Acordos do distrito de Kobrin de E para mim

Zhuki

ZhUK_ (myastsovy nazva de Zhuky), com autoridade ў An_skav_tsk_m selsaveets. Upershynya de ¸pam_nayetsets ў 1563. Em 1897 com autoridade ў Garadzetskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern і, 21 jardas, 137 zhykharo ў. Pobach znakhodz_l_sya 2 vyselk_: Zhuk_ (Intervalo, Madeira de Vyal_k_), 2 dvara, 15 zhykharo ў; Zhuk_ (Prozhar), 1 jarda, 7 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Garadzetskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 26 dvaro ў, 139 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 158 zhykharo ў. Em 1950 argan_zavana kalgas _mya Kra_na Savet ў (starshynya V. Ya. Dyv_nets). Em 1.1.1999 de g 12 dvaro ў, 18 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas _mya K_rava.

Zhukha¸tsa

ZHUKHA÷TSY (myastsovy nazva de Zhukhovtsa), com autoridade ў Astrom_tsk_m selsaveets. Em 1890 com autoridade ў Padaleskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 166 dzesyats_n zyaml_ (a tempos z vyoskam_ Padber'E, Kuksa). Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena K. Astrametskaga, 137 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 em mesets suchasnay vyosk_ _snaval_ adnaymennyya: com autoridade, 19 dvaro ў, 132 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, 3 senhoras zhylyya, 18 zhykharo ў, a casa de n° 15 akhova no 7o vyarstsa de S. Dams — Kobryn, 6 zhykharo ў; 4 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba, 32 zhykhara. Em 1905 com autoridade, 136 zhykharo ў, і mayontak, 17 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Padaleskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, falvarak, 1 jarda, 7 zhykharo ў; com autoridade і Assad, 23 dvara, 127 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr o Conselho Rústico, z 16.7.1954 de g em Astrom_tsk_m selsaveets. Em 1940 em vyosets 24 dvara, 123 zhykhara, o Conselho Rústico, pachatkovy escola, uma cabana-chytalnya, magaz_n; fazendas, 8 dvaro ў, 55 zhykharo ў; byla mayontak, 2 dvara, 46 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de 91 jardas g, 279 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas _mya M_churyna. Pomn_k І. І. A Arlov, um adnam z um argan_zatara ў um partyzanskaga a Rukh em Kobrynshchyna.

Navegação

Procure no site web

Os nossos parceiros