Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Рубанюк Іван Андрэевіч     

РУБАНЮК Іван Андрэевіч (б. в. Прышаходы Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. 1896 - 1959), генерал-палкоўнік (1955). У арміі з 1915, у Чырв. Арміі з 1918. Удзельнік грамадз. вайны 1918-1920. 3 1921 кам-р б-на, палка. У Вял. Айч. вайну на Паўд., Закаўказскім, Паўн.- Каўказскім, 3-м і 4-м Укр. франтах: кам-р палка, дыв., корпуса. Удзельнік баёў за г. Растоў, вызвалення Украіны, Чэхаславакіі, Аўстрыі. Пасля вайны на адказных пасадах ва УС СССР.

РУБАНЮК Иван Андреевич (б. д. Пришеходы Кобринского р-на Брестской обл. 1896 - 1959), генерал-полковннк (1955). В армии с 1915, в Кр. Армии с 1918. Участник гражд. войны 1918 - 1920. С 1921 ком-р б-на, полка. В Вел. Отеч. войну на Юж., Закавказском, Юж.-Кавк., 3-м и 4-м Укр. фронтах: ком-р полка, див., корпуса. Участник боёв за г. Ростов, освобождення Укранны, Чехословакии, Австрии. После войны на ответ- ственных должностях в ВС СССР.

Рубанюк Іван Андрэевіч // Ваенная энцыклапедыя Беларусі = Военная энциклопедия Беларуси / рэдкал. А.У.Языковіч (гал. рэд.), мастак В.А. Ляхар. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – С. 835.

Популярные материалыНазвания статей

Поиск по сайту

Наши партнеры

Познай Кобрин