Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Межы мяняла гісторыя

За сваю шматвекавую гісторыю тэрыторыя, якая называецца «Кобрыншчына», шмат разоў істотна мянялася. У самым аддаленым мінулым нашы землі былі ўскраінай Старажытнарускай дзяржавы, якія межавалі з Польшчай. Па меры ўзнікнення асобных раннефеадальных княстваў узнікае Тураўскае княства на тэрыторыі якога, у дайшоўшых да нас пісьмовых крыніцах, упамінаюцца такія гарады, як Пінск, Бярэсце, Слуцк і Мазыр.

У другой палавіне ХII стагоддзя, калі значэнне Тураўскага княства стала падаць, з яго выдзелілася Пінскае, якое карысталася пэўнай самастойнасцю, хоць і адчувала значны ўплыў Уладзімір-Валынскага княства. А ў канцы XII стагоддзя, пры ўзмацненні Галіцка-Валынакай Русі, Берасцейская воласць, з якой непасрэдна была звязана Кобрыншчына, трапляе ў палітычную залежнасць ад Уладзімір-Валынскага княства, у саставе якога заставалася да заваявання літоўцамі ў 1315—1323 гадах.

Захопленыя землі Гедзімін размеркавау паміж сваімі сынамі. Берасцейскія з гарадамі Бярэсце, Кобрын, Камянец дасталіся Кейстуту. За ўладанне Валынню і Берасцейшчынай паміж Літвой і Польшчай завязалася працяглая вайна, якая закончылася ў 1366 годзе мірным дагаворам. Згодна з ім горад Ратна, у валоданні якога знаходзіуся Кобрын, разам з іншымі паўночнымі валынскімі гарадамі быў уступлены палякам. Аднак пасля смерці літоўскага князя Альгерда ў 1377 годзе ўпамінаецца яго сын Фёдар Ратненскі. Відавочна, у той час Ратна і Кобрын усё яшчэ падначальваліся Вялікаму княству Літоўскаму.

Адзін з сыноў Фёдара, Раман, у 1404 годзе атрымаў ад князя Вітаўта Кобрын. 3 адрывачных пісьмовых крыніц можна прыблізна ўстанавіць межы княства. .Яго тэрыторыя распасціралася ад Кобрына ў паўночна-ўсходнім напрамку, уключаючы ў сябе Дабучын (Пружаны), Блудзень, Гарадзец. Найбольшая працягласць з паўднёвага захаду на паўночны ўсход дасягала ста вёрст.

У 1413 годзе адбылося раздзяленне тэрыторыі Вялікага княства Літоўска га на ваяводствы Віленскае і Трокскае, прычым рускія землі былі ўключаны ў Трокскае. Пры наступным адміністратыўным дзяленні ў 1520 годзе Берасцейскі, Кобрынскі і Камянецкі паветы былі ўключаны ў састаў новаўтворанага Падляшскага ваяводства, у якім. заставался да 1466 года, калі ўсе яны былі аб’яднаны ў адзін Берасцейскі павет, уключаны ў новае Брэст-Літоўскае ваяводства, якое праіснавала да 1793 года.

3 1520 года назва «Кобрынскае княства» наогул знікае. Яго замянілі Кабрынскі павет, або эканомія. У 1589 годзе Кобрын атрымлівае так званае «магдэбургскае права», г. зн. адміністратыўна-судовае самакіраванне, прыві-леямі якога насельніцтва карысталіся да 1766 года.

У перыяд . вызваленчай вайны ўкраінскага і беларускага народаў у сярэдзіне XVII стагоддзя, а так сама ў пачауку Паўночнай вайны Кобрын моцна пацярпеў у выніку ваенных дзеянняў. У 1711 годзе гэтае бедства ўзмацнілі эпідэміі і пажар. Даведзены да крайняй ступені зяняпаду, у 1766 годзе ён быў пазбаўлены гарадскіх правоў і ўключаны ў састаў каралеўскіх сталовых памесцяў Брэсцкай эканоміі пад назвай «Ключ Кобрынскі».

Уз’яднанне Кобрыншчыны з Расіяй адбылося ў 1795 годзе. Спачатку Кобрын быў павятовым горадам Слонімскага намесніцтва, з 1797 года - Літоўскай губерні, якая ў сваю чаргу ў 1802 годзе была перайменавана ў Гродзенскую. Сярод дзевяці паветаў Гродзеншчыны Кобрынскі займаў самую вялікую плошчу — 4620 квадратных вёрст, перавышаў цяперашнюю плошчу раёна ў 2,5 раза. На захадзе яго межы заканчваліся Жабінкай, на ўсходзе — Іванавам. Да першай сусветнай вайны ў яго ўваходзілі 27 воласцей. Па перыметру ж павет гранічыў з суседнімі Брэсцкім, Пружанскім, Пінскім, Ковельскім.

Такую тэрыторыю ён займаў да 1919 года. Пасля акупацыі буржуазна памешчыцкай Польшчай, згодна з новым адміністратыўным дзяленнем, у 1921 годзе быў арганізаваны Кобрынскі павет, уключаны у састаў Палескага ваяводства. Пры гэтым, варта адзначыць: хоць па польскай канстытуцыі галоўным горадам Палескага ваяводства лічыўся Пінск, усе ваяводскія ўстановы знаходзіліа ў Брэсце. Тэрыторыя павета займала 3894 квадратныя кіламетры, а гранічыў ён з Брэсцкім, Пружанскім, Драгічынскім і Камень-Кашырскім.

У верасні 1939 года Кобрыншчына ўз’ядналася з БССР. Першыя некалькі месяцаў межы павета заставаліся старымі а з 15 студзеня 1940 года былі зацверджаны межы новага Кобрынскага раёна.

А.М. Мартынов

Мартынаў, А. Межы мяняла гісторыя / А. Мартынаў // Камуністычная праца. – 1987. – 7 лютага.