Acordos do distrito de Kobrin de E para mim

Partido trabalhista israelense

AVADY (myastsovy nazva Tavões), com autoridade ў H_drynsk_m selsaveets. Em 1747 com autoridade ў Brestsk_m um vayavodstvo; em 1890 em Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 178 dzesyats_n zyaml_ (1 dzesyats_n = 1,0925 hectares). Em 1897 16 dvaro ў, 116 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n. Em 1905 154 zhykhara. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 4 dvara, 22 zhykhara. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 sim 30.10.1959 em Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 20 dvaro ў, 77 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g 19 dvaro ў, 36 zhykharo ў, em um skladza de Zara kalgas.

Agarodniki

AGARODN_K_ (myastsovy nazva de Ogorodnyky), com autoridade ў Batchynsk_m selsaveets. Em 1597 syalo ў voyta¸stvo de Patryko¸sk_m Kobrynskaga de um starostvo de Brestskaga de um vayavodstvo de Vyal_kaga Knyastvo L_to¸skaga (VKL). Syalo razmyashchalasya pra falvarka de Charavachytsa, nal_chvat o 10o rolo zyaml_ (1 valok = 21,36 hectares), padzeleny direitos de precedência pa¸valok_. Vyasko¸tsa vykonval_ agarodn_tsky serviço ў um soalho і, e zhanchyna — em agaroda. Z 1795 com autoridade ў a um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets de Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1897 20 dvaro ў, 178 zhykharo ў. Em 1905 193 zhykhara. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 22 dvara, 126 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Batchynsk_m selsaveets. Em 1940 as fazendas de Agarodn_k і, 41 jardas, 221 zhykhar. Em 1949 argan_zavana kalgas Radz_m (starshynya F.Ya. Belyus). Em 1.1.1999 de g 15 dvaro ў, 28 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas "Zapaveta de um _l_ch".

Adrynka

ADRYNKA (myastsovy nazva de Odrynk), com autoridade ў Garadzetsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1563. Em 1897 o Sr. Adrynka — um lyasny akhova, 7 zhykharo ў, em _laskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mpery_. Pobach znakhodz_l_sya: lyasny akhova de Adrynk (Mazura), 4 zhykhara, і acordo Adryn_ (Astra¸k і), 2 dvara, 28 zhykharo ў, shk_p_narna fábrica. Em 1905 akhova: Adrynka, 3 zhykhara, і Adrynka-Mazura, 2 zhykhara. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em _laskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 11 dvaro ў, 59 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 de g em Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 de g em Garadzetsk_m os Conselhos Rústicos, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 62 zhykhara. Em 1949 stvorana kalgas Balshav_k (17 gaspadarak, starshynya M. Garanyuk). Em 1.1.1999 de 1 jarda g, 1 zhykhar, em um skladza de um kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga.

Aktsyabr

AKTsYaBR (sim 1940. Stone Shlyakhetsk і; myastsovy nazva Kamen Shliahetsky), com autoridade ў Garadzetsk_m selsaveets, tsentr kalgasa de Kastrychn_k. Em 1524 Zhyg_mont І são velhos um vyda ў patsvyardzhalna pryv_ly em mayomasts Stone a Verashchakam dvarana. Em 1582. Uma pedra em Kobrynsk_m um starostvo INCL. Em 1739 mayontak, uladayena de Verashchak ў, em Brestsk_m um vayavodstvo; em 1777. Stone Shlyakhetsk і, uladayena knyazyo ў Shuysk_kh. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1886 syalo ў Garadzetskay volasts і, 45 dvaro ў, 590 zhykharo ў, um tsarkva, escola, 2 k_rmasha. Em 1890 syalo, 683,75 dzesyats_na zyaml і, 77 dzesyats_n zyaml і; pasyolak (em Zaleskay volasts terytory_ і), 27,5 dzesyats_na zyaml і, drug_ pasyolak (Garadzetskaya volasts), 213,75 dzesyats_na zyaml_ diferente um uladaln_ka ў. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya 5 mayontka ў, uladann_ E.Charnotskaga, 250 dzesyats_n zyaml_ (a tempos z a falvarka Adel_n); Yu. Bagusla¸skay, 281,25 dzesyats_na zyaml і; І. Brzhasto¸skaga, 91 dzesyats_n zyaml і; І. Pyatrova, 175 dzesyats_n zyaml і; U. M_tskev_cha, 102,5 dzesyats_na zyaml_. Em 1897. Stone de Shlyakhetsk_: syalo, 119 dvaro ў, 792 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; 2 dvara, 12 zhykharo ў, um tsarkva (em 1888 em pravasla¸ny a um prykhodza de 2650 de um vern_k ў), 1 jarda, 7 zhykharo ў, um vuchyl_shcha nacional (em 1889/90 navuchalny godza houve 60 hlopchyk ў, 1 dzya¸chynka, em 1892/93 — 72 hlopchyk і, 5 dzya¸chynak, em 1905/06 — 76 hlopchyk ў, 11 dzya¸chynak). Em 5 mayontka nal_chvalasya 70 zhykharo ў. Em 1905 em syal 896 zhykharo ў, em 5 mayontka 36 zhykharo ў. Herman Z 1915 syalo і mayontk_ akup_ravana voyskam_ kayzera¸skay іі, z 1919 — polsk_m_ voyskam_. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Garadzetskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 68 dvaro ў, 312 zhykharo ў, і 5 falvarka ў, 36 zhykharo ў. Nos 1930os répteis pratsaval_ escola, chytalnya, vyachern_ya cursos, teatralna і harava gurtk_. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr Aktsyabrskaga do Conselho Rústico, z 31.3.1959 de g em Garadzetsk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 152 dvara, 681 zhykhar, nyapo¸ny syaredny escola (257 vuchnya ў), uma cabana-chytalnya, um kaaperaty¸ny la¸ka, o Conselho Rústico. Em 1949 40 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas (starshynya A.P.Sha¸chuk), em vyosets a cabana-chytalnya pratsavat. Em 1.1.1999 de g 277 dvaro ў, 641 zhykhar; budynak adm_n_stratsy_ um kalgasa de Kastrychn_k, 2 magaz_na, felcharska-akushersk_ ponto, dz_tsyacha um jardim, selsk_ Centro recreativo, um b_bl_yateka, syaredny escola, pomn_k arkh_tektura — Svyata-Pakro¸sky tsarkva (dra¸lyany, um pabudavana ў 1937). Pomn_k_ no ¸shanavayena pamyats_ o 129o compatriota simpatizante ў і em 2 mag_la partyzan, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Alkho¸ka

ALKHO÷KA (myastsovy nazva de Olkh_vk), com autoridade ў Navasyolka¸sk_m selsaveets. Em 1897 com autoridade ў Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 19 dvaro ў, 190 zhykharo ў, 368,5 dzesyats_na zyaml_ (para 1890). Em 1905 238 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 12 dvaro ў, 73 zhykhara. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena, z 30.10.1959 em Navasyolka¸sk_m selsaveets. Em 1940 85 dvaro ў, 155 zhykharo ў, pachatkovy escola. Em 1949 40 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kal_n_na (starshynya P. І. Pshano). Em 1.1.1999 de g 60 dvaro ў, 145 zhykharo ў, magaz_n, em um skladza de um kalgas _mya Chkalava.

An_skav_cha

AN_SKAV_CHY (myastsovy nazva de Onyskovychy), com autoridade, tsentr An_skav_tskaga do Conselho Rústico. Vyadoma z XVI Arte. (1563) iaque syalo Vugla Kobrynskay o governanta іі INCL. Em 1563 syalo razmyashchalasya syarod brejos em inferno po¸dzen de século Barodz_chy e valok_ (rezanyya) razdaval_sya a syalyana astra¸kam_. Usyago de 21 valok zyaml і, a manumissão z yak_kh 1 foi um nadadzena a Voight І. Valatkov_chu; 18 gaspadarak. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade Vugla skladalasya z o 8o acordo ў: An_skav_cha, Benefício, Vashchev_chy, Dashev_chy, Dub_na, Melyankov, So¸pl і, Staradubtsa, 1130 dzesyats_n zyaml і, em Garadzetskay volasts_. Em 1897 com autoridade Vugla (An_skav_chy), 44 dvara, 251 zhykhar, hlebazapasna magaz_n. Em 1905 An_skav_chy, 321 zhykhar. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Garadzetskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 70 dvaro ў, 394 zhykhara. Nos 1930os répteis a escola pratsavat. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr An_skav_tskaga do Conselho Rústico, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 64 dvara, 454 zhykhara, pachatkovy escola, kaaperaty¸ny Migalha, Conselho Rústico. Em 1949 argan_zavana kalgas _mya A. Ne¸skaga (starshynya M. Da¸zhuk). Em 1.1.1999 de g 86 dvaro ў, 239 zhykharo ў, budynak um vykankoma do Conselho Rústico, selsk_ Centro recreativo, um b_bl_yatek, felcharska-akushersk_ ponto, syaredny escola, em um skladza de um kalgas _mya K_rava.

Andronava

ANDRONAVA, com autoridade ў Batchynsk_m selsaveets, tsentr agraf_rmy-kalgasa "Patryk і". Upam_nayezza ў 1465. Em 1563 em Kobrynskay o governanta іі Padlyashskaga, z 1566 Brestskaga de um vayavodstvo ў INCL. Em 1729 syalo, 14 é zyaml trêmulo і, o tsarkva foi varrido (un_yatsky). Em 1704 brestsk_ padstarosta janeiro Benkle¸sk_ patsverdz і ў Androna¸skay a tsarkva 1,5 valok_ zyaml і, yak_ya byl_ nadadzena yoy Iago prodkam_. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets de Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1886 syalo ў Stryga¸skay volasts і, 23 dvara, 264 zhykhara, mel_sya um pravasla¸ny tsarkva і p_tseyna a casa. Em 1890 syalo, 393 dzesyats_na zyaml і, vakol_ets Andronava (uladann_ diferente um ulasn_ka ў), 93 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, ao uladayena F.Banko¸skaga, 552 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 em Andronave 53 dvara, 329 zhykharo ў, um prykhodsky tsarkva, tsarko¸na-prykhodsky escola, hlebazapasna magaz_n. Vakol de um syal razmyashchal_sya: mayontak Andronava, 41 zhykhar, pratsava ў maslaboyna fábrica; casa de veias Andronava, 6 zhykharo ў і 4 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba Andronava, yak_ya nal_chval_ adpavedna 7, 16, 5 і 5 zhykharo ў. Em 1905 em mesets suchasnay vyosk_ _snaval_: syalo, 452 zhykhara, і mayontak, 84 zhykhara. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Stryga¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo. Em 1921 Andronava — com autoridade, 35 dvaro ў, 183 zhykhara, і 2 falvark_: Andronava 1o, 4 dvara, 43 zhykhara; Andronava 2o, 2 dvara, 7 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Batchynsk_m selsaveets. Em 1940 Andronava — fazendas, 11 dvaro ў, 77 zhykharo ў, escola; bylyya falvark_ 1-a, 2-і, 3-і, 4 dvara, 25 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g 132 dvara, 339 zhykharo ў, selsk_ clube, adm_n_stratsyyna budynak gaspadark_.

Arekha¸k_

AREKHA÷SK_ (um myastsovy nazva Or_khovsky), pasyolak em Dz_v_nsk_m selsaveets, tsentr um sa¸gasa de Dnieper-Bugsk_ (um stvorana ў studzen_ 1981). Pabudavana ў os 1980os répteis em mesets de um neprakhodnag do brejo. Em 1.1.1999 de g 324 dvara, 1248 zhykharo ў, ambulatoryya, dz_tsyacha um jardim, pryyomna kompleksna ponto de um bytavog abslugovannya um naseln_tstva, um banho, 2 magaz_na, mesa, syaredny escola, selsk_ Centro recreativo, b_bl_yatek.

Asmolav_cha

ASMOLAV_CHY (myastsovy nazva de Osmolovychy), com autoridade ў Garadzetsk_m selsaveets. Em 1786 syalo ў Brestskay o governanta іі Brestskaga de um vayavodstvo de VKL, 1 Margo valok 90 ў zyaml_ (1 necrotério = 0,71 hectares). Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1897 com autoridade ў _laskay volasts і, aquecendo um gandlyovag a um caminho Antopal — Pruzhansk_ pavt, 33 dvara, 198 zhykharo ў, 189,25 dzesyats_na zyaml_ (para 1890), um vuchyl_shcha nacional. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna pasyolak, 16 zhykharo ў, karchma. Em 1905 em vyosets 194 zhykhara; ao acordo — 17. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em _laskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 25 dvaro ў, 97 zhykharo ў. Nos 1930os répteis pratsaval_ escola, vyachern_ya cursos, teatralna um gurtok. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 de g em Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 de g em Garadzetsk_m os Conselhos Rústicos, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 210 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g 28 dvaro ў, 51 zhykhar, em um skladza de um kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga.

Astra¸lyana

ASTRA÷LYANY (myastsovy nazva de Ostrovlyana), com autoridade ў H_drynsk_m selsaveets. Em 1897 com autoridade ў Pruska¸skay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 22 dvara, 133 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, maysternya, 106 dzesyats_n zyaml_ (a tempos z a urochyshcha de Vyal_k_ ro ў, para 1890). Em 1905 159 zhykharo ў і a um adnaymennaa de um ¸rochyshch, 9 zhykharo ў. Em 1921 em um skladza de Polshchy, em Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 2 dvara, 19 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Peska¸sk_m, z 16.7.1954 de g em Petska¸sk_m, z 18.12.1972 em H_drynsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 25 dvaro ў, 131 zhykhar. Em 1949 argan_zavana kalgas _mya Astro¸skaga. Em 1.1.1999 de g 60 dvaro ў, 163 zhykhara, em um agraf_rma skladza a Bielorrússia.

Astrom_cha

AASTROM_CHY (sim 1970 Astrom_chy Karale¸sk_ya, myastsovy nazva de Ostrom_chy), com autoridade, tsentr Astrom_tskaga do Conselho Rústico і kalgasa _mya M_churyna. Vyadoma z a XVI Arte. um iaque syalo і mayontk_ Astramechana ў Kobrynsk_m paveets INCL. Em 1559 adz_n mayontak Astramechana znakhodz і ў sya va ¸ladann_ Barysa, Vask_ і um _vana de Harycha ў, drug_ — Matsvey, Andrey Zhalabov_cha ў і Bogusha Kazlov_cha. Em syal de Astramechana uma pilha um chastka aselasts_ і mayomasts_ mel_ Lazare Matchalov_tch (a tempos z lyudzm і), La¸ryn Lubv_ch і Fyodar Matskev_ch. Em 1563 Astramech syalo em Kobrynskay o governanta іі, 24 valok_ zyaml_. Em 1597 syalo (Astravets), em Kobrynsk_m um starostvo, 24 valok_ zyaml і, znakhodz_lasya ў pazhyzzyovy uladann_ ў Kryshtofa Zyanov_cha, vayavoda de um brestskag. Em 1612 Astramech va mayontak ¸ladann_ K. Garno¸skaga, em Brestsk_m um vayavodstvo. Em 1786 em Margo syal 24 valok_ 50 ў zyaml_. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 Astrom_chy Karale¸sk_ya, com autoridade ў Padaleskay volasts і, 430 dzesyats_n zyaml і; vakol_ets (roznyya ¸ladaln_k і), 134 dzesyats_na zyaml і; mayontak, Uladz_slav Bayaro¸skaga's uladayena, 345 dzesyats_n zyaml_. A Nepadalyok razmyashchal_sya: com autoridade Astrom_chy Shlyakhetsk_ya, 38,75 dzesyats_na zyaml і; adnaymenna mayontak, Stan_slav Manko¸skaga's uladayena, 236,5 dzesyats_na zyaml і; falvarak Astramech, uladayena de P. Shyrayev (a tempos z a mayontka da Represa, os lyasny costuram G_rka¸k 736 dzesyats_n zyaml і). Em 1897 Astrom_chy Karale¸sk_ya (Zarub_chy), 17 dvaro ў, 133 zhykhara; século Astrom_chy Karale¸sk_ya (Gadk і), 30 dvaro ў, 71 zhykhar; século de Astrom_chy Karale¸sk_ya (Residente de Kan), 18 dvaro ў, 109 zhykharo ў; adnaymenna o acordo, 9 zhykharo ў, o forg foi varrido. Tra pasyolk_ Astramech Karale¸sk_ (pra de Masko¸ska-Varsha¸skay de Shashi) nal_chval_ 36 zhykharo ў, mel_sya veteranos mlyn, Crumb de um shtuchnag gandlyu; adnaymenna mayontak, 35 zhykharo ў. Em século Astrom_chy Shlyakhetsk_ya 13 dvaro ў, 76 zhykharo ў; em adnaymenny: vakol_ets — 10 dvaro ў, 56 zhykharo ў; um mayontka — 35 zhykharo ў. Em 1905 vyosk_ Astrom_chy, 336 zhykharo ў, і Astramech Shlyakhetsk і, 129 zhykharo ў; mayontk_: Astramech Karale¸sk і, 16 zhykharo ў, і Astramech Shlyakhetsk і, 17 zhykharo ў. Pratsavala um vuchyl_shcha nacional, em yak_m em 1905/06 navuchalny godza houve 70 hlopchyk ў, 8 dzya¸chynak. Em 1906 ao syalena de século Astrom_chy adma¸lyal_sya pratsavats em um pameshchyk. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Padaleskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo. Astramech Karale¸sk і, com autoridade, 52 dvara, 299 zhykharo ў, і falvarak, 2 dvara, 30 zhykharo ў; Astramech Shlyakhetsk і, com autoridade, 20 dvaro ў, 108 zhykharo ў, і falvarak, 4 dvara, 30 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Zhukhavetsk_m selsaveets, z 16.7.1954 Astrom_chy — tsentr o Conselho Rústico. Nas fazendas de 1940 Astramech _snaval_ Karale¸sk і, 61 jardas, 361 zhykhar, parava mlyn, magaz_n, і Astramech Shlyakhetsk і, 30 dvaro ў, 190 zhykharo ў, pachatkovy escola; adnaymennyya mayontk_: 2 dvara, 15 zhykharo ў, і 1 jarda, 20 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g 285 dvaro ў, 908 zhykharo ў; budynk_ vykankoma do Conselho Rústico і adm_n_stratsy_ kalgasa _mya M_churyna, magaz_n, selsk_ Centro recreativo, b_bl_yatek, muzychny і syaredny escolas, felcharska-akushersk_ ponto. Pomn_k em mag_l 18 savetsk_kh um vo_na ў, yak_ya zag_nul_ pra vyzvalenn_ vyosk_ inferno nyametska-fashystsk_kh um zakhopn_ka ў em 1944 l_pen_.

Navegação

Procure no site web

Os nossos parceiros