І generals g_nul_ ў Bai | Kobrin district in the years of war | Tourist Kobrin

І generals g_nul_ ў Bai    

Z bolsh chy the 900th general ў, yak_m ¸pershynyu ў Chyrvonay of the Automated workplace іі was a prysvoyena of a get to the zvayena ў 1940 to a godza, bolsh a yak 150 zag_nul_ ў Bai Z nyametska-fashystsk_m_ zakhopn_kam_. So, at pershyya dn_ і months of a vayna byl_ zab_ta 44 kamanduyuchyya arm_yam і, kamandz_ra karpuso ў і dyv_z_y, and a taksama of a kamanduyucha to the front M. K_rpanos Paudnyova-Zakhodnyaga і sherag the general ў - kamanduyuchy v_dam_ і rodam_ troops.

At to a vayna ear ў to a baratsba z fashystam_ to a zag_n ў general-mayor of tank troops, kamandz_r the 22nd tankavay dyv_z іі, yaky dyslatsyravalasya ў pa¸dnyovy garadka of Brest, V_ktar Pa¸lav_ch Pugana ў. Zdarylasya a geta ў ba_ z g_tlera¸tsam_ 23 chervenya 1941 heating Kobryn.

Vos a yak of an ap_s ў geta payadynak palko¸n_k _van Vas_lyev_ch Conan ў - namesn_k a kamandz_ra of the 22nd tankavay dyv_z іі. "… І here razgare¸sya adz_n z most zhorstk_kh sustrechny bayo ў pershy a vayna zen on ours to a site. G_tlera¸tsa k_nul_ av_yatsyyu, tank_ і to a motapyakhot on chasts і, yak_ya znakhodz_l_sya on marches. Tank_sta razgarnul_sya ў bayava paradak. On the chal atakuyuchy ў the general Pugana ў. Yong Asab_sta pavyo ў a tank_sta ў at attack. On pol_ to fight garel_ tank_ prats і ў a n_ka, garel_ і ours. On asobny sites k_pel_ rukapashnyya skhvatk_. Abodva bak_ nesl_ vyal_k_ya striations. Fight vyznacha¸sya to nezvychayny persistence. At a napruzhana sama a momant padbeg the lieutenant. Golas at Iago zryva¸sya: "Tavarysh palko¸n_k, general Pugana ў zab_ta!". To Zag_n ў V_ktar Pa¸lav_ch, to a zag_n ў, yak hero, to a zag_n ў, abaranyayucha to Radz_m. To Alya і vorag not a dub і ў sya to Pospekh. Yong Adkats і ў sya on zykhodnyya paz_ets і".

General-mayor V. P. Pugana ў pakhavana ў Kobryne, at squares, yak_ nos_ts Iago _mya. Here, on skryzhavann_ vul_ts Pershamayskay і K_rava of a stvorana memaryyal to the 174th zag_nu¸shy vo_na і to partyzana. Here zha znakhodzyatsets of a mag_la і pomn_k_ Puganava V. P. і to a lyotchyk Marozava A. I.

Syarod of the general ў, zag_nu¸shy at Bai Vyal_kai Aichynnai of a vayna, yosts і ours zemlyak_ - Brestchyna's uradzhenets. At _kh to a l_k Kobrynshchyna's ¸radzhenets, the general-mayor of troops suvyaz_ Jac ў Os_pav_ch Lagadzyuk, yak_ to a zag_n ў at ba_ 27 l_penya 1944. Pahawanga yon at latv_ysk_m to a goradza to Da¸ga¸p_lsa.

At 1941-1944 reptiles yon an udzeln_cha ў at Len_ngrad's abarena і ў vyzvalenn_ Belarus і, a vayava ў on the 1st Prybaltyysk_m fronets. ў to nachaln_ka suvyaz_ automated workplace іі, to namesn_ka of a nachaln_k ¸pra¸lennya suvyaz_ to a frong. To Zag_n ў pra vyzvalenn_ cities of Da¸ga¸p_lsa.

General-leytenant Stsyapan _vanav_ch Lyubarsk_ naradz і ў sya ў century Staryya Pesk_ (tsyaper of an uklyuchan ў warehouse of century Novyya Pesk і) Byaroza¸skaga of a rayon. At 1918 to a godza of a dobraakhvotn ¸stup і ў at Chyrvonuyu Arm_yu, tseraz year of hundred ў to kamun_sta. At reptiles of Gramadzyanskay of a vayna of a ¸dzeln_ch ў at Bai suprats troops Dugava, Kalchaka, suprats the basmatch ў at Turkistan.
At 1932 to a zakoncha godza ў military akadem_yu _mya Frunze, and ў 1938 - akadem_yu Generalnaga of a staff. Vyklada ў on departments getay akadem іі. Zaty of an udzeln_ch ў at Bai suprats yaponsk_kh a m_l_tarysta ў heating rak_ Halkh_n-Gol, at vyzvalenn_ Zakhodnyay Belarus_ і Zakhodnyay Ukra_na ў 1939 to a godza. At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna ў on Zakhodn_m, the 2nd Belarusk_m, the 4th і the 1st Ukra_nsk_m dandies, to namesn_ka of a nachaln_k of an aperaty¸nag of an addzel of a staff to the front, automated workplace staff nachaln_ka іі. To Zag_n ў 16 krasav_k of 1945 of a pra fars_ravann_ rak_ Naas ў Herman іі. Pakhavana on Slava's pagorka ў to a goradza Lviv.

Iago _my it is named vul_ets ў Mr. Byaroza. At 1980 to a godza for ¸vekavechvannya pamyats_ Page I. Lyubarskaga of a ¸stano¸len of a stel. Hera Savetskaga Sayuza, the general-mayor Alyaksandr Alyaksandrav_ch Vashkev_ch is uradzhenets of century of Belavezha Pruzhanskaga of a rayon. Z syalyan. At an automated workplace іі z 1919. Udzeln_k Gramadzyanskay і Vyal_kay Aychynnay war ў. Vyznachy¸sya ў 1943 to a pra godza fars_ravann_ Dnyapra, for what ¸dastoyena zvannya Savetskaga Sayuz's Hero. To Zag_n ў at ba_ for Berl_n at a krasav_ka of 1945. Pakhavana ў to Warsaw, yaky vyzvalya ў sa svayoy dyv_z_yay 17 studzenya 1945.

Icak of Yaka¸lev_ch Malashytsk_ - the general-mayor. Uradzhenets of the city of Baranav_chy, z rabochy. At Chyrvonay of the Automated workplace іі z 1919, udzeln_k bayo ў suprats Dzyan_k_na і to defeat of Kranshtatskaga to a metsyazh. At 1928 to a zakoncha godza ў military akadem_yu RKKA. 3 1940 ў to vykladchyka akadem іі _mya Frunze.

At 1941-1943 reptiles of a vayav ў on Bransk_m, Zakhodn_m, Varonezhsk_m dandies. ў to staff nachaln_ka dyv_z іі, to namesn_ka of a nachaln_k of a staff of an automated workplace іі, to kamandz_ra dyv_z іі. To Zag_n ў at ba_. At to Brestsa of a pakhavana generals of tank troops - M. F. general-mayor of a _konn_k ў (uradzhenets of Kazakhstan), the general-mayor A. A. Vakhrusha ў (uradzhenets of Races іі).

At reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna pamerl_ hell of wounds vyadomyya palkavodets, generals of an automated workplace іі, kamanduyucha the 3rd Belarusk_m to fronts I. D. Charnyakho¸sk_ і kamanduyucha the 1st Ukra_nsk_m to fronts M. F. Vatuts_n. At fashystsk_ it is full і trap_l_ bolsh for 50 savetsk_kh of the general ў - a tsyazhka paraneny, kantuzhany albo sick. At a l_ka _kh byl_ Karbysh's generals ў, Panyadzel_n і K_ryla ў.

Zhykharam Brestchyny of good of a vyadom _mya the general-leytenanta of _nzhynerny troops, Savetskaga Sayuz's Hero of Dzm_tryya M_khaylav_cha Karbyshava, yak_ serve ў at Brestskay krepasts_ sa zhn і ў nya 1911 yes a l_stapada of 1914. Pad Iago K_ra¸n_tstvam _shl_ rekanstruktsyya і buda¸n_tstva to a sherag of an ab'ekt ў krepasts_.

Geta of a vydatna rusk_ і savetsk_ vayenna a _nzhyner at 1940 to a godza of an atrym ў to the zvayena the general-leytenanta. Z 1938 - yon prafesar, and z 1941 - the doctor of military navuk. Yong - a¸tar bolsh for 100 navukovy works of a pas vayenna-і nzhynernay to a sprava.

At cherven_ 1941 of D. Karbysh ў a _nspekts_rava ў a buda¸n_tstva of military umatsavannya ў at Grodn's rayena і Belastotskay voblasts_. At Bai Pry to a vykhadza z akruzhennya pa¸nochny ў a kantuzhana tsyazhka і neprytomny a camp the ladder і ў at is full of Mag_lyov.

G_tlera¸tsa sprabaval_ skh_l_ts Iago yes services on _kh arm_yu, Alya D. Karbysha ў a kategarychna adverg _kh prapanova. Fashysta trymal_ Iago ў Byarl_nskay і Nyurnbergskay a tourist's move, at kantslager smerts_. I ¸syuda yon vyo ў antyfashystsky ag_tatsyyu syarod vayennapalonny.

18 lyutag of 1945 of D. M. Karbysh ў ў a pas-zversku are tortured fashystam_ ў by Ma¸tkha¸zene. At 1946 to a godza a hole of a pasmyarotn was a prysvoyena to Savetskaga Sayuz zvayena Geroya. At Brestse yago _my it is called vul_ets, on yaky yon zhy ў at peryyad svayoy services ў Brestskay krepasts_. On getay zha vul_ets of a ¸stano¸lena of a Torah memaryyalnyya doshk_ ў Iago arrogance. _mya Karbyshava of a prysvoyen to a praftekhvuchyl_shch of N26 of Brest.

Eternal pamyats zag_nu¸shy at Bai for arrogance, freedom і nezalezhnasts Radz_ma!

Gourde, At. І generals g_nul_ ў Bai / U. Gurda//Kobrynsk_ vesn_k. – 2001. - 13 chervenya. – Page 2. General tankavay automated workplace іі V.P. Pugana ў to a zag_n ў pra to Kobryn's abarena ў cherven_ 1941; Kobrynshchyna's ¸radzhenets, the general-mayor of troops suvyaz_ Ya.O. Lagadzyuk - at 1944 at Da¸gap_lsePopular materials


Comments


Names of articles

Search in the websiteOur partners