Acordos do distrito de Kobrin de E para mim

Girsk

G_RSK, com autoridade ў K_syalev_tsk_m selsaveets. Em 1897 com autoridade ў Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 80 dvaro ў, 579 zhykharo ў, o forg, 2 krama, 719 dzesyats_n zyaml_ (para 1890). Pobach z prakhodz pesado і ў gandlyova um caminho Garadzets — Navasyolk_. Em 1905 484 zhykhara. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Blotskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo; 68 dvaro ў, 468 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 sim 31.3.1959 de g em Aktsyabrsk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 798 zhykharo ў. Em 1947 a escola pachatkovy pratsavat. Em 1950 42 vyaskovyya gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kato¸skaga. Em 1.1.1999 de g 138 dvaro ў, 253 zhykhara, magaz_n, em um skladza de Uskhod kalgas. Pomn_k em mag_l 32 partyzan uma alegria _mya Kato¸skaga, yak_ya zag_nul_ ў Bai Z g_tlera¸tsam_ ў 1942 — 1944.

Gayko¸ka

GAYKO÷KA (myastsovy nazva de Gayk_vk), com autoridade ў H_drynsk_m selsaveets. Em 1540 karale¸sk_ a Noz de um atrym ў zyamlyu aquecendo-se kanyusha vyosk_ Azyata. Em 1890 com autoridade ў Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 797,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena M. Kazyaradskay, 430 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 em vyosets 43 dvara, 326 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna, p_tseyna a casa, pobach z pesado um prakhodz_la de Kobryn shash — Vladava; em mayontka 7 zhykharo ў. Em 1905 233 zhykhara, em um mayontka — 4. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, a 27a senhora ў, 167 zhykharo ў, escola. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 sim 30.10.1959 em Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 com autoridade, 72 dvara, 480 zhykharo ў, pachatkovy escola. Em 1.1.1999 de g 92 dvara, 255 zhykharo ў, magaz_n, clube, em um skladza de Zara kalgas.

Garadzets

GARADZETs (myastsovy nazva de Gorodets), com autoridade, tsentr Garadzetskaga do Conselho Rústico і kalgasa-kamb_nata _mya Dzyarzhynskaga. Vyadoma z a XII Arte., zgadvayetsets ў 1142, a uma hora knyazhatsk_kh m_zhusob_ts. Em 1286 valynsk_ o príncipe Uladz_m_r Vas_lkav_ch em dukho¸nay gramayets de um zavyashch ў svayoy zhonets a Volza Ramana¸na a tempos z o Sr. Kobrynam і syalo Garadzets. Pazney Garadzets — a cidade em votchynny uladann_ knyazyo ў Kobrynsk_kh, z a uma orelha da XVI Arte. em um l_ka karale¸sk_kh "salas de jantar um mayontka ў". Em 1563 o Sr. Garadzets — a cidade і a jarda Kobrynskay o governanta іі (z 1532), z 1566 em Brestsk_m um vayavodstvo INCL. Em um goradza _snaval_ o mercado, 5 vul_ts (Kobrynsky, Pryshykhotsky, P_nsky, Grusha¸sky, vul_ets ¸zdo¸zh tsarkva), um _l_nsky tsarkva (giz 2 volnyya valok_ zyaml і), zvysh 193 gaspadarak (ao pavodla dasledavannya ў Yu. Yak_mov_cha um, 205 dvaro ў), pradmesets, agaroda. Em Garadzetsk_m mel_sya dvara agaroda, 2 mlyna, um akhova. Volasts Garadzetskaga de dvar skladalasya z 2 voyta¸stvo ў (o inferno de rendimento volasts_ — o 275o policial do 11o pêni ў). Em 1589 Hannah Yagelonka karaleva concedeu à cidade de Magdeburgskaye do direito sem ulasnag k_ravannya: Garadzets de um direito de precedência ¸s_kh sprava padparadko¸va¸sya a Kobrynskam a um mag_strat. Em 1597 em goradza 60 é zyaml trêmulo і, z yak_kh 57 byl_ "em uma terra de desfile", 1 nalezhal a Voight, 2 — um tsarkva; mercado de mel_sya, _l_nsky tsarkva, casa de um svyatar, agaroda, mlyna, 5 p і ў a Nova York і 1 myadovy karchma. Em terytory_ um dvara sv_ran, a casa chelyadz і, cozinha, pyakarnya, Caneca і, um celeiro, stadol. Em 1618 a cidade de nal_chv ў 222 plyaets, z yak_kh zb_ralasya ao rendimento o 218o policial і o 13o pêni ў. Em 1633 um dzeyn_cha ў Garadzetsk_ kastsyol, para um yakog a um pavodla de um l_st de um karale¸skag de um rev_zor de Ya. Valov_cha byl_ admerana 15 "asely" і 3 "пустыя" valok_ zyaml_ ў a Grushava syala. Em 1742 _l_nsky un_yatsky tsarkva karystalasya 2 volnym_ valokam_ zyaml і, em 1789 um empate forçado I tsarkvoit l_chylasya 13 "manumissões" de plyaets ў. Paslya 1757 o Sr. Garadzets — um myastechka, tsentr Garadzetskaga de uma chave (uvakhodz_l_ vyosk_ Asmalov_chy, Vugla, Grushava, a Pedra Karale¸sk і, Hudl_n і Chal_shchav_chy). Em 1784 aposhn_ polsk_ Karol Stan_sla ў A¸gust uma difamação ў um direito de precedência myastechka a um daroza a dieta Grodzensk_. Adnachasova Karol a tempos sa I sv_tat a um agledza ў pabudavana o canal Karale¸sk _, um prayekh ў um direito de precedência o canal em spetsyyalny boyets 0,25 vyarsta sim de outra fechadura. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em zhn і ў n_ 1820 de um zhykhara і ao syalena um myastechka adma¸lyal_sya vykonvats pav_nnasts_ em karysts svaygo um ¸ladaln_ka. 24 zhn і ў nya ў Garadzets de um pryba ў kobrynsk_ zemsk_ spra¸n_k, foi uma equipe militar adpra¸lena ў 50 chalavek. Em 1860 um myastechka, 149 dvaro ў, prystan e 1866 de um dzeyn_chal katal_tsky paraf_ya. Em 1878 1264 zhykhara, estação pashtovy; em 1876 em Garadzets de um peravezen Svyata-Vaznyasensky tsarkva dra¸lyany z século Kamen-Shlyakhetsk_ (zakhavalasya sim um nashaga a hora). Em 1886 Garadzetskay volasts tsentr і, 74 dvara, 1331 zhykhar, valasny ao pra¸leena, 2 tsarkva (em 1888 2576 um vern_ka ў), 2 s_nagog і, escola, 4 krama, 3 zayeznyya dvara, 2 vetranyya mlyna, p_tseyna a casa. Aquecendo uma leitaria de queijo myastechka, veteranos mlyn. Em 1890 em myastechka 822 dzesyats_na zyaml_. Mayontak Garadzets, uladayena de P. Shter, 5800 dzesyats_n zyaml_ (a tempos z a 4 falvarka і). Em 1897 um myastechka, aquecendo um gandlyovag a um caminho Kobryn — P_nsk, Paleskay chygunk і, o canal Dnyapro¸ska-Bugskaga; 279 dvaro ў, o 275o habitou a senhora ў, 1691 zhykhar, 2 tsarkva, 2 ya¸reysk_ya mal_to¸nyya senhoras, um s_nagoga, um vuchyl_shcha nacional (em 1889/90 navuchalny godza houve 82 hlopchyk і, 20 dzya¸chynak, em 1892/93 89 hlopchyk ў, 17 dzya¸chynak; em 1905/06 185 hlopchyk ў, 15 dzya¸chynak), valasny ao pra¸leena, um myashchansky ¸prava, correio, hlebazapasna magaz_n, 14 Crumb, 4 vetranyya mlyna, 4 kuzn і, tsagelna a fábrica, 3 senhoras p_tseynyya. No Santo de Troytsa dzen pravodz_l_sya k_rmasha. Pobach z a myastechka znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak (pra chygunets), 7 dvaro ў, 51 zhykhar; pasyolak (aquecendo-se chygunachnay stanets і), 6 zhykharo ў; a casa і mlyn, 3 zhykhara — uladann_ P. P. Shtera. Canal de Pra Dnyapro¸ska-Bugsk_m de um _snaval de n° 1 z plats_n a casas akho¸ny do 2o ¸chastk de Brestska-L_to¸skaga addzyalennya o distrito Kovenskay і, 8 zhykharo ў. Em 1905 em um myastechka de 2949 zhykharo ў, em mayontka 22 zhykhara, o estado platsena — 7. Z 1921 em um skladza de Polshchy, tsentr gm_na de Kobrynskaga de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo. Myastechka і falvarak nal_chval_ 99 dvaro ў, 688 zhykharo ў, a estação chygunachny Garadzets — 10 dvaro ў, 65 zhykharo ў. Em 1931 Garadzetsky gm_na nal_chvat 418 sq.km, o 58o acordo ў, 9500 zhykharo ў. Em 1932 em pabudavana de Narodna de Garadtsa ў a casa (foi varrido a sala sa stsenay), um pazharnaa depo, z 1928 de um dzeyn_chal de um b_bl_yatek (znakhodz_lasya ў plyaban іі), 611 kn_g no mova polonês, 82 chytacha. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr o Conselho Rústico, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 um myastechka, 305 dvaro ў, 1153 zhykhara, 2 paravyya mlyna, o nyapo¸ny russo syaredny escola, felcharsk_ ponto, uma cabana-chytalnya, um kaaperaty¸ny la¸ka. Em Garadzetsk_ os pontos de Conselho rústicos uvakhodz_l_ 34 naselenyya (578 dvaro ў, 2410 zhykharo ў). Em 1.1.1999 de g com autoridade, 574 dvara, 1461 zhykhar, budynk_ um vykankoma do Conselho Rústico і adm_n_stratsy_ um kalgasa-kamb_nata _mya Dzyarzhynskaga (em 1977 que aquece um ¸stano¸lena budynka o busto de F.E.Dzyarzhynskaga), clube, baln_ets, kafe, syaredny escola, dz_tsyacha um jardim, ambulatoryya, uma farmácia, um b_bl_yateka, magaz_n. Pomn_k de um arkh_tektura — Svyata-Vaznyasensky tsarkva (1799). Pomn_k em bratskay a mag_la 20 vo_n ў o 12o gvardzeyskay stralkovay dyv_z іі, yon a um ushano¸vaa de um taksam pamyats o 78o compatriota simpatizante ў, yak_ya zag_nul_ ў a um baratsba z g_tlera¸tsam_ ў 1941 — 1945.

Garyzdrycha

GARYZDRYChY (myastsovy nazva de Goryzdrychy), com autoridade ў Bukhov_tsk_m selsaveets. Em 1563 syalo ў Astrametsk_m um voyta¸stvo de Kobrynskay o governanta іі VKL, 15 é zyaml trêmulo і, 10 gaspadarak. Em 1598 vyal_k_ o príncipe de VKL і Karol Polshchy Zhyg_mont ІІІ o Vaso é ў necessário pryv_ly a um zyamyan_n de Berastseyskaga de Benyasha Bukhavetskama vayavodstvo em Garyzdrychy ў syalo um pazhyzzyovaa o ¸ladayena. 25.5.1589 de g ao syalena admov_l_sya vykonvats a um panshchyn і _nshyya pav_nnasts_ em karysts um navaga de um gaspadar. B. Bukhavetsk_ de um empate forçado ў a um skarg em syalyan a um voznam de Berastseyskaga de um pavet a Ya. B. Lepyaso¸skam. Em 1710 syalo, 15 é zyaml trêmulo і, S. Rusetskaga ¸ladayena, pazny Iago zhonk_ Hannah Tryznyank і, em 1760 — 1791 ao uladayena Lyasko¸sk_kh. Em 1786 falvarak, 12 é zyaml_ trêmulo. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Z 1890 com autoridade ў Padaleskay volasts і, 320,5 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena de P. Shyrayev. Em 1897 em vyosets 37 dvaro ў, 249 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, o forg, em mayontka 21 zhykhar, granja. Em 1905 em vyosets 355 zhykharo ў, em mayontka 27. Z 1921 em skladza de Polshchy, em Padaleskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 34 dvara, 172 zhykhara, і falvarak, 2 dvara, 10 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 de g em Bukhov_tsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 Garyzdrychy: fazendas, 35 dvaro ў, 225 zhykharo ў, і byla mayontak, 3 dvara, 12 zhykharo ў. Em 1950 argan_zavana kalgas "12 sakav_k" (starshynya M. Dubov_k). Em 1.1.1999 de g 22 dvara, 45 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas de Zvyazd.

Glinyanki

GL_NYANK_ (myastsovy nazva de Glynyanky), com autoridade ў Tevelsk_m selsaveets, tsentr kalgasa "Gl_nyansk і". Em 1563 Sr. de Gl_nyanka (Gl_nyank і), syalo ў Gl_nyansk_m um voyta¸stvo (Voight Volas H_l_manov_ch) Kobrynskay o governanta іі VKL, 27 é zyaml trêmulo і, 26 dvaro ў. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Pruzhansk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade ў Mura¸yo¸skay volasts і, 156,75 dzesyats_na zyaml_. Aquecendo-se vyosk_ znakhodz і ў sya mayontak Gl_nyansk і, o uladayena S. Tsyalshe¸skaga, 653 dzesyats_na zyaml_ (a tempos z Huth. Pestsenk_ і a Krasnalesk і ¸rochyshcha). Em 1897 em vyosets 19 dvaro ў, 150 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, em mayontka 6 dvaro ў, 65 zhykharo ў. Em 1905 em mesets suchasnay vyosk_ _snaval_: com autoridade, 167 zhykharo ў, a fazenda, 11 zhykharo ў, 2 mayontk_ — 16 і 48 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Matsyasa¸skay a Pruzhanskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 10 dvaro ў, 62 zhykhara, і falvarak, 3 dvara, 26 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 de g em Tevelsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 fazendas, 52 dvara, 224 zhykhara. Em 1.1.1999 de g 98 dvaro ў, 323 zhykhara, budynak adm_n_stratsy_ um kalgasa, clube, um b_bl_yateka, magaz_n, felcharska-akushersk_ ponto, dz_tsyacha um jardim. Pomn_k no ¸shanavayena pamyats_ o 27o compatriota simpatizante ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Grushava

GRUShAVA (myastsovy nazva de Grushovo), com autoridade ў Garadzetsk_m selsaveets. Vyadoma z a XV Arte. um iaque syalo Kobrynskaga de um knyastvo INCL. Em 1404 upam_nayetsets ў l_sets do príncipe V_ta¸t syarod _nshy o acordo ў, yak_ya yon Adda ў ao príncipe Raman Fyodarav_chu (rodapachynaln_k knyazyo ў Kobrynsk_kh). Do príncipe Syamyon Ramanav_cha knyag_nya Ulyana zavyashchat Zhonk paslya svayoy smerts_ palats Charavachytsa і syalo Grushava dachtse a Hannah (zhonka de Fyodar Belskaga). 22.8.1495 de g vyal_k_ o príncipe l_to¸sk_ Alyaksandr de um vyd ў knyag_n_ a Hannah ao patsvyardzheena em getyya zeml_. Hannah Z 1519 paslya smerts_ syalo znakhodz_lasya va ¸ladann_ yae outro marido um marshalka de VKL de Václav Kastsev_cha, z 1532 em Kobrynskay o governanta іі, o uladayena de um karaleva de Bona. No 1o palova da XVI Arte. pam_zh vyoskam_ Kobrynskay o governanta іі _lask, Byarozna і Grushava znakhodz_lasya "é gentil" zyamyan grusha¸sk_kh — Esk_ Alyakhnov_cha z bratam_. 1563 syalo ў Grusha¸sk_m um voyta¸stvo volasts_ Garadzetskaga de um dvar de Kobrynskay o governanta іі, 23 dvara, 24 valok_ zyaml_ (zyamlya drennay yakasts і), syarod _kh 1 valok tinha uma manumissão um dadzena em Voight І. _lyashev_cha; o syarod gaspadaro ў Grushava foi 2 la¸n_k_. Mel_sya um tsarkva z syadz_bay S. svyatara de Grytskov_cha (em tsarkva 3 valok_ zyaml і) і mlyn (mlynar A. Ansapov_ch). 1668 com autoridade que zha o governanta іі, em yaky D. Valov_ch tem um atryma ў o 6o rolo zyaml_. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1886 syalo _laskay volasts і, 78 dvaro ў, 917 zhykharo ў, um tsarkva (em 1888 3206 vern_k ў), p_tseyna a casa, um _laskaa valasny ao pra¸leena. Em 1890 em syal 1344,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya mayontak Grushava, uladayena de Radzev_cha de Genrykh, 1741 dzesyats_n zyaml_ (a tempos z lyasnym_ dacham_ Studzenka, Belalesse). Em um mayontka de uma hora pe¸na lá viveu o p_smenn_tsa polonês vyadomy de Maryya Radzev_ch. Em 1897 syalo, 175 dvaro ў, 1040 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, um tsarkva, mayontak, 7 dvaro ў, 76 zhykharo ў, v_nakurna a fábrica, o forg, 2 criptas v_nnyya. Em 1905 syalo, 1065 zhykharo ў, um vuchyl_shcha nacional (em 1905/06 navuchalny godza houve 100 hlopchyk ў, 3 dzya¸chynk і), em mayontka Grushava 47 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em _laskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 101 jardas, 431 zhykhar, і falvarak, 5 dvaro ў, 39 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Hudl_nsk_m selsaveets, z 16.7.1954 de g tsentr o Conselho Rústico, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena, z 21.1.1961 de g em Garadzetsk_m selsaveets. Em 1940 em vyosets 877 zhykharo ў, pratsavat MTS (5 traktaro ў, 2 a¸tamashyna), em antigo um mayontka 11 cavalos, 23 vacas. Em 1948 12 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Len_na (starshynya S. Zhaglya). Em 1.1.1999 de g 224 dvara, 599 zhykharo ў, selsk_ clube, um b_bl_yateka, escola básica, dz_tsyacha um jardim, 3 magaz_na, em um skladza de um kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga. O parque XVII da Arte. Pomn_k no mag_l savetsk_kh um vo_na ў, yak_ya zag_nul_ ў l_pen_ 1944 de um pra vyzvalenn_ vyosk і, yon a um ushano¸vaa de um taksam pamyats o 37o compatriota simpatizante ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Gutsk_

GUTsK І, com autoridade ў Batchynsk_m selsaveets. Upershynya de ¸pam_nayetsets ў 1737. Em 1890 com autoridade ў Stryga¸skay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 156 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena A. B_cha, 92 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 em vyosets 17 dvaro ў, 166 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, em mayontka 12 zhykharo ў. Em 1905 em vyosets 197 zhykharo ў, em mayontka 27. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Stryga¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade і falvarak, 25 dvaro ў, 151 zhykhar. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Batchynsk_m selsaveets. Em 1940 fazendas, 45 dvaro ў, 170 zhykharo ў. Em 1950 argan_zavana kalgas _mya Malyankova (32 gaspadark і). Em 1.1.1999 de g 3 dvara, 3 zhykhara, em um skladza de "Patryk і" kalgas.

Navegação

Procure no site web

Os nossos parceiros