Acordos do distrito de Kobrin de E para mim

Dzivin

DZ_V_N (myastsovy nazva Dyven), com autoridade, tsentr Dz_v_nskaga do Conselho Rústico і kalgasa "Novaye zhyzzyo". Pershaye ao ¸pam_nayena ў 1466. Em 1546 um myastechka ў Dz_v_nskay volasts_ Brestskaga de um pavet INCL. Em 1566 184 dvara, um mercado ploshcha, 5 vul_ts. Em 1629 Karol Zhyg_mont ІІІ patsverdz і ў a dz_v_nets do direito de shtotydnyova k_rmash um direito de precedência chatsvyarga. Em 1668 a cidade, em Palesk_m de um klyucha de Brestskay o governanta іі, 53 valok_ zyaml і, 2 mlyna, agaroda, um karchma, z 1642 mim ў Magdeburgskaye é direita, adnak Voight sa shlyakhta de um pryznach ў Karol. Em 1682 em goradza 2 tsarkva (mel_ 2 volnyya valok_ zyaml і), uma prefeitura (2 é і trêmulo), kastsyol (4 é і trêmulo), 2 mlyna, karchma. Em 1789 a cidade і a Jarda em Dz_v_nsk_m de um klyucha de Brestskay o governanta іі. Em um goradza um mercado ploshcha, 4 vul_ets, 194 gaspadark і, 872 zhykhara, Dvara tem veias a casa, brovar, geleia і _nshyya gaspadarchyya pabudova. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Z sakav_ka de 1797 myastechka Dz_v_n, 988 zhykharo ў padaravana a nashchadka do conde de marechal de campanha geral P.A.Rumyantsava-Zadunayskaga. Em 1819 ao syalena і zhykhara um myastechka (zvysh 200 dvaro ў, 1000 zhykharo ў) admov_l_sya vykonvats pav_nnasts_ em karysts svaygo um ¸ladaln_ka sim de um kanchatkovag a um sprava razglyad ab _kh volnasts_. 20.8.1819 Dz_v_n tem soldados g prybylo 300 uzbroyeny. Ulada byl_ vymushana dazvol_ts a mestachko¸ets vybrats 10 chalavek de peramo ў. Asesar Grodzenskaga de um gubernskag pra¸lennya і kobrynsk_ zemsk_ spra¸n_k em prysutnasts_ o soldado zachytal_ a syalyana o decreto de um gubernskag pra¸lennya. Em sva_m danyasenn_ Yana pras_l_ vayennay dapamog_ ў і adznachat o governador і que clero a um padtryml_vaa syalyansk_ pratest. Em 1886 um myastechka, tsentr volasts і, 159 dvaro ў, 1644 zhykhara, 5516,25 dzesyats_na zyaml_ (em 1890), valasny ao pra¸leena, 3 pravasla¸nyya tsarkva (511,75 dzesyats_na zyaml_ ў 1890), um s_nagoga, escola, 5 Crumb, zayezna a jarda, 2 senhoras p_tseynyya, 3 k_rmasha. Aquecendo um myastechka znakhodz і ў sya mayontak Dz_v_n, A. uladayena de Yagm_n, veteranos mlyn, 8135,5 dzesyats_na zyaml_ (a tempos z _nshym_ mayontkam_ і falvarkam_ Yagm_na). Em 1888 em um myastechka de 2516 zhykharo ў, em pravasla¸ny a prykhodza 3663 vern_k_. Em 1897 um myastechka, 873 dvara, 3796 zhykharo ў, 3 tsarkva, um s_nagoga, ya¸reysk_ mal_to¸na a casa, um vuchyl_shcha nacional (em 1889/90 navuchalny godza vuchyl_sya 74 hlopchyk і, 9 dzya¸chynak; em 1892/93 — 71 hlopchyk, 9 dzya¸chynak), um lyachebn_tsa rural, valasny ao pra¸leena, um pashtovaa ao addzyaleena, 2 hlebazapasnyya magaz_na, 15 Crumb fracionário, uma fábrica de manteiga e queijo, 14 mlyno ў, p_tseyna a casa, 6 adnadzyonny k_rmasho ў durante um ano. Em um mayontka — 60 zhykharo ў. Em 1905 em Dz_v_ne 3967 zhykharo ў, em vuchyl_shcha 100 hlopchyk ў nacional, 4 dzya¸chynk і, em mayontka 58 zhykharo ў. Z 1915 um myastechka і mayontak akup_ravana voyskam_ kayzera¸skay Herman іі, z 1919 — polsk_m_ voyskam_. Z 1921 em um skladza de Polshchy, tsentr gm_na de Kobrynskaga de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo; myastechka, 373 senhoras, 2299 zhykharo ў; falvarak, fazendas і kalon_ya, 71 jardas, 403 zhykhara. Em 1931 Dz_v_nsky gm_na nal_chvat 8326 zhykharo ў, 84 pontos de naselenyya, o ya¸reysky b_bl_yateka, teatralna і harava gurtk_ zaymat ploshcha ў 280 sq.km, pratsaval_. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g tsentr um rayona і o Conselho Rústico de Brestskay voblasts_. Em 1940 em um myastechka de 1009 dvaro ў, 4187 zhykharo ў, em asadza vayskovay Dz_v_n 13 dvaro ў, 64 zhykhara; pratsaval_ a um pashtovaa ao addzyaleena, syam_gadovy escola (400 vuchnya ў), uma farmácia, baln_ets z ambulatoryyay, vetpunkt, narodna a casa, 20 Crumb pryvatny, hlebna і magaz_na kn_zhna, 2 matornyya mlyna, 3 hlebapyakarn і, uma matança de zhyvyola, restaran, loja geral, abutkovy і kavalsky artset і, a fábrica prakhaladzhalny um nap_tka ў, fábrica de manteiga e queijo. Academia russa de Dz_v_nsk_ de Ciências Naturais de um nal_chv ў 138o acordo ў, 11o Conselho Rústico ў, 26 117 zhykharo ў. Em Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn 24.6.1941 Sr. de Dz_v_n de um akup_ravana nyametska-fashystsk_m_ a zakhopn_ka і, yak_ya zn_shchyl_ ў ao rayena і vyosets de 2819 zhykharo ў. Vyzvalena 21.7.1944 de g chastsyam_ 61o local de trabalho automatizado іі 1 hectare a Belaruskaga dianteiro. Em tsentra vyosk_ pakhavana 74 savetsk_ya vo_na і 2 partyzana, yak_ya zag_nul_ ў Bai Pry vyzvalenn_ vyosk_ (em 1949 no mag_l de um pasta¸lena abel_sk). 1450 zhykharo ў vyosk і, yak_ya byl_ rasstralyana g_tlera¸sk_m_ karn_kam_ ў 1942, pakhavana em terytory_ a fábrica metal_chny um vyraba ў (em 1951 no mag_l de um pasta¸lena abel_sk). Em 1945 um adno¸lena de MTS, o Len_nsk_ Pryzy ¸ jornal de distrito começou drukavatsets (adkazna redaktar A. Meln_ka ў), em 1947 budavalasya nyapo¸ny syaredny escola, pratsaval_ rayonna o clube, b_bl_yateka, são novo magaz_n, em terytory_ um rayona de 11 cabanas-chytalnya ў. Em 1949 em vyosets de um stvorana kalgas Zara, em 1950 adkryta dz_tsyachyya yasl і, foi começado um buda¸n_tstva um navaga um budynka raybaln_ets. Z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1.1.1999 de g 1553 dvara, 4293 zhykhara, budynk_ um vykankoma do Conselho Rústico і adm_n_stratsy_ um kalgasa, Centro recreativo, clube, 3 b_bl_yatek і, muzychny, sparty¸ny і syaredny escolas, baln_ets, escola - і nternat, dz_tsyacha um jardim, kamb_nat um bytavoga abslugo¸vannya, kafe, 6 magaz_n ў. Arqueólogo de Pomn_k_ іі: o estacionamento і um pasel_shcha em um beraza uma carreta. Lyuban. Pomn_k_ arkh_tektura: Prachystsensky tsarkva (1902) і tsarkva Paraskev de Pyatn_tsa (1740).

Dzevyatki

DZEVYATK_ (myastsovy nazva Dyv'yatk і), com autoridade ў Zalesk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1563. Em 1890 com autoridade ў Zaleskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 308,5 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena O. Verashchag і, 242,75 dzesyats_na zyaml_. Vakol_tsa (Dzevyatk і, Karyla¸shchyna і _nsh.) nal_chvala 358 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 com autoridade, 40 dvaro ў, 350 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, veteranos mlyn (veias D. A casa de Pa¸lyuchyk, 1 zhykhar), em mayontka 18 zhykharo ў. Em 1905 em vyosets 358 zhykharo ў, em mayontka 7. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 9 dvaro ў, 46 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 de g em Zalesk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 fazendas, 75 dvaro ў, 260 zhykharo ў. Em 1949 26 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Amizade". Em 1.1.1999 de g 4 dvara, 5 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas _mya Suvorava.

Dzevyatki

DZEVYATK_ (myastsovy nazva Dyv'yatk і), com autoridade ў Tevelsk_m selsaveets, tsentr kalgas "em primeiro de maio". Iaque de 1563 de Upam_nayezza ў syalo Dashkev_chy. Em 1890 com autoridade ў Mura¸yo¸skay volasts_ Pruzhanskaga de um pavet de Grodzenskay gubern і, 459,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna falvarak, uladayena І. Bagusla¸skay, 1882,5 dzesyats_na zyaml_ (a tempos z Huth. K_vats_cha, falvarkam_ Sv_chy і Zaversha). Em 1897 em vyosets 53 dvara, 351 zhykhar, hlebazapasna magaz_n, o forg; em 1905 396 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Matsyasa¸skay a Pruzhanskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 25 dvaro ў, 109 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Tevelsk_m selsaveets. Em 1940 com autoridade, 64 dvara, 306 zhykharo ў. Em 1949 42 vyaskovyya gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kuybyshava. Em 1.1.1999 de g 89 dvaro ў, 246 zhykharo ў, magaz_n, um b_bl_yateka. Pomn_k no ¸shanavayena pamyats_ o 37o compatriota simpatizante ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Dzyamida¸shchyna

DZYAM_DA÷SHCHYNA (myastsovy nazva de Dymydovshchyn), com autoridade ў Garadzetsk_m selsaveets. Em 1563 um urochyshcha em grunets da cidade de Garadzets, em Kobrynskay o governanta іі INCL. Z 1795 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade ў _laskay volasts і, 513,5 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz_lasya adnaymenny pustash, uladayena de Hannah Selvan, 16,5 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 em 81 jardas vyosets, 475 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, em 1905 545 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em _laskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 61 jardas, 328 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr o Conselho Rústico tago um rayona, z 16.7.1954 de g em Grusha¸sk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena, z 21.1.1961 de g em Garadzetsk_m selsaveets. Em 1940 em vyosets 124 dvara, 559 zhykharo ў, tsagelna a fábrica, correio, pachatkovy escola (86 vuchnya ў), o Conselho Rústico. Aquecendo-se vyosk_ o razmyashchal_sya deposita à turfa (85 hectares) і gl_na. Em terytory_ o Conselho Rústico 8 vyosak, as 322as fazendas, 419 dvaro ў, 2467 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g 83 dvara, 173 zhykhara, magaz_n, clube, um b_bl_yatek, em um skladza de um kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga. Seixo rolado de pedra de G_starychna. Pomn_k em bratskay a um mag_la savetsk_kh um vo_na ў, yak_ya zag_nul_ pra vyzvalenn_ vyosk і, yon a um ushano¸vaa de um taksam pamyats o compatriota simpatizante ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Espécie

DOBRAE (myastsovy nazva de Dobre), com autoridade ў An_skav_tsk_m selsaveets. Em 1563 um urochyshcha-vostra ў um syala de Chal_shchav_chy ў Kobrynskay o governanta іі INCL. Z 1795 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 pasyolak em um skladza de século Chal_shchav_chy Garadzetskay volasts_. A tempos z _nshym_ pasyolkam_ com autoridade nal_chvat 383,5 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 com autoridade, 15 dvaro ў, 88 zhykharo ў, em 1905 89 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Garadzetskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo; 17 dvaro ў, 87 zhykharo ў. Nos 1930os répteis a escola pratsavat. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 84 zhykhara. Em 1.1.1999 de 1 jarda g, 2 zhykhara, em um skladza de um kalgas _mya K_rava.

Dubiny

DUB_NY (myastsovy nazva de Dubyna), com autoridade ў An_skav_tsk_m selsaveets, tsentr kalgasa _mya K_rava. Upershynya de ¸pam_nayetsets ў iaque de 1546 de um urochyshch. Em 1890 pasyolak em um skladza de século de Vugla Garadzetskay volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern і, 1130 dzesyats_n zyaml_ (a século de tempos z 7 _nshym_ pasyolkam_ de Vugla). Em 1897 com autoridade Vugla (Dub_na), 8 dvaro ў, 76 zhykharo ў. Em 1905 160 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Garadzetskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 9 dvaro ў, 40 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 32 zhykhara. Em 1949 vyasko¸ets stvaryl_ kalgas "Maladaya gvardyya". Em 1.1.1999 de 51 jardas g, 126 zhykharo ў, magaz_n, felcharska-akushersk_ ponto. Pomn_k no ¸shanavayena pamyats_ o compatriota simpatizante ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Carvalho

DUBAVOE (myastsovy nazva de Dubove), com autoridade ў Bukhov_tsk_m selsaveets. Em 1563 syalo ў Lyagata¸sk_m um voyta¸stvo de Kobrynskaga de um starostvo de VKL, 10 é zyaml trêmulo і, 10 gaspadarak. Em 1597 syalo, 10 é zyaml trêmulo і, um karchma і zastsenak (4 marg_ zyaml і). Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade ў Stryga¸skay volasts і, 129 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: pasyolak, 17,5 dzesyats_na zyaml і, і mayontak, a Dametskaga uladayena, M_lko¸skaga і _nsh., 184,5 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 em vyosets 25 dvaro ў, 194 zhykhara, me¸sya hlebazapasna magaz_n, em mayontka 8 zhykharo ў. Em 1905 em vyosets 249 zhykharo ў, em mayontka 13. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Stryga¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 28 dvaro ў, 147 zhykharo ў, і falvarak, 3 dvara, 19 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Lepyaso¸sk_m, z 30.10.1959 em Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 de g em Bukhov_tsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 40 dvaro ў, 170 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g 22 dvara, 30 zhykharo ў, em um skladza a um kalgasa "Kobrynsk і". Metal_chna de telhados no ¸shanavayena pamyats_ syam’ і K_shmanov_cha ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Navegação

Procure no site web

Os nossos parceiros