Acordos do distrito de Kobrin de E para mim

Navasadki

NAVASADK_ – com autoridade ў H_drynsk_m com/com, para 19 km em inferno PDZ da cidade chyg. Arte. Kobryn, inferno de 57 km de Brest. Direito de precedência de Transpartnyya suvyaz_ prasyolachnay a um daroza і distâncias de um direito de precedência de Shashi Makrany-Kobryn. 8 gaspadarak, 9 zhykharo ў (2005). Em 1789 Navasadk_ – com autoridade, 4 valok_ zyaml і, 8 gaspadarak, 44 zhykhara, brovar, um karchma (em um arendza z 1709); em Azyatsk_m de um klyucha de Brestskay o governanta іі. Paslya a 3 hectares padzel de Rechy Paspal_tay (1795) em um skladza de Corridas. _mper і, em Kobrynsk_m de pavoas., z 1801 ў Grodzenskay de lábios. Em 1897 com autoridade ў Verkhaleskay um boi., 9 dvaro ў, 75 zhykharo ў mel_sya veteranos mlyn, 221 dzes. zyaml_ (1890). Em 1905 132 zhykhara. Em 1911 com autoridade Navasyolka¸skay um boi. tago paveta, 137 zhykharo ў. Z 1921 ў a um skladza de Polshchy, em Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena de pavoas. Paleskaga vayav., 10a senhora ў, 60 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 de g ў Dz_v_nsk_m o distrito Brestskay de voblas., z 12.10.1940 sim 30.10.1950 ў Verkhalesk_m com/com, z 8.8.1959 de g ў Kobrynsk_m o distrito. Em 1940 ў o vyosets foi 29 dvaro ў, 106 zhykharo ў. Em Vyalikuyu Aychynnuyu a um vayn de Navasadk_ de um akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 sim l_p. 1944 Sr. de Pavodle a um perap_s de 1959 104 zhykhara, em 1970 – 83 zhykhara. Em 1999 com autoridade, 18 gaspadarak, 21 zhykhar, em um skladza de um kalgas "Stsyag Peramog і" (z 2004 CBK Radanezhsk _; tsentr – século de Korchytsa).

Navasyolki

NAVASELK_ – com a autoridade ў Astrom_tsk_m com/com, para 28 km em DAREI UM PONTAPÉ no inferno o Sr. Kobryn, inferno de 16 km chyg. a Arte. Garadzets (em l_n іі Brest-Gomel), inferno de 72 km de Brest. A Brest-M_nsk Shashi. 14 gaspadarak, 26 zhykharo ў (2005). Em 1897 Nawasyolk_ (Luk) – com autoridade, 27 dvaro ў 174 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, 287 1/4 dzes. zyaml_ (1890); em _laskay um boi. Kobrynskaga de pavoas. Lábios de Grodzenskay. Em 1905 foi 175 zhykharo ў, em 1911 – 185 zhykharo ў. Z 1921 com autoridade ў a um skladza de Polshchy, em _laskay a Kobrynskaga gmena de pavoas. Paleskaga vayav., 19a senhora ў, 89 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 de g ў Antopalsk_m o distrito Brestskay de voblas., z 12.10. 1940 sim 16.7.1954 de g ў _lask_m com / página. Em 1940 com autoridade nal_chvat 159 zhykharo ў. Em Vyalikuyu Aychynnuyu a vayn ў 1943 nyam. - Fasch. zakhopn_k_ spal_l_ a um vyosk (32 dvara) і rasstralyal_ 67 zhykharo ў. No ¸shanavayena pamyats_ akhvyar a fascismo ў 1974 de um ¸stano¸lena pomn_k (em pa¸n. - ¸skh. ao uskrayena vyosk і). Paslya de um vayna com autoridade adno¸lena. Em 1949 argan_zavana kalgas _mya Kutuzava. Pavodle a um perap_s de 1959 Navasyolk_ nal_chval_ 91 zhykhar, em 1970 – 97 zhykharo ў. Em 1999 ў vyosets 18 gaspadarak, 45 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas de Pra¸d (z 2004 CBK Shamyato¸ka; tsentr – século de Shamyato¸k).

Navasyolki

NAVASYOLK_ – com autoridade, tsentr Navasyolka¸skaga com/com, para 25 km a inferno de Libra da cidade і chyg. Arte. Kobryn, inferno de 71 km de Brest. 372 gaspadark і, 819 zhykharo ў (2005). Em 1563 ¸pam_nayutsets navaselsk_ya bayara. Em 1567 Navasyolk_ – mayontak, S. Stakhorskaga uladayena, em esfregado. Brestskaga de pavoas. Em 1747 mayontak, Ya uladayena. Stakhorskaga. Paslya a 3 hectares padzel de Rechy Paspal_tay (1795) em um skladza de Corridas. _mper і, em Kobrynsk_m de pavoas., z 1801 ў Grodzenskay de lábios. Em 1886 Navasyolk_ – syalo Verkhaleskay um boi., 50 dvaro ў, 495 zhykharo ў, dzeyn_chal_ valasny ao pra¸leena, M_khayla¸sky tsarkva (zakhavalasya sim nashaga a hora), veteranos mlyn, p_tseyna casa. Para 3 inferno vyarsta de um syal znakhodz і ў sya shklozavod Pa¸lopal. Em 1890 Navasyolk_ – com autoridade і syalo. Syalo skladalasya z acordo ў Krupchytsa, Hamyanyata, Valyntsa, Desejo - lavam-se, Zagraby і Yashchuk_ (o 1o t-va rural Navasyolka¸skaye), 491 dzes. zyaml_. Vyosk skladalasya z acordo ў Zafaby, Dzekhtsyara і Patsel_ (2o t-rural Navasyolka¸skaye va). Aquecendo syal і vyosk_ razmyashchal_sya 8 adnaymenny mayontka ў, uladann_: Zhyromskaga St (280 dzes. zyaml і), P. Val_tskay (174 dzes. zyaml і), Yu. Astramentskaga (44 dzes. zyaml і), A. Fyadzyushk_ (52 dzes. zyaml і), S. Syamashk_ (172 dzes. zyaml і), R. Antsuta (30 dzes. zyaml і), A. Bayaro¸skay (94 dzes. zyaml і), V. Myslo¸skaga (252 dzes. zyaml і). Em 1897 ў a um syala (6o acordo ў) 107 dvaro ў, 665 zhykharo ў, mel_sya Verkhaleskaye valasny ao pra¸leena, tsarkva, tsark. prycht (3 dvara, 17 zhykharo ў), tsark. - prykhodsky escola, hlebazapasna magaz_n, pryyomna urachebna resto, drobyazny Crumb; em vyosets (2 pasyolk і) – 27 dvaro ў, 175 zhykharo ў, dzeyn_chal_ veteranos mlyn, p_tseyna a casa. Em 7 adnaymenny mayontka, uladannyakh: O Myslo¸skaga – 2 dvara, 3 zhykhara; Val_tsk_kh – 2 dvara, 12 zhykharo ў; Fyadzyushk_ – 5 zhykharo ў; O Astramentskaga – 12 zhykharo ў; O Yagako¸skaga – 3 dvara, 15 zhykharo ў; Syamashk_ – 2 dvara, 5 zhykharo ў; O Zadz_rno¸skaga – 2 dvara, 2 zhykhara. Em 1905 Navasyolk_ – syalo (820 zhykharo ў) і mayontak (42 zhykhara). Em 1911 syalo, tsentr adnaymennay volasts_ tago paveta, 1046 zhykharo ў; mayontak – 11 zhykharo ў. Z 1921 ў a um skladza de Polshchy, tsentr Navasyolka¸skay de um gm_na de Kobrynskaga de pavoas. Paleskaga vayav.; com autoridade і falvarak, 242 senhoras, 1205 zhykharo ў. Em esfregado. gm_na do 58o acordo ў, 8246 zhykharo ў. No 1930o ў vyosets pratsaval_ escola і vyachern_ya cursos. 3.8.1933 de g ao syalena navakolny vyosak, yak_ya ¸dzeln_chal_ ў masavy a um pakhodza em mayontak um pameshchyka ў Malache¸sk_kh (século Bulkava Zhab_nka¸skaga de uma seda artificial) z metay prymus_ts _kh vyplats_ts zapazychanasts rabochy sazonal, razgram_l_ nekalk_ syadz_b um asadn_ka ў і atakaval_ pal_tseysk_ ¸chastak em século Navasyolk_. 3 Bresta em um dapamoga pal_tseysk_m prybyl_ soldados і uma alegria pal_tsy_. Em pamyats adnago z buyneyshy syal. vystuplennya ў 1933 ў Kobrynsk_m de pavoas. Quadrados de ў de século Navasyolk_ ў 1967 de um ¸stano¸lena abel_sk. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 de g ў Dz_v_nsk_m o distrito Brestskay de voblas., z 12.10. 1940 – tsentr Navasyolka¸skaga com/com, z 8.8.1959 de g ў Kobrynsk_m o distrito. Em 1940 com autoridade, 286 dvaro ў, 1409 zhykharo ў pratsaval_ nyapo¸ny syaredny escola, loja geral z gandl. kropkay, addz. suvyaz і, correio de primeiros socorros, Conselho Rústico (telefan_zavan), veterynarna ponto, gramadskaa de um skhov_shch de um zbozhzh. Em esfregado. Conselho rústico znakhodz_l_sya 5o acordo ў, 668 dvaro ў, 3309 zhykharo ў. Em Vyalikuyu Aychynnuyu a um vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 2 vo_na de Sav. Um local de trabalho automatizado іі (pakhavana em mog_lka, em 1969 ustano¸lena abel_sk) і 22 vyasko¸ets (pomn_k ustano¸lena ў 1965 em um tsentra vyosk і). Em 1948 ў Navasyolkakh foi começado um buda¸n_tstva do clube, ў argan_zavana kalgas _mya Len_na (ab'yadno¸va ў 14 gaspadarak), yak_ centena ў fazemos cócegas em Dz_v_nsk_m no distrito (starshynya І. A. N_kanchuk). Em l_st. 1949 ў kalgas ustup_l_ 125 gaspadarak. Pavodle a um perap_s de 1959 Navasyolk_ nal_chval_ 1194 zhykhara, em 1970 – 1156 zhykharo ў. Em 1999 foi 400 gaspadarak, 926 zhykharo ў tsentr um kalgasa de "Stsyag Len_na". Pratsuyuts 2 magaz_na, baln_ets, ambulatoryya, farmácia, Centro recreativo, syaredny escola (pra yoy a um museu dzeyn_chaa), dz_tsyacha jardim, furta. - akushersk_ ponto, vetuchastak, addz. suvyaz і, kamb_nat vida. abslugo¸vannya. Pomn_k de um arkh_tektura – M_khayla¸sky tsarkva (a XIX Arte.).

Navasyolki

NAVASYOLK_ – com autoridade ў Tevelsk_ com/com, para 16 km em inferno PNZ o Sr. Kobryn, inferno de 4 km chyg. a estação Te¸l_ (em l_n іі Brest-Baranav_chy), inferno de 67 km de Brest. Transpartnyya suvyaz_ um direito de precedência a¸tadaroga em Kobryn, Kamyanets, Pruzhana. 19 gaspadarak, 25 zhykharo ў (2005). Em 1897 Navasyolk_ – com autoridade ў Mura¸yo¸skay um boi. Pruzhanskaga de pavoas. Lábios de Grodzenskay., 22 dvara, 181 zhykhar; 338 dzes. zyaml_ (para 1890). O Syadz_ba de Navasyolk_ nal_chvat 8 zhykharo ў. Em 1905 com autoridade, 221 zhykhar. Z 1921 ў a um skladza de Polshchy, em Matsyaso¸skay a Pruzhanskaga gmena de pavoas. Paleskaga vayav., 7a senhora ў, 47 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 de g ў Kobrynsk_m o distrito Brestskay de voblas., z 12.10.1940 ў Tevelsk_m com / página. Em 1940 com autoridade, 39 dvaro ў, 177 zhykharo ў. Em Vyalikuyu Aychynnuyu a um vayn de Navasyolk_ de um akup_ravana nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 sim l_p. 1944. Em 1949 argan_zavana kalgas _mya Molatava. Pavodle a um perap_s de 1959 ў vyosets foi 138 zhykharo ў, em 1970 – 101 zhykhar. Em 1999 21 gaspadarka, 29 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas _mya Gagaryna (z 2004 CBK "Te¸l _"; tsentr – século Te¸l і).

Nyatreba

NYaTREBA – com autoridade ў Garadzetsk_m com/com, em pa¸d. - za. a um beraza do canal Karale¸skaga. Para 15 km em DAREI UM PONTAPÉ no inferno da cidade і chyg. Arte. Kobryn, inferno de 59 km de Brest. Aquecimento Brest-M_nsk de Shashi. 2 gaspadark і, 2 zhykhara (2005). Em 1897 Nyatreba – mayontak em Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga de pavoas. Lábios de Grodzenskay., 7 zhykharo ў. Em 1905 mayontak, 7 zhykharo ў. Em 1911 esfolado. Rachk_-Nyatreba de boi de Garadzetskay. tago paveta, 50 zhykharo ў. 3o 1921 com autoridade Nyatreba-Rachk_ ў a um skladza de Polshchy, em Garadzetskay a Kobrynskaga gmena de pavoas. Paleskaga vayav., 8a senhora ў, 50 zhykharo ў. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 de g ў Antopalsk_m o distrito Brestskay de voblas., z 12.10.1940 ў Aktsyabrsk_m, z 31.3.1959 de g ў Garadzetsk_m Conselhos Rústicos, z 8.8.1959 de g ў Kobrynsk_m distrito. Em 1940 com autoridade Nyatreba, 74 zhykhara. Em Vyalikuyu Aychynnuyu a um vayn de um akup_ravan nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ z cherv. 1941 sim l_p. 1944 o Sr. de Pavodle a um perap_s de 1959 ў vyosets 1970 tinha 53 zhykhara, – 38 zhykharo ў. Em 1999 5 gaspadarak, 7 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas de Kastrychn_k (tsentr – século Aktsyabr).

Navegação

Procure no site web

Os nossos parceiros