 cour, 7 jykharo ў; est sérieuse і asada, 23 dvary, 127 jykharo ў. Z 1939 chez BSSR, z 15/01/1940 chez Kobrynsk_m раёнe Brestskaj voblasts і, z 12/10/1940 tsentr sel'saveta, z 16/07/1954 chez Astrom_tsk_m sel'savetse. Près de 1940 Chez v±stsy 24 dvary, 123 jykhary, sel'savet, patchatkovaya l'école, la khata-tchytal'nya, магазін; khoutary, 8 dvaro ў, 55 jykharo ў; byly ma±ntak, 2 dvary, 46 jykharo ў. Sur 01/01/1999 91 cour, 279 jykharo ў, chez skladze kalgasa імя Мічурына. Помнік І. І.arlovou, adnamou z арганізатара ў partyzanskaga roukhou sur Kobrynchtchyne.

La navigation

La recherche selon le site

Nos partenaires