Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Антанюк Максім Антонавіч     

АНТАНЮК Максім Антонавіч (1895, в. Мацы Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. - 1961), ваенны дзеяч, генерал-лейтэнант (1940). Скончыў Ваен. акадэмію імя Фрунзе (1927). 3 1915 у арміі, прапаршчык, з 1918 у Чырв. Арміі. Пасля грамадз. вайны кам-р стралк. дывізіі, нам. ген.-інспектара пяхоты Чырв. Арміі. У Вял. Айч. вайну каманд. 2-й, 3-й рэзервовымі і 48-й А, групамі войск Ленінградскага фронту, на інш. камандных пасадах. Пасля вайны да 1947 нам. каманд. войскамі Львоўскай ВА.

АНТОНЮК Максим Антонович (1895, д. Мацы Кобринского р-на Брестской обл. - 1961), военный деятель. Генерал-лейтенант (1940). Окончил Воен. академню им. Фрунзе (1927). С 1915 в армии, прапорщик, с 1918 в Кр. Армии. После гражд. войны ком-р сд, зам. ген. инспектора пехоты Кр. Армии. В Вел. Отеч. войну команд. 2,3 резервными и 48 А, группами войск Ленинградского фронта, на др. командных должностях. После войны до 1947 зам. команд. войскамн Львовского ВО.

Антанюк Максім Антонавіч // Ваенная энцыклапедыя Беларусі = Военная энциклопедия Беларуси / рэдкал. А.У.Языковіч (гал. рэд.), мастак В.А. Ляхар. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2010. – С. 49.

Популярные материалыНазвания статей

Поиск по сайту

Наши партнеры

Познай Кобрин