National baratsba on akup_ravanay terytory_

Z pershy a zen akupatsy_ Kobrynshchyna's naseln_tstva rose by a baratsba. Atrocities of the fascist ў tolk_ ¸zmatsnyal_ ¸senarodna adpor of an agresar. The partyzansky brygada _mya Chapayeva, atrad _mya K_rava, Kato¸skaga, Shchorsa, Shysh, dyvers_yny padry¸ny group a joy _mya Suvorava swept away і an advazhn dzeyn_chal_ on Kobrynshchyna.

Uves hour akupatsy_ ў to a goradza of a pratsav ў padpolna antyfashystsk_ kam_tet, padtryml_valasya suvyaz z to partyzana і, yak_ya znakhodz_l_sya ў navakolny natter. To Napachatk zhn і ў nya 1941 at century Turnaya ў padpolna stvorana antyfashystsk_ kam_tet, starshynyoy Iago ў abrana Zm_tser Barysyuk.

Akty¸na dzeyn_chat ў Kobryne і group zhonak vaysko¸ets ў, zag_nu¸shy pra to the abarena Brestskay krepasts_. The Baratsba of a padpolshchyk ў at reptiles akupatsy_ was skladovay chastkay a mashtabnaga of a partyzanskag to Rukh, yaky pachynalasya z nevyal_k_kh separate groups. Grupa getyya papa¸nyal_sya zhykharam_ navakolny vyosak і baytsam_ Chyrvonay of the Automated workplace іі, yak_ya z-for ranennya ў zastal_sya on terytory_ a rayona.

Vosen 1941 - a vyasn of 1942 - geta hour nazapashvannya s_l partyzan, a zbor zbro і, prayets syarod naseln_tstva. To scope of a partyzanskag to Rukh of a spryyal і concealing Shyrokama akal_chnasts that Kbrynsk_ of the Russian Academy of Natural Sciences May shmat lyasny a mas_va ў. So, z a pa¸nochnaga to a side of a razmeshchana of Dakhla¸sk_ the wood, at yak_m z a samaga to a vayna ear gruntava¸sya atrad _mya Chapayeva, yak_ grew at a brygada tago _mya ў to a skladza of the 4th partyzansk_kh a joy ў: _mya Arlova, Malyankov, Pastavalava і Chapayeva. Geta atrad ў asno¸nay shock s_lay partyzanskaga to Rukh ў to Kobryn's rayena.

Z uskhodnyaga to a side of znakhodzyatsets of Grusha¸sk_ і Dzetkav_tsk_ natter, yak_ya loan ў partyzansk_ atrad _mya K_rava. At gety a natter spynyal_sya і reydavyya a joy _nshy partyzansk_kh zluchennya ў. Here pachyna ў pile dzeynasts і partyzansk_ atrad _mya Shysha.
Z a pa¸dnyova-zakhodnyaga to a side of a razmeshchana of Staraselsk_ і Charnyansk_ a natter, a dza of a dzeyn_ch ў partyzansk_ atrad _mya Chernaka, is called ў arrogance svaygo an argan_zatara і a kamandz_ra razvedk_ Chernaka M_khasya N_k_ts_cha, a zag_nu¸shaga ў to Bai Z g_tlera¸sk_m_ zakhopn_kam_. At 1943 hell a joy adluchylasya the group partyzan, yaky grew ў atrad _mya Frunze.

On pa¸dnyova-uskhodn_m to a tank ў to the rayena Dz_v_nsk_kh of bogs for Dnyapro¸ska-Bugsk_m to channels znakhodz і ў sya atrad _mya Shchorsa, at a zadacha of a yakog of a ¸vakhodz_l of an akhov of a partyzanskag of airfield of century Svaryn, a padrykhtavanag yes to a plane pryyom ў z Vyal_kay Zyaml_. There zha gruntava¸sya і partyzansk_ atrad _mya Kato¸skaga.

Akramya vysheynazvany partyzansk_kh a joy ў, at a natter a stalemate Kobrynam at 1943 utvaryl_sya to a dzva razvedvalna-dyvers_ynyya groups hell of a staff of Chyrvonay of the Automated workplace іі. Adna z _kh, a stalemate kamandavanny V. Savelyeva, was grounded ў Dakhla¸sk_m the wood, _nshy, a stalemate kamandavanny A. N_k_ts_na, - is near hell of century Aktsyabr.

Tak_m to chyna, city z us_kh Bako ў ў akruzhana partyzansk_m_ farmavannyam_. Akupanta of a n_vodnag of day not adchuval_sya to a syaba pa¸napra¸nym_ gaspadaram_ on kobrynskay zyaml_.Popular materials


Comments