Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Мінулае праходзіць перада мною… Год 1939

Дні праз два нас пазнаёмілі са старшынёй Часовага кіраўніцтва. Гэта быў каржакаваты рухомы чалавек сярэдніх гадоў, апрануты ў новенькую камандзірскую форму без знакаў адрознення і ў невялічкай пілотцы, якая смешна сядзела на буйной галаве. Ціт Фёдаравіч Субоцін, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, да гэтага займаў кіруючую пасаду на Гомельшчыне. Адначасова з ім з'явіўся яго памочнік Сцяпан Сяргеевіч Чэпік, які затым стаў першым рэдактарам paённай газеты «Труд». Хутка да іх далучыўся Міхаіл Афанасьевіч Амяльчэня.

Затым у Кобрыне з'явіліся новыя кіраўнікі пераважна з Міншчыны і Гомельшчыны. Прозвішчы некаторых захаваліся ў памяці: Бродкін, Варанкоў, Глатман, Гоберман, Гуткін, Маеў. Цікава адзначыць і такі факт: у пачатку не было вызначана, куды ж адносіцца Кобрын — ці да БССР ці да УССР. Гэта тлумачылася тым, што ў Маскве вялася вострая барацьба па гэтаму пытанню. Потым аб гэтым адкрыта сказаў М. С. Хрушчоў актыву Брэсцкага абкома КПБ. Пагэтаму дакументацыя першых месяцаў вялася на украінскай мове. Гэтыя дакументы захоўваюцца ў Брэсцкім абласным архіве. З першых дзён пачалі паступаць заявы аб адкрыцці ў сельскіх школах выкладання на украінскай мове. У шэрагу месц, напрыклад, у вёсцы Кустовічы, такая школа некаторы час працавала.

З першага дня перад новай адміністрацыяй паўстала мноства самых разнастайных пытанняў, якія патрабавалі неадкладнага вырашэння. Трэба сказаць, што та ды, калі выключная большасць таварышаў, якія прыехалі з усходу, дзейнічала з вялікай аглядкай, Субоцін дзейнічаў рашуча. як таго патрабавала незвычайнасць рэвалюцыйнай абстаноўкі. У першыя дні калектыў Часовага кіраўніцтва днём і ноччу знаходзіўся на сваіх рабочых месцах забываючы аб сне і адпачынку. Выключнай працаздольнасцю і дзелавітасцю вызначаўся адказны сакратар Часовага органа ўлады мясцовы жыхар Дзмітрый Пятровіч Рафаловіч.

Перш за ўсё ўзніклі ўскладненні з забеспячэннем гарадскога насельніцтва прадуктамі харчавання і таварамі першай неабходнасці. Тым больш, што невялічкія мясцовыя пякарні працавалі з перабоямі. У сувязі з гэтым першапачаткова прыходзілася многае размяркоўваць паміж насельніцтвам па спісках. Адразу ўзнікла неабходнасць прыняць жорсткія меры супраць гандляроў, якія прыхоўвалГ тавары. Праўда, хутка прыватны гандаль з дапамогай непасільнага падаткаабкладання быў зведзены да нуля.

Для падтрымання грамадскага парадку і аховы дзяржаўнай маёмасці пад кіраўніцтвам львоўскага падпольшчыка Яўгена Раманавіча Ступа з актывістаў была створана Чырвоная гвардыя, якая знаходзілася на казарменным становішчы. Асабліва складаным быў лёс многіх польскіх бежанцаў. Натоўпы іх штодзённа прыходзілі ў Часовае кіраўніцтва, патрабуючы хутчэйшага вяртання ў родныя мясціны. Парадаксальна, што побач з палякамі вярнуцца за Буг пажадалі многія яўрэйскія сем'і. якія раней уцякалі ад Гітлера.

У сельскай мясцовасці ствараліся сялянскія камітэты, якія вырашалі пытанні аб перадачы малазямельным канфіскаваных памешчыцкіх, царкоўных і асадніцкіх зямель. Яны ж дзялілі сабраны ў маёнтках ураджай, жывёл і сельскагаспадарчыя прылады.

Пры дапамозе немцаў у перыяд міжуладдзя значная частка багатых памешчыкаў і асаднікаў уцякла за Буг. Наладжвалася школьная справа. Тады як у адзінай на Кобрыншчыне сярэдняй школе, польскай платнай васьмігадовай гімназіі вучыліся 300 — 350 чалавек, у новым навучальным годзе колькасць вучняў перавысіла тысячу.

Вось яшчэ адзін характэрны момант тых дзён. З самага пачатку ў абароце заставалася польская грашовая адзінка, злоты. Паступова сталі з'яўляцда савецкія рублі, якія мірна ўжываліся са злотымі. І вось літаральна пасля таго, як насельніцтва атрымала зарплату ў злотых, гэтая валюта была аб'яўлена ануляванай. Памятаю, як да загадчыка народнай асветы Гобермана прыйшлі настаўніцы і са слязьмі пыталіся, на што ім жыць у будучым месяцы. Крыху разгублены Гоберман прамовіў: рэвалю цыя патрабуе ахвяр.

Праектныя арганізацыі Верхне-Дняпроўскага суднаходства рыхтаваліся да будучай капітальнай рэканструкцыі закінутага Днепра-Бугскага канала. Нягледзячы на выключна суровую зіму 1939—1940 гадоў, земляныя работы па пракладцы новага ўчастка канала вяліся ўдарнымі тэмпамі.

Гарадскія рамеснікі розных прафесій аб'ядноўваліся ў працоўныя арцелі. Узнікалі галіновыя прафсаюзы. У вёсках ствараліся хаты-чытальні. Ужо ў канды верасня выйшаў першы. нумар раённай газеты «Труд». У КАСТРЫЧНІКУ пачалася шырокая падрыхтоўка да выбараў у Народны сход Заходняй Беларусі, якія адбыліся 22 кастрычніка 1939 года. 28 кастрычніка ў Беластоку пачаў работу Народны сход, які выступіў з хадайніцтвам аб уз'яднанні заходне-беларускіх зямель з Савецкай Беларуссю. Нечарговая сесія Вярхоўнага Савета СССР задаволіла гэтую просьбу.

У выніку раянавання на тэрыторыі Кобрынскага павета былі ўтвораны наступныя раёны: Кобрынскі, Жабінкаўскі, Дзівінскі, Антопальскі, Драгічынскі, Іванаўскі. Першым сакратаром Кобрынскага райкома КПБ стаў Аронаў, старшынёй райвыканкома — Таранаў.

А.Мартынаў