Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Wybrany artykuł

 • Artykuł
 • Kobryń

Гуканне вясни. Купалле

Duchowny kultura

Święty гета zaўsiwy суправаджалася разнастайнымі гульнямі і забавамі. Адной з іх na Кобрыншчыне jestem гульня ў " свінню". Выбіралі роўнає месца na агародзе. Спачатку капаєцца ў зямлі ямачка невялікай глыбіні. Яна називаєцца броварам.

 • Artykuł
 • Kobryń

Вясельная абраднасць

Duchowny kultura

Вясельны абрад magazynўten з 4 частак : допитаў, злюбін, запоін і вянца. Нявесту выбіралі звичайна родзічы жаніха. Na допити хадзіла маці жаніха альбо якая-небудзь пажилая родзічка, каб даведацца pra нявесту, распитаць u rodzony аб іх намерах наконт замужжа дзяўчини.

 • Artykuł
 • Kobryń

З фальклорнай спадчини Кобрыншчыны

Duchowny kultura

U "Зборніку ludowy песень Кобрынскага і Слонімскага паветаў Гродзенскай губерні", ськладзеним lodoszreńўнікам народнага вучылішча Міхаілам Андрэевічам Рамановічам, приведзена 68 песень, запісаных u Кобрынскім павеце. Сярод іх przyjemnieўния, сямейна-битавия, рэкруцкія, гістарычныя.

 • Artykuł
 • Kobryń

Каляды na Кобрыншчыне

Duchowny kultura

Na працягу стагоддзяў u свядомасці чалавека суіснавалі паралельна dwa магутния pokład еўрапейськай kultura : язычніцтва і хрысціянства. Святочныя абради і звычаі ўвасобілі ў сабе jak язычніцкія, tak і царкоўния традыцыі, u аснове якіх ляжиць адзіная мета, скіраваная na дапамогу вишейших сіл здароўю і дабрабиту чалавека.

 • Artykuł
 • Kobryń

Кобрынскi ustrój

Duchowny kultura

Сярод budującў заходняга Палесся асаблівай завершанасцю formaў і віртуознай распрацоўкай арнаменту жаночага касцюма вилучаєцца Кобрынскі ustrój, які битаваў u XIX - пачатку XX st. пераважна na тэрыторыі Жабінкаўськага і Кобрынскага раєнаў.

 • Artykuł
 • Kobryń

Legenda, казкі, паданні, гульнi

Duchowny kultura

3 паданняў найболин распаўсюджанымі былі тапанімічныя, якія расказвалі pra заклятия dobro, камяні, рэкі, азери. Pra dzwon, які пайшоў пад зямлю. U приходськай царкве w. Гарадзец есць даволі вялікі dzwon, аб якім раськазваюць наступнає. Raz з такім жа dzwon ен приплиў i берага мясцовай ракі і зазваніў.

 • Artykuł
 • Kobryń

Пахаванне і памінкі. Абраднасць

Duchowny kultura

Сярод простага lud ходзіць павер'е, што na працягу трох дзен пасля смерці чалавека яго dusza знаходзіцца ў тим dom, дзе жиў нябожчик. Таму сяляне стараюцца ў гетия дні nie гавариць pra памерлага dobro, каб nie прагнявіць яго dusza. U w. Андронава, калі чалавек паміраў, адчынялі акно або дзвери, каб dusza нябожчика магла адляцець.

 • Artykuł
 • Kobryń

Produkcja i раместви

Duchowny kultura

Адным з iўніх заняткаў насельніцтва Кобрыншчыны byў вираб ськур. Кліматычныя ўмови вымагалі цеплай вопраткі і абутку, што сприяла распаўсюджванню гетага produkcja. Паводле статистичних звестак, u 1863 r. u Кобрынскім павеце сяляне і мяшчане штогод викаристоўвалі i 50 tys. вираблених ськур.

 • Artykuł
 • Kobryń

Традыцыйныя заняткі насельніцтва

Duchowny kultura

Асноўним заняткам сялян na Кобрыншчыне ў мінулым jestem земляробства. Сяляне ў асноўним прытрымліваліся двухпольнай сістэмы земляробства, што jestem звязана з моцнай забалочанасцю мясцовасці і недахопам ворнай зямлі. U сярэдзіне XIX st. u Кобрынскім павеце забяспечанасць зямлей na 1 рэвізскую dusza ськладала 4,33 дзесяціны, na 1 цягли podwórze - 16 дзесяцін.

 • Artykuł
 • Kobryń

Каляндарныя абради

Duchowny kultura

Каляды. U w. Акцябр na Каляды, 7 студзеня, pas chata "вялі звязду". Хадзілі nie толькі pas pal весци, але ездзілі і ў суседнія. Пыталіся: "Можна Хрыста праславіць"?.

Nawigacja


Chmara tag
Our partners