Artigos sobre Kobrin: cultura espiritual

Pertences de Sa ў mova nacional

 Narodnyya gavork_ Kobrynskaga de uma seda artificial de adnosyatsets sim assim convidou berastseyska-p_nsk_kh (brestska-p_nsk_kh). Yashche _kh nazyvayuts — zagarodsk_ya ts_ zakhodnepalesk_ya gavork_. Akramya Kobrynshchyna de Yana bytuyuts em Brestsk_m, Drag_chynsk_m, Zhab_nka¸sk_m, _vana¸sk_m, Kamyanetsk_m, Malarytsk_m, P_nsk_m, Byaroza¸sk_m (sem pa¸nochna-zakhodnyay chastk і), Stol_nsk_m (і central zakhodny chastk і), _vatsev_tsk_m (krayn_ po¸dzen), Lun_netsk_m (em um zakhadza і um chastkova em um ¸skhodza) і Pruzhansk_m (em po¸dn і) rayona. Inferno de um asno¸nag a Belarus_ gety gavorak nacional mas_v dyyalektny grupo de adrozn_vayetsets a sheraga fanetychny, marfalag_chny і leks_chny rys. Em berastseyska-p_nsk_m dyyalektny uma área de vydzyalyaetsets nekalk_ um typa ў. Razmeshchana yany davol_ maza_chna. Adroznenn_ pam_zh _m_ nevyal_k_ya. Asno¸nyya z gety um typa ў pashyrana і em Kobrynshchyna (glyadz_ o cartão em staronets 530). Mnog_ya dyyalektnyya rysa zaymayuts sutselnyya áreas, nakladvayuchysya em terytory_ pashyrennya asobny um typa ў. Complexos tak_kh rys utvarayuts dyyalektnyya m_krazona. Adna z tak_kh m_krazon — kobrynsky. Yana Akhopl_vaye grande chastka terytory_ rayona. Em Kobrynskaga po¸dn_ de uma seda artificial de lakal_zuyetsets um nevyal_ky m_krazona — dz_v_nsky.

O agulnaga ў as tamboriladas nacionais do Kobrynshchyna, um iaque і _nshy é muitos reg_yon ў pa¸dnyovay chastk_ Brestskay voblasts і, z gavorkam_ pa¸nochny uma seda artificial ў Valynskay і ablastsy Rovenskay de Ukra_na. Mozhna sustrets rysa, yak_ya são característicos para kobrynsk_kh gavorak і gavorak addaleny slavyansk_kh um reg_yona ў — Corridas іі, Polshchy, Cech іі, Slavak іі, o іі sérvio, Balgara і, É іі bonito. Sustrakayuzza ў kobrynsk_kh tamborila zapazychanasts_ z neslavyansk_kh mo ў — baltsk_kh, germansk_kh і _nsh.

Narodnyya gavork_ Kobrynshchyna de z'ya¸lyayutsets a vyn_ka de um skladanag і pratsyaglaga de um shmatvyakovag de um g_starychnag razv_zzya. Em _kh adb_l_sya roznyya epokh_ pachynayucha inferno da maior parte de starazhytny і sim suchasnasts_.

Slo¸n_k Kobrynshchyna gavorak nacional

Em gety karotk_m a um slo¸n_k, um spetsyyalna padrykhtavany para kn_g_ "Pamyats. Kobrynsk_ a Academia russa de Ciências Naturais", upershynyu um zroblena de um sprob dats em adpavednay a um s_stema naybolsh raspa¸syudzhanyya slova que ¸zhyvayutsets ў um leks_tsa nacional і z'ya¸lyayutsets de uma característica z rys myastsovy zhykharo ў. Para Iago Skladannya vykarysto¸val_sya ¸zho apubl_kavanyya prayets, em t.l. "Leks_chna o atlas belarusk_kh gavorak nacional" (em 5 volumes), a Bielorrússia yak_ ў adznachana ў 2001 Dzyarzha¸nay prem_yay Respubl_k_. O Apracha de um getag, em slo¸n_k uvayshl_ materyyala z asab_sty fundo ў um dasledchyka ў і adkaza em questionários pytann_ naquele 1999 tinha um raspa¸syudzhana syarod um nasta¸n_ka ў Kobrynshchyna uma hora de empate forçado de um papyarednyag a um zbor kryn_ts.

Vykarystanyya materyyala de padayutsets ў nastupny skarachennyakh:

P — com autoridade Perk_ (um myastsovy nazva de Pyrky); zap_sa zrab і ў F.D.Kl_mchuk em inferno de 1971 pradsta¸n_ko ў um stareyshaga pakalennya. Asno¸nyya _nfarmatara, inferno yak_kh zap_sana pryvedzenyya slova: E¸dak_ya M_k_ta¸na Maysyayuk (N em 1908), Uladz_m_r Stsyapanav_ch Baburchyk (N em 1913), Dzyam'yan Dzyam'yanav_ch Kapyl (N em 1899), o Volga Ts_mafee¸na Baburchyk (N em 1916), Marca Markav_ch Galashka (N em 1901), Eva Vas_lye¸na Kaberskaya (N em 1901), Rygor Maks_mav_ch Kabersk_ (N em 1898), Uladz_m_r Kandratsyev_ch Maks_mchuk (N em 1929), _van Savelyev_ch Ramanyuk (N em 1907), _van Uladz_m_rav_ch Stanchuk (N em 1950), Uladz_m_r Uladz_m_rav_ch Maks_muk (N em 1954).

Em — com autoridade Ushkav_tsa (um myastsovy nazva de Ushkovytsya); zap_sa zrab і ў P.A.M_khayla ў (naradz і ў sya ў getay vyosets) em 1970 — os 1990os répteis. Bolshasts um zap_sa ў um inferno zroblena batsk_ um a¸tara, Alyaksandra Agafonav_cha M_khaylava (1927 — 1990), Iago de matzos і, Mary_ Vos_pa¸na (N em 1930), і babul і, Katsyaryna Makara¸na Syargut (1910 — 1995).

E — com autoridade Andronava (myasts. Andronovo); zap_sa zrab і ў K. S. Karnyalyuk (naradz і ў sya ў getay vyosets).

Um — An_skav_chy (myasts. Onyskovycha); zap_sa zrab і ў P.A.M_khayla ў.

Bs — com autoridade Barysava (myasts. Borysovo); zap_sa zrab і ў І. І. S_nchuk.

DB — com autoridade Barodz_chy (myasts. Borodycha); zap_sa zrab і ў U. L. Lup_sh (naradz і ў sya ў getay vesets).

Km — com autoridade a Pedra (myasts. Kameyn Kurul_vsky); zap_sa zrab і ў V. M. Hv_rysyuk (naradz і ў sya ў getay vyosets).

Tenente — com autoridade L_tv_nk_ (myasts. Lytvynka) zap_sa zrab і ў L.R.Kazlo ў (naradz і ў sya ў getay vyosets).

Nazva _nshy o acordo ў pryvodzyatsets sem skarachennya ў.

Skarachenn_ kryn_ts:

(J) — rukap_sna slo¸n_k Kobrynshchyna, K. S. Karnelyuk skladzena.

(X) — Direito de precedência de Hrestamatyya belaruskay dyyalektalog іі. Milhão., 1962. A página 315 — 321; Belaruskaya dyyalektalog_ya. Hrestamatyya. Milhão., 1979. A página 291 — 293.

(SB) — Dyyalektna slo¸n_k Brestchyna. M, 1989.

(Sg) — P. І. S_geda. Materyyala de um dyyalektnag de um slo¸n_k de Brestchyna//o leks_ka Nacional. Milhão., 1977. A página 70 — 90.

Em pryvedzeny dyyalektny materyyala de um dadatkov de vykarysto¸vayutsets nastupnyya l_tara. L_tara [ь] — "trema" — um abaznachaa guk, yak_ vyma¸lyaetsets um iaque "syaredn і" pam_zh gukam_ [і] (Abo [y]) і [em].

L_taray [e] abaznachayetsets guk "syaredn і" pam_zh [і] Abo [y].

Andulyatsyya. Gerente і ў. A Horosh de um zrobyl sob_ andulyatsyyu. Zalesse (SB).

Andyk de m _ndyk. DB.

Anyvzhezh em avaro. pabochn. Vyadoma, bezumo¸na. — Chy pryy_khav Volodya? — Oh, anyvzhezh, vzhe dyon Torahs, iaque pryy_khav. DB.

Ap_n_ya. Gonar. Nashcho bulo yy o ap_n_yu pokazuvata! Item.

Aryshtant de m, exsalve. Svavoln_k, não ouvindo. Ai é um pequeno aryshtant! Shcho de um robyta com você? Item.

Babchytysya nezak. Marudz_ts. E (a).

Badylle de N, zborn. Stsyobla agarodny rasl_n, peravazhna de batatas. horoshe cobriu de vegetação Badylle, nyvyadomo, yakyy_ kartopl_ será. Em.

Balo prysl. 1. Acontecido. P, em, o DB. E uma bola і a Berystsya, і a Varsóvia um p_shaka de um hodyla, de ty cavalo nabyressya. Em. 2. Nekal і, cedo. P, em, o DB. Balo, zbyremosya em cabanas chyyuy-nebud, um garmon_sta naymemo і takyy_ dança zrobymo! Em.

Balka. Belka. P, em, Bs, DB.

Barylok de m Dra¸lyana posud z dvuma dontsam_. P, Bs.

Bar'yak de Pavalena m і achyshchana tronco de um drev. Tra de um bar'yaka pryv_z z a um l_s em uma cabana. P, em.

Bayura, bayuryna. Kaldob_na, vybo_na. Bem y o caminho a l_sa, bayura odna, nyyak a Nova York é y_khata possível. U. Doshch zlyv, shcho em volta de bayur_ і nygde em pólo a Nova York vyy_dysh. Km.

Bzyyata nezak. Gusts_ (pra de nasyakomy). A Nova York da Nova York shcho posso a inundação, um iaque um mosquito sobre uma orelha bzyy_t. Em.

Bzemets m. Uma borda no komena. Polozhev varreu em bzemets e htos uzev. A Pav_zza (SB).

B_b Fasol m. Nós a Nova York zvem kvasolya e b_b. Um.

B_gata nezak. Campo de Pra tsechk_ ў vacas. P, em, Bs, DB.

B_kesh de Karotkaye m pal_to. Uzhe b_kesha deixam a moda z. Zalesse (SB).

Blusk. Defeito. Blusku de um roshchavyl em papel de parede. P, em.

Blyshchyachy espreitam. P, em, os blyshchechy espreitam. DB. Bl_skucha. Hryshchona deu esteiras mn_ um tsyukerka em blyshchyachuy bumasets. Em.

Blum. і m. Choramingas. Em, Pesk_ (SB), o DB. Bem você Blum y, і um iaque tob_ a Nova York é uma vergonha tal vylyky enchyta. Em.

Placa ornamental. Butelka. E (a).

Bobel de m de Chalavek, yak_ lentes de aumento і ў cavalos. Item.

Bovdyor de m de Muzhyk de um vysokag a crescimento, nya¸klyuda. Tenente.

Bogorodytsya. Travyan_sty rasl_na. Bogorodytsya — um plyshnychok depois poplava roste. Item.

O meu orvalho de Deus. Travyan_sty rasl_na. O orvalho de Bozha — Coca zyml_ stelytstsya, em yy orvalham a toca de ts_ly, um zavs_gda, dr_bnynka tsvytochka, syvynka. Item.

Bolotyany espreitam. Balotna. P, Mats_chy (a).

Obrigação. Bulachka z pshan_chnay muk_. Dz_v_n (Sg).

Vaca de Borushcha. Vaca de Badl_vy. P, em, Bs.

Bratanka. Dacha do irmão. Item.

Bratanets m. O filho de irmão. Item.

Bratyka milhão. F_yalk_. P, em.

Brokhatysya nezak. Plyokhazza. P, em, Km, DB. A Nova York brokhaysya em águas і, faz frio vzhe, zakhvor_esh shche. Em.

Brukalo de Palen N, yaky veshayuts a uma vaca em shyyu, incorporou o banco stryml_vats yae. P, em, Pesk_ (SB). Um iaque de um vr_dn uma vaca, um pokhodyushcha, yuy em shyyu brukat od_vayut, shob a Nova York poderia vtycha longe. Em.

Brushnyts_ milhão. Brusn_tsa. Item.

Brydenknutysya Zac., exsalve. Upasts і, paval_tsets. B_g, b_g і iaque brydenknuvsya nogama dogor. Em.

Bryntylyatysya nezak. Blytazza paralisam nagam_. Chy você bryntylyay_ssya? Tenente.

Batatas. Burbalka. Bude doshch, bo batatas para estar em vod_. Batatas de um zb_gl em vod_. Item.

Bulbot_ta nezak. Bulkatats. Água bulbotyt. Item.

Bunka. Laserwort. Ts_lu a um beliche de um smytana de um nysl de um prodavata і rozbyla. Em.

Busnyavka. 1. Gnyazdo de um busl. Item 2. Neprybrany pastsel. Zrobyv sob_ um busnyavka em pych_. Lyakhchytsa. 3. Porkha¸ka. P, em.

Busynyatko de N Buslyanya. Lá em vyrb_ gnyzdo, a um kazhn a um vesn prylytyt busen — і um busynyatka e. Em.

M de Busen Busel. P, em, Bs. Dae busen posylyvsya, thujas sy’ і zavsha a um shykhua. Em, tenente.

A Baía. Velm_ a um grazkaa de mesets. Lá a Nova York k_ruy, bo a Nova York proy_desh, lá nastoyashcha baía. A Pav_zza (SB). Bem y baía! A Nova York proydesh. Dz_v_n (Sg). Tal baía, shcho conduziu vyy_khav. Em.

Bukhtovytsya. Graz, makrecha. Kazhny habitam em toca doshch і doshch a um lla, і em dvor_ tal bukhtovytsya, shcho de uma cabana a Nova York vyyta. Em.

Bukhtoryta nezak., exsalve. L_ts, sypats shto-nebudz zvysh medidas. Kuda você assim bukhtorysh, chy kray_v a Nova York bachysh? Em.

Bukhtylevyna. Velm_ grazky, z lã de algodão, myasts_na. Bukhtylevyna — de estalam em bolota, dele é vgryaznuta possível. Item.

zluchn. Byzzam, n_byta. P, em, o DB. Zrobylosya em Aceh garache. Em.

Bygunka. Pan-vespas. P, em, Bs. Kazhne tylya, um iaque mas odluchysh de uma vaca і pochnesh davata p_ylo, musyt bygunkyyu pyrykhvor_ta. Em.

Byzdennytsya. Byazdonne, bezdan. Em, Pesk_ (SB). A Nova York pudykhod a um ozyr em bolot_ blysko, bo lá byzdennytsya, portanto і p_ydesh naquele sv_t і nykhto y a Nova York znayde. Em.

Byzlyudnyk de m Nelyudz_ma chalavek. Item.

Bylle de N de Stsyobla agarodny rasl_n. Em guroda os vzhe chamuscam-se a um bylla. Km.

Byrzka. Travyan_sty rasl_na, yaky "¸etsets" de um direito de precedência _nshy rasl_na, zvychayna cultural, kvetk_ belyya, iaque zont_k. Item.

Byryznyak de m de Padbyarozav_k. P, em, Km, M_nyanka (SB). Sobre em getuy polyanets de partes zo dvazzyt byryznyak_v um znayshla em nyd_la thujas. Em.

Vaca de Bytushcha. Vaca de Brykl_vy. P, Bs.

Bych m de Puga. P, em, o DB. New York Times de K_n a Nova York hoche em plugova de um hodyta, um prynysa mas mn_ bychya. Em.

Bychovnyk de m P, um, Agarodn_k_ (SB), bychuvnyk m. Km. Fossos de Uzvyshana berag, sazhalk_. Jac Kopeiesch do canal, zemlyu kydayesh em bychovnyk; os v_n urosly, y_m y_zdyat, vão. Um. Kuruva pasuzzya em bychuvnykova. Km.

Byyanka. P, em, Bs, byenka. DB. Boyka (um pasudz_na, em um yaky zb_vayuts de óleo).

Berdo de Byord N. Dae Berdo a Nova York hodylo, lá v_tyor p_yde (prykazka). Em.

Beshtata nezak. Svaryts. Assim myne beshtat esteiras de ty, o shcho foi z vama. Em.

Carro de m de Karyt, zholab. Você nal_ no carro de água, bo Zara de uma vaca haverá yta. Te¸l_ (SB)

Va_ovata nezak. Hvarets, nedamagats. Pochev de um kosyta gospodar, kosyta a Nova York mozhe, um vago, tendo m_tsno caído a noga. Um.

Valyukhovaty espreitam. Pavolna (pr de um chalavek, a um zhyvyol_n). Item.

Valyanka milhão., valyanok de m de P, U, val_nka milhão., val_nok de m de Bs. Valyonk_.

Varyvenka. Um quartinho ў senets para zakho¸vannya um produto ў. Item.

Vakhovata nezak. 1. O tsyazhka pratsavats é muitos і. Item 2. Merkavats, razdumvats. Brygad_r a um vakhua, vakhua і New York Times a Nova York nachyslyt. Em.

Vbyga prysl. Byagom. P, DB. Eu — vtykata, e v_n para mim vbyga, cerveja a Nova York que se tendo equipara. Item.

Vbyty espreitam. Uyezdzhana, são batidos. Vbyta road, stezhka. P, em, Bs.

Vvolocha Zac. Utsyagnuts (n_tka ў _golka). P, em, Bs.

Vvochokh prysl. Velm_ hutka, uvachav_dk_. Musyt brega vzhe buv com fome, bo um iaque deu uma parte de um hl_b — vvochokh zy_v. Em.

Vdolata Zack. Vykanats, zakonchyts, adoleets. Conduzido para tyzhden vdolat um geta um kn_shka. Em.

Vdosvyta prysl. Em um dosv_tka. P, em, Km. Vdosvyta — ela poka sontse a Nova York zyyshlo, ela ponocha, temno. Item.

Vzdukh. Bakavy chastka de um zhyvat. Vaca nay_las, povna vzdukha. Kob (seb) tob_ em vzdukha robylo! Item.

V_nychok de m de Dekaraty¸naya de um rasl_n z myatsyolkay. V_nychok — Coca de cabana s_y_mo. Item.

V_rno prysl. Shchyra, sumlenna. Budesh, velho homem, prynaymata, em zlota shtyra em toca davata, taca a Nova York bude v_rno zhyata (z pesn і). Item.

V_tyor de m de Vetser. P, em, Bs, DB.

V_tranka. Vetravy doshka ў a um strasa. P, U. Takaya de uma furadeira o touro — arrancou um v_tranka. Em.

V_tranytsya. Travyan_sty rasl_na. V_tranytsya — kutyashkama roste, um iaque um mytyolka, podkuruyut ele. Item.

Empréstimo de V_te. P, em, Bs, vyte um empréstimo. Km. Você.

V_shalnyk de m de V_seln_k. P, em, Bs.

V_shalnya. Shyben_tsa. Item.

Vlchka. Sharstsyanyya kalyarovyya n_tk_. Item.

Vlopaka prysl. Hutka. Pob_g vlopaka. Syalets (Sg).

Vnagn prysl. Na¸zdagon. Pershyma poshla wons e mim para y_ma vnagn. Item.

Vozhyayka. Uma medida vag_ Sena que aquece 4 centners ў. Ouch, і shcho v_n lá nakosyv, vozhyayka bude chy a Nova York bude e vaca que treba de um zymovata. Em.

Vozyk de m de Vyal_kaya de Myadzvedz_ts. Item.

Boi de N de Valais. P, em, Bs, DB. Galinhas ponay_dalysya, até povypyrat um boi nab_k. Em.

Volochyta nezak. Baranavats, skaradz_ts. P, U, (K), Bs, DB. Vzhe kartopl_ skhodyta pochala, é tempo volochyta. Em.

Voloshka. Vas_lyok. P, U, (K), Bs, DB.

Gritar zhyto N. Violento a um grão chornaa ў orelha de um zhyt. Item.

Vorotylo de N Nava em krosna. P, em.

Voskovata nezak. Vashchyts (pra n_tk і). P, Bs, DB.

Vokhky espreitam. V_lgotna, queijos. P, em, Km, DB. Shche s_no vokhke vorochyata, repreenda putsokhne a um ob_d. A camisa dobre prasovata, poka ganhou de um vokhk. Em.

Vochovyd prysl. Em vacha. Chyakhne cholov_k vochovyd. Item.

Voshchyna. Kleykaye de um rechyv, z um yakog de uma abelha robyats pchal_na cola; propal_s. P, em, Bs, DB.

Em um armazém em avaro. prysl. Inferno de Sposab arannya krayo ў sim syaredz_na. P, em.

Vtoplenyk de m de Tapelets. Item.

Vtryvnka. Zhonka do muzhavag do irmão. Item.

Vtyrybytysya Zac. 1. Zalezts_ ў Skoda. Skutyn vtyrybylasya em pshanytsyu, conduzido tendo expelido. Km. 2. Zagruznuts. Doshch que tendo dá, um círculo de consórcios і, Graz; iaque vtyrybyvsya, ONU shcho vylyz. Km.

Vuye de Dyshal sakh_ N. Arado dois de maio soshnyka zhyl_zny, ruchka і a um vuya. Um.

Vybrata Zack. Vykalats (panela china, vocha). P, em, Bs. Ele Nashtyrkhnutsya, ligeiramente um olho a Nova York selecionou. Item.

Vybrodyta Zack. Davests_ sim drennaga a um campo (pra abutak, adzeena). Vybrodyv chyryvyka. Item.

Vybendyuvata nezak. Kapryz_ts, perab_rats. Em, Syalets (Sg). Sho você vybendyuy_sh, y_sh, sho dão. Syalets (Sg), tenente.

Vyvalyata Zack. Zapetskats, zabrudz_ts. Sho isto para um dytyn, a Nova York vsp_v vyyta nadv_r — vzhe tendo caído des calças. Em.

Vydlupata Zack. Vypalats, achysts_ts shto-nebudz daskanat. Horoshe, chysto vydlupat em dvor_. Em.

Vydm_d m de Myadzvedz. P, Bs.

Vydno prysl. V_dna. New York Times a Nova York vydno. P, em, Bs, Km.

Vydnotte de V_dnat N. Maz_cha (a).

Vydrane dzeepry. Pra ¸zarany і apratsavany tsal_na, rastsyarob. P, Bs. Em pershy puxado rk pos_yala toda painço. Item.

Vydrata Zack. Uzarats і apratsavats a um tsal_n, rastsyarob. P, Bs, DB. Bula de um vydrala disto um kusochok sob Mukhavets, aquele painço vrodylo. Item.

Vydubany dzeepry. Vydze¸bana. Item.

Vydubasytys (-sya) Zac., exsalve. Pamerts_. Item.

Vydyrok de m. O campo, um vyrablenaa em senazhats_. Vydyrok é um iaque vydyrayut s_nokos. Um.

Vyzholoblyany espreitam. São curvados, nyaro¸na. Chysto vyzholoblyany povat tendo tornar-se. Em.

Vyzvanne de N Pozva. P. Pryshlo para ele ao vyzvayena de um sv_tka quarrystones. Item.

Vykapany espreitam. Em, os vykupany espreitam. Km. Velm_ são semelhantes sim kago-nebudz. Ouch, shcho v_te govoryte, vykapany batynko: і hodyt taksamo, і smyezzya. Em.

Vykatata Zack., exsalve. Pabudavats. De Pytro a um osyna de um gety zrub vykatav і toca de pele no robô hodyv. Em.

Vyly_dur de m Bamb_z. P, em, Km, DB. Taky vyly_dur cresceu, New York Times a Nova York udoma pomozhe. Em.

Vyly_dura. і m de Velm_ vysok_ (pra de um chalavek). Strygava (a).

Vymantyta Zack. Vypras_ts, vyman_ts. P, U. Sho tob_ a Nova York dasa — tudo vymantyat, hoch a Nova York dão. Em.

Vymochka. Um lap_na nu em pol_ semeado. Item.

Vypovzen Dazhdzhava m charvyak. P, Bs.

Vypustak de m P, m vypustok. Em, um. Tsyalya, yaky peraz_mavat.

Vypetskata Zack., exsalve. Vygadavats. Partirei em l_to tylya, iaque-нэбудь I vypetskat. Em.

Vyrtyno de N Shpyanyok, em yak_ nasadzhvayetsets verkhn_ uma pedra de um ў tosquiado. Item.

Vyrkholyodytsya. Camada de Tsvyorda verkhn_ para nevar paslya adl_g_. Um iaque em um sn_g molhado dasts uma geada, bude vyrkholyodytsya, firma a um sn_g sant_metruv em Torahs poyavytsya. Um.

Vyrydnyk de m de Travyan_staya de um rasl_n. Vyrydnyk — lyst em orabyna, um iaque em orabyna de um lystochka, um tsvytochka zhovtynka. Item.

Vyresnuta Zack. V_sknuts, zav_shchats. Em, o DB. Oh, a Nova York chypay myne, bo iaque a um vyresn. Em.

Vyskaryta Zack. Vyskal_ts. Dentes de Znov vyskaryv. Km.

Vystydata Zack. Pasarom_ts o motsna é, muito de, não shkaduyucha і não stryml_vayuchysya. Sho I a um yom zroblyu: nabyta — a Nova York I zduzhat embora o vystydala dobre, deu um takdal! Em.

Vysypatys (-sya) nezak. Kalasavats. Vzhe zhyto vysypay_tstsya. P, em, Bs.

Vysyakata Zack. Vysmarkats (nariz). P, em, o DB. A Nova York shmorgay nariz e vozma hustochka і vysyakay. Em.

Vytyaganka. Seque mesets syarod brejo. Vytyaganka — um pagurok brega em brejos і, os de gritam і s_yut. Um.

Vytyata Zack. 1. Stuknuts motsna, balyucha. P, em, o DB. Vzhe tyzhden, um iaque vytyav uma mão, e a Nova York b_l prokhodyt, musyt, um treba a um skhodyta dokhtor. Em. 2. Udaryts (pra malanka). Um iaque um trovão grymyt, estaca liminar vystavlyala uma pá, sho hl_b sadzhyata, shob um trovão a Nova York vytyav em uma cabana (tradytsyyna zvychay). Em.

Vykhvalyatysya nezak. Hval_ts a um syaba. Um iaque stane vykhvalyatysya, hoch você picam. Item.

Vykhlyapatys (-sya) Zac. Zakhlyupats, zakhlyupatsets. Calças de Vykhlyapav. P, Bs.

Vychavka. N_zkaye de mesets, n_z_na. Syalets (Sg).

Vychornytsya. Vyacherny é perspicaz. Item.

Vyshmargata Zack. Vyshmaltsavats. Assim vzhe vyshmargav calças no robô і, shcho datas de Nova York são contentes são lavados. Em.

Vyshchyrka de m і. Zubaskal. Tenente.

Vyshchyryatys (-sya) nezak. Pachats zelyaneets (pra grama, colheitas). Grama de Vzhe vyshchyryay_tstsya. Item.

Vyshyar de m. Seque a grama nyaskoshany. P, em.

Vedluk prysl. Em para¸nann_. Em, (K), DB. O seu Vedluk v_n shchuplynky brega, e portanto bryaznuv em zemlyu, shcho que tendo suspirado até. Em.

Velme prysl. Velm_. Bula velme é bom molodytsya. DB.

Vendylka. Vyandlyarnya. Dubavoye (a).

Verost m de Veras. Item.

Vertyakh. Vyal_ky gl_nyany m_ska, em um yaky tserl_ papoula. P, U. Buvalo, iaque usyadytsya todo o sym'ya vertyakha círculo і vzhe hto spravn_shy, isto l_psh nay_stsya. Em.

Vesmagnute Zac. Zrab_zza denso, uvarytsets (pr de um varyv). O repolho em pycha adquire um vesmagla. Dz_v_n (Sg).

_a_avytsya. Gargantas, pashcha. Zakry _a_avytsyu. Tenente.

É repugnante. Pensamento. É repugnante em é o touro, e zrobyv nychy é gentil. Korchytsa (SB).

_aznytsya. Lyampa sem shkl. P, Bs.

Gaydamaka. і m. Em rápido: Iaque de um gaydamak. Chalavek de um vysokag a crescimento. Em um yaky gaydamaka de um pushl, vs_ dyvytysya pochala. Klyatyshch (SB). Seu cultivou hlopets um iaque de um gaydamak. P, em.

Gaka milhão. V_la z zagnutym_ zubam_ para vygrabannya I suppurate. Batcha (a).

Galay m і. Gultay. Item.

_alamutyta nezak. Nudz_ts (torrada. sentir-se doente). Item.

Gallas de m de Kryk, tumulto, guchny tamborilada. Em ukha mn_ assim bolyt, sho a umas galas de tubo inclinado a Nova York posso, eu picar. Em.

Galyovka. 1. A Perav_zza, em um yaky kladuts zherdk_. P.2. Spletsena de um lazova vuzet em um carneiro, em yak_ ¸sta¸lyaetsets a um zub'a. Krutyla em stovpchyk і robyla dvazzyt a p'et uma vara a uma mão de Abo — p'yadyst galyovka em um rastelo. Um.

Galyata nezak. Shvendazza, gultayavats. P, em, o DB. Taky vyly_dur cresceu, e New York Times robyta a Nova York hoche, ele a um galyaa em dias ts_lyusky. Em.

Gaman de m. Em vyraza: Napasta gamany, b'yut, um iaque em um gaman. Rebanho de Napasts_, zgrayay. Vs_ gamany napala, poshla. Napala, um iaque em um gaman. Item.

_ardyola. P, _ardzyola. P, em, um gardzyola. Bs. Dykhalnaye de uma garganta.

_arlyna. Vyal_k_ uma gavela abmalochanay lavam fora a palha, yaky primeiro kryl_ da. tryasla _arlyna com snop_v; _arlyna até vymalyovana, iaque vytryasesh. Em.

Garunka. Karunk_. Yaky horosha garunka um zvyazala. Navasyolk_ (SB).

Garchyata nezak. Zlosna vurchats. Chy você garchysh em myne, spokyno a Nova York mozhesh skazata! P. Garchyav a um n_chch um cão, htos hodyv em dvor_. Korchytsa (SB).

Gasyta nezak., exsalve. Mnoga p_ts. Sle-dzyuv nay_las, vzhe toca de droguista extingo a água. Gutsk_ (a).

_e_nuta Zac., exsalve. Pamerts_. Chy você New York Times shche a Nova York chula: isto v_n em um thuja nyd_lyu gegnuv, um nyma vzhe o seu. Em.

G_ra., exsalve. Do¸g_ya nepadstryzhanyya valasa. Hrystynyn hlopets tal g_ra otpustyv, é até dyvytysya repugnante, і a Nova York styday_tsya assim hodyta. Em.

Gluboch_y prysl. Glybey. E (a).

Glumzovata de Prydurvazz m de Petya, não glumzuy. Tenente.

Glumok de m de Nedalyok_ chalavek. Maz_cha (a).

Glumyta nezak. Marnavats. Nashcho é assim um yablyka glumysh, chy que a Nova York horoshe é zy_sta possível? Em.

Glushen m de Glukh_ chalavek, glushets. P, em, o DB. De glushen assim glushen, kazhne a palavra a um pyrypytua. Em.

Glynka. Giz. A Nova York esquece glynka prynysta uma cabana pokalyta pood sagradamente. Em.

Gnata nezak. Em rápido: Gnata a um hrapk. Encontra zlosts. Vzhe v_n em myne há muito um hrapka zhyne, e de para shcho t_lko a Nova York sei. Em.

Gn_vatys (-sya) nezak. Kry¸dz_zza. P, em, Bs, DB. Gn_vay_tstsya, sho a Nova York o seu poklykala. Item.

Gnoyanyy_ vylka milhão. V_la sim eu suppurate. Item.

Gnydnyk de m de Sv_nakrop (pustazella). P, em.

Gnylka, milhão. Pêras de Drobnyya. Tenente.

Goydalka. Gushkalka, arel_. P, em, Bs, DB.

Golyopaty espreitam. 1. Zn_tsela. Cebola de Golyopata, bo a Nova York opolyana. Item 2. Em kago do¸g_ya nog_. Golyopata, iaque busen. Item.

Cabeça. Cabeça de repolho. P, em, Bs, DB.

- A parte espreita. Galas_sta. P, em, Matsyasa (K), o DB.

Pombo de m de Béla Gruzd. Item.

Golydra. і m de Valatsuga. Item.

Gaulle. Vel_zarna de Mas balotna і ў. Um iaque do brejo b_lsh um iaque do sushi, chamamos golya, g_ktaruv p'yadyst. Um.

Gonde prysl. Vos aqui. P, em, o DB. Gonde lyzhyt o seu hustka, a Nova York shukay! Em.

Chavs nezak., exsalve. Kashlyats. Bem y gopav você a adquirir n_ch, des taca uchor dob_g holodnyy_ águas napytysya. Em.

Gorbachny espreitam. Skaroblena. E (a).

Gor_kh de m de Agrekh. Multidões, tendo quebrado um arado і gor_khuv narobyv. Um.

Gornok de m de Beragavaya de um lasta¸k. Item.

Garganta de N 1. Boca. P, em, Km. Rozzyavyv a garganta. Uma garganta dyretstsya — inundação a Nova York zamanetstsya. P. Muvchyt, um iaque em uma garganta de um vuda que se tendo reúne. Km. 2. Vuzk_ ¸vakhod em nerat. Item.

Gorlytsya. V_d é ў azul. Item.

Gormada. Montão. P, U, (K).

Bitterling de m de Drasyon. P, U. Roskazuvala, shcho kolysya bitterling de cavalos de um natyrala, kob mukha і tavões a Nova York syadala. Em.

Gorshchyan de m de Ganchar. Item.

_oren m de Mul_ne. Kupyla ao talco _orynyu, serei vyshyvata. P, em.

Gostynets m de P, U, Bs, gostynyts DB m. Padarunak. Pryv_z de um synova gostyntsya — obaranka Torahs. P, em, Bs.

Grablyshcha milhão. Grab_lna. Item.

Grata Nesac. Pra sontsa. Sontse a um graa em Yang vrano і um vvechyra a um graa em Yang. P, em.

Grusko prysl. Grazka. P, em, Bs.

Grusky espreitam. Grazk_. O brejo Gruske — noga a Nova York vytyagnuta. P, em.

Gryb_nka. Chastka ў um ancinho, em yaky nasadzhana dentes. Gryb_nka — z zubama em um ancinho. Um.

Gryva. Kasmyk de uma grama em skoshanay senazhats_. P, em.

Grychyany espreitam. Gretsk_. Item.

Gudyta nezak. Layats, ganb_ts, abgavorvats. Para shcho você y_y_ assim gudysh, shcho lá tob_ um nychogy zrobyl, um lyudyn um iaque de um lyudyn? A Nova York treba o hvalyta e outros gudyta. Em.

Os _uzyrovaty espreitam. Spradzena de um nyaro¸n (pr n_tk і). Item.

Gulutecha. Bednasts, Galich. Dz_v_n (Sg).

Gulyata nezak. P, em, Bs, guleta nezak. DB, Dz_v_n. Tantsavats. Iaque gulyav, portanto gu -

lyav — a Nova York chob_t, coisas gratuitas de Nova York, ostalysya largas calças, shcho darovala dyvchyata. Em.

Gupach m de F_l_n. Gupach — pequeno pássaro em bolota — gup-gup-gup. Item.

São nezak denso. Campo de Pra tsechk_ ў sv_nn_. P, U. Moya svynnya um iaque mas a Nova York um zy_l m_shan, і sei — bude são densos. Em.

Gushchylevyna. Gushchar. Zayshla em tal gushchylevyna. P, em.

Gydyta nezak. Abrazhats, prakl_nats. Zgydyv chuluv_ka a Nova York zashcho. Km.

Gytsel de m P, gytsal m de Bs, gytslya. Bs. Chalavek, yak_ lavas і ў cães.

Geblyk de m de Rubanak. P, em, Bs.

Gende prysl. P, gende prysl. P, em, Bs. Vos lá.

Davnov_k prysl. Velm_ da¸no, da¸navata. Stypan aqui davnov_k zhyve і que New York Times a Nova York se lavou. Em.

Davnov_chno prysl. Velm_ da¸no. Sla¸naye (a).

Dalshata nezak. Addalyazza. Sla¸naye (a).

Dvoychyaka milhão. Dra¸lyanyya v_la z dvuma ragam_. P, em.

Dzholo de N. Picadas. Item.

Dzybyn_ta nezak. Tsyacha strumeny. Água dzybynyt, um iaque lletstsya de chy. Item.

Dlupatysya nezak. Kalupazza, zaymatsets marudl_vay і trabalho enfadonho. Ts_ly habitam em toca dlupalasya em gryatka sobre uma cebola. Em.

A prynaz. 1. Sim. Mostro a Olky: o shos mn_ ele é tão débil. Em. 2. U. Chy y um _zdyla você em nyd_lyu a Berystsya? Em.

Dobrutky espreitam. Velm_ são gentis. Malysha (a).

Dovba. і m, exsalve. Duran. Dovbo você! Item.

Dovbsta nezak. Dzya¸bts_ (pra ptushak). P, em.

Dovgasty espreitam. Prada¸gavata. Item.

Doklyarovata nezak. Perakonvats, dakazvats, abyatsats. І assim wons mn_ doklyarovala ey_ pryvysta. Em.

Dolygovata nezak. Em, o DB, dulygovata nezak. Km. Hvarets, não hapats (pra a um zdaro¸a). Assim shos perna a um dolygua, musyt, tempo vzhe zm_nytsya. U. Taky é hudy, pevno shchos Yuma a um dulygua. Km.

Dopadata nezak. _mknutsets, staratsets. Des aqui pood a um str_kh a um pardal dopadaa, dyrka shukaa pood gnyzdo. Em.

Doradyta Zack. Para_ts, padkazats. Dobras lyude doradyla, um iaque mn_ vyl_chytysya, e dokhtor_ conduziu na Nova York mogyla zagnala. Em.

Doryshtyta Zack. Davests_ sim residente de Kan, zmarnavats. Doryshtyv isto cavalo b_ly robotyyu. Item.

Doreshta de m. Sim residente de Kan. Tenente.

Dosts_pyrony espreitam. Dasts_pna. Item.

DOS prysl. Davol і, dosyts. Isto em myne kotyk DOS spravny: vzhe shchur_v em myne bulo k_lko a gety, e um iaque mas o seu prynysla, de hutko zv_v. Em.

Dotknutys Zac. Dakranuzza. P, em, um.

Dotynata nezak. Dapyakats, paprakats. P, em, Bs.

Dotsekly espreitam. Isto, hto hocha ¸syo vedats, dasts_pna, ts_ka¸na. P, em. De dotsekly, vsyuda tob_ um treba de um nariz svy de um vtknuta, nygde bys tybe a Nova York obyydytsya. Em.

Doshchyasty espreitam. Zroblena z doshak. Styna de um doshchyast. Item.

Dragchka. Travyan_sty rasl_na. Dragchka — tsvytochka de um bobochka, lágrimas, syvynka, depois poplava roste, um lystka de um nym, trasetstsya, chy v_tyor, chy a Nova York v_tyor. Item.

Dranka milhão. Dran_tsa de kryzzya strakh_. P, Bs.

Drapchyasty espreitam. 1. Lapchasta. Drapchyaste a um lysta. P.2. Shurpata. Geta kots natto drapchyasty. Lyagata (a).

Druzhbak de m de Syabar. P, em.

Dubka prysl. A torturas. E k_n que bude dubka stanovytysya, tsudo vychvyryata, mas em oglobl_ nyyak a Nova York zatyagnuta. Em.

Dudyakh de Stsyablo m a um slanechn_k. Em dudyakhova kruglo, é abrupto em y_kh kolys musyt? Um.

Dutynate nezak. Up_kats, dakarats. Chugo te men_ dutynay_sh, eu a Nova York vynovat. Dz_v_n (Sg).

Colega magricelo. і m. É alto і, tsybata chalavek. Cultivou tal colega magricelo, e dou pancadas com tybe nyyaky. Em.

Dyl de m de To¸staya doshka, dylya. P, em.

Dyrvyn_ta nezak. Nyameets. Zabuzhk_ (a).

Dyrzhun de m de Dz_tsya a ¸zrosta aquecimento de um pa¸god і bolsh. Dytyna sobre um povroka — vzhe dyrzhun. Item.

Dyrno de N Dz_rvan. P, U. Davno, há muito eu em um batynk o touro, vzhe y é dyrny caro cresceu (z pesn і). Item.

Dyryvleny espreitam. Dra¸lyana. Habov_cha (X).

Dyryshovaty espreitam. Mastros Kan: s_vavata-chorna-gnedy. Item.

Dykhta. Madeira compensada. P, em, Bs. Kupyv dykhta de um poval de um pudbyta. Em.

Dykht_ta nezak. 1. Dryzhats (pra a um drygv). 2. Tsyazhka dykhats (pra de um dykhav_chnag de um chalavek). Item.

Dykhtyl_ta nezak. Adchuvats nedakhop pavetra, rab_ts chastyya ¸zdy і, zadykhatsets. Um iaque começou dykhtyl_ta, um iaque começou, chysto sufoco-me. Em.

Dykhtylevyna. Drygva. Item.

Deykata nezak. Peradavats nyape¸nyya nav_na. P, U. Deykayut, shcho em Man_ hutko a um vys_lla bude. Em.

Dae-negde prysl. Dze-n_dze. Em getum rots_ zus_m a Nova York yablyka vrodyla, ele de-negde v_syat em um і todos. Em.

Dervo de N Dreva. P, em, Te¸l_ (a).

Desya prysl. Nedze, dzests_. Em, Matsyasa (a).

Deshcho prysl. Shto-nebudz, shtosts_. P, em, Balota (X).

Dyagasty espreitam. Pra a um tkan_n ў tira. Item.

Zhagata nezak. Bl_skats, zhakhats (pra malanka). Malysha (a).

Zhv_r de m de Pyasok-grav_y. Tenente.

Zhzhuchyta Zack., exsalve. Z'Ests_ z pragnastsyu. V_n uzhe vse zhzhucha. Syalets (Sg).

Zhnets m de Zhnyaya. P, em, Bs.

Zhovna. і m, exsalve. de Nazol. E (a).

Zholobyna. N_zky myasts_na em pol_. Item.

Zholyta nezak. Zhal_ts (pra de uma abelha). Item.

Zhomrata nezak. Pavolna ests і, zhavats. Shcho você lá zhomrayesh, iaque byzzuby. Em.

Zhukovyna. Pyarstsyonak. Em paltsova de um blyshchal de um zhukovyn. Te¸l_ (SB).

Zhurakhlyna milhão. Zhurav_na. P, em.

Zhukhot_ta nezak. Garets, svyats_tsets. Lyagata (a).

Zhyzhukh. Krap_va-zhyguchka. Item.

Zhylnykovata nezak. Não ests_ ў posnyya dn_. Item.

Zhyrdyany espreitam. Zhardzyana. Zhyrdyany zagorod. P, tenente.

Zhyrovata nezak. Karm_zza (pra zhyvyol). P, em.

Zhytnytsya. Rasl_na z syameystvo zhyts_kavy, ao pustazella. Habov_cha (a).

Zhyta nezak. Byvats, navedvats. vzhe a Nova York puvroka vivi em Kobryn_. Em.

Gryba Zhyabska milhão. Agulny nazva neyadomy grybo ў. P, em.

Empréstimo de Zhyadny. N_yak_. P, U. Jac uplyunytsya geta de um hvorob, nym de odes y_y_ zhyadny ratunka. Em.

Zabavytys Zac. Zatrymazza em hora nekator. Em, um. Latata um z drugyyu і trokha zabavylas. Um.

Zablyutuvatys (-sya) nezak. Blytazza (pra n_tk і) Item.

Zaborsata Zack. Zashnuravats (charav_k і). B.

Zabrakovata Zack. Nekhap_ts. P, em, Korchytsa (SB). Pênis rejeitados, a Nova York um kupyl de um hustka. P. Zabrakovalo para raciocinar vuchytysya; e ruka zoloty і, zhyta bude dobre, a Nova York propade. Korchytsa (SB).

Zabrokhatysya Zac. Abras_zza. A vaca em Skoda de um zab_gl até não expulso, chysto spodnytsyu zabrokhat. Em.

Obstrução. і Pavolna m chalavek. Item.

Zavaryata nezak. Perashkadzhats, blytatsets paralisam nagam_. P, U, (K), Bs. A Nova York zavaryay nogama pood, odyydysya. Em.

Zav_rentsyya. Zanyatak hots yak_. Trokha um nytok I Poblyutal zymoit de zav_rentsyy_. Em.

Zavorota milhão. Galavakruzhenne. A Tui Zym I yakraz m_tsno um hvor_la, até zavorota em touros golov_, até kydat, e vzhe a adquirir, um dyak a Deus, l_psh taca. Em.

Zavydlyvy espreitam. Zayzdrosna. O meu sus_tka tal zavydlyva, sho oyo-yoy. Em.

Zavydovata nezak. Zayzdrosts_ts. P, U. Na zavyduy em outros, um treba o staratysya nazhyvata. Em.

Zavynuta Zack. Zapras_ts, zapatrabavats. P, em, Lyagata (a). Um iaque zavyne shcho, hoch você com - pood os zyml_ adquirem um yoma. Em.

São levantados um uivo Zac. Zavyazats (hustka). P, em, Bs. Podyvysya em um lustre, um iaque você um hustka levantou um uivo. Em.

Zaganuta Zack. Zagadats (enigma). P, em.

Zagvabyta Zack. Zakhap_ts. Zagvabyv todo o sob_. Item.

Zagmabyta Zack. Zakhap_ts. Usyo sob_ zagmabyv. Item.

Zagranka. Zarodak em um yayka. Zagranka em y_yts і, vrod_ ele um chyrvyachka em bylkov_. Um.

Zagrane y_ytse Aplodnenaye N yayka. P, em, Bs.

Zagruzle N de Neprakhodnaye de mesets em um daroza, baloyets. Aqui zagruzle vsyuda — um iaque nós proy_dymo? Item.

Zagusly espreitam. Zagustsela. Em, Batcha (a), o DB.

Zagusnuta Zack. Zrab_zza denso. Em, Strygava (a).

Zadyogata Zack. Zapetskats, zanas_ts. E (a).

Zazdrony espreitam. Zayzdrosna. P, em.

Zayta Zack. Zaysts_. O Treba de um zayta a um matyr. Zayshlo sontse. P, em, Bs.

Zakalets Nedapechana m de pão. P, em. De gospodynya hl_b um spykla — zakalets em catres. Em.

Zakachyata Zack. Zakasats. P, U. Zakachyay vyzhy calças, bo namochysh; aqui é profundo. Em.

Zak_s m. Em, um, zaks m de P. Pakos skoshanay ervas. Em um fingimento adquiriu ervas skoshanyy_. Um.

Zakladchyna. Pachastunak em uma orelha budavannya cabanas. P, em.

Zaklo de N de arbustos de Alkhovyya. Item.

Zakotyta Zack. Zakasats. P, Bs.

Zaknut m de Pavarot, vyg_n rak_. Item.

Volta. Pavarot darog_. Em zakrutets nós sudosylysya. Item.

Zakruten m de K_yochak, yak_m karystayutsets de um pra vyazann_ snapo ў. P, em. Da cabeça doente, zakrutnya casas zabulasya, і um iaque typer v'yazata serei? Em.

Zakenzlata Zack. P, Bs, zakendzlata Zac. U. Zak_lzats.

Zalubyts_ milhão. Vyyaznyya san_. Item.

Zaleytsyata Zack. Padparadkavats Lyagata kago-N (a).

Zam_zhok de m de Uzmezhak. Em, Rynk_ (a).

Zam_tata nezak. Zamyatats. P, em.

Zam_t. Zavey. Tal zam_t, sho hoch a Nova York vykhod z cabanas. Korchytsa (SB).

Zamorozh_ta Zack. Pakryzza tsv_llyu. Item.

Lasca. Pado¸zhnyya і papyarochnyya palk_ ў dra¸lyanay carneiro. Zabyvala fragmenta-se em galyovka em pyrykrostka. Um.

Zanegodytysya Zac. Razdazhdzhyzza. Nadovgo zanegodylosya. A Pav_zza (SB).

Zapatyryta Zack., exsalve. Zatknuts a crostas. Strygava (a).

Zapor_ztsa milhão. Prysutnyya em vyasell і, Alya não de Iago ¸dzeln_k_. Dz_v_n (a).

Zaprazhka. Semente de linho de To¸chanaye. Sola Troshka vsyplesh em um zaprazhka і kartoplya um pasmachn_la. Um.

Zapyvka milhão. Zaruchyna. Em yshla zapyvka, palha de um trasla de um dyvchyat em vs_m syl і, shob em matrimônio poyta. Item.

Zapynyta Zack. Inferno Adagnats de Skoda (pr a um skats_n). P, em, Rynk_ (a).

Zara Prysl. Infecções, tsyaper. P, em, Bs.

Zaraska prysl. Infecções. Zaraska lá uzhe a Nova York no nosso brygada vkhodyt. Um.

Zaryvaka. і m. Isto, hto lyub_ts zadz_ratsets (pachynats boyka, soldando). Item.

Zaryvatys (-sya) nezak. Zadz_razza (pachynats soldagem, boyka). P, em.

Zaskoruz_ta Zack. Pakryzza skarynkay fino a um _ld. E o degelo de banco ela a Nova York congelou-se, ele assim um zaskoruz_la. Em.

Zasmaka. Pryprava z carne, a um tlushch. P, em, Bs, DB.

Zasmachyta Zack. Zaprav_ts a um strav. P, em, o DB. Pudzhar de gordura com tsybul_yu і zasmacha borshch z burak_v, smachn_shy bude. Em.

Zastorknuta Zack. Zatrymazza. Shchos você typer і a Nova York zastorknuv em y_y і, musyt expulso de uma cabana chy y mo zus_m a Nova York um pustyl. Em.

Zastoronok de m. Direito ts_ deixado chastka klun_ (celeiros). P, em.

Zastygnuta Zack. Zastyts. Bulo garyache e vzhe zastyglo. P, Bs.

Zastyta nezak. Zatsyamnyats. P, em, Bs. A Nova York zastuy mn_. Em.

Zatyoka. Zatoka. Item.

Zatop de m. Inundação. Gutsk_ (a).

Zatulka. Zaslanka (em um pecha). Item.

Zatulochok de m de Kl_nok de escrivaninhas de caixa zamatsavannya sim kassya. A uma trança um zatulochka zrobyv. Um.

Zaturyta Zack., exsalve. Zanests_. Zatura de um lakha geta em vyshka, seb a Nova York zavaryala. Lasta¸k_ (a).

Zatyrusyta Zack. Zaparushyts (panela china). P, em, Bs, Lasta¸k_ (a), o DB.

Zaushnytsya. Lobo de um vukh. Item.

Zakhvatyta Zack. Zastats em mesets. A Nova York zakhvatyla do seu vdom. P, em.

Zakholonuta Zack. Zastyts. P, em, o DB. Vynys kvashylyna em dv_r, lá wons l_psh і huch_y a zakholonut. Em.

Zakhylyata nezak. Zatsyamnyats. P, Bs.

Zachypka. Prychyna. E você zavsha a um zachypk znaydesh, ABBA posvarytysya. Em.

Zachypytys (-sya) Zac. Prychap_zza. Zachypyvs, iaque da fenda, arremesso de iaque. Item.

Zasherkhnuta Zack. P, em, um. Pakryzza tonk_m _ldy. Zasherkhlo é um iaque lyodyk brega em um puvsant_mytr. Um.

Zayalozyta Zack. Zashmaltsavats. Você, um iaque de um pequeno dytyn, em não estão presentes uma camisa zayalozyv. Em.

Zb_gcha Zac. Z'yav_zza (um pra um burbalka em um vadza, pryshch em um cella). Batatas de um zb_gl em vod_. Em ruts_ pryshch zb_g. Item.

Zb_zh. Em, Bs, o DB, zbzh. P. Zbozhzha.

Zbludyta Zack. Trokh_ zabludz_tsets. P, em, Bs.

Zbobovchyta Zack. Motsna ¸daryts. O Batcha (a).

Zbobushyta Zack. Motsna ¸daryts. Lyagata (a).

Zbrodyta Zack. Davests_ sim nyayakasnaga a um campo (pra abutak). Zbrodyv chyryvyka. Item.

Zbudylyta Zack. Zbutsveets. Item.

Zbuzanyta Zack. Znas_ts (pra ao adzeena); zganb_ts. O Kaz_shcha (K), Katashy (a).

Zbuntovata trançam Zac. Escrivaninha de dinheiro de Nya¸mela paklyapats. Item.

Zburytys Zac. Uspen_zza, vyl_tsets z pasudz_na (um pra malako em agn і). O leite de Vzhe descongelou a Nova York mozhe zburytys — um kubochok mas permaneceu em kostrulets. Em.

Trança de Zbukhtovana. Kass z nyaro¸nastsyam_ ў a um vyn_k de um nya¸melag klyapannya. P, em.

Zbuyata Zack. Velm_ razrasts_sya em Gleb ¸gnoyenay. P, em.

Zbytkovata nezak. Zdzekavazza. Em, Katashy (a).

Zbytylyta Zack. Zbutsveets. Item.

Zvazhytys (-sya) Zac. Nameryzza, vyrashyts. P, Bs.

Zvyzta Zack., exsalve. 1. Motsna ¸daryts. P, em, Bs. Jac Swysu I hlyuboit em plechukh. P. Zvyza dobre y_y_ em plechokh, dysyaty zakazhe, um iaque em um jardim chuzhy de um lazyta. Em. 2. Em rápido: língua de Jac zvyze. Língua de Jac Wytrymaje (pra layanka). Bem y xingado, bem o y deu, uma língua de iaque zvyze. Em.

Zvynny espreitam. Hutk і, sprytna. Oh, em y_y_ a filha de um velma de um zvynn. Em.

Zgamzhony espreitam. Zmyata, zabrudzhana. Kustov_cha (a).

Zgonyna milhão. Adkhoda de um pra a um malatsba (peravazhna de uma orelha b_ta). Zgonyna de um zgrybla. P. Chy você zdur_v: uzyav і saindo zgonyna em U. Zgonela putsts_l de um grablema de um zgonyna e y shche um mytyolka zmytesh. Um.

Zgry. Em rápido: Iaque zgry. Em vyal_kay kolkasts_ і agres і ў em. Napala, iaque zgry. P, em.

Zdolata Zack. Adoleets. A Nova York o seu zdolala. P, em.

Zdorovylo de N. Em, zdorovydlo N і Lyagata m (a). Zdaravyaka.

Zdumata Zack. Uspomn_ts. P, U. Nyyak a Nova York I zdumat, um iaque pochynay_tsya um geta p_snya. Em.

Zdymka milhão. Rasl_nnaye de um pokryv em baloyets, yaky a um ¸spukhaa, uzn_mayetsets. Syalets (Sg).

Zzarannya prysl. Zagadzya, cedo, daterm_nova. Zzarannya de um pryyshla no vys_ll, ela y nyky a Nova York bulo navyt. Em.

Z_va. Pramezhak pam_zh verkhn_m_ і n_zhn_m_ n_tkam_ bases, praz yak_ prakhodz_ts cha¸nok. Item.

Z_rny, zrny espreitam. Zorna. Z_rne (zrne) nebo. Item.

Zrochka. Zorachka. Oh, o meu zrochka. Item.

Zlg m P, zl_g Um m. Abloga, depósito.

Zlozhyta Zack. Adzeets. E (a).

Zmalenky prysl. A Zmalk. E (a).

Zmutyta Zack. Padmanuts. Iaque de Zmutyt nymashcho. Km.

Zmynyushyta Zack. Ablayats. P, em.

Zmyrkata nezak. Zmyarkazza. Zmyrkaye — temno robytstsya. P, em.

Znadobytysya nezak. Spatreb_zza. _myan_na (a).

Zobachyta Zack. Ubachyts. Zobachyv em Marta ganesa. Bs, DB.

Zozul_n Lyon m de Kazyalets (lyuts_k). P, em.

Zozul_n ruchnychok de m de Plyam_staya de um zyazyulk, plyam_sta yatryshn_k (rasl_na). Item.

Zozul_n shchavukh K_sl_ts m. Item.

Zumesle prysl. Na¸mysna. Da Nova York zumesle serei guvurete z y_m. Dz_v_n (Sg).

Zyyta Zack. Uzysts_. Zyyshov m_syats. Zyyshl Szohr (zorya). Sheno sontse zyyshlo. P, em.

Zykata nezak. Gavaryts sa zlostsyu. Palyats_cha (a).

Zyl_znyk de m Rydlyo¸k. P, Bs.

Zylnkovaty espreitam. Zelenavata. Item.

Zylynychka milhão. Zyalyonk_. Dz_v_n.

Zymovata nezak. Karm_ts I z_moit (damashn_ statak). S_na a Nova York kosysh, chy budesh zymovata vaca? Em.

Zyrytysya nezak. Uglyadazza. Kustov_cha (a).

Zyablyta nezak. ¸vosen fazem cócegas no tempo de Peravorvats de campanha. Ranshe p_zhnyu zyablyt, e logo ela lomyt pyryd I zymoit, uma espécie de iaque gospodar. Um.

Zyapnuta Zack. Boca de Raskryts, uzdykhnuts. Um iaque de senhoras abaixo de zdukha, і a Nova York zyapnesh. Em.

Zyakhot_ta nezak. São sótãos brilhantes. Sla¸naye (a).

Y_dky espreitam. São saborosos (um pra uma grama, Sena de um skats_na). A grama Y_dky em um zam_zhka. P. Kupyla de tal y_dky s_n, dobre podkazat zovytsya. Korchytsa (SB).

Y_zh m de Vozhyk. P, Bs.

Kabalnytsya Varazhb_tk N (em cartões). P, em, o DB. Zasovaysya huch_y, bo gende yde kabalnytsya, shche prysunytsya em uma cabana. Em.

M de salto. Enquadre carneiros de dra¸lyanay ў a um vyglyadza de arcos і, os residentes do Kan de um yaky zmatsavana papyarochny barra. Um salto em carvalho boron_ buv. Um.

Kabytsya. Prypechak. Kabytsyu vzhe pochystyla, o touro de um grazn de odes gorshkv, odes para fumar. Kobryn (SB).

Kavdun. Stra¸n_k sv_nn_. Em, Dz_v_n.

Kavychyata nezak. Mya¸kats do¸ga, bezupynna, pratsyagla (pr de um kat). Bem y chy você kavychysh, leite de um vlyl, _da y y_zh. Em.

Kcal de m de Graz, brud. P, em, Bs.

Kaldub m de Posud, vydze¸bana z pacotes. Kaldub — dyryv'yany, de um pacote vydubany. Item.

Kalno prysl. Grazka. Poslya doshch_v tornou-se kalno em doroza. Item.

Chantre de m de Byazmen z pruzhynay. Item.

Capão de m de Strava z parte ў pão, k_pyachonay lã de algodão (ts_ Melaka), zapra¸leny a tlushcha ts_ a tsukra. P, em, Bs, o DB, Gutsk_ (a). Mn_ assim typer capão skhot_losya, naroba mas, Manyo. Em.

Kapylyush de m. Gorro de um gryb. Sla¸naye (a).

Karachun de m de Dzyarkach. P, em, Sla¸naye (a).

Karb_zh m de Krug_ em chifres em uma vaca, um direito de precedência yak_kh vyznachayuts yae ¸zrost. Sk_lko karbyzh_v, st_lko l_t vacas. Um.

Karpana milhão. Jangada. Cidades de um zagorodyla de um novyma de um karpanama. Te¸l_ (SB).

Kartoplynne de N Bulbo¸n_k. Para Kartoplynna chysto posokhlo, é vzhe possível kopata kartopl_. Em.

Kartoplysko de N de Bulbyan_shcha. Em um ponyd_lok kartoplysko serei pyryoruvata. Em.

Kachyan de m de Hrapk (repolho). Item.

Kashanka. Kryvyany ka¸basa. Dz_v_n.

Kvask. Dra¸lyana posud em gordura. P, em, Bs.

Kvasolya. Fasolya. P, em.

Kvashylyna milhão. Studz_na. Zayda em magaz_n і moitas de almofadas de svynnyachy, zvarymo kvashylyn. U. Velma em Hannah kvashylyna é saboroso. Km.

Kv_tka. 1. Pachastunak paslya zakanchennya pabudova de uma cabana, celeiro і _nsh. P, em, Bs. 2. Zvyazka abradavy kalossya ў. Com posl_dnyogo uma gavela robyla um kv_tka; um iaque de um zasyvala, um thuja um kv_tka — posadyta; o y_y_ dedicará no spl_ena. Item 3. Pladanosny chastka de um stsyabl de painço, a¸s, grechk_. P, em.

Kvychyata Zack. V_shchats (pra de sv_ny). P, U. Svyna kvychyat, um treba em um cocho shcho vkynuta. Em.

K_kh. A câmera de um velas_ped. P, em, Bs, DB. De і dão um yoma poslya um gety rovyr: tendo ficado a um k_kh, postavyv o seu nyshky і New York Times a Nova York que tendo conta. Em.

Klsha. 1. Vugal no caminhão de feno. 2. peran. Stsyagno (em um chalavek). Item.

Ksh de m P, k_sh m. Em, Bs, Koshyk.

Kladovytysya nezak. Klasts_sya (brigas). Em, Rynk_ (a).

Klasta nezak. Apranazza. Em dvur_ huludno um treba a um typl_sh a um klasta udezh. Km.

Klyokotata nezak. Klekatats (pra de um busl). P, em, Bs.

Kl_n, kln m. Bordo. Item.

Klopoukhy espreitam. Ablavukh_. Klopoukhy vypruk em myne: takyy_ svyna, mostre, os velma são bons a rosnut. Em.

Klygata nezak. Chyk_lgats. Klygaye — _de, água plyve. Tenente.

Klykata nezak. Glytats. P, em, Bs, DB. Uma garganta assim bolyt, sho a Nova York posso o New York Times klykata, musyt, zn de um ang_n. Em.

Klyknuta Zack. Praglynuts. P, em, Bs, DB.

Klyn de m de Prarekh, shyrynka ў calças. P, em, o DB. Klyna embora zashpyla, e que hodysh, um iaque chuchat, smyshysh pessoas. Em.

Klyunya. Celeiro. P, em, Bs.

Klyuchka. Kulba. _sh, opyravsya klyuchkyyu. Bs, DB.

Klyavata nezak. Ledz zhyts, Metz a um drennaa a um zdaro¸a. Vzhe Nychypor levou a um klyavaa, zus_m New York Times o seu nyma e cholovyrno brega buv. Em.

Klyamra. Zhalezny chastka paprug_. Item.

Knur de m de Knyr. P, em, Bs. Svynnya gude, um treba a vista knurya. Em.

Knybel de m de K_yochak, yak_m karystayutsets de um pra vyazann_ snapo ў. P, em.

Knyga. Kn_ga¸ka. Tenente.

Kobylnyukh de Konskaye m a um shcha¸a. P, em.

Kovdylyta nezak. Puskats em um pavetr "abaixo" (um pr de um rasl_na). Kovdylyt, iaque vysokhne. Item.

Kovzalka. Ko¸zanka, pista de patinagem. P, em, um.

Kovpotylo de N de Sv_noye de uma toca. Em dvor_ uma geada, um zrobyl porosyatyum kovpotylo, shchob a Nova York pomerzla. Em.

Kovrotok de m de Kala¸rot. Item.

Kovtunovaty espreitam. Pra de um chalavek z ka¸tuny. P, em.

Kovshok de m de Uchastak (pra madeira). Kovshok a um l_s. Item.

Kozhushkovy espreitam. São tecidos para que Dai ¸tok ¸zor tolk_ no direito a um tanque tkan_na, e em Iago abandonado contorne. Habov_cha (a).

Mnyata Kozhushka nezak. Ug_nats, myats tonk_ gelo. Mnyav kozhushka і vvalyvsya em um polonka, bem y deu esteiras. Em.

Cabra. 1. Strakata pe¸n_k (gryb). P.2. Nyazzhata kasmyk um zhyta, yak_ pak_dal_ em pol_. Kolys em andares uma cabra de um ostavlyala, um iaque de um zhyala. Em.

Kozachka milhão. Dzmukhavets, aduvanchyk. Buvalo, um iaque narvesh kozachk_v і dá bytysya y_ma. Em.

Kozyaka milhão. Agulny nazva yadomy grybo ў. Item.

Kokl de m. Grão cockle. Item.

Kokodakata nezak. P, Bs, kokudakata nezak. U. Kudakhtats (pra kurey). A Kukor_k, kokudak, hlopts_ em um r_ka, d_vka em papoula. Em.

Kolosytys (-sya) nezak. Kalasavats. Vzhe kolosytstsya zhyto. P, em.

Kolysya prysl. Kal_sts_. P, em, Dz_v_n.

Kopan_ milhão. Mestsa, dza kapal_ turfa. Em kopanyakh hodyv kn. Item.

Kopsatysya nezak. Tam_zza, stamlyatsets. Assim para a toca nakopsavsya, sho y a Nova York quero um y_sta, ele kob lyakhcha huch_y і todos. Em.

Kopynutysya nezak. K_dazza. V_n kopynuvsya a pessoas. Tenente.

Kopyta nezak. Klasts_ Sena ў policiais. S_no de um kopyta em kopyts_. P, em.

Kopytsya. Gorro de feno. C, em, Bs. Vozma de um nos_lka, kopytsyu s_na prynysem. Em.

Kordupel de m de Nedarostak. Kustov_cha (a).

Kornaty espreitam. Karotk_. Item.

Crosta de ferida. Kastrytsa. P, em.

Kosar de m de Kasets. P, em, Bs.

Cão de caça do osso de m de Balotnaya de um rasl_n. O cão de caça do osso — em bolota roste, a Nova York tsvyte. Item.

Tranças milhão. Valasa. P, em, Bs, DB.

Forma de Kotka zvarotn. Meu dz_tsyatka. Os cursos a myne, Kotka. Item.

Kotyakha milhão., kotyak m de Kvetk_ de um vyarba. P, em, Bs.

Kots de m de Damatkanaya posts_lka. Pokynuv lyzhko um iaque a um byrlog embora kotsy que tendo envia. Em.

Kotsyuba. 1. Kacharga. P, em, Bs, Strygava (a). 2. Chapeln_k. Tenente.

Kotsyubnyk de m de Kacharezhn_k. P, em.

Koshanka. Skoshanaye de um rzhyshch z diversos palyavy zelly. De chy mayesh uma pele odvychorok de um pyta, l_psh poysh de yaky kopytsyu koshanka zbyv, eu zymoit tudo p_ydet. Em.

Koshlaty espreitam. Kasmata. DB, Bs.

Borda prynaz. Aquecimento. Sydyt uma borda svanychka um okenychka, com um falcão a um rozmovlyaa (z pesn і). Item.

Borda prysl. Velm_ neabkhodna. Borda Mn_ y_y_ treba de um pobachyta. Kobryn (a).

Kram_nne de N, ZB. Kramyan_. P, em.

Kramnyna. Fabrychny tkan_na. Item.

Kramen m de Kremen. P, em.

Kraplysty espreitam. Mastros Kan: tosquie z belym_ krap_nkam_. P, em.

Krasnogolovets m de Padas_nav_k. P, Bs.

Krasnyuk de m de Padas_nav_k. P, em, Te¸l_ (a).

Krasolka. S_vavaronka. Item.

Migalha. Skryl_k de gordura. Odr_zana — uma migalha, e pudzharysh, um shkvarka. Um.

Krugala prysl. Em volta, vakol b_gat chago-N de Krugal de uma cabana. Um.

Krugl_shata nezak. Stanav_zza bolsh em redor. P, em. M_syats todos a um blshaa, krugl_shaa. Item.

Kruglo de N. Cap de um slanechn_k. Kruglo — em chy vzhe a rosnut syomushka. Um.

Kruglovydy espreitam. Kruglatvara. Item.

Krugykata nezak. Rokhkats (pra de sv_ny). Svyna a kvychet, um iaque chavysh, e portanto — krugykayut. Um.

Krugytata nezak. V_shchats (o pr é parasentam-se). Item.

Cruz Prynaz. Tseraz, praz. Pyryl_z Cruz plt. Item.

Krupodyorka. Addzel no mlena, um dza vyrablyayuts grão. Item.

Krutom_znyk de Manyuk m. Ouch, shcho você gety krutom_znyk slukhayesh, v_n pai r_dny і isto pudmane. Em.

Encosta íngreme. Motsny zav_rukha. Tal encosta íngreme na jarda і, portanto uma furadeira krutyt. P, em, Bs.

Kruchyavyna. Motsny zav_rukha. Kruchyavyna na jarda і, um nariz a Nova York pokazata. Item.

Kryvogorly espreitam. Kryvarota. P, em.

Kryvy espreitam. Kulgava. P, em, o DB. Seguido o seu, bo rico, hoch kryvy. DB.

Kryga. Sk_ba zyaml_. Zymlya de um mnyakynk, portanto horoshe krygama odvalyuy_tstsya. E (a).

Telhados de m de Sp_n ў mesets a um zg_b. P, em.

Kryzhovnytsya. Sp_na ў mesets a um zg_b. Item.

Kryzhovyy_ doroga milhão. Skryzhavanne é caro. P, em.

Kryntak de m de Ruchna sverdzet um vyal_kag a um dyyametr, yak_ vykarysto¸vayetsets ў a um buda¸n_tstva. Tenente.

Kryshyan de N Skryl_k de batatas. P, em.

Desgrenhado espreitam. Kasmata, kalmata. Bs, em, o DB. Buv no seu desgrenhado um cão. DB.

Kudys, kudysya prysl. Kudysts і, nekuda. P, em, Lasta¸k_ (a). Um iaque de poysh kudysya z rannya, a getyy_ um tempo shche a Nova York vyrnuvsya. Em.

Kuzaka. Kazya¸ka. P, em.

Kuksa. Vaca de Byazrogy. P, em.

Kulupaylo de N, m і. Maruda. Shcho de kulupaylo — todos a um pumal robyt. Km.

Kulyk de m. Uma gavela lava fora a palha, yaky kryl_ da. Tenente.

Kulenka. Lusta de pão. Dz_v_n (Sg).

Kumn_r de m de Ka¸ner. P, em.

Kupel. Nevyal_k_ vadayom, em yak_m WADA sem secar no litas. Ran_she robyla kupelyu, bo iaque kosysh, treba, kob água de touros, bo iaque zhe você budesh byz águas; ganho de um krugl, nyvylyk. Um.

Kurava. 1. Pyl_shcha. Mashyna de um proyshl, tal kurava stoy_t. Em. 2. V_khor. Dyvysya, yaky kurava de um pokrutyl. Em.

Kuryachka. Dymar. A sua Nova York kuryachkyyu vykurysh. Item.

Kuryachchy espreitam. Kuryna. Chy e em tybe, Manyo, kuryachcha eytsya; kurytsya zakvoktat і um nym em myne em ch_m posadyta. Em.

Mamada. Pantsak (buynyya yachnyya grão). P, em, Bs.

Pequeno grupo. 1. zhart. Pequena cabana. P.2. Pyachurka (pólo z a um lado pecha, dza sushats shto-nebudz). Puluzhe, dochychko, zapalke em um pequeno grupo. Dz_v_n (Sg). 3. Snapok a um _ln. vsyugo cavado dvazzyts um kuchok a linho. Dz_v_n (Sg).

Kydny espreitam. Spra¸na. Batcha (a).

Ky m de K_y. A Nova York kyyom, pol_ny. P, em.

Kyl_shok de m. Xícara. Tenente.

Empréstimo de Kylka. Nekalk_. E, shche kylka de partes e, prykhod, a um pozych. Em.

Kyrza. Kalaso¸n_k (ao pustazella ў zhyets, pshan_ets). Item.

Kyryz prysl. Tseraz, praz. Um, Dz_v_n. Em nós bulo kyryz uma cabana sylo gor_lo. Um.

Kytayka. Stuzhka. P, Zalesse (SB).

Kergavy espreitam. Yak_ z plyamam_ (pra v_shn і). Kergava vyshn_ top_ro, e touros kolys são bons. Em.

Lava. Fosso. P'yany de _sh z robôs, povalyvsya em uma lava y tendo adormecido, todo o n_ch em syruy zyml_ tendo estado. Em.

Lagvytsya. Dra¸lyany pasudz_na (um barril, skrynya) para gordura zasolk_. Dz_v_n, Pav_zza (Sg).

Ladyta nezak. Ramantavats. P, em, Bs, Km. Iaque bach rovyra puladyv. Km.

Ladytysya nezak. Zhyts o zgodna, é amigável. P, em, Km. Pubralysya і a zhynut udnakuva dobre, ladyazzya. Km. Nydavno pobralysya і vzhe a Nova York ladyatsya. Em.

Lisa. і m de Valatsuga. Bem y Lisa você, і um iaque tob_ a Nova York ele uma vergonha é à taca sovatysya? Em.

Lapsyrdak de m. Velho adzezhyna. P, Bs.

Lasochka. Carícia (zhyvyol_na). P, em.

Lastovka. Calças de Usta¸ka ў. P, Bs, Lasta¸k і, tenente.

Lasyts_ milhão. Modelos em zamyorzly vokna. P, geada de U. Taky, sho lasyts_ vs_ zamurovala janelas. Em.

Latach. Lotats (pântano rasl_na). P, um. Rostsv_v brega latach bom. Um.

Latukh. 1. Velho adzezhyna. P.2. Neadukavana chalavek. Tenente.

Lyokot_ta nezak. Trests_sya, dryzhats, bayatsets. P, em, Bs, DB. Chy você shche lyokotysh, uzhe cobrem o medo de proysh há muito? Mesmo lyokotyt de frio e a Nova York od_nytsya, dialetos dialetos de Nova York. Em.

L_tn_y espreitam. Tseplavata. P, em, Batchy (a). Ligeiramente água de l_tnya. Em.

L_tyus, l_tyusya prysl. Letas, em m_nuly a um godza. P, em, Bs.

Lnysko de N. Campo, dza de orvalhos Lyon. P, em.

Lomanta. і m de Balbatun. De um lomant, nyyaky salvarei um nym, hoch de um pau de cabana. Em.

Lushpay_ milhão. 1. Astatk_ paslya praseyvannya gretskay muk_. Item 2. Bulbyanyya shalup_na. Tenente.

Lyzhko de N Lozhak. P, em, Bs.

Lykot_ta nezak. Dryzhats. Item.

Lypchytsya. Rasl_na z syameystvo pav_tukhavy, yaky a um paraz_tua em Lena. Habov_cha (X).

L_s m é calvo (um nazva sem motivo de um і masculino samk і). P, em.

Lysyta nezak. Rab_ts zarubk_ no stval de um drev. Um iaque dá a um dylyanka um l_sa, dyryvyna, o Kotor tob_ lysyat і em um lysyany nomyruyut. Em.

Lykhy espreitam. 1. Zlosna, syardz_ta. Pchola top_ro lykhy і, iaque z ulyya vylytayut. 2. Pakry¸dzhana. A Pytro disto em myne lykhy, sho I um cavalo yoma a Nova York que tendo dá um s_n de um pryvysta e mn_ і um treba bulo palha é tomado, bo svyna vzhe potopylysya. Em.

Leshkata nezak. Kastryravats, pakladats. Pryvyza de um dokhtor, um treba de um kabanchyk de um leshkata, a Nova York povyzesh zhe em um mercado de nyleshkany. Em.

Lyubyve mnyaso N. Carne sem tlushcha. E (a).

Lyudyachy plyshnyk m, svysky plyshnyk m de Raznav_dnasts a um plyushn_k. Lyudyachy chy svysky plyshnyk — hl_b pychem em y_m. Item.

Lyumza. і m, exsalve. de Rumz. A. Marusya vzhe tal lyumza, і myzyntsyom ey_ navyt a Nova York zachypa. Em.

Lyukht m. Sopa (em um pecha). P, em.

Lyubtsko espreita. Papai-lyudsku. Batcha (a).

Lyada milhão. Nab_l_tsa. Item.

Lyakan de m Pudz_l. Em guroda de um treb de um pustavyta de um lyakan, shchob a Nova York gurka que tendo escolhe corvos. Km.

Lyakata nezak. Puzhats. P, em, Km. A Nova York lyakay myne, bo yakos assim pyrylyakavsya, shcho m_syats hvur_v. Km.

Lyaty prysl. Usyo-tak_. P, em, Bs. Lyaty buv bom rk. Item.

Mazata nezak. Pests_ts (pra dz_tsya). Item.

Makukh de m Shalup_na de inferno de uma semente de linho to¸chanag і kanapel. Um.

Man_ta nezak. Pryemna pakhnuts. Man_v horoshe hl_bets, em plyshnyakova spechony. Um.

Mantyta nezak. Pryvabl_vats. De zhe um sus_tka em myne: um mantyla-mantyla moy_kh kurey, typer vs_ a odney_ em y_y_ nysutstsya. Em.

Mantechka. Myantashka. Item.

Marudnyk de m de Marudl_va, pavolna ў raboyets chalavek. Item.

Martsyovata nezak. Campo de Pra tsechk_ ў koshk_. P, em.

Makhlyar de m de Hlus, ashukanets. Em, (K).

Mach_snyk de m de Dzyagel (travyan_sty rasl_na). Item.

Mgch. P, mg_ch. U. Drobna dozhdzh.

M_rytysya nezak. Zb_razza, número de Metz, namervatsets. M_rylasya em nyd_lyu a Kobrynya skhodyta, e aqui doshch takyyul_v! Em.

M_sto de N Gorad. P, Bs, DB.

M_shanka. Trasyanka (sumes palha de Sena і). P, em, Bs.

M_shan. Sv_ny envenenam z muk_ і batatas. P, Bs.

Mlyonok de m de K_y, pra a um dapamoza de um yakog pryvodzyats em Rukh verkhn_ uma pedra de um ў tosquiado. Item.

Mnygo prysl. Mnoga. P, em, Bs.

Mnyavkata nezak. Mya¸kats. Em, Gutsk_ (a).

Mnyavchyata nezak. Mya¸kats. P, em.

Mnyasnyts_ milhão. Myasayed. P, em.

Mnyaso de N de Myakats de um agarodn_na ts_ sadav_na. Em chyreshen b_lsh um mnyasa, chy em vyshen. Zabuzhk_ (a).

Movmyra. і N Ma¸chun. Gutsk_ (a).

Modykovata nezak. Prystaso¸vats, pryladzhvats, maystravats. Sho você lá modykuyesh, a Nova York chypa, pudozhda o pai, v_n l_psh para tybe a um pon_maa і zrobyt. Em.

Mozl de m P, mozyl m de Bs. Vuzel em n_tets.

Mokrotecha. Mokraye a um nadvor'a, makrata. P, em, o DB. Em dvor_ um mokrotecha, a Nova York vyyta de uma cabana. Em.

Molodets o m de Malada são chalavek solteiro. P, Dz_v_n.

Molotebnyk de m de Malatsb_t. P, em.

Moloch_yka. Raznav_dnasts gruzda. P, em.

Molochyayka. 1. Aduvanchyk. 2. Raznav_dnasts I malachat. Item.

Montorytysya nezak. Marudz_ts, kalupatsets. Sho você lá montorysya, hod_mo huch_y. Em.

Montyk de m de H_trun. E (a).

Mor_g m de Atava. Zhyn_m de vacas lá, lá zhe fundam mor_g odr_s, lá há muito pogreblyano. Um.

Morkytata nezak. Byts em um campo tsechk_ (um pra avechak). P, U. Shchos dovgo o nosso cordeiro a Nova York morkyche, shchop embora a Nova York permanecesse a Nova York um k_tna. Em.

Mormylo de Ma¸kl_va N chalavek. Item.

Morozysko de N de Maroz_shcha. P, em.

Garoa. _mzha. Palyats_cha (a).

Mos_yka. Drobna dozhdzh, _mzha. Ouch, yaky lá doshch buv, mos_yka! Um.

Motlokh de m de Drobyaz (batatas fracionárias і _nsh.). Em, Syalets (Sg). New York Times kartopl_ a Nova York vrodyla, Aden motlokh. Em.

Motsyovata nezak. Ovo de Stukats ab dentes, pravyarayucha, ts_ a motsnaa de Yano. Em myne Bilrar a um vm_a eytsya motsyovata e mim não. Em.

Mruknuta Zack. Burknuts, skazats neshta de um nevyrazn. P, Bs.

Mrets m de Nyabozhchyk. P, em.

Mstlyvy espreitam. Pomsl_va, msts_va. P, Bs.

Mudryka milhão. Mudragelstva. Palyats_cha (a).

Mulya. Mulo. P, em, Bs, DB. Z mul_ a Nova York vytyagnuta. Item.

Muraty espreitam. Brudna. Item.

Murakh. Murashka. P, em.

Murlata. Bervyano, yaky kladzetsets em cima de selo de bebê. P, em.

Murlyavy prysl. Kvola, são finos. Te¸l_ (a).

Musovo prysl. Abavyazkova. P, em, Bs, o DB, Lasta¸k_ (a).

Musyt prysl. Mabyts. P, em.

Mutnya. Hlusnya. P, Bs.

Mutyta nezak. Hlus_ts, man_ts. P, em, Bs, DB. Geto de um nypravd, v_n mutyt. Item.

Mutyun de m _lgun. P, em, Bs, Zalesse (SB). A Nova York slukhay gety mutyun. Zalesse (SB).

Mydvedyna milhão. Azhyna. P, em, Bs. Mamo, mn_ de lucros varennya z mydvedyn. Em.

Mydlyta nezak. Ab_vazza, badzyatsets, ats_ratsets, kruts_tsets (é z frequente metay shto-nebudz ukrasts і). Estaca de Shos gorodzha d_ta mydlyat, chy a Nova York querem em um jardim vl_zta, naglyaday aqui. Nyma chy tob_ aqui mydlyta, yda odsyul. Em.

Mykytky espreitam. Gubata. E (a).

Pessoa estúpida. і m, exsalve. de Ma¸kl_va, negavark і, são chalavek das sobrancelhas de besouro. Bem y a pessoa estúpida, tv_y Stypan, para a toca і a Nova York cheirará palavras das suas odes. Em.

Mynyushyta nezak. Motsna, brydka abgavorvats. Klavdya assim vzhe y_y_ mynyushyla, portanto mynyushyla! Em.

Myrma. і m de Ma¸chun. Lasta¸k_ (a).

Mytanuta Zack. Padmests_ ele (é inexato). E (a).

Mykh_r de Machava m puzyr. Kolys z mykh_ra d_tyum robyla chachka: vymynayut o seu em popylova, encha ervilhas, infle-se, roblyat um shylystun, bude mnyakhky embora em uma orelha pkhay. Em.

Myshyata nezak. P, em, myshata nezak. Km, mysheta nezak. DB. 1. Perameshvats. Irei vacas namyshyayu. P. Myshata s_no com sulomyyu, shchob poslya nar_zata s_chka. Km. 2. Chargavats. Um iaque de umas esteiras v'yazal de um svedr, myshat um b_la um nytka com synyyu. Km. 3. Perashkadzhats. A Nova York myshyay milhão і, a Nova York tovchys abaixo de nogama. P. Dytey com um suba pu brata yaguda a Nova York um treba: ONU myshata estará em l_sa. Km. A Nova York coseu tob_ rubashka, um ts_ly vechor de um myshela myn_. DB.

Medvedyna milhão. Azhyna. Dz_v_n.

Medykovata nezak. Prystaso¸vats, pryladzhvats. Tenente.

Myar_ovata nezak. Merkavats. Myargovala, shcho hvatyt Horyn em um bordado e o seu dv_ rejeitado talka. Em.

Nabrata Zack. Padmanuts, abduryts. De і que se tendo reúne v_n myne: tendo dito, sho gryba vzhe e em byrezyna, fui, puvdnya prosovalasya і embora um para a demonstração um znayshla. Em.

Navsky Vylykden de m Pam_nalna dzen. Navsky Vylykden — em chytver poslya Pasky. P, em.

Navydotsa prysl. Em bachny mesets. P, em.

Naglytsya. A Nyashchastsa. Naglytsya tybe a Nova York vozme. P, em.

Naglyadata nezak. Naz_rats, sachyts, akho¸vats. Irei uma cebola polota e você para hatyyu naglyaday, o policial daquela hora band_t a Nova York vvorvavsya aqui. Em.

Nagnata Zack. Dagnats. P, em, Km. Puy_khav rovyry, nós Hugo Na dozhynem. Km.

Naypersh prysl. Persh. P, em, Bs. Naypersh mn_ pryvyzesh e poslya Volod_. P, em.

Nakov_sytys (-sya) Zac. Nakh_l_zza, nagnutsets de um n_zk, bl_zk sim kago-, chago-nebudz. Chy você nakov_syvsya é necessário mim, torne-se em - lyudsku. Em.

Nalyman de m de Gultay. Item.

Nalyagata nezak. Uzdzeyn_chats akty¸na, nastoyl_va; prymushats sim chago-nebudz. O filho sho dia a um nalyagaa em myne — uniformes huch_y a um vys_lla і todos! Em.

Namuskly espreitam. Nasychana v_lgazzyu (pra a um dra¸n_n). Item.

Napostata Zack. Em, um. Nastoyats, zapatrabavats. N_mts_ em nós um napostala posl_dnyu uma vaca de um zabrata. Um.

Naproshka prysl. Naprastk_. P, em, Bs, DB.

Napusto prysl. Daremna. P, em.

Napytlyuvatysya Zac., exsalve. de Napratsavazz. Vse prybyrat і assim napytlyuvalasya para toca. Korchytsa (SB).

Naperyta Zack. Adluptsavats. P, em, o DB. Taca de Dobre tybe esteiras de um naperyl. Em.

Nastavyta de um ocha. Utarop_zza. P, em, Bs.

Nast_lnyk de m P, nast_lnyk m de U. Abrus (nakryvats mesa, dzezhka).

Nastromyta Zack. Udaryts nastorch. Nastromyla paltsya. P, em.

Nastropalyta Zack., exsalve. Padbukhtoryts, nastro_ts suprats kago-nebudz. Isto, pevno, um zh_nka assim do seu nastropalyl, sho navyt em um r_dna de um matyr que tendo começa kydatysya. Em.

Natrypata Zack., exsalve. Nab_ts. P, em, o DB. E mim o natrypat і nykuda a Nova York um pustyla, repreenda casas posydyt. Em.

Naturlyvy espreitam. Narav_sta (pr de Kan). P, em, o DB. Oh, k_n naturlyvy, você y_m s_no mozhesh і a Nova York pryvysta. Em.

Natyakata nezak. Namyakats. Znov sobre nós shchosya em syl_ fala, bo mn_ o typerychka vzhe natyakat Sykl_t. Em.

Nakhlyapata Zack. Nakhlyupats. Em uma camisa nakhlyapav. P, em, Bs.

Nakhopytys Zac. Nechakana, neprykmetna pryysts і, pachatsets і iaque de Osen nakhopylas você a Nova York bach і oglyanutysya a Nova York vsp_la. Em.

Empréstimo de Nachy. _nsha. Amo a cor de nachy. Korchytsa (SB).

Nashcho prysl. Navoshta. P, em, Bs, DB. E nashcho mn_ estrangeiros klopot bregas dytey glyad_ta — mn_ y svoy_ a cabeça de oduryla. Em.

Nashykhovata Zack. P, em, Km. Padrykhtavats, sabrats. Mamo, você vzhe alimentam a bolsa de um nashykhoval? Km.

Nyvzhezh prysl. E iaque zha. Em, o DB. Nyvzhezh, melodicamente serei, y tentativa de Nova York navyt. Em.

Ny_da prysl. N_kol_. P, em, Bs, DB. B_lsh de um ny_da moyoy_ y noga em um tvoyoma dvor_ a Nova York bude, tempo em tybe hvatylo sovysta ele em dytey skazata! Em.

Nydogryzok de Nedayedzena m kavalachak pão. P, em, Bs.

Nyzastorknuta Zack. Não zatrymatsets. Em.

Nyzata nezak., exsalve. Shturkhats. P, em, o DB. Nyzhe y nyzhe em boka a um dytyn, contente, shcho b_lshy cresceu. Em.

Nymayesh prysl. Nyama. E yachmyn_v nymayesh, ano de Nova York typer em yachm_n. Um.

Iaque de Nymov_t prysl. Nadta, nemavedama. Nymov_t um iaque de um treb bulo em Kobryn zy_zdyta e mim a Nova York pudnyatys poderia. Em.

Nyobolyta nezak. 1. Não spryyats. Que isto treba para ele cholov_kova urodytysya: v_n navyt svoyuy matyra New York Times nyobolyt, shcho vzhe aqui sobre pessoas. Em. 2. Nenav_dzeets. Lá y_i_ nyobolyla. Item 3. Zayzdrosts_ts. Sus_d de um zavsha nyobolyt, shcho em nós kartopla são gentis com rusnut. Km.

Nyostyrkatysya nezak. Não byts, redka de pakazvatsets. І shcho para hlopets, casas y a Nova York ostyrkay_tsya, todos em pokhod_ y em pokhod_. Em.

Nykharchovany espreitam. Nenayedzena, estão com fome. Nykharchovana de um hodyl. Item.

Nykhlymyazhy espreitam. Nekhlyamyazha. P, em.

Nykhlyuya. Neakhayny zhanchyna. P, em, o DB. Bem y nykhlyuya, yaky em yuy spodnytsya ele é splodgy, você mas podyvys. Em.

New York Times prysl. N_choga. P, em, Balota (X). New York Times mn_ a Nova York um treba de tybe, ele a Nova York chypa myne. Em.

Nychogy espreitam. Drenna. P, em, Bs.

Nyshkoryta nezak. Shukats lychy, dzyubay (pra sv_ny, kurey). Porcos de Nyshkoryat, ryyut, shukayucha shcho. Item.

Nemnytsya. Balota, em yaky pravalvayutsets, um bagn. A Nova York yda, lá nemnytsya. Item.

Nerod. Pagamentos de Drobnyya ne¸radl_vyya, naseena, zbozhzha. P, em.

Obdyrtus de m de Abarvanets, absharpanets. _de obdyrtus, ele shmata trasutstsya. Em.

Obzel de Znadvorna m de camada de um dra¸n_na, abalon. P, U. Dyryvyna nazyvay_tsya: um obzel, stryzhnya y a Nova York vydno zus_m. Em.

Oblak de Voblak m. Item.

Oblyamvka. P, oblyam_vka. U. Apukh ў a uma cobertura.

Obm_l de Melkavoddze m. Em obm_l os zakhodyt pescam em nerest. Um.

Oboburyta Zack. Udaryts. Oboburyv em plechokh. P, em.

Obolok de Voblak m. P, em, um. Cerveja y tempo, ABBA um obolok de naysh em sontse, tão faz frio — até a Nova York vydyrzhyata. Em.

Obor de m. Em rápido: Em uma data obor. Dats sem groshay, pavery¸sha em palavras. Em um obor que tendo dá — byz pênis, em um pov_ra. Item.

Oborg Streshk m sobre um feno stazhok, abarog. Item.

Obrata Zack. Agrab_ts, abrabavats. P, Bs.

Obrobytysya Zac. Trabalho de Zrab_ts usyu. P, em, o DB. Conduzido para toca obrobylasya. Em.

Obkhodyta nezak. Rab_ts em redor. Kolys a Yur'ya com korovay obkhodyla svoy_ nyva, zhyto. Item.

Obyrata nezak. Grab_ts, rabavats. P, em, Bs.

Tavão de m P, tavão de m. U. Avadzen. Um iaque de uns tavões napala, conduzidos uma vaca de um podoy_l, popokhodyl atrás dele em vs_m poplava. Em.

Ovechy shchavukh K_sl_ts m. Ovechy shchavukh em pzhn_ roste. Item.

Ogledshchyna. Aglyad gaspadark_ nyavesta parentes de um zhan_kh і naadvarot napyaredadn_ vyasellya. Item.

Ogryvatysya nezak. Em rápido: a Nova York ogryvatysya casas. Amal não byvats casas, nedza prapadats. M_y hlopets todas as casas l_to y a Nova York ogryvay_tsya: zabyzhyt, zy_sts deshcho і zn pob_g. Em.

Ogende prysl. Vun lá. Ogende lyzhyt geblyk, dê mas mn_ o seu. Em.

Aude Prynaz. Para. Iaque lá і Torahs dn_ a Nova York y_styme, bude tovshcha de odes você. Em.

Odbrodzhuvata nezak. Razmyazho¸vats slyadam_ senazhats. Uma grama a um odbrodzhua de um tychka em empurrar — um stezhka rabyt. Um.

Odbrodyta Zack. Adbradz_ts, pravests_ slyadam_ a um myazh em senazhats_. Item.

Odbytkovata Zack., exsalve. Nab_ts. Zara tomarei um shytyk, odbytky dobre і você é lyazhesh melódico vzhe togd_. Em.

Odv_data Zack. Navedats. P, em.

Odvolognuta Zack. Adsyrets (pra a um byal_zn). Nagavyts_ pyrysokhla, shcho nymozhna de um prasovata: pov_s nanuch em dv_r, shcho odvologla. Em.

Odganuta Zack. Adgadats. P, em.

Aden l_ch. Adz_n. P, em.

Odnakovy espreitam. Um iaque de um nekranuta, tsela, é novo, a bytsets não ў em karystann_. P, em, o DB. V_n exatamente saciam um odezha, todo o vesna od_vav um terno e um iaque odnakovy. Em.

Odnostalka. Círculo de Ka¸basa. P, em.

Odrotovany gorshchok de m de Garshchok, apletsena a drota. P, Bs.

Odura. і Nazol m. P, em, o DB. Tv_y hlopets tal odura da cabeça, um iaque sv_t a Nova York bachyv, a Nova York eu tob_ querem o seu glyad_ta. Em.

Odynak de m Adz_na do filho em syam’ і. Z odynaka iaque cão de Nova York, cão. Em.

Odyag Adzenne m. Habov_cha (X).

Odyagnuta Zack. 1. Adzeets. Odyagnula de um casaco і foi. Item 2. exsalve. Patsyagnuts, udaryts. D_ta, opsyatte, bo a um odyagn shytyky. Em.

Oznaymyta Zack. Pavedam_ts. Item.

O entrincheiramento do m de Chastk teme і, yaky a um zv_saa sobre stsyany. Item.

Entrincheiramento. Skura, yaky abshyta colarinho. Em.

Olho de N de Dz_rk ў verkhn_m kamen_ zhorna ў, kuda de nasypayetsets de um zbozhzh. P, em.

Okradata nezak. Abkradats, krasts_. І aqui a um okradaa, і em kolkhoz_ a um okradaa — takyy_ zhul_ka e. Em.

Okrom_y, okromy prysl. Asobna. Item.

Okyd. Apadk_. Vzhe yakayas okyd bude: Coca de bach sontsya yaky ao pryslonena.

Oladok de Aladk m. Que um oladok em um pudloga que tendo cai, dê o seu svynyum. Em.

Olkhvka., olkh_vka. Sv_nukh fino (gryb). P, em.

Onde prysl. P, gonde prysl. Vos aqui. Em.

Suporte de m de cancro de Chastk і, yaky z_my não a um zamyarzaa. Opar — da Nova York de água a um zamyrzaa, dyvysya, shob lá a Nova York vlyt_ta. Um.

Op_vzyna., op_vznyna milhão. To¸styya dubets, gal_na, yak_ya kladutsets em pilhas de vyarshynyu. Op_vzyna zvyazuyut chy skruchuyut. Item.

Opl_chka de N de Plechava de um sust ў. P, em.

Oplyatata nezak., exsalve. Ests_ a muitas companhias po¸ny. De um oplyataa, até pesque a sopa tryasutstsya, um iaque tyzhden nyy_vsha. Em.

Opolonok de m de Prasnak. Tenente.

Opoloshyta Zack. Ablatashyts. D_ta de um zal_zla em uma jaula і opoloshyla um yablyna. Em.

Opona. Pneumático de Velas_pedny. P, U, (K), DB. A Nova York esquece Nova Opona kupyta. Em.

Opochyta Zack. Adpachyts. P, em, o DB. Lyazh, opochyn, narobyvsya para toca. Em.

Opoya. і m. Em rápido: Opoya Chalavek sv_ta, yak_ é muito da p'a. Ouch, shcho vzhe sobre o seu lá govoryta: que isto opoya sv_ta. Em.

Opranutys Zac. Topo de Nadzeets ao adzeena. P, em, Bs, DB.

Opsadovyta Zack., exsalve. Supako_ts. Eu hutko tybe opsadovlyu, a Nova York senta-se mas. Em.

Opsyadata nezak. Supakoyvazza. Opsyad, bo a um naper. Em.

Opkhodyta nezak. Kranats, nepako_ts. Ty v_n myne a Nova York opkhodyt, shcho chuzhy. Chy lá maio myne opkhodyta? Em.

Opchakhnuta Zack. Absokhnuts (pra grama). Tempo de Typerychka, a um ob_d a mowings opchakhnut e z um ob_da é bude possível povyrnuta. Em.

Opylonok de m de Prasnak. Opylonok — taca paltsyom a um potykaa, dyrochka zrobyt і pyche. Um.

Opyryzata Zack. os stsebanuts (assustam) Motsn. Um iaque de um opyryzal bychyom, dysyaty zakazhe em um yablyk de um lazyta. Em.

Opytuvatys (-sya) nezak. V_tazza (por uma mão). Item.

Orechok de m de tecido de Muzhchynsky do¸gy adzezhyna. Item.

Osmalok de m, osmalka milhão. Trokh_ padgarely zvarany bulb_na ts_ padgarely chastka yae. Vyynyala de um chygun de um kartoplyama de um pecha, byr_te a um osmalka zverkh. P. Eu a taca de um velma ama kartopl_ z osmalkama. Em.

Osmlok de Smalyana m kavalak dreva. Item.

Osnyvnytsya. Ramachny snavalka. Habov_cha (X).

Osypata Zack. Pakryts, napo¸n_ts, absests_. Jac Wor_nne de um poplav choveu — sn_g bude (prykmeta). Em.

Osypata nezak. 1. Akuchvats matykay. O cavalo de Ny bulo da é tomado, um musyla vs_ sotka osypachkyyu osypata. 2. Farinha de Pasypats (forragem a um zhyvyola). Treba de um y_khata de zn de um zmolota para cozinhar no vapor myshechkuv, bo vzhe nyma chy osypata a Nova York svynyum, vacas de Nova York. Em.

Osypachka. Matyka sem dente ў. P, em, Bs. Nagostra mn_ um osypachka, irei polota buraka. Em.

Osypka. É áspero a um grão zmelenaa em uma forragem a um zhyvyola. P, U. Na a mina assim a um osypk, a um novo shche é distante. Em.

Osyt. S_tavataye de um drev. Item.

Osytuvaty espreitam. P, os osytovaty espreitam. U. S_tavata (pr a um dra¸n_n). Pryv_z a um conselho osytovat mn_. Em.

Oselytsya. Senazhats que aquece um agarod. Item.

Otkydalnyk de m de Myashochak de adtsedzhvannya a um tvarag. Zav'Ezhe otkydalnyka, pomne, kam_nchyky prylozhyts і bude queijo. Um.

De prysl. Nyada¸na. De um sudosyl y_y’ і em Kobryn_: tal babzno zrobylasya, caveira, zdayezzya, em yuy_ tudo foi reunido. Em.

Otpanakhtata Zack., exsalve. Adrezats vyal_k_ kavalak chago-nebudz. sh tob_ mostrei uma parte nyvylychky de gordura de um odr_zata e você otpanakhtat forjado, sho y para a Nova York tyzhden zy_mo. Em.

Otrepyna milhão. Myakkaye a Lena atrep'a.

P, EM.

Otukhnuta Zack. Zn_knuts (pra a um pukhl_n). A mão o touro inchou-se, e Zara vzhe um otukhla. Item.

Otkhetskata Zack. Vykhadz_ts, vylechyts. Cozinhar no vapor dyon lyzhyala lá, por enquanto y_i_ otkhetskala. Em.

Okhlyupysty espreitam. Pakh_la (pr para temer). Okhlyupysta de um str_kh. Um.

Okhylynka. Vyal_ky hustka. P, Korchytsa (SB).

Ochypytys Zac. Prychap_zza. Ochypyvsya ao seu iaque da fenda. P, em.

Oshalaputyta Zack. Abmanuts, abvests_ vakol dedo. Tal horosha d_vka oshalaputyv і pokynuv, b_lsh takey_ vzhe ny_da a Nova York znaydesh. Em.

Pa_urok m P, um, m pagurok. Km, Lyakhchytsa. Uzvyshany myasts_na, uzgorak. L_to mokre bulo і huludno, dobre, shcho sotka em tala pagurkuva. Km.

Padanka milhão. Plada, yak_ya sam_ apadayuts z dreva. P, em, Bs.

Pazur de m, pazur_ milhão. K_ptsyura ў ptushak, kapyta ў parnakapytny. P, em.

Palakht_ta nezak. Palats. P, em.

Parostok de m de Rastok. P, em, Bs. Namochyla de um gurka (nas_ena), vzhe poparostylys, parostochka e, parostka. Item.

Pasamang de m de Dzyagastyya de um plyama. Chy em tybe pasamana em sorochets? Em, Lyakhchytsa.

Pasovysko de N. Pasha. P, em.

Pasovets m de Plytagon. Item.

Pastovnyk Vygan que aquece m vyosk_. Em umas ervas de New York Times pastovnyka de um nym, dovgo vacas de um pasla. Ervas de Kolys s_yany a Nova York bulo, ele kosyla depois pastovnyka. Um.

Enteado de m de filho de Nyarodna, enteado. P, em.

Pasyrbytsya. 1. Direito de precedência de Syastra tolk_ a um batsk. 2. Nyarodny dacha, padcharyets. Item.

Patsyora milhão. Patserk_. P, em.

Pachosa milhão. Pachask_. P, em.

P_ven m de Peven. Iaque p_ven vechory zaspyva, pyrym_na de tempo bude. P, em.

P_r'E de m a L_stsa tsybul_. Em, Bs.

P_shk prysl. A Peshsh. P, em, Bs.

Libra do m P, p_d o m de U. Mests, os dza empacotam a monte de feno ў.

Páginas de m de Batsyushk, fundos. Cante’ _khala ao sacerdote — um nym do sacerdote de um vdom: chy seu, chy a minha ação de nyshchaslyva (z pesn і). Item.

Plavnyk de m. Água rasl_na. Plavnyk — shyrokynky, stybylka maio, b_l_nky tsvyte, em vod_. P, em.

Plavushka. Rask. Item.

Plasky espreitam. Pakh_la. Plask str_kha. Item.

M de pagamentos. Uma parte de um palatn (a um typ nam_tk і), daryl_ em vyasell_. Item.

Pleshka. DB, plyashka. Bs. Butelka. A Pleshk de um vypyla gor_lka.

Plysak de m de Plygagon. Item.

Plysk. L_s_chka (gryb). P, em.

Plyuta. Dozhdzh sa para nevar. Em, Dz_v_n (Sg).

Plyazhyta nezak. o _sts_ um bezupynna, um do¸ga, em vyal_kay kolkasts_ (um pra dozhdzh os і são a neve molhada). Bem y plyazhyt na jarda і, um iaque a um pokormyta skotyn? Em.

Plyamkata nezak. Ests_ prytsmokvayucha, prytsmokvats. P, U. Na plyamkay, iaque de um y_sa, portanto a Nova York horoshe robyta. Em.

Plyatsok de m, plyatska milhão. Bl_n em ¸syu patelnyu. P, em, Bs.

Em prynaz. Paslya. P, em. Em ob_da p_ydesh grybsta s_no em um valka, bo nanuch em doshch pyrydavala. Em.

Poblagnuta Zack. Zmarneets. Assim kartopl_ poblagla, shob embora a Nova York chysto propala. Em.

Poval de m. Assim. P, brykety aqueço U. P_chka, para um zyma povat assim zakoptyzzya, shcho conduziu pood de Pasku otshary. Em.

Povdnya. Pa¸dnya, syaredz_na de dia. P, em.

Pov_dde de N. Inundação. Pov_dde é um iaque de água mnygo. Um.

Povnya. Po¸nya (fase de mês). P, em.

Povodyta nezak. Wadz_ts Kan ў hora de um voryv. P, em, Bs.

Povpyvatys (-sya) Zac. Panap_vazza. P, em, Bs, DB. Povpyvayutstsya, iaque chmyl_. Item.

Povroza milhão. Tasyomka, matuza ў a um fartukh. Povroza de um dovga, dobre zav'yazuvata. Korchytsa (SB).

Povkh de m. Molhe. P, em, o DB. Povkh zanuch todo o gryatka tsybul_ stochyv, treba de um pyrysadzhuvata. Em.

Povkhotochyna. Pequeno grupo zyaml і, natochany kratam_. Nyyak a Nova York é kosyta possível, povkhotochyna odna em ervas і, uma trança tupysh. Em.

Povshok de Myadzvedk N. Item.

Povshubok de m de Pa¸kazhushak. Bs, DB. Zlozha de um povshubk, bude і typlo і horoshe. DB.

Povydyon prysl. Pav_nen. P, U. Povydyon V_tya em sábado de um pryy_khata com Kobrynya e um nyv_stka de um povydn em nyd_lyu. P. Povydyon buv shche zrannya pryyta e shchos nyma. Em.

Poganyata nezak. P, em, Bs, poganeta nezak. DB. Pangukwats (o Kansas). Poganev do cavalo, sedyacha em carretas. DB.

Perseguições. N_zkaye de mesets. Em pogon_ um olshyna roste. Item.

Podaryta Zack. Dats a um m_lasts_n. P, em, Bs, DB. Treba de um podaryta startsya. Item.

M de subrolo de Pershaye bervyano ў a um zruba. P, em, Bs.

Podv_rny espreitam. Znadvorna (pr de uma armação ў vokna). Podv_rna de uma janela uzhe vstavyv, zashklyv, é pyrybyratysya possível em Nova uma cabana. Em.

Podvornytsya. Doshka paralisam varota-m_. Item.

Podganyata nezak. Prymushats sim hutcheyshaga vykanannya trabalhos. P, Bs.

Podgrybnyk de m de Polsk_ gryb, padgryb. Item.

Podmetyany espreitam. Em rápido: Poshla, iaque de um podmetyana. Payshl_ paslya nya¸dacha. Em, tenente.

Podnyotka. Padnosak. Você a Nova York vart mey_ podnyotka. Item.

Podor_zhka., podorozhnyk Apenk m de prado. Item.

Podpolyushka. Perapyolka. Podpolyushka (spyavaa) — p_t-p_t, abaixo de - capino, abaixo de - capino. Item.

Podstanyvka. Padsta¸ka um empate forçado vuly em um dreva. Item.

Podtyagnyuvaty espreitam. Padtsyagnuta, z pequeno zhyvat. Jogos de Podtyagnyuvata, a Nova York tlusta. Item.

Podupl_ta Zack. Inferno de Aslupyaneets para temer, motsna de spuzhatsets. P, U. Jac Staly de um strylyata, podupl_la wons. P. Jac Grymnulo, portanto us_ em hat_ podupl_la, polyakalys. Em.

Podshevka. Padshyta n_z vopratk_. P, Bs.

Podyyka. Nyape¸ny nav_na. Podyyka ydet. Item.

Pod'yundyta Zack. Padbukhtoryts. Geto é o seu pod'yundyla, shcho v_n zly brega. Pedra (SB).

Pozavtrey prysl. Paza¸tra. Item.

Pozazavtrey prysl. Praz de Torah dn_ (em buduchy). Item.

Pozazavch_r prysl. Tra dn_ atrás. Pozazavch_r d_lo bulo. Um.

Pozazavchora prysl. Tra dn_ atrás. P, em.

Pozaprygumnyk prysl. Pazagumenn_. Item.

Pozdorovkatys (-sya) Zac. Pav_tazza. Zayshov em uma cabana, pozdorovkavsya z gospodaryom. Em, o DB.

Pozyomka milhão. Sun_tsa. Item.

Poynyata Zack. Zlav_ts. Poynyata kurytsyu treba. P, em.

Poklyushka. Nevyal_k_ gnutk_ kalochak. Em vz os gollyo põem і vyrubuyut poklyushka, stavlyat em um drabyna, shob blsh Gaulle Naclasta. Item.

Pokovbachytysya Zac. Pakryv_zza. Zus_m de um doska em pudloz_ pokovbachylysya, musyt syryma zastylav. Em.

Pokorozhany espreitam. Nyaro¸na. Em v'yazova um latido de glatka, e em berostova de um pokorozhan. P, em, Bs.

Pokydanka. Razvedzeny, pak_nuty a homens zhonka; razvyadzyonka. P, em, o DB. Pokydantsa tyashko em matrimônio vyyta zn. Em.

M gryb amarelo-pálido de Makhav_k de um zyalyona, zayecha barav_k. Item.

Pol_tok de m de Paletak. Em rápido: Krychyt em vsyoy um pol_tok. Motsna krychyts. Item.

Polova. 1. Myak_na. P, em, Bs. 2. Astatk_ paslya praseyvannya a¸syanay, yachnay muk_. P, em, Bs.

Polovy espreitam. Vacas de mastros, Kan: é leve-zho¸ty. P, em.

Polovynchyk a Bervyano m, razrezanaa ¸do¸zh a um napalav_n. P, em, o DB. Kolys hlyva, cabanas (um iaque hto velma b_dny) і klyun_ com polovynchykuv robyla. Em.

Polokata nezak. Palaskats. P, em, o DB. Popolokala de loshka de P. Zanysa mn_ a um odezh a um kolodyaz, irei polokata. Em.

Polotte de N Pol_va, prapolvayena. P, em, o DB. Assim para um vesna foi dado gete a um polotta: poopukhala ruka, sho y uma vaca a Nova York posso vydoy_ta. Em.

Polokhlyvy espreitam. Palakhl_va. P, em, Bs.

Polupyshok de m, m semiabaixo de Palukashak (kosh, yak_ ¸sta¸lya¸sya ў carreta, dignidade і). P, tenente.

Pomala prysl. Pavolna. Pomala yshla, y_khala, robyla. P, em, Bs.

Ajudar. Dapamoga. P, em.

ІІ os omytushchy espreitam. Pamyatl_va. P, em, Bs.

Ponaravytys (-sya) Zac. Spadabazza. P, em, o DB.

Ponochota. Tsemen. Ponochota, New York Times a Nova York vydno, nariz a Nova York vysadyta. Item.

Ponocha prysl. P, em, ponucha prysl. Km. Tsyomna. Bulo assim ponucha, shcho conduziu a proximidade dutyagnuvsya. Km.

Poparostytys (-sya) Zac. Paprarastats. P, em, Bs.

Popyrychnyak de Papyarochna m de coberta. P, U. Popyrychnyaka de um treb de um burakama de um zasadyta: em uma vaca zyma sho datas bude. Em.

Porokhnyak de m de Trukhlyavaye de um drev. P, Bs.

Poskryptukh. Hlyabok z reshta ў tsesta. A Pav_zza (SB).

Poslyad de Drobnaye m de grão de culturas zbozhzhavy. Item.

Posoblyata nezak. Pamagats. Mn_ tio de Aden posoblyav kuplyata. P, em, Bs.

Posobyta Zack. Dapamagcha. P, em, Bs. Posobyv mn_ poklasta myshka em vz. Item.

Postola milhão. Lapts_. P, em, Bs, Km. Postola flutuou, o voloka uivou — podarkuv a Nova York um narobyla (z pesn і). Item.

Pós-cerveja. Pastsel. O ganho enviado a pós-cerveja. DB.

Posudok de m de Posud. Item.

Corrente de m de Prystasavanne de nav_vannya tsevak. P, em.

Potapets m de Strava z kavalachka ў pão, lã de algodão (ts_ Melaka), zapra¸leny a tlushcha de Abo a tsukra. Item.

Potyrebyna milhão. Pakhmelka, ao pakhmella. Eu que pensam, kuda v_n assim primeiro poy_khav e isto em potyrebyna huch_y tendo perseguido. Em.

Potyas Prasn_ts m. P, em.

Pofarblyony espreitam. Pafarbavana. Item.

Pokhodenka. Zhanchyna, yaky lyub_ts hadz_ts sem direito de precedência sprava cabanas. Item.

Pokhodenka milhão. Inferno de Hadnya de uma cabana sim de uma cabana. Item.

Potsvyoly espreitam. Tsv_la. Potsvyoly hl_b d_ta y_la, kob a um trovão a Nova York boyetysya. Um.

Poshcho prysl. Navoshta. P, U. Poshcho lá tob_ gete, poshcho! O item І poshcho lá tob_ foi dado? Em.

Pravdyvets m de Barav_k. P, em, Bs. Balo, um iaque irei a um byrezyna, tylko odna pravdyvts_ a birr e Zara embora exponha yaky znayta. Em.

Direito a N de Ulad. Direito de Bulo polske, nymetske, sovetske. Item.

Pravylo de Bervyano N, yaky kladzetsets ў aposhn_m vyanka de um zrub. P, em, o DB. Geta bar'yak em espécie pravylo bude. Em.

Prach m de Skrutak de um _lnovalakn. Prach — byretstsya em s_m pov_sy і tryraza em s_m. Item.

Prachyk de m de Apalon_k. Iaque do touro de um malyma, lovyla prachykuv і bavylysya y_ma. Em.

Pro_apyta Zack. Prashlyap_ts, pravaron_ts, prazyavats. P, em, o DB. Progapyla tal horosha um hustka em um onuchnyk, a Nova York um kupyla. Em.

Progayata Zack. Pragavaryts, zagavarytsets. A Godyn de um syd_l aqui і progayala, e mn_ a hora de um nym! Em.

Glutão de m de Abzhora. P, em, Bs.

Prokynutysya Zac. Z'yav_zza de um nechakan ў nevyal_kay kolkasts_. P, em, o DB. Um iaque dozhdzh_ proyshla, touros de um trokha de um gryba prokynulysya e Zara com frieza — y zn de um nym. Em.

Promanezhyta Zack. Strats_ts. Py, py, é hutko direito promanezhysh! Em.

Prory m, P, pror_y m. Em, um, o tenente Pral і ў a Nova York dozhdzh, l_ven.

Pró-esboços de m de Pratsyazhnaye ao vyma¸leena. Em Hodosakh a govorat com protyagy. Item.

Prokhytrony espreitam. Dapytl_va. P, em.

Pruzak de m de Ramenchyk. P, em.

Pryborkata Zack. Pryruchyts. tylyatko conduzido pryborkat trokha, e que ele dique urodylosya. Em.

Prygarka. Zarumyanena vyarshok Melaka pra k_pyachenn_ ў pecha. Em espírito baixo de um kazala: a Nova York y_zh prygarkuv. E isto bude doshch _ta. Iaque em matrimônio _tymesh. Um.

Prygumnyk do m de Mests que aquece celeiros і mesets, a um dza derreteu um celeiro. Item.

Pryzba. Pryzba. P, em.

Pryzylyta Zack. Pryvarazhyts, prysushyts. Pryzylyla hloptsya — z_lly o seu pryvorozhyla. Um.

Prymantyta Zack. Pryvarazhyts, pryvab_ts. O І chy t_lko ganhou de um zum_l do seu prymantyta? Em.

Prymatkobozhytysya Zac. Uladkavazza, pryladz_tsets, prymasts_tsets. P, em. M_stsya a uma mesa a Nova York bulo, eu syak-portanto um skrayechka prymatkobozhylasya і assim vsyoy um vechor і um prosedyla. Em.

Prymgnuta Zack. Zadramats. Poyda vzhe você popylnuy uma vaca, e irei embora a um mynyuta a um prymgn. Em.

Prymorozok de m de Zamarazak, prymarazak. P, em, Bs. Prymorozok byretstsya, kartopl_ nanuch são extensos por um treb. Em.

Prymoruzhany espreitam. Pryzhmurana. Ele vzhe vkhodyt em uma cabana prymoruzhany, sei, shcho vypyvsha. Em.

Prymruzhyta (ocha) Zac. Pryplyushchyts (vocha). P, Bs.

Prynaymata nezak. Inferno de hora de Naymats a hora. Oh hto ty foice bude zhyata? — Budesh, velho homem, prynaymata (z pesn і). Item.

Prynytytysya Zac. 1. Prylashchyzza, prygalub_tsets sim kago-nebudz. De prynytylasya a um matyr. 2. Supako_zza, sts_khnuts em hora neyk_, zata_tsets. Dae mas você lá prynytylasya, e bem sai. Em.

Prypolny zayeets de m. Lebre de lebre. Item.

Prypyk de m de Prypechak. P, em.

Pryskata nezak. Pyrskats. P, em, Bs.

Pryskrynyok de m de Bakavaya skrynka ў Cufra. P, em, Bs.

Prystupa de m de Prymak. Tozhe prysh para nós em prystupa, tempo a um zh_nka de prysh de um zhyta. Um.

Prystupytysya Zac. Padstup_zza, padysts і, prystup_tsets. Jac Nallue de água em um cocho, z-for abelhas a Nova York prystupytysya. Em.

Prykhamanutysya Zac. Prybrazza, apranutsets ў a um chystaa, prygozhaa. _da і você trokha prykhamanysya, chysta zlozha nagavyets і camisa. Um.

Prykhvatk prysl. Ury¸kam_. P, em, o DB.

Pryshch_tok de Streshk m a um frontão triangular ¸n_za. Treba de um novo pryshch_tk de um zrobyta, gety zus_m gnyly. Em.

Pudvalok de m de Padruba. P, em.

Pudmurvka. Padmurak de uma cabana. Item.

Pud'yudzhuvata nezak. Padbukhtorvats, padshturkho¸vats slovam_ zrab_ts shto-nebudz (zvychayna a um drennaa). P, em, o DB. Geto é melódico o seu Vasyl pud'yudyv, ele mesmo v_n ny_da dele a Nova York zrobyv. Em.

Puzhalno de N de Dra¸lyanaya chastka pug_. Item.

Puzat_y m de Puzach. E os yaky v_n puzat_y buv, kob você são um bachyla! Em.

Pulga. Vyal_kaya de myatsel_ets. O Pulga — um iaque vylyky v_tyor і sn_g, sho y _ta de um nymozhn. Um.

Pulyatys nezak. Napruzhvazza z us_kh s_l. Dz_v_n (Sg).

Pustyta Zack. Sapsavazza (pra caminho napradvesn і). O caminho de um pustyl — um vysn pochynay_tsya. P, em.

Puchytysya nezak. Raspuskazza, nabrynyats (pra pupyshk і). Puchyzzya vzhe um smorod_na, ela huch_y de um vyrba lá rospuskay_tsya. Em.

Arma. Karabok (z-almofada zapalak). P, em, o DB. Dv_ pushka zapalkuv kupyla. P. Na dá dytyna a um abaixo bavytysya. Em.

Pyrykovbasyuvata nezak. Motsna nakh_lyats shto-nebudz. A Nova York treba assim, a Nova York pyrykovbasyuy. Em.

Pyrykulbachytysya Zac. Perakul_zza. Iaque de senhoras de chy, até pyrykulbachysya. Em.

Pyrylyotny, de um pyrylyotama doshch. Karotkachasova dozhdzh, dozhdzh z perapynkam_. P, U. Bs.

Pyrymota. Pamylka de um pra snavann_. P, em.

Pyrypasany espreitam. Peravyazana, perapyarazana. O amigo (em vys_ll і) pyrypasany ruchnyky. Item.

Pyryp_lka. Matylyok. P, em.

Pyryp_chche N Vugal nasuprats pecha. Item.

Pyrypy m de enfermidade de Padarunak em vyasell_. Dz_v_n.

Pyrypyvata nezak. Enfermidade de Adorvats em vyasell_. Dz_v_n.

M de grama de trigo Pyrn_k. P, Bs.

Pychurka. Shamp_nyyon. P, em, Bs.

Pycha nezak. Skvaryts, smazhyts. P, em, Bs.

Pychyayka. Pyakotka. Em myne um pychyayka pyche. P, em.

Pyshnota. і m de Chalavek, speshchana de ouriços, peraborl_va ў ouriços. Pyshnota em myne, ty a Nova York hoche, gete a Nova York que serei, de y_zh, shcho deu, a Nova York isto a um zabyr zus_m. Em.

Pyshchuga. Pyaschany myastsovasts. P, em.

Pevny espreitam. Upe¸nena, perakanana. P, em, o DB. V_n pevny buv, sho a sua Nova York nykhto bachyv. Em.

Pelka., exsalve. Boca. Rozzyavyv o pelka. P, em.

Pendzel de m de Prylad, yaky belyats cenas. P, em, Bs.

Penkata nezak. Lopazza. P, em, o DB. slo_ka lavado garyachyyu com água, odyn penknuv, um musyla de um vykynuta. Em.

P'yavechynyk de m de Rakav_n de um sl_mak. Item.

Radyushka. Posts_lka. P, em, Bs.

Ralyukh de m de Shyrok_ kavalak uzaranay zyaml_ navalha de inferno sim navalha. P, em.

Raptom prysl. Usyago. Raptom em um godyna mn_ o treba buv zhyl_znyk, і navyt poshkodovat isto. Em.

Ratay Arata m. Item.

Rakhovata nezak. L_chyts. P, Bs.

Rachyta nezak. Zhadats. Shcho bachyt, ty y sob_ rachyt. Em.

Ridkvka. Sv_repa. Item.

Rob_tka robyt. Pra ao tsv_tseena (krasavayena) de um zhyt. P, em. Eu rob_tka de um bachyl. Rob_tka robyt em zhyta — zhyto tsvyte. Item.

Robochy espreitam. 1. Pratsav_ta. P, em, Bs, um. 2. Em rápido: Robocha zymlya. Camada de Verkhn_ vornay zyaml_. Um.

Rod_llya. Paradz_kh. P, U. Hod_mo, Manyo, a rod_ll_ em odv_tka em nyd_lyu. Em.

Rozboronyata nezak. Razvodz_ts boyka, uts_kham_rvats ty, hto paxá ў boyka. P, em.

Rozbyvata nezak. Rastrasats a um feno skoshanaa. P, em, Bs.

Rozvydnyata Zack. Razv_dneets, razv_dnetsets. P, em, Bs.

Roskalle de Halep N. Sn_g rostane — bude a um roskalla. Item.

Roskynuta Zack. 1. Razaslats (pastsel). P, em, o DB. Roskyn posts_l, é tempo lyagata inundação. Em. 2. Em rápido: Roskynuta do cartão. Pavarazhyts em cartões. O cigano assim roskynut cartões і kazhe: "A Nova York ocorre, bude em tybe ela um l_psha um ovechychka!" Em.

Rospanakhtata Zack., exsalve. Razrezats de um motsn, glybok, por. Chystyla de um buraka і assim m_tsno rospanakhtat uma mão nozhyom, New York Times de Zara a Nova York posso robyta. Em.

Rosprka. Um nível, yaky a um zmatso¸vaa de um krokva que se aquece _kh skryzhavannya. Item.

Suporte. Razrez em calças. P, Bs.

Rospranutys (-sya) Zac. Topo de Znyats ao adzeena. Em, Bs, DB.

Rospruga. Razora — um barazna pam_zh a grads і, zagonam_. P, em.

Rossv_tte de N Sv_tanak. Item.

Roskhytata Zack. Raskh_stats, raskalyvats. Dente são roskhytata difícil. Um.

Rosyano prysl. Rosna. P, em.

Roshcha. Crescimento (iaque pratses), uradl_vasts. P, em, o DB. Nyma no meu a um roshcha chasnyk. P. Isto em tal roshcha seu: bude v_n fino em você, por enquanto a Nova York vyroste, zaty togd_ yaky hlopchysko stane, a Nova York odlyubuy_sya. U. Nyma de um roshcha pood dervy. Um. Dobra de um roshch em repolho mey_, zarodyt repolho. DB.

Rublysty espreitam. Mastros Kan: naya¸nasts bolsh tsyomny círculo ў. Item.

Rumyonok de m de Ramonak. P, em.

Ryzhets m de Zho¸ta de um zyarn_sta pyasok. Item.

Ryza. Ap_lk_. Item.

Ryzak de Prystasavanne m de rezannya sechk_. Item.

Mercado. Pequeno patelnya em pernas trokh. L_pava (SB).

Ryshytnyak de m de Rashetn_k (gryb). P, em.

Sadovyta nezak. Sadz_ts, usadzhvats. Druzhko de jovens sadovyt no posto, a uma mesa y_kh pyrypyvayut togd_. Um.

Sadovytysya nezak. Sadz_zza. Nyma de Coca sadovytysya, hod_mo vpravlyatysya, então budesh opochyvata. Em.

Sach_vka. Sachav_tsa. Item.

Svyntyyanske a um z_lla de N Svyatayann_k P.

Svyna milhão. Chornyya gruzda. Eu svyney nazbyrat, a caldo, uvyllyu smytana, um tsybulka nakrysha — і assim vyy_msya! Em.

Svynynchyk de m de P, U, DB, svynyushnyk m de tenente Sv_na de um dra¸lyana hle¸chyk ts_ um prybudova de sv_ny.

Svyr_pa. Varyva z lebyada. Buvalo posyorbayesh svyr_pa і ts_ly habitam em toca robysh. Em.

Svyrchok de m de Tsv_rkun. P, Bs.

Svytyta nezak. Zzyats. Zora sv_tyat. P, em, Bs.

Sveder de m de Sv_ter. P, em, Bs.

Syoromno prysl. Usyo ro¸na. P. U.

Sshka. Tomada-akuchn_k. Item.

Skp de Kastryravana m de carneiro. Item.

Skrka. Skarynka. Item.

Skolotyta Zack. Pataptats, pablytats colheitas (skats_nay). Item.

A Skonv_k prysl. A Spradvek. A Skonv_k de um zvala і zovemo nashe sylo — Pyrky. Item.

Skoturkhata Zack. Pabudz_ts, raskaturkhats. skoturkhat conduzido o homem, tendo assim m_tsno caído. Em.

Skrunuta Zack. Pavyarnuts. O caminho skrunut vb_k. Rovyr y_khav sim vb_k skrunuv. P, em.

Skrutytys (-sya) Zac. Ashaleets. P, em, Bs.

Skryvdyta Zack. Pakry¸dz_ts. V_n é brega, sho lyubyt oddata (vyarnuts do¸g), shob a Nova York cholov_ka skryvdyta. Um.

Skubos_nka. Kruchok z o fim de inclinação de Sena sa vyskubvannya um stazhka. Um.

Skulyta nezak. Skavytats (pra cão). P, em, Bs.

Skuplyata nezak. Vykuplyats. Dz_v_n.

Skupyndya. і Skupyand m. P, em, Bs.

Skupyta Zack. Padkup_ts. Nyv_sta é rico, nós à Nova York ey_ prystupymo, dolyarama a Nova York skupymo (z pesn і). Item.

Sledz m de Selyadzets. P, em. De um sledzya saboroso de um kupyl, і a Nova York salgada, і tlusty — um smakota. Em.

Fenda. São a neve molhada. Prychypyvsya a myne um iaque da fenda snygovy. Um.

Slyzota. Sl_zgota. De um slyzot, a Nova York stupyta uma perna. Em.

Slypyndya. і m de Slyapy chalavek. Pomala, rozob'esh dianteiro, slypyndya, prygynaysya trokha. Em.

Sn_dan_chko de N, pamyansh. Snedanne. Pryy_khala Manechka z um vynchyann_chka, prosyt em velho homem um sn_dan_chka; ty batenko ele mesmo sabendo, sn_dan_chko distribuindo (z pesn і). Item.

O Sobachcha é caro. Stsezhka, prataptany a zhyvyola і, ledz prykmetny stsezhka. Item.

Sovpl_ milhão. Ledzyasha. Bs.

Sokor_ta nezak. Sakatats (pra kurey). P, em.

Sokoryna. Tapolya. Sk_lka gnyozduv em sokoryn_. Navasyolk_ (SB).

Solodoy_zhovaty espreitam. Peraborl_va ў a um yadza. Sho isto para cholov_k, solodoy_zhovaty, nychy a Nova York y_sts. Um.

Solomnyany espreitam. Salamyana. P, em, Bs, DB.

Sonyko de N, pamyansh. Soneyka. Taca a Nova York bude v_rno zhyata — todos em sonyko poglyadata: sontse é alto, y shche zhn_mo, sontse nyzenko, y hod_mo (z pesn і). Item.

Spadata de um t_l. Hudzeets. P, em. Para outros d_lo a Nova York caem de um t_l. Item.

Spalakht_ta Zack. 1. Zgarets hutka, vyal_k_m polymy. P, em, o DB. Lenha de Sukhyy_ em plyt_ um iaque você a Nova York bach spalakht_la, svynnyacha kartopl_ navyt a Nova York zakyp_la. Em. 2. peran. Zakakhazza. Spalakht_v hlopets, bude zhenytysya. A Pav_zza (SB).

Spakhovo prysl. Nyazruchna z-for um nakh_la. Aqui spakhovo zay_zhdzhyata. Item.

Spakhovy espreitam. Pakata, spadz_sta, yak_ maio nakh_l. Spakhovy berog. Spakhova é cara. Item.

M de liga Drygva, brejo bagn_staa. Ligas dykhtyat, até _ta de um nymozhn, lá perna de zhe nyma de stupyta. Um.

Spovrochyta Zack. Surochyts. P, em, o DB. Mostraria porcos tob_, cerveja tenho medo, sho spovrochysh. Em.

Spozhytok. Spazhyva. Aqui nyma spozhytka. Item.

Spokoynota. і Spakoyna m ts_kh_ chalavek ts_ zhyvyol_na. P, em.

Spomytata Zack. Uspomn_ts. Geto portanto há muito bulo, sho a I Nova York nyyak pode spomytata, um iaque do seu zvala. Em.

Sprodavata nezak. Pradavats, zbyvats. Jogos de Nykhay batenko a um sprodaa, nós pênis a um prysylaa (z pesn і). Item.

Sprokudyta Zack. Abrydnuts. Item.

Spryndzhynvka. P, em, um spryndzhyn_vka. Bs. Kultyvatar. Item.

Spudnyzzya. Spadn_tsa. DB.

Spust m de Fuganak. P, em, Bs, DB.

Spylchlyvy espreitam. Zapalchyva. Item.

Ssyakata nezak. Padsykhats. Em dvor_ ssyaklo trokha, mozhe, vypusts a um d_vchyn em um yaky godyna, nykhay a um pob_gaa. Em.

Stovpak de Kvetanosnaye m stsyablo tsybul_. Tsybulya foi a stovpaka. P, em, Bs.

Stozharysko a Mests N, os dza empacotam a pilha de ў, stazhar'a. P, em.

Stokonytys (-sya) nezak. Horasha de pryb_ratsets. Chom y_y a Nova York stokonytys! Item.

Stolnychka. Círculo rezats gordura, carne і _nsh. Dê um stolnychka, gordura a um pokrysh. Em.

Centena de perna. Sarakanozhka. P, em, Bs, DB.

Storchma prysl. Starchma. Item.

Stramyta nezak. Sarom_ts. Hot_v postramyta y_i_. P, Bs.

Strakhopud de m і. Bayazl_vets. P, em, Bs.

Strp de m. Topo strakh_. Natyagnuv atiram a palha. P, em.

Stroy_chny espreitam. Dvayuradna, trayuradna. Item.

Stryzhta de um ochym (pr de Kan) nezak. Uvazhl_va sachyts. P, Bs.

Stryzhen Zlamana m de chifre. Vaca, iaque a um chifre zob'a, ostayetstsya stryzhen. Um iaque pershy tempo a um zob'a, shche a um odrostaa e b_lsh — não. Em.

Stubolyta Zack. Vytaptats (pra colheitas). Não há vaca em um stubolyla kartopl_ moy_. Em.

Stubolyany espreitam. Zb_ta, são desgastados skats_nay (um pra que aro). Stubolyane m_syets — da um skotyn krutyt em odny m_sts_. P, em.

Stydotte de N de liteira de Vyal_k_. Sobre um stydotta bude, um iaque lyude cheirará, y na Nova York sylo vyydesh. Em.

Stymynyta Zack. Stsyagnuts, sperts_. Kshka a um kubas de um stymynyl. Huy tybe cherva zy_dyat! Item.

Stypyr'E de N a L_stsa tsybul_. Item.

Styrnya. _rzhyshcha. P, Bs.

Styshchyta Zack. Advazhyzza, rashytsets. P, U. Oy, p_ydem em uma cabana, assentaremos para st_l і tudo, taca a Nova York styshchyt pra Ludeh de um prognata. Em.

Stelyuvatysya nezak. Placenta de Vyvodz_ts (pra vaca). Vaca otylylas і nyyak a Nova York stelyuy_tsya. Em.

Suwalki m de Skrutak de um palatn. P, em, Bs.

Sugurbuvaty espreitam. Sutulavata. Item.

Sudosyta Zack. Sustrets. P, U, (K), um. Sudosyv svy sus_d de uma estaca de um syl. Mãe de P. Pobyzhy de um sudosa z robôs, lontra z pudnysa leite hoch. Em.

Sudosytys (-sya) Zac. Sustrezza. P, em.

Sukhopark prysl. A Usukhamyatk. P, em, o DB. Zh_nka a um yom ao sn_danena da Nova York nykola varyt, um sukhoparok poy_sts і pob_g no robô. Em.

Sukhoposty m P, sukhoposty m do DB. Sukhasto_na.

Sushchyk de m de Akrayets de pão. Sushchyka dão mn_ poy_sta. Um.

Skhvostatys (-sya). Em rápido: Poshla skhvostavshysya. Payshl_ paslya nya¸dacha. Tenente.

Skhlyapatys (-sya) Zac. Zakhlyupazza. Skhlyapavs (-sya) em não está presente. P, Bs.

Semelhante espreitam. Em rápido: São dn_ semelhante. Mês de Peryyad ubyvannya sim palova. Um iaque m_syats a um menchaa, são dn_ semelhante. Um.

Skhodyta nezak. 1. Uzykhodz_ts, uskhodz_ts. M_syats skhodyt. P, em, Bs. 2. Padykhodz_ts (pra de um tsest). P, U. Hl_b skhodyt, hutko em p_ch serei sazhyata. Em.

Skhokhulytys (-sya) Zac. Stul_zza. P, Bs. Busen, skhokhulyvshys, prysh abaixo de uma cabana, bo frio. Item.

Esconderijo de m 1. Rakav_na de um sl_mak. Item 2. Cripta. Tenente.

Skhronyshche N L_s_naya nara. Item.

Si Prynaz. P, SE prynaz. Em, Bs. Kal і, iaque. Si Kupysh, prynysa. Item.

Sydorko de N de Bozhaya de um karo¸k. P, Bs. Sydorko, pydorko, chy caneta, chy pacote, chy bude vzavtra tempo? Tempo de Si, a um pushch. Si Nyguoda, zab'yu. Item.

Syymykovatys (-sya) nezak. Ra_zza, abmyarko¸vats. P, em.

Sylno prysl. Mnoga, uradzhayna (pra a um sadav_n, agarodn_n). P, em, o DB. De sylno ato de esconder de um yablyn de odes de um doroga de um zatsvyl. P. U getum rots_ sylno yablyk em yablyna. Em.

Sylnyk de m de Prybudov sim de um celeiro. Item.

Sylo de N de Vyosk. P, em, Bs, DB.

Synenka. Syann_k. A Synenk em uma tira de tkala. Um.

Syn_y espreitam. P, em, Bs, syny espreitam. Km. S_n_.

Synovyts m de Plyamenn_k. Z y_m veia velhas esteiras, zh_nka, dois dytey і syrota synovyts. DB.

Synyak de m de zho¸ta-furadeiras de Makhav_k, _msharn_k. Item.

Sypky espreitam. Batatas de Pra, yaky dobra de razvarvayetsets. Sypka kartopl_. P, em.

Syrom_t prysl. Amal de um darm addats. Zayshov yakyysya odur na cabeça, syrom_t deu p_vnya. Em.

Systranka. Dacha de um syastra. Item.

Systranets m. Filho de um syastra. Item.

Selyog m P, m mudflows. U. Kachar. Zarubay um velho selyakh em sopa. Em.

Syadata nezak. Sadz_zza. P, em.

Syakata nezak. Smarkats. P, em.

Talashkatys (-sya) nezak. Badzyazza. Item.

Talca. Útero mul_ne. Em um makatka s_m talyok Horyn poyshlo. Em.

Talyakhata nezak. Abgavorvats. A Nova York mayut robôs, pozbyralysya que y talyakhayut yazykama em pó vs_kh. Em.

Temrava. Tsemnata. Temrava em dvor_ hoch ocha vykol. Em.

Tk 1. Corrente em um celeiro. 2. Falsificação terrestre. Item.

Tlumak de m de Klunak. P, em.

Tovkanyts_ milhão. Batatas de Zvarany to¸chany. Em moyuy symy_ taca nykhto tovkanyts a Nova York y_sts, e da sopa dá. Em.

Tovkynuta Zack. Shturkhnuts. P, em, Bs.

Top_ro, top_rychko prysl. Infecções, tsyaper. P, em, Bs.

Topyta nezak. Pal_ts (em um pecha). P, em, Bs, DB.

Torknuta Zack. Zrushyts z mesets. P, Bs. A Nova York a um torkn I rato gety, cursos posob. Item.

Torochka milhão. Zavyazk_ ў navalachets. Assim hutko torochka poodryvalysya. M_nyanka (SB).

Troychyaka milhão. P, em, troychaka milhão. Bs. Dra¸lyanyya v_la z tryma ragam_.

Tromkata nezak. Brynkats. Em estaca de cabana g_tara um vechory tromka і a um tromkaa. Korchytsa (SB).

Trokhkantovy espreitam. Trokhvugolna. Item.

Truy_ta nezak. Truts_ts. P, em, Bs.

Truskavka milhão. Klubn_tsa. P, em, Bs, DB.

Trypalnya. Padsta¸ka, em um yaky treplyuts Lyon. Item.

Trypata nezak. Gavaryts a byazgluzdz_ets. Em, Bs, DB.

Trypachka. Prylada ў a um vyglyadza lapatachk і, yaky treplyuts Lyon. P, em, Bs.

Trypytata nezak. Lapatats krylam_ (pra ptushak). Em um m_sets de um krylama trypeche a um vgor, vnyz (um pra um zhavaranka). Em.

Trepsa milhão. Makhra vakol hustk_. Item.

Tubolysko de N de Zb_taya skats_nay o paxá, um dza é pequenas ervas. Tubolysko — da um skotyn krutyt em odny m_sts_. Item.

Tubylnyk de m de Myastsova, tuteysha zhykhar. Item.

Tutyka prysl. Vos aqui. A Nova York que sei, kuda lá poderia pod_tysya, pus um tutyk. Em.

Tkhr de m P, tkh_r m. Em, Bs, DB. Tkhor.

Tkhnuta Zack. Dykhnuts, peravests_ espírito. Chysto de um zamuchyl myne com svoyoyu robotyyu, a Nova York Dai mn_ y tkhnuta. A Nova York Dai mn_ navyt tkhnuta, todas as moitas sim de uma moita. Em.

Tylypatysya nezak., exsalve. _sts_. Penso, і hto brega em zmyrkann_ tylypay_tsya dorogyyu lá? Em.

Tymnota. Tsemen, tsemnata. P, em, Bs.

Typer prysl. Syonnya. P, em, Bs, DB.

Tyrtushka. Tarka. P, em, Agarodn_k_ (SB).

Tyryb_zh m de Rastsyarob. Tyryb_zh de vykorchovuy_tsya todos. Um.

Tytn de m de Tytun. P, em.

Temno prysl. Tsyomna. Temno, hoch você vybyra ocha. P, em, Bs.

Tepera (teperychko) prysl. Tsyaper. Habov_cha (X).

Tyublyta nezak., o exsalve. Ninhos і, o vezts_ é muitos і um tsyazhka. Buraka vzhe em um açúcar tyublyat. Em.

Tyaglo de N de Prystasavanne, pra a um dapamoza de um yakog sim sakh_ prypragal_sya cabo. Tyaglo em bois — tal skruchana de um byroz de uma estaca de um jugo. Para tyaglo prych_pala um arado. Um.

Tyazh_r_zny espreitam. Velm_ tsyazhk_. E (a).

Ubyratysya nezak. Pryb_razza. Em, Dz_v_n.

Uvobgata Zack. Shchylna sklasts і, uts_snuts. Usyo em chumaydan uvobgat. Korchytsa (SB).

Ugrazyta Zack. Ferida de Razvyaredz_ts. A Pomal_nk de um yda, ameaças de Nova York mas ferida. Em.

Udvezhyta Zack., exsalve. Udaryts. Jac Udwezhu de chy — vyvyrnysya! Jac udvezhyv, até zgorbyvsya. Em.

Uzdro de N_zhnyaya chastka N de um estalo. Item.

Ulyulyushyta Zack. 1. Uklasts_ ў beznadzeyny sprava, nabyts daragy і nepatrebny conseguem, strats_ts (pra pênis). Pênis de Takyy_ ulyulyushyv para gete um casaco, e lá tob_ — um iaque svynn_ nabedryka. Em. 2. Vypasts_ ў vyal_kay kolkasts_ (pra dozhdzh). Doshch um iaque ulyulyu-shyv — chyryz um puvchasa y s_no em poplav_ flutuou. Em.

Umanuta Zack., exsalve. Ukrasts_. V_n dumav: "Uvorvusya em uma cabana і pênis a um uman". Em.

Upastys (-sya) Zac. Rastlustseets, rasta¸stseets. P, U. Upassya, rospassya, pacote de iaque, iaque koldka. Item.

Upovyvach m. Cinto, yak_m spav_vayuts dz_tsya. Item.

Usluzhny espreitam. Chalavek, yak_ _mknetsets ¸s_m dagadz_ts. P, em.

Usyalka. Adna z chatyrokh vyarovak, em yak_kh v_s_ts um kalyska. Em.

Utalovatysya Zac. Zamaryzza, stam_tsets. Para Coca de toca I suppurate assim utaluy_sya, sho, um iaque Dodoma prydesh, і y_sta a Nova York hochytsya embora a um doyta lyshka. Em.

Utyrebytysya Zac. Ulezts і, umyashatsets. Znov você kudysya utyrebyvsya! Em.

Caminho. Haraktar, buraco ў. De um caminho em um cholov_k, o New York Times naprot_v a Nova York conta, a um odraz até kypyt. Em.

Ushchypny espreitam. Vuzkavata (pr ao adzeena, yaky shchylna a um prylyagaa). Kupele p uzhe tyb і, ste um casaco, huroshe em v_d, cerveja velme ushchypne, purvetstsya hutko. Dz_v_n (Sg).

Pregas milhão. Zbork_ ў ao adzezhena. P, Bs.

Farbyta nezak. Farbavats. Item.

Halyovatysya nezak. Ub_razza, prykharoshvatsets. Bem y kuda você assim zzarannya halyuy_sya, poyda l_psh mn_ prynysa topyta lenha. Em.

Har_y m de Ayer. Item.

Hayata nezak., exsalve. Abgavorvats, nagavorvats, znesla¸lyats. Hvatyt vzhe o seu hayata, não há bastante v_n g_rshy para ostatn_kh. Em.

Hvalba. Vykhvalyanne, hvalba. Bolsa de alimentos povna Hvalba, e em New York Times de bolsas de alimentos um nyma. Item.

Hvorostyna. Gnutk_ dubets. Eu Zara tybe hvorostynyyu. Em, o DB.

Hvoshch_yka. Hvoshch vyasny. P, em.

Hvylka. Hv_l_nka. Pryshla a tybe em um hvylka. Item.

Hvylya. Hora de Karotk_ V_tya pryy_khav em hvylyu para nós. Item.

H_tyalka. Gushkalka. Hytayutsya em h_tyalets de um d_ta. Um.

Hlopchysko o m de Vyal_k_ é são o rapaz. P, em, o DB. Horoshy em tybe hlopchysko cresceu. Em.

Hlypata nezak. P, hlypata nezak. Bs. Motsna plakats.

Hlyapanyna. Slata, halepa. P, em.

Holodnytsya. N_zky ne¸radl_vy Gleb. Item.

Holodnyavo prysl. Haladnavata. P, em.

Horomyna. Budynak, budynachak. Um iaque de um dyryv'yann de um horomyn, em yuy typl_y, e takyy_ pustaka, isto l_ty é fresco. Em.

Hrypot_ta nezak. Gavaryts hrypla, hrypeets. Sho que você, um synochok, hrypotysh, chy mas a Nova York dob_g você a águas holodnyy_, Zara Znov zlyazhesh. Em.

Hryapko prysl. Pra um campo zamyorzlay darog_ sem neve. Zamerzlo hryapko. Em doroza hryapko. Item.

Empréstimo de Htosya. Htosts і, nekhta. A Nova York um chula, Manyo, htosya a um n_chch zal_z em svynarnyk і foi coberta de vegetação tendo roubado. Em.

Magreza. Os і o m de Velm_ são chalavek fino. Magreza de Takey_, iaque você, eu a Nova York shche bachyv. Em.

Hyzhy espreitam. Atrevem-se, prygozha (um pra a um skats_n). Ele bulo tyalyatko hyzhe. Item.

Hylyatys (-sya) nezak. H_stazza (a uma hora de um hadzba). P, Bs.

Hytata nezak. Kalykhats. Uma mão de hytata pequena em kolysets. Um.

Hytatys (-sya) nezak. 1. H_stazza (byts netryvaly). 2. Kalyvazza (pra dentes). P, em, Bs.

Tsatskata nezak. Gadavats, pestavats. As suas infecções tsatskayesh-tsatskayesh e iaque pudroste y odvernytsya. Em.

Tsvygata nezak. B_ts gnutk_m a varas. Taca a um tsvygn typerychka tybe vara. Em.

Tsvygel de Trokhvugolna m tkan_na kl_nok, yak_ ¸sta¸lyaetsets os ў entregam ў. Item.

Tsvysta nezak. Tsv_sts_. Paporot tsvyte vnoch_ pyryd Yang. P, em.

Tsylyusky espreitam. Tsela, tsalyutk_. Tsylyusky Bozhy habitam em toca robyv. P, em, o DB.

Tsymalky espreitam. Vel_kavata. P, em.

M de Tsypka, o m 1 é tenaz. Vuzk_ya doshachk_ ў drab_na. P, em. 2. Prutk_ n_ta. Habov_cha (X).

Tsyupata nezak. Paprakats. P, U. Shcho você myne minha filha tsyupayesh, shche nyvyadomo, sho em samey_ roste. Em.

Tsyupnuta Zack. Papraknuts. P, em.

Tsyurovata nezak. Tsyravats. P, em.

Tsyurubalo de Kostk N z abrezanaga de um sv_nog de um kumpyak. Shuro, poyda partem mn_ tsyurubat na sopa ukynuta. Em.

Tsyapata nezak. Vaca de Nya¸mela da_ts. Dobre embora a filha a um tsyapata trokha um_a uma vaca, e que a Nova York y sei, shcho o robyla, tal seja doente o touro. Em.

Chavyta nezak. 1. Byts tsesny. Chobuta de um kupyl malyy_ і chavlyat, nymozhna de um hudyta. 2. Dushyts, rasts_skats. Nashcho de um chavyta takyy_ yaguda. _da l_psh steshkyyu. Km. Char_n. Garachaye de mesets ў pecha. Tenente.

Chatovata nezak. P_lna sachyts. Kshka vves fere a uma estaca chatua myshachyy_ buracos. Item.

Chvendyta nezak. 1. Dymeets, kurodymeets. P, em, Bs. Lenha syry і, chvendy em pych_. Item 2. exsalve. de Zatsyazhn kuryts, puskayucha shmat para fumar. P, em, Bs. Chvendy gety papyros. P, Bs. Sho você aqui chvendysh Coca de um dytyna, um yda em dv_r! Em.

Chveryta nezak. Rab_ts a um neprystoynaa, garezn_chats, vytvarats. P, em, o DB. Ele chveryt. І um iaque a Nova York é uma vergonha a um yom. P. Shcho você lá chverysh, shcho até cabana hoduny hodyt. Em.

Botas milhão. Barcos. P, em, Bs, Km, o DB.

Chodyk de m de Lyadzyash. Isto em você sosulka, e em nós chodyka. Um.

Cholov_chok de m. abalonka iridescente de uma panela china. Um aluno — pequeno, um cholov_chok — blshy. Item.

PSF de m de Korak em skryn_ um dra¸lyanaga de um kalodzezh. O PSF — encrosta em skryn_ em kolodyazova, ottykala, um iaque não é bastante água bulo. Um.

Chustry espreitam. São brilhantes. Chustry tvy hlopets, Manyo. Item.

Chustryta nezak. Batatas de Tserts_ em tarets. Item.

Ligeiramente sv_t. Em um dosv_tka. P, em, Bs.

Chukhryta nezak. Chukhats. Cabeça de Chukhryv sob_. Em, Bs, DB.

Chylyadnyka milhão. Membros de Pratsazdolnyya syam’ і parabka de Abo padzyonnyya naym_ta. Chylyadnytsya pelo dia um hodyla no robô. Tendo tomado derrubada z chylyadnykama. Chylyadnyka — sym'ya derrubada. Item.

Chymyldyknuta Zack. Vyp_ts garelk_. Dae você vsp_v chymyldyknuta, você em robot_ buv? Em.

Chyrotyanka. Usak sa forma stsyably redonda. Item.

Em um passo lento em avaro. prysl. Pavolna. um _shla em um passo lento, P, em, Bs.

Shalennyk de m de Balotnaya de um rasl_n. Shalennyk — em bolota, em vod_ roste, dr_bne a um lysta, tsv_t — um buquê rosa, um iaque um cão shalyony vkusyt, vpotryblyayut. Item.

Shalyna. Nezaseleny terytoryya. Não, aqui uzhe shalyna, s_l nema. Um.

Shanal_vka. Topo de Zhanochy hustka, pokry¸ka. Tenente.

Shanda. Shandra (travyan_sty rasl_na). Item.

Shatrvka. Vysheysha gatunak muk_. Item.

Shvyrga. і m. Isto, hto gavoryts ABBA isto. Shvyrga você! Item.

Shvyrgata nezak. Shpurlyats. P, em.

Shvyrgotata Zack. Balbatats (gavaryts em zamezhnay a mova). Tenente.

Shvyrnuta Zack. Shpurnuts. Item.

Shvytky espreitam. Hutk і, bystra, shpark_. Em, um.

Shvedor de m de Sv_ter. Item.

Shpka. Prybudova sim de um celeiro (em m_nuly і cabanas). Item.

Shkalyk de m de K_l_shak. No Novo r_k I vypyv shkalyk. Vespa (SB).

Shkap de m, shkapa. Shafa. P, em.

Shkaralyupa. Shkarlup_na de ovo. P, em, o DB.

Shkvarka. Skvarka. P, em, Bs.

Skoda prysl. Shkada. P, em, Bs.

Shkodovata nezak. Shkadavats. P, em, Bs.

Shkryptata nezak. Skrebts_. Treba l_psh shkryptata svynnyu, kob zhovtynka touro e a Nova York chorna. Em.

Shlapakovaty espreitam. Vyal_k_ і plyaskata. Shlapakovaty sn_g. Item.

Shlapasty espreitam. Assim і, yak_ caindo kamyakam_ (uma neve pra). Bach, yaky shlapasty sn_g _de. Em.

Shloyda і m de Balbatun. Em, Pesk_ (SB). Nyma chy o seu slukhata, shloyda a adquirir, sholotyt diabo v_d shcho. Em.

Shlyukhtovata nezak. Chysts_ts (k_shk і). Um.

Shlyapnuta Zack. K_nuts grazzyu. O brejo Shlyapnuv, estaca. P, Bs.

Shmorgnuta Zack., exsalve. Udaryts (dz_tsya). Sente-se, bo um iaque a um shmorgn shytyky em plechokh. Em.

Shmorygata nezak. Sashmorgvats l_sets z gal_nak. Poyda nashmorygay vyshnyovy lystsya, gurka posolymo. Em.

Shnur_vka. Um cadarço em um abutka. P, em, Bs.

Shnyrgata nezak. Shturkhats. Zashcho você o seu shnyrgayesh em um boka? Em.

Shnyryta nezak. Shnyparyts. І shcho você lá shnyrysh, shcho você lá ostavyv? Em.

Shparkomarudny espreitam. Isto, hto rob_ts hutka, Alya Nyayakasna. Shparkomarudny — tal prymovka — hutko robyt e a Nova York velma poluchyay_tstsya. Item.

Shpara milhão. Em rápido: Shpara em palts_ zayshla. Inferno Adubel_ a dedos frios. P, em, Br.

Shparyta nezak. _sts_ (pra de um motsna dozhdzh). Doshch shparyt. P, em.

Shpytsya. Sp_tsa ў a coca. P, em.

Shtaket m de Agarodzha z doshchachak. P, em.

Shturbynuta Zack. Shturkhnuts. P, em.

Shtyrkhnuta Zack. Shturkhnuts. P, Bs.

Shubynytsya. Shyben_tsa P, Bs.

Barulho de m. Espuma. Tenente.

Shushmo de N. Malharia, pacote. P, tenente.

Shushmynne de N de Drobnaye de um lamachch, tresachk_ і _nshy drabyaza. Item.

Shchavukh de m Shcha¸e. P, em.

Shchpta milhão. P, shch_pta milhão. U. Nevyal_kaya kolkasts Saul і, ao pimentão, yaky ele é ¸zyats possível um tryma paltsam_.

Shchoka. Bakavy chastka tsern_ets. Item.

Shchosya prysl. Neshta. Shchosya govoryv y_y. Um DB, em.

Shchur de m de Patsuk. P, em, Bs.

Shchybrets m de Chabor. Em, Bs.

Shchynok de Plastavana m abyaremak Sena, palha. P, em.

Shchynyata nezak. Plastavats Sena, palha. P, em.

Shchypyta Zack. Pryshchap_ts. P, Bs.

Shykotytysya nezak. Korpazza. Em.

Shylyokhata nezak. Shalyastseets. Mysha shylyokhayut em mosquitos. P, Bs.

Shylyokhnuta Zack., exsalve. Vyl_ts. Shylyokhnuv uma lontra de água no і dianteiro pob_g. Em.

Shylbukhnuta Zack. Upasts і, nechakana de ¸val_tsets. Assim shylbukhnuv em água, shcho y kryknuta a Nova York ¸sp_v. Em.

Shylk_tka. Em, um shylktka. P. Kazytanne. Um iaque para disparar tenho medo um shylk_tka. Em.

Shylkotata nezak. Kazytats. P, U. Na de um shylkocha y_y і, a Nova York é possível. Em.

Shymorodde de Drabyaz N (tresk і, gal_nk_ і _nsh.). Vypal todo o gete a um shymorodda, repreenda a Nova York a um zavaryaa com nogama pood. Em.

Shypota. _gl_ets hvo_ (kal_ asypayetsets). Item.

Shytyk de m de Papruga, cinto. P, em, Bs.

Shykhovata nezak. P, em, Bs, shykhuvata nezak. Km. Shantsavats, shchasts_ts. Para nós pele a fado shykhovat com korovyyu. A P. Bogaty de um zavsha a um shykhua: o primeiro de maio lyokhkovushka, em tob_ — vygrav em lotyreyu ao amigo! A U. Yum de um zavsha a um shykhua. Km.

Sheno prysl. Tolk_ isto. Sheno de prysh — і para o robô. P, em, Bs.

Sheren m _ny, sheran. Em derv_ sheren, bom yachm_n naroste. Um.

Shyapka. 1. A Sukvezza a um slanechn_k. P, em, Bs. 2. Topo chastka de um gryb. P, em.

Yudyta nezak. Zvodz_ts. O seu Kuda yudysh, kuda? Em.

Prystasavanne m zv_vats n_tk_ ў uma bola é vivo. Item.

Yukhta. Em rápido: Molhado, iaque de um yukht. Velm і, um motsna é molhado. Molhado, iaque de um yukht, pryysh z jarda. Em.

Yushyta nezak. Tsyacha strumeny (pra kro ў). Coberta yushyt. P, Bs. Proteja o iaque z lontra yushyt. Em.

Yaglyta nezak. Motsna і do¸ga krychats (pra de dzyatsy). І chy você yaglysh?! Um.

Yagnyuchka. Yagnya-avechachka. P, em.

Yadly espreitam. São saborosos para um skats_na (um pr do feno, uma grama). P, em.

Yadryny espreitam. N. Violento, uradl_vaa (pr de um zbozhzh). Item.

Yadukh. Zadyshka. P, em, o DB. A Nova York zdumay Bartashuka orar, são tomados no seu yadukh, vzhe velho. Em.

Iaque bach prysl. Velm_ hutka. Em, Km. Muludy, zdurovy, iaque bach dyalka skusyv. Km.

Yaktynybach prysl. _mgnenna, velm_ hutka. P, em.

Empréstimo de Yakyysya. Yak_sts і, neyk_. P, U. Yakyysya p_ven prybyvsya à minha jarda, mozhe tv_y, Sanyo? Em.

Yalovy espreitam. Yalav_chna, yak_ z yalav_chyna. Stushyla em gorshkova yalove mnyaso de um kartoplyama — de sym'ya vyy_lasya! Em.

Yalozyta nezak. Vymazvats, petskats. Tal que em myne nyokuratne um dytyna: para a toca usyu um odezha zayalozyt, a Nova York eu vspyvat são lavados і od_vata. Em.

Yalokh. Vaca de Yalavy, yala¸ka. P, U. Treba de um zdata uma vaca na base і kupyta um bezerro de vaca, bo shcho vzhe z y_y_ — і velho, і yalokhyyu permaneceu. Em.

Yar_vnytsya. Saloma de um verão zbazhyna. Yar_vnytsya — z verão. Item.

O jugo de N de Palen, pryvyazanaa sim vacas shy_ assim, incorporou o banco, kal_ Yana zakhocha de um begcha, b_l yoy joelhos de direito de precedência. Um jugo — pol_no em shyy_ em uma vaca, kob a Nova York picado em Skoda. Um.

prysl ardente. Za¸zyata. Item.

Yaslya milhão. P, em, yaslya milhão. Km, Jaslo N Dz_v_n (SB). Dzyasna. Yasla verkhn_ і Nova-York-zhn_. Item.

Yatyol de m de Dzyatsel. Item.

Yatrytys nezak. O Chyrvaneets, pakryvatsets vysypkay (o pra é feridas de aquecimento inteiras). P,

Em, km.

Yatylyna. Dz_ky kanyushyna. P, em, Km. Tal o yatylyna em zam_zhkova está bom acumulado, tylyatova _da colheitas de feno. Em


Padrykhtaval_ F.D.Kl_mchuk, P.A.M_khayla ў

Comentários


Nomes de artigos

Procure no site webOs nossos parceiros