House Suvorava of resta¸ruyetsets 

At funds of the museum _mya A. V. Suvorava of zakho¸vayetsets plan of Mr. Kobryn, datavana 1798. On _m at residents of Kan vul_ets of Gubern_yalnay, yaky z 1864 started nazyvatsets of Suvora¸skay, aposhn_m znachytsets of a sts_pla of an adnapavyarkhova the house. At 1795 to a godza yon hundred ў ulasnastsyu the field marshal A. V. Suvorava. Geta the house — an adna z the oldest dra¸lyany pabudo ў that zakhaval_sya yes ours a zen at respubl_ets.

Nyamala perazhyl_ і bachyl_ getyya ¸rosshyya ў zyamlyu stsekna. Yana byl_ svedkam_ vyal_kaga to the fire, yak_ amal to zn_shcha tsalka ў Kobryn. House Suvorava to a ¸tsala ў to tsuda. To Alya most tsyazhk_m vyprabavanny byl_ reptiles g_tlera¸skay akupayets і, kal_ to the _snavayena budynka apynulasya stalemate nepasrednay pagrozay.

To Ne¸zabava paslya zakanchennya vayna of the Central Committee of a bedding set prynya ў to a pastanov ab adna¸lenn_ dokma of a vyal_kag of palkavodets ў pershapachatkovy to a vyglyadza. Pachatyya ў 1946 to a godza resta¸ratsyynyya works byl_ zavershana ў 1948 to a godza. Tada, z a pershaga of May pershy ekspaz_tsyya the vayenna-g_starychnaga of the museum was an adkryta for a navedvaln_k ў. For m_nulyya the 30th reptile ў praz malenk_ya pako_ a suvora¸skaga of the house prayshl_ two m_lyyona of a navedvaln_k ў.

At aposhn_ya reptiles are old the house, yak_ ў yakasts_ a pomn_ka g_story_ znakhodz_tsets a stalemate of a breath-taking dzyarzhava, hundred ў "здаваць". Asabl_va nebyaspechnay for a pabudova of z'ya¸lyaetsets of a deposit of vonkavy scenes. A¸tarytetny respubl_kansky kam_s_ya, aznayom і ў shysya sa to camps of a spr ў on mesets, a pryyshla yes zaklyuchennya ab neabkhodnasts_ kap_talnay resta¸ratsy_.

Respubl_kansk_m navukova-resta¸ratsyyny vytvorchy maysternyam was spetsyyalny a daruchana to the skladayena dakumentatsy_ on resta¸ratsyyu. (Tsyaper of pachynayetsets to the azhyzzya¸leena namechany merapryemstvo ў, yak_m_ a pradugledzhana po¸ny dismantling of a starazhytnag of the house z ty, incorporated bank prygodnyya for a daleyshag ¸zhyvannya buda¸n_chyya detal_ vykarystats at new to a pabudova. Yae planuyetsets ¸zvests_ ў gety to a godza, and addzelachnyya works zakonchyts at nastudny.

Akramya resta¸ratsy_ a suvora¸skaga of the house, vyadzetsets a papyaredny raspratso¸ka of the project a navaga of a spetsyyalnag pamyashkannya a stalemate the museum, yaky vyrasets on mesets of other dra¸lyanag of the house, a prystasavanag a stalemate muzeynyya patreba. Uzho of a skladzena of a Torah of a varyyanta esk_zny model ў. Zgodna z to projects at new pamyashkann_ pradugledzhvayetsets a stalemate ekspaz_tsyyu advests_ 1500 square meters ў that ў rdza chatyra bolsh that, yaky yosts a tsyaper at two ladies.

Paslya zakanchennya resta¸ratsy_ a suvora¸skaga of the house і pabudova a navaga of a namechan tickle prysvyats_ts a vyklyuchn to display Suvorava a yak of a chalavek against a bytavog of a _nter'er tago to hour, z. ekspaz_tsyya to a budza nas_ts memaryyalna haraktar. Vayenny dzeynasts the general_s_musa to a budza is wide is shown ў hranalag_chny) a paradka different a peryyada ў і vayennay g_story_ a nashaga of the people, adlyustravannyu yaky muzeynym_ srodkam_ to a budza to tsalka of a prysvechan ekspaz_tsyya other house.

A. Martyna ў

Martyna ў, A. Dom Suvorava of resta¸ruyetsets / A. Martyna ў//Kamun_stychnaya of prayets. – 1978. – 3 zhn і ў nya.Navigation

Our partners